Skip to main content

Full text of "Cap and Gown, 1898"

See other formats


I 
Universftii of the South the dniversliv *f ih? Scuth 

Sf^Jlh". Coin 
THE LATE ST. REV. CHARLES TQDDdUIKT/kRQ, O.D.„ S.T.D., L.L.D. TTTT : TTTT TO THI Rigfol Reverend Charles Codd Qulntard 

| J 1j1c Biitcp d Trnftrar, Srt»ed F*ufid*r> Fiiit Chip Lin h 

l| ud Firrt Viei-CbinKfllo* *l 1&* Iffiivtrsity of ibw South, % tv*t 

TTTT 
M?T 

TTTJ 
T*T* 

TTTT 

TTTT 
TTTT 

TTTT Tc him "-ho fcMB. *-iil» b&ilwnw Ul»f Urvflu 
Unto i roivHPtirrtjimHi puuof pind 
Ha own mmWrUJL, who kith, only hni^JiI 
To labor urJn jjuidi-nf* of Cod''i hind. 
W< pi-y iTiit ir-.Vuii idiu.ll 4 *ad hurntfr r rj J 
TtuG Lflv< rfcvirtt wJI Filth lAvirvr H-p*r- 
NATTHtWl 

WK«U It I IT. IV OQABD qf so itqbs 

Mm HTB 

.If. ml fC^WT 

The LMc Hi Ri-v Llurirttfl-IilyaiiHiinl ■ - r d , L.I. [■. 

Bb«d »f IW'ten- PUotD 

lloani tif H4imr*. Signature. 

TIiidIei 

i'iroclir>K 

Kiibup UKintunl 

ftair<L n|"Tn«i'-r» 

FnKbM 1 1 nil KMJJtnrt nnHjnwpliltijilsii.1 

.\h-*ilTraic P«icjLts y\im<* 

Th« Mi -:■■ t-totc 

fiHfccr»of [n«ifi«tuun ml ttftvnnmrn; 

Ahmii-i CHt*C*«T 

M^piic «t \r XtfAtnl Tr^rn "f Sew*. Mr- ■ 

Acwhrtnitf lfc[i«rtiibHil 

St l.!!lr'» Hull I'hrtlo 

Tlrl'I^IKI 1 -' 1 Itcjurliui-al 

Tin- l H m I "r|i.ilirntuL 

3t4ijk ! I '<■; nLmeflt 

SllPinuiv >il SludcDtl 

In MfilwWinbi ■ 

Tin- latitat yiid the t-enntfa: Stttrteul 

U.l Fnrtnue " 
ConEBWftenKvt, i--i- 
TSit L,"lu»* pf '«■ , 

tu* ltlmj or-yi . 

Tin- Cl*i* of V Heaurd* 
l r mitral lie* 

1 ii • tnbr of Mrt.iMi >hni' i> i 

Aljiliii Tan i hTKjja. 

S iK n in .il^tisi KjHil^T* i • » 

n.. 

IE 

• ir 

ID 
. Jl 

• J? 
aj-il 

v- ■•'■ 

41-*- 
Jl 
11 

■ 5.1 

■ ftl 

■ *J 
**. Pndn-nhn'i— ^'- Kmmm *iflma. 
llu [MlftTlWlA 


-If kj 


Urlta T»q lirlLu. 
KrtjN Aljfe* 

IS k^i5« AEjJut ...... 

|lnitr-ii!'... Mtil w-.LllixIC EltuEflei. 
■r> M 


ISm-Tk Jlru it ^Liiivc-iUMrii 


« 


\>ht Slept Wilt— Pfrt* 


■ 


T5l» Li'' 

:iti f;j»uihrtl 


■ W> 


i= - 


1-1 1 Inirj;. ... 
Tlic 1'lnl.iUli 


ia.1, iijti 
■ !■>" 


lL-ll=llL'Ctt Si>. . 

Tlir K|lgjb.9l L'i-jlj-ol Skwatltt 


. uA 


. H* 


1 i.i 11 


II' III 


lK-'iiitt 


ii.- lib 


.:viu.1ki-l-.i InUn-ULr 1 jruV-irioil .■HjWJCiili.in 


n; 


vnar:il Alllllllll ApSQCIltUjII v( St W \'"'\ 


. in 


Sti-, dnid lluffumn, D.B.. LIU P.. I>,< L 


,\i«K'U.ll!iii of tile T*n»* ALusuiri *jf Sewn*!?* IJd-iii 


ILt^iln TtiWrf and Lb* W«]*U UuHI'J inK 


■ ii 


--; «.l.llT rubTlt*I.IClU» - i 


"J 


!-h -A.inbv [.Lti-niif MniruiDt ■ 


in. 


- Ik South iEifjubr 


115 


. lit 


I'liflile StMf t'lk/u 
■ ■it pf Uw l*urplc 


1 . 


The .Stwnnte Time* 


■ tJP 


Tlv: 7*"rinte Uivirw 


. xjt 


book* of the Veir 


IJI 


1-kcfj.fv DefHrtmnil . 

vrKi«m>"— l'lmi.n 
!*". mee— Tvcm — IILn»tr"iriJ 


- iii LLLcnur l>p»ri»iciil— ttXnltat**l 

Tmum Aa! Nihil 

\ LJIutIiiLhki 3hLiL:|iiirE 

'"ShJI™] Ui t-'lHL'tKtl*" — PrtrtH . 

E'iiIkiiIji ...... j . 

Ti- Sv. ::il-imn- -Shu-Ill ...... 

Yr !vi:ni nl Yi- A4-.js1l.1-mU- (JUtto IliHIe-n 

A l^acur — Vrrw ....... 

Tin: I 'Ii-lii Wini ] [uibtr-Rirtjr : or Shi pi lint Kenan 

ScvifiaEy i'il>[ ]-;iru i.n LuCLiMui — YilSt . 

A GEniiiitMr Kciwol YrjjjrdY . 

S-:i:iimLh Lip [tit St* ■ ■■■■■ 

'"M* CJeir tVuilo" ...... 

Tlir Wrtrlil'di I'rainc- ■"c-t-iu . . . . , 

Wu 

■n Whtk ■ r«ri a roet li" 

■ I Xta\\y Timed Sly h«y Violin" 

Rilly's yin^LiriViii ...... 

A '[Viiiim***- Mcunlii n«T — ITvotrn 

Cupiil n. Mara ...... 

A 'Yhwily Maa'i Hxciw* ]"i>ttb . 

A yuevlioiL lv*iu ...... 

Jim Hrauluw'i Nemexii 

A ■'tintition Ijora Song of aSl a . 

Of a knjbtiery;— Verae ...... 

"Ilefore" — roem . 

1 ' After*' — Poem ....... 

fo&ratrt* Serra-L Vi*il t<t Srirtflt* 

A Mi.l-Sinniner Niihl'i rhrinl r . . . 

ToOin-Viiic ■ . ■ r . ■ ■ 

College n. Cmiiilry ■ . 

To ttau SuliyniE- IWA . 

« »f lA-M Ijy^r - fui-flt 

A ThanWrt-itge i**y <Z*a* 

M"rifAii Ktrcp — RliuU* 

Tv*> TVinilTjLi. alt Our Tni-l'lM 

With * LWH ....... 

The T^ii E'hilnMrjJim 

Anwimt lit* IVtftM'* IfYitile 

f:.r]ir^LrHl M ihlrirv ...... 

\r AiLjirl jihl Ye l'rihjihtt . -Poem 

CI|1|n^lL (J^Sltjj* Sftio[ar*iu]r. . 

Mt C4K*t*"t'l* Verte 

A-hMk"* . . ....... 

:--i-y,.i:ilt Alkie-lie Association , . . . 
SHjniliriii later Collr^ijle Athletic Ajiorialiofi 
Traefc Tc-Jin ,,.,,,. 

Tr.n-l Team HioU? ,,,,,. 

Beit Jrswinee Hecorili 

Fuutbil" [J* 

■ S4JS 

■ in 
. 141 

■ 149 

. III! 

■ 1*.; 
UJ-153 

■ |H* 

j.S7-i*0 

. I&p 

161-160- 

■ i6i 
. 1 f*\ 

t6|-r6? 

■ t6H 
t6$-[7I 

■ ITS 

- [JJ 
17; t>' 

- ttll 

- thti 

- |Nf 
:M 

. :-.^ 

1 v., :.H 

■ 1(3 

■ IS! 

1*1-1*7 

- I«* 

I -.ft I ■ 

WH-M4 

- MS 

»9-jrc 

. JIJ 

- *'J 

. 114 

"I 

. lie 
. ill 

. Tift 

. XI? 

, 22D 

, 221 Aihlrll**— Continued 

I-VhxIhiII tcAtti 111*!* . 

I'-UC-IIhiI! YlJIMI 

l-YHtflrAlt iVHtii Herorili 

lluwlu.ll TnUll <17 lll'-U) 

p*j*eha.l] Ye-uit '$j 
Ikcw-tall Team "9ft — I'lioto 
BtmrKJI Tl-aiil '^K 
IfcuftrliaLl Rrouidjt . 
Ifuftlr^-HeMreiieii Chunptoaihipc 
fe-n .hilt >ii I '■. iiwLtrbilt 

.:■*. 1S0S 
Yfiuitif Atiirric* lit the- .NilioinL tknt 
i' I. ill' HtiiM>i|£*niiiliDit* 
CnilrxL- llidr I'Lumq 

Ciillrjir ClWit 

(rlrt- t'luh 

Tn ■ 1 1 1 L i -s fllllf l . 

>.. iiLh-kt (k-rmiii L'lub 
Jttitiar i^-inua Vltt'b 
t". A. C 
C I .i-^ CL1J1 . 
11- 1 . . . 

o. t;. k. 

OlllWwT flJ*ll I'hoto , 
(r.iillL-lirr tdjll iJfeviU ind Bueaa]! Tcun 
■flii- Jleriiiit»fre 
Al. I r iiiei 1 lull , 
Mi<dkioart' Society . 
I^w tJub 
aIj.Im.iilk Club 
tieoriiii. Ckib 
Ijcui^ianj. CLnl> 
Stnjtlt Caroliai Club 
T*iiiie*iee- C]ob 
"I ■- k - U l.il ■ . 
Y iTj.i'it.Lji CLub . . 
1'ii^- 

€r*jp- ..... 

An ApoJogr 

k-eceat Kwkt 

(knler vt tbe S»cred. T« 

Tbe Only Cloud in tbe Skjr 

Jo^ie »hl Dog> 

A Tribule , 

Wnen ILk yu«lninjfle if CwiitnlrteJ— Farm 

kenrociitin^ I'iv* I'lirjlinj; SlLHtenls - 

Apjrtit«l OnoUli^iu 

CniTjse t>7 the WitiLcnt Hri)3<le. 3ik1 iHher j*wmH 

AilrertiseateBb* ....... - 1» 

- it} 

. ia« 

. 1 .- 
, n& 

■ 13* 

■ SJ? 
. ajJ 

ail 

■ a 

- »J 

- JJ5 

- Ijft 

. a-i? 

4JI-. ■■!- 
jjj .,: 

- J++ 

- *+S 

- J4 6 

■ W° 
IS' 

. 151 

*57 JflO 

2ft2 

2'iJ 
3*J --.i ae*-3 J71 2 7" 
27JI 

■ :=;+ 
B.T, Rev. Tjiim. K. iJ.UtjaiL, E. B.. S. T. IX 

Hkv. I.« is T< LKtH, M. A. C S. 1m kf klMta 

K.I.V GaUhm-kjc I'- Tltckep, M. A. II. W. Sflf-AhK 

W. IL. MiuKltlXAP, y. A. II. W. JfckVtfV. It. A. 

II. J. Mixkli.. >La. J. 1'. M.irriiittei, B. A. 

31. G. JOHWtfTOW R. C. ] 1 1 1. 1. 

G. B. TIIuHaSv M. D. li. K. Ti.'uiiKk 
KimbruLigl In the hope that this volume may successfully portray, as far as it is possible to por' 
tray them, the tiff, the activities, and the though! of Sewanec; in the hop? that if may 
prove a memorial to him whose greatest memorial is the fab- doudland dty that his 
faith and *eal raised from the ashes of an earlier foundation; and in the further hope 
that ils shortcomings may be pardoned for the sake of I hose things which have been 
attempted, however inadequately, in lis pages, Cap and Gown '93 is offered to 
Sewanee and those of Sewanee. ^ jt j* > jt j* j* „■* 

— The Editors Bishop Quintard 
KWANKK ha* ev*r !**□ a pirn.* trf" hlrilt liljc ]jen*ni;dities. The University fit iht South llflS lxtli 
built iltj (in hh'il, nut *H3 lhiii|pt. Inn- I hi. fly year* the mountain Lift- lias heen Jfinglllnr, Itniark- 
nthU'. pictlLrewiHK with xEt(H3k and vi^urinii and unutua] lyiH'^ ■ ■-> ili:iii]lh>hm|, The trcalOTS of 
ils >i>:i:iL rind aciu^-mir :il uu^pliL'TV luivt,' lieen 3ne3i iiilE (sf (lit- i>MiLnimL mcwld, nn.'ii «f rwiTk .mil 
unit «f li-emendou*. individuality — uncL this, after all, w the real secret of SewTrnw'* iniwer. 
Hardly aruHtk.T iuslLtiilH.iL in llu- land, lit tin- *htn-| |i L ri<KL (if thiUy ytars, i:.in ^tiiiiU lip w> many 

uni(|(ic and ibominnnt chanvcters w-htN have given m it «m only Iheir friendship, hail their very 

life It is a aplend'sd ml! n( names. n-at-h shining out IWm the cama* with elear and insriirmK 
clirttliictn^ss, fnbv tl«eni any way yon p]^ast, and Uk' list is wmid? rdil , Jk'Kiniiinj; w"'lh HoLk 
and Utcy and lv|1ior.t h who originated llu* Univentity, and K^'tr on tn> ^uintand. wlici TL-lbniiiU'd and revntahlished it, 
1Iil-ii lo tliL-- in in wlii i madi- iL what It in, SIhhlih, iialiney, Harristin^ Gc*TK'i*i Kirliy Snsilh, Del ISnsr,. HcmI^^u, (,Jrt<en 
Wtlttrtr, OrCffK, Galleher — tllLte art- nut a name that (lues iiiH Carry with it |he menitny of a3L individual ily ;is dear-cut an 
ally iMMLL ■::■ in ils fineness and fftree. 

AilhI r»f all l!ll l iii'.'ii who, l>y L"d aild SaCrifin' and loving :iiU , tc-s(, helped to Create the MKial and avadeiiLHr life of this 
pbet!, linens? nm mine m> completely ;lEi«1 illteily identified with it. and none VfaOtK Spirit ami i:leals p eg l BO Kd it 10 thoT- 
uil^1i]_v, M Hiidirtip (JmiiTJLfd . l-N»P lllft lit^t tW*ttly y«arH <»f She U»Li-«nil>'K e-iUtencf at L.ji-L. if niuhl almost lw -:iii! lli;iL 
ESi-h'hLi Oi.ii[iL:iT'.L WiW ScwiliibC anJ St'Vi ;ii3(.x; w;l^ tfi.sLKKji OLiinl:inl. 

AilhI Iil- ifrLainly ilfHefved tlif lnJliOHf. Ifo niiuh- ihc ]>Iji-l-l- . 1111! .>nly I ili ilfUtlg up iht? University, hut ifiv-illf; hLi VOfy 
3k'. n: anil ^:.nl In llic iiiiiniiLinity. TltL- tckilii, illv tL-nipcr, tli* mK-Jal and rL--Lii|{icKiis ain!i>-,|iln.'Tt' CTiint- frtnn liini nihil- lh;i1i 
fnmi anyniLL- cIm;. It tftllld ;tltiiL^t In.- said (hat tlae [fees And ilem-ers 331 ihe y.iuil* alxjul St'w;in« wiuihl liOt Im what tlkry 
nrv withniLit Illci). Hu Irn-^tl ihx; htuiiliblisi fllid ihi! Uriv^rnJly mid (tie [H-apEe willi :i K "'■''■ 'lci i,v:lvltliij; Nul- tlial tiitit ;itnt 
tTi.il (,'ihiild CK»1 wcaltctL hiit only hIli'I'iii ami inftfasu. 

it is Lu lliis. KfCat lii&hu]7 n tliih jjuml Dlarl, llti.H dcsinisl I'Tit'iid cuf h^-ra, that ^i.-iv.ull'..- ili-ili^ att's rhi- uuciilnjr ■■■ lIu. l' ',? 
\!!D (lows, atid IkeHliy rttfOfdii Iter lOAt and reVuruDH, hef eVei'liisdinj; ^r.LtiEudv. 

II [t is hi; tltt olgect of this article X" biit 'i bi(ij;r:ip]ij- of thus Bishop, bul to tell, if possible, in a simple way. what 
TiuimiiTF «f man lie was, l f nr ids lifr, it mjiy sjufEee kn s*ay that he was bom December n, 18,14, consecrated rSiahop 
0.i..Im.'t rt, 1S&5, reojieited tlte rniv^rsily SeptL-ndK'T tS, iMA. and died February 15, 189S, He was Bishop of TeatKtfee 
fur lhirty lliTce ;v:ir- livi-d :Lt ScwaiLtj* finr nLMrly thirty yearn, being its first Vicc-Chanccllor. 
Hi- wiii, :l [iT<-;nhLT n:.f prmarLahJe c]nt|m-ru-L'. ;l siatwart Churchman, 3 j;ciitlcninn of" ttic finest 
type ; ;i Igvcr nif jlI] j^jhwI things in nrt, lilL-ralucc.'and isdence ; a man of culture Jinn refined 
rnslv ; .1 U>y;tl friend,, gvncn'niil 4h? ji fault and boundless ill IlLh hospitality, Ills nature was 
hri^ht, JGyOus. and impulsive, and a&pu did IbDt dLtikilkLstl thu exceeding tenderness of bin kM and 
ny rji|Kit]iy f.nr yqiLnn dll'ti hiihI his hSl-I ! ^Itc in iheir society. He Lived the larger life ben,-, .inn) 
|Ki**ed an uj its hill IVel! Lichn. in his. lipe fge, before his eye was dim or his natural force lotted. 

" HIckmm) 3tv ilm drad wba die in ilk: I/bril : even so saith the Spirit, for they rest from tidr 
flabpiiTK, mud iheir worts du follow Item." 

Ilixlmp (Juiiii.Tru's ehaiJL-ter wad, iiutkird by three, special <junlilits, which stand out enn- 
spicnously in any |H»rtr.iii we may draw uf him. He bad great conviction and great courage and 
a great hear). 

Few tticii linve belie vird inure druply than he did, and still fewer have had his courage M> 
declare und defend psnvicLiomt. This made him a powerful factor in any movement. nn.l -nr 
him the wonderful so«e«s in his Appeals for Sewanec in the early days: for in Ibis work he was 
enthu*it* Ik . pendsiem ami sritnjJy invincible, fbe file* of the newspapers in most of the ffoultii-rn tities. during the years 
between 1808 and iSjs are fillud with notices of tlte Bishop's visit* on liehalf of the University cuf tlw South, with praises 
of his eloquence, bis uiLuijfy, his personal magnetism, not without reference tn his " high £-liun-hmiLiishi|i ' ' and iht f;it-l that 
people of -ill shades of opinion thronged the churches to hear him xjn-ak. 

No one wl™ knew the Bishop) in those days can forget bis quiet and it*rvons figure, his, brij;ht cye f liis slrong face 
inipiix(nw,-d in the jrt-blacfe beard, his voice — lite no other rate Wtvra Imard — as musieaL as the lute and resonant ut 
silver bugle; his trenumdous 1 ■nii'iiiliiBlii r hilt ringing words, his |>a.>tainnale richness atid force of expression. When be 
wvni to England Lti Ufoj the newspapers tlKTe were captivated In- biM jtowor in tli* pulpit, One of the Liverpool dailies 
said thai " ilu; Hiiihon of Tennessee speak » KnglislL better than an RngLWunui, and preaches with the fire and eJe^mesx of 
I^Ct>tiLiiti(. lh 
C4MHXRATED k**+ 1.1 Id private conversation his graceful and graci*™* mnuniT and lib ready n-it uuabled Itim to stand up for bis opint 
with singular OLilt-iglilncss and fearlcssnestv and yet generally without giving ijersonal offense. Wlicu a friend in New 
York twitted Itim with building a church at Eewanecfliid fining it St. Paul '* -on the Vountaln, and asked why there should be 
such a combination, the Bishop readily- replied : "Because St- Paul piLsu-huJ on Man Hill," (It m a favorite theory at 
ibat lime, baaed on tin- statement nf *»iik' Cher>.>kve Indians, i:i:u '■ Sewjmee ' ' meant L - Mother's. Mountain") 

Just before- like battle- of Franklin, Tcnn., in 1864. a ftmwuw Confederate General, ririiowned not only foi his pcrsoiHil 
bravery but also for his remarkable profanity, had ridnlen up with hi* stuff u> a place where a piece of artillery was stalled 
in the mini, and in great rage had begun tn i-uw irn- nuil,--- .-mil llie drier™ in hi% uumided vocabulary. The members 
of the staff sat eh tbeir horses in dumb silence. The- bit ^-cik-iI alumst thick with ualhs. Just then Dr. Quintard rode up 
to the group of officers, listened for a single moment, ami then, spurring his Iwrne straight against tlte General's* in his 

extraordinary and impulsive way. Hvizcd the General's cent wiib his Luft baitd and shaking; his 
rjg&i fuTvJinj.^! in lis- i:kv with ivji-miht said; Si < ■ | ■ sli 5t |". ill | Respect thai Cod into 
whose prrseuec you may go before ibb day ix «ver." 

The General for half a second lftofced at hi™ with anianed anger, and then very gently 

removed the Chtplivin's tunnl farm his rmi mid *iid : "IkfCtor, I Ij*?h ymir pardon," and turning 

to his staff. "Gentlemen. I nptilug"* fur my hasty tenijKr acid my paSfliuiiate words/' 

jfl fc^-t jM After the war, when J5r, (jnhit-ird made his first visi latum tu S'ashville, as- Risltopof Tcnncs- 

Jj V see. thai General presented himself for eniiSrinatuni, and after the service lie went into the vestry - 

m J r<:H)in nnd said, " Hbthup, I have- tried hard xinpe that day al Franklin to Overcome tny evil hnbit 

^a S and, by {i<n5"s Iii-Ljj, I ljelicve that I am siu.veediiijj-"~ 

[T^l , Almost inn HULL' mJ>1'j arc the struies t»1d <.>\ bun when be was Chaplain in the army, all illus- 

trating the etMiraftc and the poxiliveiiess uf his- eininmhs, the kindness of his heart. The writer 
I^^^B «nii;ridrtt* a railway eonduetui say i rift to hint one day: "You. know, I belong to Bishop (jutn- 

■ikted vici-c«*iicii.i.wt taT ^- H*f»wd my ley and perhaps my I iff at Chk-katitaiiga." '" How was that*' 1 "Well h yoy 
"""' *•" ,m ™ see, I was badly wounded in the riftht left, aim had been taken to a loft bouse near by. When 

the surgeons came they said at once tli.it c hi.- I1.7: must lm amputated, and I begged tbem not to- do it. But it was of 
no use. They got tbeir saws ready, and jnsi as tbey were alM°?u.t to begin, in came Dr. Quintard, and [ appealed tobim. 
lie examined the wound and said to the .lurgeons.: ' What are you going to do ?" And they replied. ' We 'lie got to amputate 
And lir did. He nursed me lher* far two weeks, ami 1 li- the kg.' ' NanseJLst' ; ' said Mil- Chaplain, ' 111 take care of him 

smw llin t, li-y is :is ;j(k'm! in. llie Othtf. 1 * 

After the lxitLK- <>l L-raiiLlin Df. Quintard went over tlie field and ftnmd the bodies of six onV-T* w1m:n he knew 
hired * negro mrm t« mlK six flaiii wooden coffins, helped hini m put Litem into a -wagon,, and 
then drove with them liimtvelf alxjiit sisiiecii miles to AshwowU where In? interred them with 
the service of the Chun-h. 

There was .in isu,-i<U-cit which tli* Bishop used lo tell EW the eifcoouragement of his younger 
clergy. He said: " V«m know, there was out man in the nnny that I cotdd never get at, and 
that was the Cwnroaiider-in-Chief. General Bragg. He h™! the reimlation of being so Me™, 

and so shar|h in hi- -.iiv.l-.iii. thai nnny men were afraid to go near 
him. ITet I often tlioughl of hint Ln eoitBectiou with ■ i ■ ■■ wrt. ] LV 
nevercame to the Communion, nnd I :n?*'er iLe&rdof his being a member 
of lay rL4igiousdenoininali«n. Si>, when the army waseamped fit Jvhel- 
byville, and ttalbop Kllirvit h:id kivl-ei me notice of a vifcitnlmn. I deter- 
mined to have a talk with General Jira#g. It was late in Ibe JifLer- 
noon when I started tor hi* headquarters. 1 found two K-njs and a 
-Liiti> ;,t tli* HiutL-r ii=ir- I asked for GetieraL Bragg, and the sentiy 
Maid : ■ Vou can not see him, He is very busy, and has given positive 
orders not. to be disturbed), except for a matter of life and death.' 

Thai cooled itiv enthusiasm,, fend I returned lo my own quarter*, ami all tire night Um% bLamed 
■\\:->Af for my timidity, Tiie Kit day I started <«Jt .-ij^dn. I Lbutid the same sentry, and 
received the same repjy. This tiinc r however, I wjj. rebuked to see the General, im blatter 
wliat happened, I *aid.: "It b a matter of lifv and death." The sentry withdrew, and in a 
few minutes relumed and said : ■ Yon can see the GoUTfJ, but I advise, you in lie brief. He is 
not in a good brunor.' Thin chilled mc> hut I went in. I found the General dictating to two 
secretaries. He met me and said : ' Well. Dr. QuiiLttrd, what can 1 do f«r yuu. 1 am quite busy,' 1 .stain meted out that 
I wanted lo see him hy himself. He snid that was impossible, hut 1 persisted. Finally, he dixmiw*d the secretaries, 
and said: 'Your inisiness must be of grave importance, sir." I -.v.** very jnueh frightened, hut I asked the General 

■J 

■=H AI-LJUH if I ME. 0*[>[R ('F THE 

H-31IH TlLlF IT, JOfeh OF JEHU- LOMK", l«li phase to be seated, and then I listed ray eye upon b knot hole in the pin* libamd floor, and I talked ntoul Our Blessed l^rd, 
aibd about tlie r eFpoiwitnliliefl- of a man in Ihik petition. I looked up and *avr tears, in the General "x eye*. Then I took 

eourafie and urged him n> be confirmed. Al Ui»t he tame to inc. and toot ekjiil my hands in his. and said : L 1 have been 
wailing Tor twenty yen™ to ha*e someone say ihi* to me, and I thank you from my heart. Certainly I shall lie eo rimed. 
if you will give me Ihe ne«-s«Lcy it ml met ion." And so, a few weeks Afterward, General Bragg was confirmed hy Bishop 
Elliott, in tlte presence of his array, and made hi* Insi communion." 

These an characteristic iDCkteatsof a really wonderful career, And jt-i ltim- simple and uu reserved he was tons, at Sewn- 
luc ! How well he knew t&C students ind hridualty . and how free they fcl t in tlieir Liilereou.r*e with hint ! I Uw be jested wilb 
Ibem.-and leased or scolded (beta, in his warm ■ hearted aitd demonstrative way — always wady to hear the lak of tin or sorrow. 
to comfort the mourner, and help tlte weak! It seems, impossible that HleM *hou]d 1* Sewaitec without hiiu,atid even now 
we hardly realize that he wife! not return, that it i* all aver, that he i« pmc fnnn this, earlhLy Life forever. Vel the spin! he 
helped lo ereatc shall live On, His Influence can nut die. !!'- ivnrk shall remain. His name and memory shall be sacred 
and lieloved. while one stone stands upon another, and white one general i<n: of students- succeeds another in the Unlvemly 
of the South. 

1B?S April > 

April II 

M#y iS- 

JJ-J- :^. 
June [6. , 

July j.. 
July i« . 
July 17, 

July:*. 

July ij . 
J u1 y -J 1 ■ ■ 

Aopiat 1 , lln- T [.-mi! Tr*»i l*f(iiu in si I |lr|mr1iiMii 

vcreily. r*«|A th* SleJirtl 
.Good K"rid*y | 1 heJidiy. 
,l?n*tcT U»y, 

Uniler Msjis-I.lv : .1 halhUy-. 

.Op«i5D)C9]'|>(rl>iiii.n±r>' LL-niL, MedScaL Dvp*nftK4!l, 
.Amiiiwi M:iy . :l ]iuliiUj'. 

MtdiLfi! Prparfiiwiit aptni, 
■ S'alifiLy efSL Jtiha iti* HapiiiL; a holidjj. 
. Saliornl linliiUr, 

l.ii lk-T.il i:n.n|ini:i1iini*ltt|liB. 

"If lit Ct'nini'.'iu:'"'- "i Kfcrcijwj of the 5tvth>l?u 

(imnniiT Si.-tiinil. 
.Baud (jf Trurtnim uttti and UomnieTKCiiitii! R.jsit- 

(JoqU'sI In r^-UibMLUtii for tlie Kni^hl Mi^UI. 
.CtimniiTiijriniL-ji: St-ziiuiu, 11 a. h. Annan] Sctbi611 

tafiwe Lhr St. I.ukf* Ifinribcrtawd, & IV K, 
.L.ir.irM |ti Qr*tLBjr brtwt+n the PS Oimrjj»- *fii| 

ijiLjrn* >|ji*i]i>n Litcriry Socictim. Aujnttl ?. 
Augutf j, ."iii^.i^; .t. 
AllfftiUl S . . . 
Align it a i rt*pl*-iub«T 5 ■ ■ ■ 
iitpteiubcf ii. 

Octotwr tS 

November i . ■ , 
Vcvembt-r 14 . ■ 
I '*:':•: m Ut 11,. 

EhWCnbcT 27- ■ ■ . AiMivuliefaR Uir Lilrrary SwMit-*. 

■ Ijtiil Trmi [ink Puliln- fjftcriwy Ktttiit. -.fili Trinity Ttrnn 

■ O.mmkm'UMKSI H*V. trinity Term be^im- in 

■II Di;pirtllWI»U 'if Hif UiiiirrWiiy, 

■ Three 'LifSTCrcM. 

.BliminiHion *rw] C1»**4fa*LUiii h>T new M.uJenli. 
-Special Scrvicr in St A ok"*! I «*-"**." "*]*'. with *i- 
dn™» by the VSrt-Cb'inLxLlor, 

■ I.JjIujT [liv ; :■ hi .In! .: 

■ I'mimLatiufi iNv: 7 liuLliSiy, 
.St. Luke'-* I'ay: ■<■ Jmliilny, 

, AIL SaioU Day ; a hulfciUj- 
,ThunknjtiriiiLj [l»y : milana! hoLSiij. 
-GcntTil Kjt»niiiiJ.iiui« ln-LjiKi. 

■ Trinity Ttrti* taJt, The ScLwUrtin: \>ir tiejjin* »i(li (hfrTjUiSty Venn. '" Board of Trustees The Biihopi 
ftT. Rev. THOMAS LI DUDI.I-X [>,IJ,. I.L.D., D r CL- 

Biik&p <if faittiit'itv, CftiMcrffar awJ I'nrsiiteni cf the Board, Ltwin-iUr rt. r*v, kiceiakd h. wilmer. D.D. 

fiifktpttf .■ JVltAij ih-j. Spring tf\U 

Ht\ EUv. HI*NRV K. FIERC1-. D.t>.. LL.D. 
RiiAopaf Aittaxtas, f.it/lr AW* 

Rt, Rkv. ALEXANDER C. GARRETT. D.D.. LVD. 
Rt. Rev. HUOH MILLER THOMPSON. D.D., D.CL- 

Rt. 3im\ AT^KIvl) A. WATSON, D.O., D.C.L. 

Siikop of Bmii Carcttma, WiSmi"£tox 

RT. RKV. EDWIN O. Wl-Kt), D.D. 

liithap of /''Jwiita, Jaiisoxz/iUt 

RT. Rtv. JAMES 5. JOHNSTON, D.D. 

AfifarfMHV iliikop of Wfiiera Ttxmi< Si* Atttsmi* 

RT. Rev, HENRY M. JACKSON, D.D. KT. Rkv. DAVIS SIvSSUUS. D.D. 
fiiiftiifrof /.oieiifatii, AhrOwi lM J 

RT. Rkv. CLELAND K- M-l,SON. D.D 
JltiAwfl of {2roT{ia, Aitanta 

Rt. Rev. GEORGE II. KIPSOIA'ING, D.D. 
ftifitepvf Tfj£*i. AmiUm 

Rt. Rev. WILLIAM C. GRAW U.U. 

Jtthiit>*Ary ftiiJiafi of .&i*rien» Mariila, Orl#*&> 

Rt. Rev. ELLISON CAPERS. P.1). 

Rt. Rev. THOMAS F. CMI.OK, 111)., S.T.D. 

Wisiep vf Tmn<ii*< t JlftiwfAix 

Rt. Rev. JOSEPH BLOUNT CHESHIRE, D.D. 

RT. Rkv. LEWES W. BURTON. D.D. 
Ithhop vf Lfjri*tto* t Lfxi'gh* i* PtlV. W. G. Mlli P.P , Hn 

ft. P-CA^'III" 1 ' 'il '■•'■• 
J. LCHH> MMLfWHtry 

h k v. I - -us* n*Mi r^itir kcrt: 

I"*!?' M. B*m-.fti, itiriimm 

AiJuvlIL: 

HIV. V-cHuki.y IkfcmB. ID,, Aifetrilk 
T. VF PiTTHis- Athmnr 

Em CifolLiu 

'A '.• : . - il I ; i.^ I I i1rn-;Mii 
r.mn«,M Iiliii. K<rw llrrnr 

Nonh Cirolioi 
an- v. j. iiriKK k. in !>.. talblmT 

WllllAV r.. IgdKYIHk'*. Mlt£&4ttP 

Wiciajhii A AuEcii AufjriYill? Sfrjib Carolina. . **B«r.-. I', Clerical And Lay Tru**«* 

Dalu 

S.1V. HlfWV PlTT". ItalLii 
W. t KininL IblLii 
J. L. Al'TllY. (.ir^im 

FloiUl 
RUT. R. K. O^i-ma, ]«**eiL-wtitc 
Q. R. I>MIH1I>. M. A.. RnuribU 
Yi. W )|m>»<>. ilJLWwrittr Swdwn Fkritli 

Kiv. Charm m. Q*av. tkil" 
k. *'. Hjkkbv. GrtanAi 


Exr. P. 1\ |ii ■ •■■ M • ■■ 
IV. K. Hlll.l.H. AlfHl It. D. HAUIHIIL K*<al«tfcy ftl: V. IA1III 4 J. I i 3. ^a *"*■ . *SB1 

Tinwu rmt;*«K*, cluiltMM ttl v .il Ml' -v W. HM'rllT. ALllVIII. *'-» Kxiuiw.Chirlnditl, 8, C, StCtttt't *f t*r 
k, v. V V. I Louiiijri* 
ki\ V F. P PuiJiElt. 1« D.. ^h"t'*[*rl 
J h I Mi- 1 r, t* u.3, . >l t*.. ytvt <>ftr*B 
\\' i. 1 iiky S*|H-lraii"i il~c 

Himiaipfa 

Kl '. w u.th k. :»vr, L-duilm 

U.K. f}IMP*vi, IJ, » (il™ 

O. W. Hi«r*-pn. «■ in . ^bhm TctUUJU< 
kit." 1 H Mixtiji, ]p. D.. 

tE H Lnmi, raafcilllr 

A. ¥ ^|l-Xpai.. Iblivar jKkMfl Hn Ti K-.TI1 i I' I* l.MiitYillr 

l.Hr. *K'. 1 I laili-H I ' 1 1 1 M h' 1 1 Ef 

,H M ltlT|fc"«.l l.otll4.YlL> 

H . •. 1 1 if lii *ri» ii i ■ v.- .■ Ra 

I*. II. iHTkMTi "WL-nchT^lTr 
JfATITTP ll B wirT, 1'nnbfLnl 

Aooeiatc Alwrnfii T™ii«i 

JuMK [J. flHATTKP,!!. St, Jttlttpiii*. L*. 

Ofifccn 

Jtai^d^TrnftWJ Kiy W. Ul'PllI ^*«F. U-'t-i 

iiHLirl, &.C.L. hMK «*■■*■. ljHi*rt.-CV"*r.i«f**»'A' 'i Thai 

REV, T, J . fpjrMY. ■rill* 
JLft.CutvKLAnc<, It A.. HOUrio* 
K I I: ■■ • X IIJ-I.IM 

VttlEHi Till! 

H.KV. P ll l*T-*"». CrtnuVi 

W. r". HlNlKY. K A., iin Asfl.Hiiu 

uj»-» it -Op an, I^x°e liui IMki , t.Sm>jlit«". S V ■ Uvnlirxnriy. Alt.. 0*^™fpl■»■"■ ■}?' Omdvwmtvt SlAfidinj Conunrtuei 

■ra *W IHfciHa IIIB KBC19P =a' m" BnitCni* Tll'ilMI EmtvUft CooimiUn 
Ht Rf^- t p. in ,. t «. u.ek LLIk. TJ.C 1... u™u»tn*. Hy . f^r-^, Hl^ . ■*■ &. hmuP.D.WB*"'!!, Al*. (IfMI 

Ht H.H- T- '■ 4ij(lL4lll. ST. tK. Mf"P*l". Tn.1. Uiwl 
kl H..V. t. K.. ifKLfeW. D.D . AIUp4a,41a. I=HM 

Ki. K«V. LAVUJ JI^^i. I'" . Sr«r(hrJcnP, ]Ji liv-i 

H i.V. J. A. YAW HW»i=. aUUf , iu™lni;h*it, Ma. I l«SSl kHV. A. W. K.PW»IT, All»nU, QJl dWj 

0. R. FA"""", II. a., P-iim*mIIb«. Fl* <,lbji$. 5tnstM*p 

A. T M-.Vrxi. BDJInh. TrtB.ni*>*! 

E, IK. llxixinuM. AlkkbLa. C*. 4 ly»*'l It. ■■tY.tr. E. Su^uh. tl.U . AtM«li. C.m PjJiiwmidl ConnnilCi« 

RlHr.W. &. F*wf»ii, IkH.. HlHtiunM). AH. *'. K. UlLLkL.Aaflfta.Q4i 
FULFORD HALL -RESIDENCE OF BISHOP OULNTARD 
ACADEMIC FACULTY I'XiK. -CUEHW^ OC*W DU806E- PftOF.BTAltff 

JHt*r. -BPABKS VICE-CHANCELLOR WtgciNS QEth HtlKT 

PROF. HA UTS MOT, BA.RTOH &E A NBA MACE PB^5F r WELLS 

PBOF, WHITE 
R. M. Duncsc MIOf. M*-»1 
I'M-" I . mcHU-L 
PP-^F. BAHBOUn THE MEDICAL FACULTY 

irVLL MOriHWBl 

MOF^ FI«HJTF 

PUT. MALI. ntt>r. thon** The University of the South Of Ji«™ ai Instruction. *n& GoTtmmcnt 
t!. LAWTON WIGGINS. M, A., Vice- CAattrttter B, LA VTOM WICCIWS, 11. A, 

Riiv. vrn.i.rAM i\ [JriMJhi':, U.A,,£.T.D. 

J-V«* i/rif T*,,-*'*i**> Orfm,4mf-rt m+t Ftofntat *f Kr/rriummd Mtf-mt 

VAVHRtm 1'HKJOT. it. It. 

/Vti'rji*' qf£1fcf afrits #-rf Cubg.t 

11 I U.I AM P. THE-1KT, SI. A. 

Dnw pf t*t £Vf*ttmttt */ A*'t 4~* * ".***' "mi Ptmftawr of E*t1iA 
mmUfitttrj 

HKXJASIIS- TV. TVEtLtt, iMi.lk. 

Ai^jjif 0/ AlWf r 1 fjinxntftt 

JOHN S. CUK, an. 

T. EH r, 1.1 Alt 13- U1M>J», M. n. 

n*fnnr pf itiMtMt tf Mf £.W. ti*r. *md ttramt 

■ ]l MlttFkKK. H. ]>. 

PURR J. RASEACE, i'it. 13, 

B*m vj tin fM Dr/mHi^wt mnt r*tftMr afCammtn mmm SlMtmlt Urn 

WILLIAM R TOUSr.. M. I J. 

WILLIAM H, HA I.I,. ST.- A., M. D. 

f>cfeitcr *f ffl^iKTitr. tfttf'*f JU Mfta. "»J BW*"7 

Rwv. WILLIAM A. OPERA?, M.A..B. D. tut'. GRKKNOrGlf WHITS, HA,, R-D. 

r'Vn^jBaF d/ j L j^VjrujrAfi3i ! //Tafltr.r 

RH.v. RKCISALP IT. HT.IKK. SI.A-. I>.D r 
f>^iur •/ Itcxmwlrt nivtrnr 

3AMUKL M. HAJttlNK. E'ic. IJ 

i r >i?i l j-ia«r ^/ MafJUrmr Hv 1 

L. T. HARBOUR, 51 I J. 
TP. L. XICHOL, W, ». 

/•icf/nor wf itrjtrmmimMl Otitfita 

GEOR&K RRI'UK THOMAS, 

W ELIJAH B, NAITS. M,A. 

^jjwmi'f f+nftitvr ^ ..f ptCimr Jj-T^MirJ 

JAMES TV. HANHI.Y, it I' 

^uivulr Pnrjr/KT tf f^tirlt-UHlttr 5k>l*r? 

JOSEPH rKtTVJtHIS, 
liKORGE RKNRAU RAU. M. t>. 

rtV'uw <ff Ajtmtrwr *ri Jfrcr+avfr 
J,HIN M PASj.S, M.t>. 

SAMUEL &. hk ri :i ;s, n n. Kr. Hxv. THOMAS U. DUDLEY, I>.D fr LL.D.„ D.C.L. 
Liilwrtr rt T Jf t l fCf 

HT. RTCV-, THOMAS F. QAIUVt. M.A..S.T l>. 

j'-rtJarrF rv £*«^ fjtk' 

RT. RHV. HKMtV Si- jAUt^^N. 13. II. 
RT.RKV. DAVIS SKHHil\MS. \),H r 
HI&RttRT i. LEES* SI l>». n,H S 

Jjrrturtr tm ■ *?uf ijhJ lkm!ut Afx-"* i 

JOHM i.qWRY, SI, A, 

fm}t*ui-le? im 1'tA.Httam 

J, KHWARD MII.E9 

f*ttrMft*r rm ni\n*liwiturr 
S ]» YVM.CO& 

R. H. PttTBRS, MfS,D. 

\-ir\l;:ra KlfcllAV SMITH, B.S., LUB. 

REV. CHAKI.KS 1. SPARKS 

/■rfrm ft.*- f* ittl*{* M. ]'. W. RAlHOLD, H, ■>.. P, l>, !*, 

U", |„ PKOli'Si, H. p., p. I J. S. 
j. g, srrrnx, n.n. 
w, in iiA(i(;.«[), jt . m i» 
PltlD J, VKtiASM, i'ir, £i, 
PAULX. K, LUCK, 111. C, 

■MiVVUiST I-'/' Jtilrfo Ui 1 j"(Lr.' KTJr I 

RHV, W. A, GUKRRY, 51, A., B.D, 

(>j|kLii'iT 

RUPERT M. PoBOSE 
W I;. MM J.. M.A„ M.D. 
ROBRRT L. COLMQRE 

{'#.HBilJnJ.Ff 

ft. D. WII.COX 

Wtiriffr ami ,-ffBmr t.rtwft* 

C. 1, K. WKKD, M.A. 
M. G. JOHNSTON HcbcWn*d*[ Bcmrd 
Thk ftaird u elected by 1bc Baud d Trusters tontui council of idviu in Ikt government el ihf TJalw(«i( jc 
]| LAWTClJi WU^'.ISR. II, A., VK-n.f»*Vi i.i.H'h. ^.rrn*fjr ue atftcie 
Kk^. IV. P. Pr lSi JStt , SI. .\. . S. T. II. 1. J. K A MAGE. PH. D. 

CAHKKOS L'H^nT. M. I>. \V. R. BALL, SI. A., M. ]>. 

W. P, TSLBOT, M, V. Rnv. W. A n-.riMKV. M..^ 

D, W. WELf.5, Pll. I*. Rm". R. ][. STARR, 51. A., D. D. 

J. S. CA1S, M-P. 3. M. BARTO?;, I'M.D. Alumni Directory 

Pftiidcnt g<E (he Auosition 
RT. Rkv. DAVIS SES5DMS, If. ADD.. Bishop cf L^mjhu 

Vkc-PVcwfcnti 
H. LA WTO S y.\V.C.iy.s V. A., Vk^CharaHor, Sewaiiefi Rev. F. L, COTLB, M„ A. p New Ortemx. LWxinra 

Rkv. W. A. GUESJLY. M. A., B. D.. Chaplain, Bantam E. H, HIKTON. Geartfia 

W. P. F1NLEY, M. A, h Salt Antonio, Texas 

W, H. MACKKLLAK. M. A., Scwau« 

TKiiuttr 
W, B. HALL, M. A. ( M D., Semtm 

Gorreipondinf Secrc tiry 
W. B. NAUTS, M. A... Sew*!** 

Exccvthx Gosnm.ttc* 

B. I,. W IGCI XS R p.v. H. STUCK 

W. B. HALL W, H. MacKELLAR 

Rkv. R. HALE 

Chjirmin Bureau -gl Inicwmaticin. 
W. H. MacKELLAR 

J5 ' 
'1 ',' - - 11. 1 — - t^LWt jmiT^WT 
The Academics l&cik&A at from the position of tlm Thcoloftues. il forms a part of the vast un regenerate ^ ait untouched field l">r future 
work. combining ;tll the elements of tin.- world, the flesh, aitd the devil. How the Mtds regard It h,is never be*" deter 
mined, since no Aeadein ever troubled himself to inquire, thonjjh there seems to- he a prevalent belief amoiigxt the Mediee* 
that "AcadcmLe" is a distortion of "epidemic" — a just conclusion if one considers the number of invalid* ahtmi hjulk Eiiui.-. 
How Ihe Profs view it no one ever knew : that is a secret hidden deep in Ihc bosoms of the Hebdomadal Ehuinl. And how 
do tbcv regard themselves? Thai i* certainly no secret, Uul space prevent* even an abridged Lint of iht virtiiL-s umleli 
Ihe Academ possesses— from his (HH standpoint. 

The visitor sees i« them only a collection of yuuiiK men. mkiih- vvliu have j;iiivn> :mJ aie (]tflffl*t|(lily eonseious- of it t 
irnsn; wlici brut: mil, jIiilI who ;in L [KiiJifnlly conis'lims <>t l[, 'fWh cmally 1 h«?y ;iTt? divide! into Jntiioth and Seniors. 

To lx'j^in with ;l junior in tilt; lie^inininj;, when 111 first timk/Ill's [he ■□ouittain (and before he has had Ills toe pulled) 
and attempt to ela^ify him, i» an alrtuMl irtipotvulde iliLnfj- He eonit-.i in m& many strange forms,. He develops In 
mi many different ways. You can never tell what he is going Ho do ot be. He tnaycouie pale and weak, 
and develop into a brawny football p'-i - v : 1U- hm\ -irrive wilh tT,.'.i-,r- >Ihit1 enough "** show vas-t 
expanses of white cotton socks, and in a twelve month be leading 1 a gennjin in t-'ureiisic. Von can 
never tell. Nothing seems impossible to the Junior. Il in a prond dmy for (he Junior when the V. C. 
' ' reads- him out " in chapel, and Im becomes a gownsman : ,ilin'^t -i* pr^ud n day ji* n-hen Ills natne is. 
posted on an athletic learn. 

Roughly speaking, the Acadeuts maybe divided into Tour classes: tin. 1 studeiiis, the illIlLl-h.--. Hit 
society men, and those who don't, do anything in particular. Considering (he delicacy of (heir cu:i*titu- 
tious < judging, of course, from Elie "excused on account of illness " in the Proctor'* bonks), The molality 
of this body Ls very small, 

The athlete, whom a quiz in Latin will drive into nervous dyspepsia, can nriy.' smiling mid Moud- 
htaiued from the bottom of the hottest football scrimmage perfectly alile bOCOfitiiroe (lie game l " l ke end. 
The society man. who would dropoff his chair with sleep if be attempted a half-hour'* work, can 
slay up far inn: the " wee sma' " hours at a gennau. 

The youili nliu ""never docs anything in particular" can be heard giving the yell from one end nf (he ti-ardec field 
to the LNthti, yL't ean not speak above a whisper in She classroom, 

Vet no one can doubt that il is in this department that (he old Sewnnee spirit na» born 
and is- nurtured. It is- from their midst that our athletic teams go forth, and often scum? +*f nmr 
best student-i. Il Li tfcis body that tlie summer girl especially loves, and *r*H may she, for they 
have earned her appreciation by generations of tried devotion. They aie &iiihfnl. urn, these 
Academ* — faithful to the summer girl as lo"^ "■•'■ * ljL_ smile* nn litem- fiiihTul ut their old brothers, 
tor lliey eliefish traditions- of " Blackie." and " Brown," aim " Hilly Cleveland." their pel lie™>es: 
faithful above all to Sewanee. To be sure, (hey will *k lp fin.*.-***. Jind Llu-y will fall in love, and 
they sometimes get mysterious packages from "J, llnviV b' tl THrtch liett when there is a 
'Varsity game, and you'll see the old Sewanee spin' in, (heir eye* and you'll hear it in their shouts 
as they applaud >ucccss or encourage to victory — (he moll* spun ihat makes us- love, wedou't 
know how or why, everything connected witli Sewnnee. JOHIJ |5£E-!M ETT. 
*? Academic Department W. P, TH^T. II. A., Beast GuwnHricn ALLfcS, LtwJi * ..... 

BKaLE, PHULaW 

Bkhjamim, HitkPh.kT Wil»k 

BiMii, Sntt-KKM Movlam - 

BLOVHT. EdCEHK HARMWf 

B*J,NCd, AtSTlM THOMAS , . . . 

liMXIl, K.H^.Klf [hi ISH ■ 

C^DMaS, Crt>UlfH*.V IVll.l.nM H AW LYI^E ■ 

Oo&KSy Willum ojhhhi .... 

CtU.MvkK, CHAkLBS PtAV^nv . 
COLMOkE, LKiPHI. BtBOT .... 
DEWEY, CBUOBCT ..... 
BtW.lKDft, GE4R0H C U FttM 

l'jiiskAh, Edgar Howard, Jp. . 

FURLS', J-pHN 1^-ir.sos .... 
GlLLHXT, WlLLUU JjOIA-IIV 

Ok AY, CAMkHHTJ. 

GRAY, CH*RLI1S mjlWTABB 

Hamilton. jnsFi-n [iHi;imnK j?k BjATLHac 

llARklSON.. JHSS" ICCI'KIC: 

KqexmwNl Tn^Am , 

jEHIBOr*. K^H-KUT KtiBXBY . . . - 

jERVHV t lUT-Pr* WHKISWhS 
JOHNSON'. RKPTttAV 1'A.nn . 

Jll'.SkH, 3-:ti mi-si. N".. Mr, JK 

■"^tH^lTAnrldrBL. Clmrlr-:-." S i 
M^nfitviiiB'j-. At*. 

. ni:im.t T :< L..L. 

GilvwWo, T>"* 
Nnjcrgji.TiKhi'.. TV*-"* 

. \tl£ILll,H. C.fl. 

- AiikwM*. C*. 

S:iti-hhiv*-h-. I" .. 

Gmm*l»r9, Al*. 

JM-w*iirct t*bis- 

^■Tr:nitx. Teim- 

Jkll]*i, TfrJiOJ 

N«W OfttUf,. L«, 

Hl-illilillL, Ttttil 
S*-"::i.i . Al '.. 

RNrUMVtlle-, liul. 

OrbnAot J'Li. 

Oofe, i-'U. 

nhi^MiK). H, C. 

Hannibal, MO. 

^winee, Ycnn. 

FLrniitijjkiQi , Al*. 

fhflTledtMi, 3. C. 

Sennmte, Tcdti. 

l'..|.rn.i i. S. C E,l l, I.I K" . 

l r KA, DVKlAX, Jl 

MATTIEXWX, JAUXK ItWL-HB 

M^mxr.KU, [.clckk 
IMtTkiKni, C:iAHLri.H StttVKNa - 

IV-.l.i:. Yt'll.LlAH lEl.VKV 
Ki-r.i:',-, ]L'iWAU*5*m 
Sc^hiT, I'm.bih;iih.-k Mt'JlhSv JR 

SjJIIIKIJ!. 1IH.1IIV (HllLErHIWAlTI 

Sf.Lr'ts, J(»ii! iiAiiflN 

>iii i- in: mi, Uaviu .\\,\,\ i?. in.tt 

Ml 1 1- 1. 1 ^ K.l\Ak[l llKMUM 

Slack . t h aplei Jut\ a 

SOLTTHWULl, tiJU.I-H De LjINJJV 

Starr, Himmi Wcajjuhuloji - 

THOUI%(i3f , T.VtLI.1 AH HU33, II 
TETT71 J-*S"KI t,KWH - 

Tihikpb. Jixh-jLsr L-'eitrORE) 
ivrstcott, Wiliiam Beverly . 

WII.LTAUK, Li-»iii!p GEOktiK ITaLLAM 
Wll.Li aiix. Tiiuhai C h s i'.m a V . 
Win .1.1 . WlM-]XL[»rjK90H 
VU4KIM.K. WlLlIAM IJfeNkV. JR. ."■i'ij-IivLIIe. Tepa, 

XitcliM. Mii«. 

N'Aibville, Teim. 

N'uhvLIk, Ye-im. 

Ail iiiillaa. All. 

Ftil Riwk, Ji. C. 

rtflnu, Alp. 

{ily&dwt, MA. 

. Owjgelnwa, £. C 

, Atlpnti, Gl. 

M"! Li;- -I ii-C, Al 

. August*, Gi. 

S**jii**, Te-nn. 

. JdclKinvilk. 111. 

trrwinee. Tenn. 

>Ttw Ll+rii, Ij. 

Hd.it AngEto^Tciap 

IhJUi, Ten* 

llurfnc^bciro, Term. 

. MofaLle r Ala. 

. MC'lMpOllL+IT, Ah. 

Mn'jon , G*. 

Unirmtown, Kir. 

. AUnoU. On. 

. Atlanta, Gi,. ■■.<■ JufUdri Ami^iir'.):;, Kijilkht C.ot.iktm 
Avknv, jtHijf t".iiiip]i»;i_.r„ Je. 
{■:•• K Mll.TilN - 

PAB^»rr t If AHiO* 1 - 

FASNTVKLL. BOH'KS WILLIAMSON 
lUO, HAF.PII fRTRRS 
lUIK, Tlf0MA& &B«Y 

Kni.r.is:,-,, Yt. u; 1 1 * k :, lii.i.ruTT 
HEfloi-i;. i h jin*T*i>r smith. Jr. 

KrxTTN.CWARLIffl KR^IN « 
CAPK, ROpHUT .... 
Caftrv, Oct IfAinr.T'OSr - 
Chafhx, Henry CAHrnRxi. 

i'l.TVJM.xV.. \t ht . 

COUWAST, SAMUEL. CAREY 

Cv^imrA, Frank fixtwm 

]>a.%]hc, i h'.'iN skri ]*iittx, Je, 
llAvrnsi^hi. li.jii.kT Trvat 
JhK'll k. l-'tiu l> JniKlrAM 
l>i: IkKk: MhHinK l^rELCiiuk 
Dl'Mi.il: [UliMJmMfSA^AfiJi 
EtMUY, RORKRT U'ATDEB - 

EinwARra, William mackmn, J a 

R&LH&TON. GKHRGK FKjrPLllTTOr 
EiLAW, JOSHPH Ha RTON 
I-'ai^in. ; ^-ii-.w l*:i.r.i w 
Forix. John Mch'fu.i^mp . 

FREEMAN* JUKE* Face 
GIBBS, GEOROR WlLPV 
El ALU F.ICMAR.P CQNKLrN ■ 
HARkCSON, GEOR-GK HUJTIWHK 

ilEANKV, 1IHMRY GlLRRPT 
HOCVK, Bradley BfiflWN - 
HJOWKTOSr, fOHX KENRY, J k. 
HOWARD, BEMJAHIIT ROI.UJ5* Airr. Nofiti tHjtnrw, Cal. 

. liootjpmMy, Alb. 

IVbm.ogI.1, I'li. 

. AtLiirta h C.i. 

. J;ir<Mi:n lil-i-, 1'U. 

S^wane*. Trim. 

. Atll'LUlil, i.mL. 

Alio, Term. 

KiLiu, Teuii 

Stwaji«. 1'emi. 

X.uOivi I]l-, 'J'tiui. 

\i-vi Iberia, J j. 

VhIm-iiu. AIj. 

. Augniti. Gi. 

HjMjlaiilnin r S. C. 

»w Oilman, Li. 

, AlliiiLliL, !.:■.. 

. ]«fb.#Aii'VLllt: r Wi. 

. Aujcmti. Gb. 

Ceitir Key*. Hi. 

Jiewiaee, Tt-iui. 

■. Adr-uMi, tiL 

Hininii, Teoo. 

Ch]Lu, Texu 

Xiitivillt. Teim. 

MiiiiheM, I j.. 

I'kiioitia, Uiu. 

£b rev* port, J.\. 

LUlla*. Texu 

Ditlai, Tciu 

Trenton, Tenri. 

. Atlanta. Gi. 

Corpui Oiriiti. Texii 

Mirikifi Ati 

An-li M. _\ *.,-• 

Selnu, All. ;uii^903f,Oiria IIal-khut , 

Kn.i'fcTxitic, Hinlilas-ij. INiHKR. 

Km ki'aItiucil, Ikumtlcii W.iifH . . 

LjllHU, HuHrAF Slftlf KtHJS . . 

LoNjHiiui, Cwahlks VkeihShhk CittoUtBtM 
Mutir.r., EttcriAP □ CL-MlirrK 

HlLTH/, MoF&lS TirKKJiSriKl! 
JIlKH.lV, C'lkKKE-IVS. M AjCl'H K.k&>N 

Nakic, lhn.'Ci.u» WlLltAMJ 

N Hi BIT. k.ll.l'll. J H. . . r - 

<>wi*.v, J.uiia l.tftt-js . 

E'APKHK, KUMUV IfBAGii . 

L'KAMjLK, LlrdH MlLLh.K. THftMHOW , 

l-okvkk, Akthokv T&ohhh, Jr. 

koBitK. CifAhi.ua ARTHi'k, Jr. - 

SfcLBEM. KaHL WlLHANS ■ 

SlMKlMi, OhUOMD . 
StMM, ItAKlfl.HTT ET fLTIMUi 
SJII^JI, CllA.kJ.IUI KDAi'ttf - 

SuiI-m. JwifcrH BkLHMl 
Sth-.Vi'iX^ KUWARU MCGHRK 

Brihqpxwhv, IEOSaCK 

STt'xkF, Gah.DE? CLaRKKKN . . 

Swtsik. Robert Dvhe^b 

TKKuJjALh, CaRI PREMWTCK 

W ati hi. Georqi Colli?."* 

WlLLUM*. BkAPr.RR - 
U'll.LlAWS, Lawbhhcr MDQEX . 

Wilson, Calhov^ .... 
Wilson, Jahk»,Jb, .... 

WILSON, THflXAB Plinr:sT.TCTX 

Wilson, Wtluah Hj,AtKm,:k3f. jk. . 
YAHBOROlf.n. KR], HrsTCBHiTDS- 

YaHB^ROCC". Jmiv ACia.nts 

VOUNO, J^SAHPH L'NOKRWIXJCJ HlTLKlK; K w«o. t<>t** 

. AlliirH*. Qi, 

BivlurpOt*. AL*. 
HHEflitlS, T-fl*B, 

BinninjEh*Biii ■*■!*. 

Lvnttvlllr, K_v 

LtxLngioo, MIm, 

MWllRWRTf?-, Ai*, 
J*iR«*n, T*ai*, 

E ! .iiLil:-.lIi K_V. 

'.V.i-.i-:Iv Mnlh. H t". 

CliH[t:iii'iifcM, TcUli. 

. MniilKi"il.-rrv, All. 

Jn,ks.i,i. Mifcl. 

. th«*lrttoa. S. t- 

. Aiyputi, G*. 

. AugratA , t;n. 

IMllu, T'rsa* 

Tlf^jib, TrXU 

TwiLtno, T«DIL 

Hltrtvc-pon. lj- 

l..,.,rrl HiLL 1^, 

tut^OUA, All. 

AA,'ll}liBgt4M], I). C. 

MrtLtm, Ttuii. 
. Kilcxi. Iliid. 

ildUAtOB. Ttiu 

WibtHi, aIul 

PultcrHML, 1^. 

. Lexington. &liia. 

. Mew Orleuii, Lm. 

. Balon houfjr-. La. 

Hack I III], 3. C. 

Sii.BH.ti, Texu 

SiAVUKria, Tnu 

. CnirLcslna. S. C. ^' 
ST, LUKE'S HA1.L 

B G neOLOGICHL 

d ePHRGmenc ;ia k v *■ ,*bri-^j 
JLf ■?—$ 

iiroodlrApi 'TMII£ year the Theological Department lias reached the scnitli nf 
JL its prosperity. St. Lull's Hall has overflowed, and from Gtwii- 
land's icy mountain* to India's coral strand the shirtless heathen 
Ire mole at the aroiy of missionaries who will soon iss.ua forth, ltd by the ae-ilou* upholder of Calhoun. 

There is a tlwmy that there arc twenty-eight naencs en the Dean's roll of the Exeppu* Clan*, but it 
can not be drifted, as tbey arc seldom seen at one time, at chapel, das*, or HGmiicli* Swel>. 

The prayer for "all sorts and conditions of men" must have been capedaHy deaigiwH few Sl- 
Luke's. so aptly does it describe its. heterogeneous inhabitants. 

There is Weed, the orthodox., the only man in the depart meiit who c^n walk sttrt-f&Otet nn the PWim rater eaee which divides Ncstorianism and Eutjchiaiiisin : and Johnston, the hcrcsijiTch. wh^ ha* 
im.r iuitb ^* , * 

TBC jk«k invented a new heresy of his own — the worship of the State, with (,•. Washington a* its high^riest, 

and the stars and stripes as a sort of reserved sacrament. There are those who burn to advance to Ctiha. under ticneml 

Lee, and those who prefer a retreat under a Holy Cross Father. There are missionaries tn Tracy City lite Ttcve?y Nim.-, 

34 
and to Winchester lite- Wilsell. There ait Hi^h Churchmen lite Spears and Eecan, Broad Churchmen lite Wariug. and 
Low Churchmen Site. Brown and Boberg. 

The grave, and soon to he reverend, Senior Class is composed of six promising theologians, raoted for their love for 
Missionary and Homilelic Society, and their regular attendance on the Hebrew Class. Tlit Interme- 
diate Class is tltc largest, and also tlie heaviest. They make broad their phylacteries, and appear ualo men 
to fast — some of them appear fast unto old and uncharitable Ladies. Most of them are also 
in low, and out has applied to bis, bishop for permission to be engaged. 

Tin? characteristics of the Junior Class, if they exist at all. are still dormant- Al'u'T 
the manner of Juniors. tbey know more dogmatics than Dr. Starr, and more exe^erus than 
the Dean. The Juniors also indulge in theological discussions with the PottlLilani*. and 
are more unsparing critics of the Chaplain's sermons than the Academic Faculty , 

Besides the purple-tasseled thcotogue. St, Luke's also shield* from lb? tocpnlling 
depredations, of the academic students certain Postulants, which term, heinj; interpreted, 
signifies, one who some day expects to be a bishop, In the meantime they meditate upon 
how much better an article of thcologue they would make thitn the present member* of lb? department, sturue Leaning 
towards kuiBr, and some of them are genu Sectors of amazing agility. 

The jNresidinjf geniuses at St. Luke's, however, fire Uk- Me.™ .l:uI ilte janinyr— l)i. IJhiBik*. the ideal of the tbeologue, 
and Sara, the terror of the postuLauts. But beyond even lh**e jove* Jin' ihe (-"sues whn rule the theological existence 
Uncle Boh, who deals them their monthly allowance uf misli. and Mr. Cuhiiure, who 
promptly confiscates the same for board. 

But ihu ilteological student has made his influence flcU in every phase ui University life 
He thunders, from the platforms of tlie literary societies he ha* invaded Che-lidcm, he wields 
(lit rajHiie gavels of the fraternities, fie rule* the college puMLcttkiOt, be tnakui his 
fjijidnatmns felt by the summer girl, he is crack pitcher on the baseball leaan, and one of 
the god* of tht gridiron. 

In short. Si. Lute-'s i;- the receptacle for the brain* and brawn of the University, as well u the museum for 
its freaks. 3J Theological Department KIT. V, P, Dt DOSE, S. T. P., DEAK Ajllll.KK. NjASfHlVlllB . 

Axin-iHiJX, toiNjAHix' MjicEKMih; D. A. 

HlCILV."]^]!, IHtK IJil. V.1.KV, M. A. 

Hi:i:as, JdJiw ..... 

lltM^lliJ, K.DUKH.T , . , , 

HtniMtc;, ]-kA.s-tis < >*r.ir llr.Mtv 

HmT, ClIAlLB W[LI.]^H 

Eiuvrs, Juics Hh?spy 

tXilBUMl, IVll.E-l All Sfti N.LI SC"r 
L'U.A.I|-1I11,L, rkJIM'lK tJnU'XEJCMhV, B. A. 

Do Hiki:, Kiev. U'j i. i. [ah ±1 a_.sk: i:j.l, SI. A. 
CrRKj:^, Wicj,tAai Mhhcek, J*... B. A. 
EUuinxr, E-'kkokkick ll.unsuil. M. A. 

H I.V.V. <.L'r.X, liiim'JIHU UlLKLliV MOMtl-li 
-.{Kll'i:, Eil'.-ll i.H.3h 'kV.ll.l.VLi:. B. A. ■ 

JllltSKTH>N, MOCKK liHKi:^ . AlIhiU, Gl 
SWUrtrnrg, a. C. 

PrijrjTbufqj, Vb. 

Semim. lean. 

I f art MnOr, 111. 

DM) Ortnaiv La. 

Glenn Spring S. C. 

CnlflHibia, S. C. 

Ljnchljarg, Ya. 

PDmlTJILe, Md. 

Sew* nee, Tmn. 

SrwanKr, Trnn. 

Wuhi !!>;'■ in. N. L 

rLilmtclpliM, Pa. 

■ M*ri"ii. AI-*. 

Sao Ar-kraio-. Texi*. La Vtf.LV, II-jV. a kl>. B. A. 
Mamma; Wairn kr Potola.. 
Wi-BeK, CiWSWau., II. Lin, 
MlNBLL, llARItVjL'DAH, M. A. - 

S»fi. Thomas- Pasteur, m, A. - 

d* CH'IKS, RaIHBHDO GHHUJK 

Rdchhv. Fiura.i* Hammond 
Smith. Fkhvirick La Gramge 

Sri 1H>. Mi Kfc\ Tv-,TI K. ft, A . 

Tuoiufl, Harold .... 
Tdck.br, Gardiner Lmi- in m. A, 
Witfn, HatiotjdTh^kaf 
ffiwuo, Jane* Cash. ht P, 
Weed. Caleb hrict^ai... Kicimvalb,. SJ. 
Wi n math, Thomas P. 

WtTflHtL. WlUJAX POSTRfJ,, TS. Lilt, . Bittjgtpoftr 

. j*rlj*wnrilt*. f|m, 

cn*t"¥ilk, 9. C. 

Snorter. & C. 

HrrLiifijrC, >". C. 

\^rfi :inrx", T-riiii 

X- v. V -.. ::•.■, \ V 

Qt,lumU** S. t 

. IMsM"., Al*. 

Vtw l>W*tur , All. 

Flantn«, 5. C. 

>J±ilNuWlW-, Ti'k^ 

. WftlttlltOPB. S- Cr THE 

•LJIW 

'jnornenT 
Law Department The Law Department was founded five years ago, aud so rapid has bceu its rise that it bids fair to become tluc peer of 
its brother departments and the '-£ea Quatn Bsitttm"' of the University. Upon a wind}' day iu March, in an upper cham- 
ber of tlLf Walsh Memorial, two neophytes enrolled their names as- followers of Blackstonc. With hard work and earnest 
endeavor, led by our devoted I>ean, tliey struggled up the slippery sleep aud won the prize we would attain — the elusive 
diploma. Since then many legal lights, have been lit at Sewauec, many a noted lawyer points with pride to his <iim*t miter, 
and "the memory of man runneth not to the contrary. " 

I~~^~~ ■ " ^ \ Combining, as we do, the calm judgment of the South, (he vigor of (he 

j^-**" ~W\--.. and the ruggedncss of the North, only the best results are possible 

ttfa> * ^t^bttM^ through the syntltcsisof these characteristics. To tbi* end a Law Club has 

Ajfc^rjj tn.-L-n i i-rsanized. and our social education is not neglected. Several banquets- 

i^k Pp*^B have been Isl-LcI aud the " Sow of spirit aud feast of soul " has, brightened tlie 

V eye, refreshed the memory, and quickened the fancy. Our Library in iucreas- 

-— -v^_^^^B m S- and witli ei'try addition eoines fcreatL-r opportunity fin- widei .study. 
Among our periodicals Ulifihl be found all the leading iii;l^;l,:Iill-s. iiMludin^ 

Town Topics, Ladies' Home Journal, and the Police Gazette. Out Huuk? 
Committee has purchased serenal appropriate mottoes; '"[>:hI Rltss Our 
HouuV " Don't Spit ou the Floor, ** etc., winch mother with n lawgii ^ijllcc- 
liou of curios, complete our ■ " cha/Hels.. ' * Out rail property is of th* nature of 
an "estete tail > " and is not assignable. 

We dislike lo make odious coanpftrutoii* aw "Iikh imriiu'ii bom," We 
would prefer act to bring in evidence tu prove thai w? are the 4-1 it?, the brain. 
the bone aud sinew of this University, bin if an nsiliiinn-ni were hroughl we 
eould introduce rhu IjesE te.\t iineiny n.nd |jmtt" njlit (aw; by pre pcwi rierju lx' of 
evidence aud "beyond a Tt-;LM>iiabte dnnto.-" Some ef mir brightest stars. 
abandoned (lieir wicked way*. U?fc (be ■'fields of felony" and their nnpront- 
alii? oam Baniuiis. aotl with us they lia^e found a haven -of rest, far lo litiow the law is to live in 
peace. 

Some Lil" titic liist unrulier hive Kutie *'■* t;Lr :uf [,:h ^""K*-' 5 lH * awful watliLttgri bid dowii ilk the 
I*aw of Ifcnneslii: Relation* and hy the law of «niversi<Ml, ttmfct OB* afld OB* iotO OILC , and SOUlt of 
us will >:>:i]L riilu on lilt willnwy wave cif iho matriiniHiiaL turn, lint the majority swinl Gnu for the 
cotivietfeuL tliat male scdes nIiouUI Ihj inimiiii; fmm the hdandijibineiLis nf thf fail scsi. and as wt arc 
ttot guilty i if any cO-eduCntitmaL nl..:i-, :io f.?na& cntrl Or ftmrt Of Otherwise will be allowed to CKSS 
tike s;u.-red |K>rl.iils nif [hit nta^mfireuL lihfAry, 

Wli;i| iisiu:r ninld liolp tmt Ik- DvcniYved, when li^tenine, tn the drofit* of gaUteQ wisdom h* hears 
QUi 1 fair-haired priire hcaiily vxplaici thai " a bailment is tin- art of lefiloviiij; water ffOkh a boat to keOt> 
lb«; feme spies of yenur c hone iil allien] from lj^cnanLnj; iiipiiiLiU'd " or the brawiLy Captain of a former 
1»axe 1 ■:■ I L lL':n:i ilL-iirmijj nicniisi'.^ nt a lU^iI ax hmine And kit, 

Then. Ti hi. (lie revered I Joctor'st " * pooh !" of satis fart ioli when personalty is described as a mortal's IUOr.lL chnnbClfT, 
How feelingly Our Jerj#y JostL™ siiokeof Benefit of Clergy ' LX l«fi«K lMl; ^ ^ rilet flf like church administered to the 
pilferer uf iinias to " keen off the j^rais," and utlief trite warnings, 

Hul Hftuv'Lef atid WarksltHie turned thver in their lOnltiH when the junior IHeiuber from TfcKas declared mayhem to be 
tike ' " di*iioen)b*rin]£ of a utati's member." 

Hut through it all. there b. un« who presides with dignity altd Strife^ day ill, day QUI. SOIklClitlkcS hopeless of TeEltLt, but 
never despairing. Am! whatever success in after ILftr wc aibieve. wc- will ascribe to IliliL a large slkarc La OUT advancement 
and ilta-nt hi in wlua lias laboreiL with lieaii atid laraiia for tins rooJ and belt^rntenl of the EoHown-ri of a true pr-ofession, 

■ ' ('.L'titLtnneii — The Deaak. ' ' 
& Law Department iv J. XAMAUrl-:, I 

A[hHlIK. JL"J.IHW Baptists . 

EAKitKT, KODKHT Lf.ICIITQN CrAWFOKU 

Da VII, Alhit HrEListi 

DCUCHKJlTV, JAMES, SM]TH 
GfcRtiX, I J L' SCAN' CJNKXW 
JAVNB, J- GEEE . 
IjAJkl), SaIILEL Boi>E>i 

LinSiTOKE, Lamar Wckr&iiah 
Mans, Jameu TifT 

McKf.F., GeOHCfK PwhhS , 
I'AEKOTT. Tl[OJiA£ SAWEJStfST 
FlMIttNEY, CEEAKL1& C&TKSWOftTH 

Sucth. DaMA TYHKIX 
TllOHFWJX. ROiHiT LtCKETT 
WATSON. MATTIIKW r 
WatsOM, SlDNHV Powiu,. Jr. . 
Wunt, Oscab .... 'II. I>_, DKA3 - Calvert^ T«xa* 

LoiJ!»«l, V*. 

Louisville. Ky. 

.Ul.inM, On. 

Sciftun.t'* , Tetut. 

. Ucrwkfc, V(l. 

ESiTrunL^liLiin, Ala. 

San Siilm. Ttifli 

. Allan;-, Ci. 

M*™? Qtfcaitii, La. 

Newiian, da. 

CliaifLeiloH, S. C. 

St. Louis, Mo, 

Boycc, La, 

Claritsi-illc. Texas 

Allaata, Ga. 

Louisville. Ky. 
Medical Department 

II Jv Medical Student is cb icily interesting as n study in evolution. Hi* prototype Uj to be found very for back 

indeed, but his 6ist appeaTainx- .is :i distinct specie* in *.-iid un have been in the witch-finder* and rain- 
niit^rs n»r ihe atone age. With this early development the Ji^l "f to-day offers some striking point* of 
>iiHitnrUi- and. contrast. He still follows his nneient pra*ti\e t*t wileh-hunting, but more as a recreation 
than m s^TiuiiH occupation. The witches, tike everything el**, have been modified, by civilization, and 
tlidr p«rvuL[ mid capture demand different methods. S*bi wnc^r ami tickets to the concerts aud baseball 
games are nun- Li&ed iusteadof Incantations, and ordeals; hut il i* said the "" Glider" sometimes uiakcs a 
magic circle about EIlc witch's waist to assure himself of her kuI^liliiilmI prtiMJiici; : hut tit* evidence oh this 
polul is con n k-riiiu and of the uature of hearsay. 
The Med's job as a rain maker, seems to have become obsolete, unless some of bis allies or wholesale profanity are 

intended as tfjepuiinicnts in nebular precipitation. The Sewauce Med is ch»rswtet-LM.-d by his contempt fcr neckties and 

his genius for affairs. A party uf Mcds have t^ccn known to buy a wagonload wf ivamiinetoits froiti aCovite, without a 

cent* and send him away thinking that be had done a pood day's business. 

Where the Mcds come fftini nobody knows, and we ha\e never heard of anyone? rash Liioughto inquire. About the 

full moon in Mav. when tin.' soring strawberry, in a more or [ess demoral ixed condition, 

begins to find Its way to the boarding-house table, and the voice of the grasshO|ipef is 

heard in (lie land, the Medsof aLI siiics., sorts, and conditions, begin to DUtcfUJiK in. 

Sewauce. Tb* Med qnkkly makes himself at home among us h and remains «»iiL 

the rigors uf approaching winter force him to seek a climate suitable to hk multtf 

ipptmL 

The tftd. is Largely nocturnal in hist instinct*, L'nder what diversity soever of 

?nvironmeni P his fbndiwJta for mooitshine (whisky i ami ( mountniu ► den,- \x uid never 

to. be lost. 

The belated wanderer, as he passes the nttdical building, tttM a drtll, s<|>uUhral 
plow emanating from its upper windows* like that n-biL-h Ifcinte saw dirouKh tbe gates of 

-13 
Hue Inferrt&. If be is wise (and a ritualist ). Its crosses himself, and hurries on; for there he knows tlie ulhIiiL^Ik Sit- J 
is engaged in practicing the dark and secret mysteries of his trade of murder. 

The Med quietly t>ccome5 possessed with the Scwauec spirit, is a jovial feltow, and. except when tinder ihe influence 
of valley tanglefoot, a peaceable citizen. The Med regards his fellow students from an elevation q( smpvnnr knowledge 
and CMpcrLence, He is l>olh an academician and a wan of the world. You may have on patent leather nhoe*, rtylnshlj' 
cut clothes, and the latest thing in neckties,, but the Med knows that you have a posterior scapular rcgum ami :i ptfry- 
goidus CKtcnius i you feel his scientific eye measuring you with the critical Interest of n wklderof the dis*ectiiirj{ knife, 
and you stand abashed in his presence. In spile of all, the Med in an accession to the life of S*wniq«?, Qvr athletic, m 
concerts, and our social life would suffer without him, lie is found In Chelidon. i« Si^in-i lipsilon, and ri Om^L, ;i 1L ,| 
in osir fratts. May his trilie increase, and may he live long nnd prosper. 
*5 Medical Department, 1897-98 AumMSuN, B. G. h Nrw Orleans, La. 
Ami. Jim CitM. IMCynraW, Gft. 
lur.f.AKiK Clinton. GitImiI. Teiiw. 

IUxkv*. ISUaSUIJL iA'CIHEf., D.A.* HMtnr, 

JFaThviuY, WiLIJaK RAY. FhilmJctidiJii,. Vm. 
H-Wlk, LutlflM ri»K3TON P SflB jLttOflto.^foXBl 

JUi'.KH.j.tv, £dWaxH I'HMVj BronJ Ran, Vk 
itKriiAu, CutHHK BDWARB, J/nnfcUn.. B. C. 

]H.ACKWJ^J.L, JlJMII ^ MHI.% IS, CoOpFT, TlP***, 

Hr^cuwjiLL, Wji.LliM GaIkY, PtirWiMr, S. C. 
BOM-iNe, hiLM AHJi KliJOTT. RLim, Tea**. 
IkKi^K, M.ilcuHH. ALVAH, TrMrtmi, Win, 
JkhVKK, CilikLKS AU>3*rtO, lMiY«r, K4. 
IEk.ikk, HaLtH KHKItaOir, Ml*. ] r imlL"T-. li, 
JtHiiwN, WltLtAH *'""■"» M.P., Corn- 
wall, ChihhIh. 
SmjwsI, ULakI.kS DOWSING, T'IIipIvkh. Ala. 
ISkliwN, Uohatw HUEEY, CtifibX. Kj. 

Bunit-N, GHUKCiH.TH-miS. SmnniiUmn, r.i. 
LjAUK, ^tMl'KL Tl>Si.i V. I'.:i-I- .iim. S. C. 
L'llAN]H-tfX, l[«Sk^ II^WK'i. l.fl"T-l. V:i 

CaKi**, GxlPPaflE GKASTON, Birf K:«u;r t 

Teas. 
CjhKTHk. GKOftGJt WASHINGTON C**1i*. K>. 

CnALi*'iiJK, liA*c ALMorf, Wilut Gun*, 
MiM. 

■J 1 1 hi M s>.l iMHl.i -Ijiv. ^i-.i;irtij:«-i . M:i 

CftUttN, ITaVHAH, Niw YnrJs, tf, V. 

Ui. vSt:. L-'SRPBRICK J,. P»iixnikl»tT, », I 
CUMHtSGSv H'M, Kshvabi^P. Arwiinrx-. Trim 
DUK, F. V. ft., r.ktrtty, 5- C, 
DL'NCAff. GB\ Fr^xkms, B, | r ,. Sp*rU, S. C. 
EDfWARTlfl, WAffJ.IK W., Taji-M-H, <".»„ 

Bguwtkw. WnmiL wrini*k*w, 5*. C. 

!■; Vr.lfJ,, FURNIIR'K L.'MH.I:,TIX> ] hl'.iv!<i:i Tl ■. ■-'LUSTix, U"[i,i,iA'u Tjiuiias, ILUftgow, Jiv. 
I-.^'K II,. (".RnRIIX l-'li;i,lh. HihUlif7,l.illTj.[, l'i. 

Kvasix, Isxu' ',"i-rn:it;rT, Sefilc, _lln. 
I-"im,t^, Wic,iyi>l H-i^iae. nins.LiiL View, "fenn. 
KkAM:, ^[VATII.K, SlM^tKiUljJ. .\I&ih. 
l/iXSOX, J I HIS }ly,-SBV L WllinlLlljj, lV. Vi. 

fjAnitAHi, J Auj'jt ]tkirH,cx, li.^pjpi-r, Tiu*. 
1'. hcijx. tiiiiiwt. U'mypE^ij, C.fliielon, Hikjf 

;...!■ I 
tiiii'iiCHAVK, Cm mn,K4 .liu-r.hv, FLjj C* b f. I,*, 
H^ft xit.i, u L uiiti,^ Jlct II AE-nsiHS, Mv-rlli-, 

Hk 

GPAV, R-nRHRT SUlSTA^FH". Dlf«d, MhI 
CiliirkJM, WAITHE, Dtirlillgienl, (i, C 
H'.kiyi--:. J«HK \V.i],Tlk, IiVi-ii^iiII:!. All. 
i'.kI '.KH, I'tHllTn'iHili, fl**iln.lo*i. S, C 
GVTKPIR, jAMKf: P5SNHV. Jh.. \rw CM*UI, 

3.-L, 
lUi'i'.A'RIl, IX3VCU&. S*«lHllr, Trim 
lUUFtTON. W1L1.IAK AkHK** im*. 1 '.:nri ,im . 

Emm 
IHhm w, William Hrnhy, i:*pm S|smij{h. 

W Y, 
llJiRff^-, | a |»N KPinilT, >"x1hvillc, T*-»ii 
HARRIS, ESAU A.„ COM CHv. h\*. 

HAVA, \Y[|,M4M JASHUR, 3*ltW*lll Hi?t* h llo, 
I|HHVF r h, GKfKRnH W . Si-A.in.i-. Tiri-i 
HIi-l-.i^f. A*NKK. K-'iBkr, HL C. 

Hill, AsmtiR Ticohap. l^l^hdirf, VIm, 
Hi3,i»:hb:a^d, j, Fl.imr.TiJN. E£cm Tkrlin^Pn, 

J Alius, pAVt Avrmncir C. I^lttouri*. Iji. 
jAUl^i.Sl-ltNiTltRTlCi'iUI'iH^N.jR , l'i:'-!: Nm, T" , 
JK^NINTiR. liniLKUT TlHlU^ \ IIJJLH.1.L, 4 i.l 
JflHf^Jf, YxltlLrAM ^ErtJ'.TI'N, 3|flrta, TtoDl 

j«ni-;-4. Jh^iin ^iluav, T,vllk«rf)itn*, P«. K.Ki,i,HK-,.:r, William I'xeumick, ^CwiIc-jjjIv, 

Teniu 
KiM.-nNN, I.hslik Kl^kxI; L'oriicnni, Ttiu. 
K. i: H k, | ill I .-, KiriJi Wicct'i'i i.i.i' . S'l I ■■ •■■ 

Abt, ^lildt. 

Kivih:k, War. jiiirs, CliArDbt-nlmi^, Oltia. 
La IE*, Ki'KKmf ^ami'ki,, Jfali^ir, Tt-i»». 
I.A'.vs. Jnsrrji llmjtM, Wkldenville, TVira. 
l.iA'riir, 1I.ilh.j-: William, Mmlc, 1 j. 
LtMtA. Wii.i.iam TV., l-'Loiniy IPrnnch. Pli. 
] j itti,k. JHWK Th*.t*"ik, CiiinK+rL*ii'l. W<1- 
LOCMV, EHkbm.uk i, jHJMtL'iirs. Trqptc, Gb. 
LwJAH, Sauiki,. Sevt OritiD», ].*. 
I^tAiJ, jAllli^i Waivtef, l ! rt-iKli tin]*. MlMl. 
].i>'i:, J h Avr, SIasiuiliak k.im, HuDilturg. 

i ,• iiitlhV, 
McCH>w*i * Kwjji.i, STCAKf, SlLiuiitm. Uiu. 
McCl^?*1Ht, Jnitsr R., Mud Cne*)t, Mi**. 
M-CT^JUMir^,, Th4nuai C, luiliello, Gr. 
Mi.Kinx»;v, J<>»i m 1'mahUHl a iiwiLodi, Gn. 
M< In!-:ik, Jn:c7f McLali.lm, IJ^tlisl.iLirK. 

M:,- 
StcMir.Lis. Jaukn, MifETilLc, Ky. 

T.C.T.3IAV, jAlli:!t A],ICKAK tIEII, l!M*Ull^|rj;. 

WaJi . 

MA^LlL»AT, l.l'.-iTI H. AlWOfBilX SuillCDF niHc^ 

G«, 
Marten. Efxtnv 4.' n nni.n, 1 1 .iiviUv. X, V, 
>Ta M^n . JjtiJ EsTrjvSMHiu, Iktcch GivtCj. Trim. 
-I iv m k.i ii \n: 15.U -In I i. V . 
M*XH'iH,i,i Wa:,tkh. J(ijijt, Tuscaloc** h Alt, 
M lv. l-'i.iM; IEciwahd, IrirniiiiKhJim. Al» . 
>1 nt Kj.cs, J am iln Havlux, I'rantli CaiM(l| Ml**, 

htlCliit, Tfi-SiiJL. 

^lii,Trt\, Tai.cajkrxo, IkrrjTillr, Vn. Slm-HitLi., Lh^es Thayhh, BhUkK, r«- 
Hoce. John IlttKMAtr, Tbonwivilli. S. C. 
Mvuni, Cikibcb Thomas. Hcncuimll?, Ho 
Sicwm.iji, OSi^A CLARHJiCH. j*j-Wnl, Oliiu, 
Senium. Wn.i.i^i i\ \ki._ rMwiinh. \l!^, 
Soul, IU:^ev LeLaM£, LeiinHton, Mfe 
CUIH, JoSHVi Cam I kit's, M^ntgrmtFTT, Alt. 
CWf (Mjwaxy, AIJCKaeL, CIimkiii. R^v-h". 
rJirji^us. Va l u v L" Ll«lh>N. JkratcnTT.Mrxi^. 
1'kee, Wiij.fasi AlxkK, Mid 11 ill. N, C. 
FSOTBKJTQW, A- A.. CKunckt-jr. Hits, 

I'M.Tf VJUIIK JhAKI'IE, AO|^L)Ll r Gl. 

I'ikkvk, Wai,th:h. IIxll, Silver Creek. Jtii*. 
TinKLE, HaT Ueuveh, Ikufbrd, G». 
FWrW, AukeY Jchis, JlratlJebinw, Vt. 
R\f, l^HSICtT, L'aatiyLo:, MlM. 

Kcxi^lh, Jamks Ojcae, S-iuie r Mi». 
K.ubkh.t. Jonki'm 1'i.jiiKK, ftUrfcm'Llli:, Mij-j. 
Hdeebts, Jhhik Vi ati-ihi, tWvkoee, Temi. 

K.L'1'I.'IK, JthST! I'll Hl.HI'NT, t'i>**-|Ul,illl'.'. S_ C. 

Hamjeis, Jades H'ofraPD, l''nni kLin, La. 

StM'IIKl ]'H.i:i>M.H.[LK SI. , TvltTlOWIl , MlM. 

:--.nTT. Kiii:it St., Jr., Allnnta, Gi. Sr.itfv, ("rm>H^y IIakkix, Tiucil«na, Ala. 
ftK.Jk.BW. JrrSKm A i.tis jk.^niKH, TuaGaL-uot*, Ala.. 

ftK.E.OKV, ](WIS A HM I/-TEAIK, AUlL,'llrLl, G>. 

.Siiivkh.?;. Mitus Oh.ei.ll.-s, Itoyli'. Mil*. 
fti| I VKH.rki(»H.MC. Ciiahi.ici ttuitf., Mnj- 1 3 a j- - . 

jKahmo. 
SLATHfcV WlUXAM W'a i.tek, Wnptrly. l>nn. 
Kins, liABr^KTT, 1Ltvo.ii, Ycxoj. 
[hUitii, I .'Ay, ti:j. fii., I'l i ihon, S". J. 
Himitii, Ki:riii n Ukiatik, Uit+nvill'j-. ft. C. 
Hmitie, Jn:i3f TlfMUtY, iihiDiliLinii'i Mill, 

W. v», 
Smith, Si iisi:v Rjiuteasjk, KocVvaIe, Terin. 
H mit ii, U'im'ii:m* SicKrt, l k 3isLii»fii, W. Vn. 
Smith Amit M'uj^tt KimM.ii r ■ ]■!.. Spri n^ficH, 

\l„. 

5lAi:k»;SH'H<ilCB, 1-HHI'H.IlK ] I KMMLKl, t'Ui 

mI^, X. J. 
STul.FJHk, JirXEP-H It., T,Villlli, RuiHl. 

T <.v r^ ib. JfHKi'ic Ta c,ia wlh ku, Ik J. Lit. , Adam 

Ktiit, S. C- 
THOWJk*, V HiH"H! Hei-l-k, 13. iJk. Motntt, Ali. 
TlHWPR, BurfHST Akulew, OhIuLii, Twin. TH3»*'K*tneaK. KjutsK Ai.iiEitf, l'ulmy, Vt. 
TL'RJfHR^ lVji.i.cfM Ai.i.kjt. Jn_, Sektieti, Gi. 
TORJCIPSHEn, JWSIC AjfilBKW-, Sl.:t*>], >Iim. 
TLTF, RrciPJkBI HiiN-Bl-, Aik-m, A. L'. 

VaNCLEaVH, HlHtRvft i:v, \'.ii- C h*Li,Ti- x . 

VKK, l'LETCHBR H*CK, Aurjum. TejckL 

VAlrtWUlSTH, I>AM L'BJAI^JiffcMHl, lA- 

W u.nH.S. VlKGIL A tll>KKE/}V t All*" HUI, 

Thil 
U'.1XI*„ JiMtW 1iBSrH»,TlU(«1ao*l, All. 

WjutniiN, JjiMBS WlLFJ*, GiiUku, Tnu. 
U'tflftLHit, II4KACR Cr.?NH>5f. S«« HfigblOll, 

Pk, 
Wmithhhaiil Paul I>* vjp, VfUn VUkj.Wt^ 

XV ridTUHDUT, A LTHKB FU^RUV, ImL*., MSk». 
WtLlVUHHO, W'lLLUM btmrAlD, \LUtill, 

Ttsaa-. 
WELRMlEj, GeORGI! ARYIFL'R, T'n*'|U^. Fa-, 

W iff it, RoaiRf liiscK^i!. -Unklvitmnf. vi. 

VHHAp IIIGNkV TnwfUtR, GfHB«b«Ca, All. 

Y«Jini, Isaac Cwlim'., evj<L Sj^Hsik, Ttim. 
/ 1 m m kk it/, v n„ Albert Si nMWV, s«rt* t'it.v. 
III. 
Medical Department Otfiocn 
RALPH KMERSOX KHAKI:. Ohio 

HENRY LELAND NOEL. UlMiHippI .... 

FREDERICK HESSLER KFAKKEK BERBER. New Jersey 

CHARLHSABRAHCOnitlllfX ],..ui-inin . President 
Vitt-Preiidtnt 

. Stfrtfarj' 
. Treasurer Mtmbcn. Evan I,vciak BAXHYtri, B-.V. Russia 
Ralfee Eii'ehwji Bkakk. Ohio 
Wilt.: am Alexandre Itawx. \I. D., Ctud* 
Ht-isrv Hawks CirAKbLRR. Virginia 

ChAHLES WeLFK>:" i;.!^] 1 !,!, Enj;L;i.ntL 

Fleetwood Gkcykh, Soaitfri Ca™1ii:;i 

CHAKLEH AltKAM Clui- iKic.it:^. ],*n]i%i;iii;L 

Williaji Jaki-Kii H.ivs North CiLHjLtnj 
Ai-nkr Hiooi^tf., N^rth CSrnjJini 
LKSl.EK ElTtfKME Ki-;i.t<iS, 1'fsiLS 
William Jcmi>' Kfsni> M -simrL 
Mark William LiSVRJtT, l^misujuiL 
Jesse Tn^i?f Lim.K, Pennsylvania 
Hemschhi, Ju&rtriiVs Logan- , Georgia. Jami& Wa-LTKR Lccab, B. A., Mis&is&ippi 
Lester AlKWNira 5il.\i,i r [C()AT. Georgia 
Thomas C, McPowRit, Georgia 

Wili.TAK Kakt. SonLiif, Mississippi 
HEskv LKirAXD Noel. Mississippi 
Josurlt Pkttvjorh, Cioorpria 
WalYHh UHU. l 3 ]nacK, Mississippi 
JamjW OACAi! Krsr.OT.ri, Mississippi 
Wruj.^i Wai.thk Si.ayden. TerjEcsste 
Jnn^ \V^sj r KV Smeth, West VirjjiEia 
RKt'liKK Decatur Smitte, Souih Carolira 

FKHI"S(cieX HHSST.KE SfARREKBKRORH. New J^rs*}' 

Ci^kh'.h Arteeex Welfowij-, Pennsylvania 
ISAAC Copri^eso Yoe'sc, Tennessee Albeit Sidney Zimmerman, Illinois' 

Joseph Pettyjohn, Sf . D., of Georgia, received the honour of the rtrL&s- 

Walter Bell Pierce, M, l>,, rrf Ylishiahippiu reci-ivcd the award of honenir.iljk mention of the class, 

Joseph Pettyjohn, M. R. «f (WkIa. received ibe appointment of interne of Sewancc Charity Hospital for titer 

ensuing yt*E, 
Walter Bell rk-ice, M ».,of MLmi-ssippL; James Walter Lucas B, A., H. J>. , at Mississippi: James Oscar RinpiE'd. M. I).. 

of M ix.sixjciTi[«i , were Trcmrmirnded for appointment as internes (hi the Mississippi State Hospital , V tctafal Tg. Qui of 'PS-?? 

Otfktn 
HENRY SHI Bt,EY VANCLEA YE. T*Ai>* , 

ERNEST RAU, Arkansas ... 
WILLIAM EDGAR FELTS, Tenneswc 
FRANK HOWARD MAY, Alabama . 
GEORGE WASHINGTON CARTEK, Ki- murky . 
JABEZ ALEXANDER MAHAN, Indiana. . 
SIDNEY BERTRAND SMITH, Tcnnease* . Ifiitei'iaX 

Pftpkti Mfmbfn CLt^TOU BALLARD, M l**i*M]3[i! 
Nuka-Th) HiCsky BftOWN, Knatotky 
Ghurgu Thomas Baoww, Georgia 
GKOkGK EDWARD BlGHAN, Smith CarriLLtia 
Wl 1,1.1 AH R, BArill'hST, lleiinayKunla. 
GBOJtGE WABKIS^Ti)* (Jahthh, Kentucky 

l<VW Al.S|IJS! (JlLlllWILlt. Minrti*sL|*]]i 
PlimiCE J. CkKAsK. Rhwle lsrtn.ru! 
SAM I'KL TlNSL-Kv Ciiiii, South Carolina. 
FkHpHRECK Wn.l.IlM Svmiis DKAN, S'ew 
Isaac Cl:tiiiij5kT Evan*. Alabama 
GEOKtJE FrHLU EnuCII, P*nnxyh-a.ii!a 
FRKDEtRICK CHRISTIAN C. KtffiLK, Tt'Jta* 
W. W. EriwiHin, GA-nnfiji 
William IvuGAK Fhi.TS, Tcnin-M*« 
Jons WAr.TiKR Gut UK*. Alabama 
E&Al" A. II.-vhh (S.. Alnlraraa 

Rojurt Thomas jwfCNisr^. r.wn'ffla 
L. G, JwNKi. Georgia 

Paul Maxmilliak K, Lvck. MaMsaL-hu^tts 

J .\ in / r ,\i.\ ■: l\ :■! a SlAHAS, Indiana 

tjt:*.ntc.x 'I'n mm as 1Iv[,es, MbkiourL Fk.isk Howard Mav\ Alalmnm 
Jons Mh.Gali.im MClMJIS, Mis»LAAL|>]jL 
John ChaklUs MtKiNN^v, {!*.Mjr K iai 
CiiARLits Hakkv HAH*!*, NW Yurk 

LH WIS TltAVKK MiTLin-.l r l,, I'l-nttrtyLvailia 
RrtHAKIH Ma^hjS, Yirglnb 
Jons Hhkhas Mahj£, North Carolina 
YaLhy Ci.i*th»n Ovj^atom. Mexico 
M'.r C.wiviik t h LBki,>2, Georgia 
York AirintKT Joiix ITi/lrw, Vemioiit 

Ju&rirH Br.osT kvFFis, North Carolina 

F,H_Mtot K.w, Aikansas 

SlUSlv KltkTXASn SlIETH. TllUJlfrttM 

DaniHl S. SillTir K Mew JtatSf 

GeokuH ButCK TiMUAa. M. 13.. Alabama 

JnHHTii Tamakrbbo Tayuob , B. Liu., South Carolina 

l r hi \ ^ k A i ,n k «t Tow sshsii, Y*f iit-out 

N, 1 : , Tit:.' '"^. Mississippi 

IlKMlV SlIULI.KV VaXCXEAVH, T«SM 

Alj-'kHih Fkaskux WifiTEHrasT, Mississippi 

Dam Hi. UkIaii \1"a tJ,iwoRT h , Louisiana 

RoBKKf EUOHNR WlMt. V 'L^gi hDi 
V. A. WALCHN, T*nnnso«f* ■IT Ctua of ^-00 VOTING, HENRY TL"TWlI.]>Efc. Gre*u*bonQ. Ala. 
TIMHON5. ERNEST ANDREW. Godwin, Torn. 
BROWN, QUA2&ES DOWSING, Talladega, Ala. 
SHIVERS, VAKCl 'S ( HiEUUS. Bo>-lc. Miss. 
GRAHAM, CHARLES RICHARDSON, Myrtle, Ms*«- 
UcCCWN, OSWELL STUART. Shannon. Mixs, 
WARD, JOHN HESTER, Tuscaloosa, Ata. C1«j vl 'OOOt HARPING. LBOW KNIGHT, Nnshvilk. TttHL 
M[|,TON.TAUAFERRO, Ikfrjvllle, V*. 
SEARCY, JOSEPH ALEXANHF.R. TWiil'"^ Ala. 

SCOTT, FRED. M., Atlanta, Ga 

RIMS, BARTEETT, Bryan. T« | 

HOIX1NC. RICHARD EU.IOTT, Edna, Tessa 

SEVERELY, HOWARD l'1-ARCY, Bread Run, Va, 
Trfururfr 
J/tf/frtan 

Prvphtt 
Pari 

Vkt-PmUmt 

/fisforfaii IS The Sewanee College oi Pharmacy Juiijrft_e.il>-, M. D. 

t'lHK.i. J. i/ki: .m: I'h. ft 
PauX M. K. JL,i:itk. ».C Wm. 1. 11*11,. M. A.. ML tl.,r*^nf/r*^, M*{fri*Mffm,atni iS^amy 

C.iMEkHjN Pitltltfl 1 , M. Dl Ckemiitry 

fiHiuHH'rlt ft. RaU . . • ■ Nifr&uvpy and itiotogy The Pharmacy department of the Medical Ctiilejte of lhe Universiiy t>f Hi* Smith, of ftuwa.Hi*, Tens., was orga niwl 
thin session, under .be name SMNIiee College of Pharmacy, by jt.hii S. Cain. 3... ]].. than oflne Medical Department. The 
Faculty elected the foifo-ving corps of Fbyi<kians and Fl.nrmacLt.ts as Profc-tnani- : 
....... Dean 

'.V.- 1-i.ivi- ...: .■..■-. n.i ..-.-..in- room nn >.im:i,. I..r.it .ill iltled up fen ;.:..:.i... letlurt purpose*, Hid miU-! villi n*u .m.l 

comfortable opera chairs, in which we receive our lectures «n Phai-i.jan.loKy and Tuxieohiyv . 

The Pharn.[w:t:n.ical Ijii-tjratory , on scct-nd flow. t.Eiq:Mw.ili? Kt.nL.-ral kttund-roon.. is. fitted out with the rmckst niod..Ti. mid 
complete apparatus for a thorough cut".- ..i ri...t...il E'harr.ncj-. 

Our lectQK". on Mi.i-ri.i \Ev.LU-n .inn. ThernpeuitLv. art' ck'LLvtied in c bitf general lecturs-room. These lecture* Lire 
simplified and mnri> more llBpre*»iv* hy acces* K>-i tiuxnmfjb and Ktmplefecly classified coLLeetion of drugs, both in their 
crude and more refined cA-ndiikins, These drug* are t*pt in the museum arranged for that purpose and can tie ckji mined 
nwd studied hy -nil ..-, at th.-ir k'L*urf. Thi* nHcuity discovered preparations;, or practical value, will be supplied front 
time Hi time, .".pec-al a| ten ticni is given to Ikitany, which inrlLnL-h not only tli« s-Uuly of those plants of therapeutical value. 
bat of the uumerous vftrieCies tuf others, which are so .ibniiclanlly supplied by the surrounding country. 

There is a convenient Ch^uieAl l,alx>ra...Ty and Leelufe-rouii., which is amply provided with all apparatus and UMtfr- 
rials needed for a th.w.>ugh and eon.prehensive course or inst rue lion in hi organic and Organic Chemistry. This is cor-hicied 
on the most modem plan. ^ppt-iaUy wiih ;l v'wvr tu its appltcatioEi Lit Hie practice of medicine. 

There is aim ah :Liu]:.k' Mi el- use. spa., a I [^iMiMii.i-y . with the Latest it.tproh'e.L tnieioseopes- and all modern UJtlipineAtfl 
necessary fori thnrough ™i™ in Lt.is.wDfk. TIll- Labofalor>' is well lighted and comfortable, each stndenL having bis in 
ili',-.iln.-il -.L-.it .uliI i:itL-r.ise..[n: uf iilusi im k1«. ni ti.ake for the study of Htcro-Phaniiacognosy and ISiology. 

On km t. E.. Mw, AlnbaoiH 

-V J. b'C'LIVKN, ytrmiOlfct 

... I'. .Mykki, i.i?-»iiri K. I [. Mat, Alabama 
0, E'. .^Lvi:hs, Mi <■>■■■■ i ■ 
V, C, 0*<»TOl», Mi!T.ii» 

j. M. McJm^ >LLt»i-vti |i j'L . Ftotidt*i 
Stfrtt**r 


MfmbfiT V. A. WALVBif. Ti-ii-ii-ii- 

:: i.i ■ s! . Nur.li C-n.Hi*a 
II. Cuin-lJf. N r r»- Vmt 

Geo, It Thokj.5, M. p, ALthd.uu A. J. Tri.i.i.3f, VtmioBt 
C- El. MarVix, Sen- Vork 
H. Sl V.ii\i>:av». Tt-si* 
S, T. Lade, Sonlh ChiuILha TrcaswTfr 

ffhf&rian w. IS. 1'i.LWi TemwdM* 
W. T. ttLUSoi., Htntucliv 
J. IE. SVuli'i.p. KuHia, John S* Cain Medical and Surgical Society The Cai 1 ArfrHtJywN of 1-605 contain*- ihu Hluwiiix. lfiwk imiujlu- jimicnmtiMinviH : 
"' The J. S. din Medical Society died from an overdim' of disheveled comely Aujuuit, 1S94/' 

This was a copy of the epitaph placed upon lIil- grave of (lie wippo^lly nU-nd cirgiMi i *at ion . Purina the present s*s- 
sign h however, by means of the new electrical apparatus! fur the f.-miphoric qpplicrtlion of bioplasm (invented and held secret 
liy our honoured I>can> it lias broken the lihaekl*;*. of inanition and budded forthwith the following officers l 

J. A. Mamas ....... President 

F. M. Vick Vkt-Pmiitnt 

C. Ballahh , Sesnttary 

A. C. Mii.cek , Tmmrtr 

By way of explanation it should be added that ib* tbDVC-aUKd Kckly was organized in 1S94 and maintained with 
great interest throughout that session As IjuI few nnf the usafctrs returned m 189$ the society was. allowed to pa.is -out of 
existence, During the preliminary tenn of tlte pPL'seikt s*xnirni, however, it was reorganised under the revised title of 
"The John S. Cain Medical and Surgical Society." Meet li:k» are hvlil Mch Saturday evening and papers, upon medical 
and surgical subjects, read and discussed by its. inetnljers, Tlue xotHcty is thor&ugjiiy &lim and bids fair to become one of the 
leading features of the Medical Department. Summary of Students By Stata TknsessKH 


. 


44 
Oei[h 


- 


3 


Texas 


■ ■ i - 


a; 
Mas&ac n i;sitt^rs . 


- 


J 


Georgia 


. 


3* 
Nkw York . 


- 


J 


Alabama . 


j 


5* 
Rl'S&IA 


- 


J 


M[ssis^]pp[ 


. 


1* 
Vi'Ji^l'-M 


- 


3 


Sovth Carolina 


L 


>7 
[l.LIVOCH .... 


. 
Lecmuu 


, . , 


77 
J ■ ■■.". 1 ..... 


. 
pLOJtanA 


1, L I 1 


II 
District of Columbia 


. 
N^llTEE Carolina 


L I 1 


II 
CAI,IFOHN[A 


. 
Khntuckv 


> L . 


IO 
CONSECTICOT 


. 
V 1 HI. IN 1 .1 . 


L I 


9 
WlSCOXSCJf .... 


PHMCjtVi.VAKIA . 


. 


9 
Casalva _ , , . 


IM>IAHA . 


. 


5 
i!xi',i..isn . 


Missouri . 


. 


4 
Musico .... 


Makylami 
4 
Al.SWK , 


■ 
New JfeUKT 


, 


4 
KJIftDH. [5.LAXD . 
1 


Wtot VJlUHHtt 


. 


4 
Kansas .... 
1 
Total 


- 


> 


- ajB 


By DcpirtitLtnti 


Acadkmcu 


. 


"5 
Teikoijogccal .... 
** 


Mkdical , 


. 


1-3 
Law ..... 
■7 Total 3^S .<■: Hn dfccmoviam *£***#«* H 
W. C- HILLYER 

DICS HENRY PINCKNEY BENEDICT DIED 
JULY a. IBB7 JOSEPH M. LOVELL. B. A.. M D. 

DIED 
SEFTEMBER 33v L^OT £^£ W, D, BRATTOW. B. A.. M, D, 

DIED 
OCTOBER 3. IB97 LEWIS ALLEN 

DIED 
DECEMBER 5*. 1JI^7 5* 
IN OLD FORENSIC" 
ommencemem W7 fL m-JInlinx of the I^mhI n-r Thisi^. f>[*rii)B|j Si-rue* Lil &L Augcriinc'* 
Chapel. AiMrrw ^y Che Rh^lt RrTrarH"L EjJ»ib4:. tt'™t. lttJ.. Itiihop 
rfl'UmJn. 

8 pL m.— Orgmn Recital Ljf R. II. IMnn Jin*. DM. H jh lit > I', 1:1 

7 a. bi. 

I] LB 

> i i v H". — IJiitttt-u iii ] tefliiiiLiLUriii for the "Knigfat MtJil'' in Famine Hill. 

Cwb'-it-iHli— Jfihr Kt+jd (Ttim.J 

l-"i*dcric llarrimjin Hirdioy (K. C-f 
CimlM John iHLwlc (U,) 
LlLuLrt William HoviI i A. L.J 
]k-rr.nrra l*ajjt Jafciwa |T*rui,) 
lIuaLd Thorn*! f&CJ 1 

, — ABntvtniry J-"!i*rci<t-* of iib^iiu f'L [.ittruy Society. 

funthiy.. AuLinsl 1 

— Ctlttatlilen vt ll^ly OtnrBiiriltfii in £4. AflKUrtiin's- Cliijwl. I Stmetl liy th* Rijjlil RrrtmnJ TbcmuM P. Giil<w, 
S,T,D„ BUwp Coadjutor -rf iTema***, 

— AttWMl SttWWt W«jrt St. Lhkc'* UnjUswrtiwiJ lij- Tlw KcYumd Samuel 

RiltjfKihli), I J, I J., i.r KnOcirilk. 
kmnrr. 

s* 

(f o m m tit c cm ent 109/ <f on tinned Eior'p Cht}>*!. 

S p. m.— Coabert in QnfUwy furlwrcn Ike ft Qr>reip< *™l Ht frjtiB* J-";p*5U>o literary 
JS»rie<ic» Ln IAvtthmc 11*11. 
Dk-jjLcii liilrr-Swiily Kpmj? Cunil-crf* 

EtMjriMs: 
/VCWp*-H. W. StiiF <TW* 

Suvw Ivpiiivm—H. C. Fincknep 1 3. C.J 

Oratoro; 
-■Sotjum EptifcHt— C. Craft Willlim* (S. C.i 

jFY ffawffl— GanJLiKr Leigh Tucker < \\\. ) 
Ilandil Tbnrnu (S. C.J* 5ucsrt;qi. .August Cl 

<j p. m.— Vh* ensure"**'* H«wptioo, f nlfenj I [ill. 

» WJnnrr. 
st (f omtn cnccmcnt 1897 i'" li ti 1 i u u c cl & p. at.— CorKSTi '■? 'In- jV-^hiT Vli.Tiil S«iely r 
laim-L^l Ihj- R, ir, Itler*, Mui. IJkl 

iop.ni.— Annn:il Ibmijuri iif 1li* Aluiank. 

(ftmmmtimcnl §ti% ghttUllau, ^ilflust y 

ia-y>m. ■.— Special Scnricr im &<. Aii^uilitiL-* -Uhiipel. 

Lalin S»l«(:ilnry l*y TlKiiBfiA Rwrfe-ur Nk, of North Cwnrim*^ 
Piitraiiillf fliufkm tij Ltnq t'- vouihiuj-, tif S-^uili C-btoTib". 

ConftTTi-nK vf [JrjjTn-t \r like Y !<.■*.-- Chine* LI or. 

Vtttaliclnry OriLinni, In ] r peilfric II. ll.inlinK. of Nwlti CuroHn*. 

Ci.l|H.liliUiiJi Si-', x- AUdiils 

Ki-bti«L^ Mi-L'.l '■■r Oreelc. - GinJincr l.rinti Tfcck-er i.Ala. j 
MnAter"* idwlal for [.alio * Wnrrwr Dou^U* MalCbot ■ ITjt.i 
Jtiisk'l"- Wn(ibL Mrfiil for Israeli ■ IAivmL AlcTMiiLcr Slttplicnl 'Tvurt. ■ 
lliat 3bfel.il fair ISnglLib ■ M*til*t WortliinKfoii S*arr I.Tm.J 
K night Urdzl (or JfecbmnlioOT - IIirolA Tbanui \S. C.i ^ *. 
- - ■ 

The Class of '97 

G. L, TUCKER frssifrai 

T. ]'. NOK Vitt-Prendati 

R. W. HOGTJB Secrtttry 

t. H. HARDING Trcattirtr 

J* J* J* 

FREDERICK HAKRIMAN HARDING, II. A N'urih Carolina. 

Pkl ]trlE:i TLri-i . Ml tldiuruft; P»n ] dLlniif Ik-li,-^*^ 'geWt/J; Treasurer PL OnnKn. 'g* : ArittkH-rsiry Ontor PS Omeg*. >£ ; 
WiiiiiL-f PI Omq.a ifccbil liter'* Xferial, "gj: Pi Ginegi Interpucirtv OfMW, "(*: i:r**k I'lij, Vi-'SSi Trunin m 

WILLIAM HKNEKRSOJL Jr., B. A. . , , . . Louisiana. 

Mphm tin aiiit^*: !ni|fiiu ]^p*iu>tt; 5t*i&f Gcnmii Onh : Crilk SiflniA Kpsllmu >T : TremsiiMr Senior German Clulp, 

'tfS-'SF'l JvJiL*w ^^^^P t ^Sft-'^l tMliTeui, '^S; Ptiii Hellenic tolcgMr. J!r|l*-fnl fiiiveniily. '^4. 

RICHARD WALLACE HOGUE, B. A Alabama. 

Dclt* Tin DelU: Hi«iti(L l^jniliiii; ChriLdoit; Tre*Mir*r SLjcmu. Hpailnnn, '■)!; ScrirtuTy Htjjiii.i K| •■/■■u. .,.',; Sigma KjimJun 
Ik-rfiiitK-ra Mtih], '45: BtfH ttpaUM Anniversary Orator. '$*. "«: ^i K in:i Fij*-ilrtn [ntenocietf OrHor r "^J, "^ 
■573 I hrc-laitm* far K=.ii{lii M^lnl. '94, -95, -^fl, '^; fiieek llnv. '54; 9kMH7 Athlttw: A»oci*r.Lpn, "g:; Hill 
■W:bo]jir*hip 1 , ^t , 93' : •\ J .r*r.? Vm.,-, "^'?j. Manager, "$?; SulieliinSc "VarJty KU-WO, '55; Suhimi M-rmmprr CaF 
nM» GOW, H)6 i OiraaPM DtUaltic Clflfe, '^ji VAitot i^rpie, '*].. A un*W m KusLawa Minifrer, '^i SecreLflinr Cl*#* 
ol'^-, Mi-mn^L-r 1 : ^m*1i*]L Tr-.ini, _ 97 ; hyJitai in-Chici Putftc. >H : ['rrwik-nl. AlilurM (.lab, *qB: KdiWr-JB-thirr 
t*r A«i> [■how-k, '&*: FiV7.iiLrbL Sltfuin. Kpiilon, '^S; Freiiiknt V. a. C, "^Kl 31«i llelk-nie Ddegile, '^; K»«Wlve 
Conintil1*t, 'gj-'tyH [netweietj Mmlaiv ^; Trent Debater, "$SU Sou* Item tuLtrcDlJejfiale Orator,' ^, f : .ni«-n,L 
Uoleeriiiy, '03. 

WILLIAM HAMMOND HL'KTEJL E. A - Alabama. 

Sigma Alpha iipstioBi Mi (hiirjj* ; ^H-nrnr l>rma.ii Lllub. Hnbereil L'nivertttr, '<H- 

59 THOMAS f'ASTiU'Et NOF.» M. A North ttuvllw 

Sijmi Alp til ISffiloD . Pi nmtjji ; C hell J on : Senior Gennin Club; Sigma Alpha lipnikn E* legale and Tutor Lice alible, 
"UJ. Yirc-PretiiLent Pi Omcfm. oj-'pi. President, '0; Treat ImImIct,. '?J, "yi, *yj; Pan Hellenic DrleKHCt; 
German M*nL»l, '^6; LaLiu Ml-i1«L, '.y&; [.Llmriait HamLlelk Society, 'of; Greek PLajr, 'w'sil; Awrtanl Hininrw 
Manager I'ttrpft, y fi-'<fi; Pro Proctor dJ I'liiverHcy, ''jo-' 1 ?;; SaCutatoriio. '9?; ViceTnakknl Clim or '"jTl 
Secretary Ilomiklic Bccietjr, "yi-*y&; Buiine** Manager iVhwkpik'. '58; Ifclifcnr Cap AND Gemr,'^o; TrenewrT 
Se. Lake'i Brotherhood ; Pi Omega Anniversary Orator, '^7. Entered I'niverHtp, L gs. GARDINER rjjIOH TUCK1-K, it. A. . Alabama. 

Delta T«u BeLta; Pi Oruesn.: Clieliilan; TntorLiRDliil.fr. "*S, 'f? ; Arrii CrjDpCei, Delta Tan Delta : Greek PliJ 1 , 
"4J,"9S; CriLic Pi ftnwga, Vv '9S r "^T. Treasurer, 'pi, PrfrHJem, "(J; Trent Deleter, 'wi-'?*; M«l*llbK,. '«; Pi 
Omega ArmsYerwTjF Dialer. '46; ] 11 tenocicCy OraCor, '■??; VancleTlrill DrlwIeTV "96; F*rflr t '$}, MauiflDg 
KdiCor, '7J, EdiloTviu-Ctricf, n «: CAP ANI> COWS. '7S, BJiVrr-in-Cliicf, p ^6; rkn Hellenic Delegate; ' Yaffle*' 
Klewn, -<j6, Manager- "#; Tnn-fc Tenia, "^7; Winner IIiLf Mite, *tft\ German Mvlal, '94; Prevalent ClUav '«. 
Rnteft*) Unirereily. >i Volrd MvK Intdlctlual&UKlenl, '9;, 

PRENTISS TUCKER. E.A. . . . . Alabama. 

[,m:i.l T-ui [W1.1 : Sign-* K|miluii: Chcliilnsi; Secretary Sigma Hjwilon, '^ Vice*rre»ident, '96; Trent IVlatCer. "96; 

MiLiLa K LiLx Hilltor Acr/ft-,. "9t\ KJUjOf-in-ChLeJ', "56; UnirenriCy OiinniH, '96; Greet IMpij, >L'«. Bnlrrr<I 
(,'nlvmiiy, 'aj. EDWARD HENRY WICKS, LL.B 

Kii^ki Higiii± : K rjaugai Aenlflr Cninan l.'1-Ii. Secretary H OmeiTB, '94. Texas. 
(.; 
CLASS OF 'SB 

WOCLr GHAIQHILL. HLBIN IHLILH 

«QLHQtri THQHP-iOH Klll.LT 

JIHVCT ItDDaMn K»WK HIUILL HATTKEW1. -'. T. Class of J 898 ■ BRANCH, ROBERT IRVINE ..,,.---- Ct*tfitat ■ Augusts, Ga. 

Sjgmi Alpln Epilon; IWIhHcnu- IVk^U-, .57 V> Yr L ^ui*r [Scotjiti State CLiiib; SshatiLuU Fwltall T«*BJ, "« \ Vle*-l>n$iHfen<t 

Jnltlw * 'mtnoMn 1'tulh '9b L YreaMinw Cheau Lllulv ~<fc 6. A ., "-jS. 

HKOWN, JOHN HKNILY neebgml Columbia, S, C. 

Sifuia Atpbi l!p»ikra ; ItDincjr^: S****l«y Hoanilrtic Society, 'cjj '96; Vice- lYesidwil T1ieylc>pcnl CUto, '#; Tf***n«' 
SlisMonirj- Societp,. iffi-'Ofi ; Fit*! J* ft I, "S7-'*K ! Tretwrar St. Idilte'i HroEbErbood, "^S-'sB ; TreMiHrrSeulli C*ml«i 
Clnb, "■■gfi; AssiitaTrt Bulill*«i WMatfgtr SfBKUt/r Fiitfliir, "q/j: Baiinaa Slaiuj;cr, '^rT-'^tt; A-M-istsn! Mm-ikinC Koo(t«Ll 
TfeKn, 'ijt; AmistHiit Jlini:ijjr* EUu-ImIL Te*m, "ijjS j bL ■.-..■ ilvlt Cat jiriu liOn'fer, '^4; SwreViiy »ehI ].ildu.ruu 
TheoloKicid Uepartmcrii,, "■gS-'gfl; Ii*1*I»l* HM-llell*iufl Uaintnti™. r $ft; G. I>.."^S. 

COf.MOKB, UHAUI.ES BI.AVNEY CAwitvt . ■ ■ ■ Semgce. T*im- 

Alphn TauOniiKn; Siji*M Ki*I1c,il; Ifrack Tteini, '97; SnibdliturLe "Vanity PbotMl Trnm, h f7: B. A, t 'i}*. 

CSAIOMll,!,, E-'KAS'CIS HOPKINSON Tk«&gk*t WasliiiiBfton, D. C. 

TT. |i| i» Alpfafl.; Clicli'l'^Ti : Jk«fl!«y Jhm-llrllriiif CwwUlw> *|)i ■■! ''J&; Secretary mil Treasurer Uni-vcR-lly TVe-ais 
CLub,'^6-'q;; Trnrii TV»*u '-MS-'**; Op Ufa Swhhi.I ttlfiwu, ^ '961 AuwciKe Hdibor CAP AMI* GOWM, '-95- r 9*i 
S*CI*lflr)f Sw.inn- MiwtiiHi.iM Sioirly, '97: ».l>., 'rj*. 

iCmvARJJS, CKO»f*.ll CMFTON Oatskel Dallas, Ten**, 

Kippa SigHii; Si^im Epmlon; ScltfwGtrttWf Club; U'1i*-** Club ; Choiil Society, '$5 nnd '??; Pan-IMlrnk- IM^i-l*, '#3: 

Sfffini Uptiton Anniivrury lv*wvi*i. V - A v^-r-.i r_- "r.it'T. <}S ; Minikins ]Mil«T .Srntf^rW faifJ', "*«: TfctfT 

LictntuLc ; Hill ScliuUKUi]! ; t'uhi l-'n.-r lii ]nL, rviini.-fc.ij.tr l--Sj.iijiii.iLi'-.'i]>. "1^7 arid '^H; p. A.,V^, 

HODGSON, TEIrFA I R Omt&act Scwan«, Tmid. 

Phi DelU Ttarta; Pi QnteK*: iirt«t*ry IS Owe**. '95 i Vice-rYeiH*Tit Senior Oennan Club, 'JJ- SrcKU?r, "VT-'&i VAitor 

CAP AK3i tVvu'K, '^S[ Tuduurer Tcdohscc CLulh, ''hjH; D. A. *^9l 

JlCRVf\V, DANIKL ELUOTT HUCER WII,KIN&(JN OwW CtiariwUm, S. C. 

Alpbi Tan Onicgi ; SiKrw* FfJkMi; A*«d«ta SAHor Ai^Jt, V""?*- fil ™ c,ufl *. '?*: BircclW, '•*»; U. A. C. ! HVeuniiw 

Siiulli C»*«]Lua 1,'Jiirt. , *'i; Pmidciit Claw, '^S; B. A.„ "-Jih 

*3 MATTHEWS, JAMES FOUCHK . C^tJcai Aampbn, Aim. 

\1;il«i T:i-i I Inii^A ; |>:^i||.i, ■ L | "■-• i 1 1>T1 ; M'imitr I lilt IfOlkgUlf l'rifv. -I" .lll'l '/i. li..\., 'yS 

M ATTl Ni WS. WARNER. DOUGLAS Cbfttati Jacksonville. Fla. 

J'i Oim-tf... lt<iaiijlrtlt 54fkly; Jlii-Wrimn Vi Omgi. *•&-'•&; Srcreuuy. f $j[ Vire-JYHKltfll. 'get nttUtat, v7 i 

Critic, '^i: A*SH*i"(c Ivlimr-'wlrw^rt f^trfft, '^4; Annivrrparj- ISuBjiift Pi Oncgi, 'oil; RdicM-V^H jixEir^wji, '^Xj 
Ttilor Ij^nii*^- CJftirlt l*l»v h 'sS; Duqclii Knott, '«.: Iulf r-Society lfcuj Cup. '96 • Woe HrfaL for KiifllUh, 
'01 Muttr *> Mr. 1*1 for Latin, V- il- A., ?&\ 

MIKBLL. HARRY JUD AH Tktebgittit Sumter, S- C. 

Kippi Alph*: Fj OncfCj Che iWfllt ; Van 1 1 ton Metlnl for Gonui, 'r 4 ; | L re*iJcot Sooth Carolina Oofa, "0; Vj«- 
HuesidMii. -9^1 pan-Hrlknk [kfcjpHr. '*<. "41 '^ '^J, '•?&; Inter-SocurtY tup for tiMay. 'aj ; Pri«* IVLr* faf 
J;Bjjliih, "flg.1 HnfcAl.1i.nC Tlir^li;;-.-.!! CI"". W Treasurer Clua, *$$; R-A-.'^L A **:■:■ ialf ^dttor f'HJprrjJif #f 
Swtk Mafa-mit.-w* C*i<ic Hamilt^C Socirtj. '96; Sccretiiy Miuiuniri. Society, r g6 : Creek rfay p 'M-^] 
AL a., '^S: a.]*..-^ 

IH30LH, WILLIAM HENRY . . - G&nnW BalLLatorc Md. 

L*!ltii Tin ltottM.1 Si|(iL.ii K|.^ili'ii. Sit:rijr r ^ajjnm Kpwloti, 'flj ; Critic,'^: AaBL™rairy l-lsMvLrt, ^S : hiter-SocLely 
Unatar. *g4; Seafor CatBUI Club; SalntiLule 'Vanity ItotbaLI, >t L tl- A., ^S. 

RISLEV. HOVl'ARr.) HANK . . . amies! . Georgetown, S. C. 

Kappa ALph*; Sigma Mptilon ; tUtlhloti L tcitti- ^i K i n :i lvi«ih'ii. '^6^ Bert Old MrmbtT'* Medal, '96: Vice- I^HJd* lit, '98; 
Football Tern. 'y$-'<)Ai Tnnt ftehafaf, '56; Bgitw C*l" a»& Gown, *^S; I"u.n4lell*[iic I: h- Legal*, '^l Vict- 
rmidNl Clai*. '^S; VaaderbiH llttiauf, ■#; B. A, p '^S. 

SELDKN. JOSE MARTIN Stitntiji* . . Augurtn, Gb. 

Hrli.T.ui I.., I-..I : >i K :;i.i 1 1 1 - -- i " > n i ^— ■^■■■r 1 .. m ->^ i-t,^. . jh-i-.. .- ... !>... i | T llrni" rifitttti n r ■■■! i Ito T nJI Up ;■: .il 

'V*r(i!r lUMlwIITtun, ^^ '??. '9*: C«p**K ^ ttrf '$5, Kitllftr, '<j&- r Tiul Tan, l ^i, '^^fiv'^r; Sew»n*e 
R^Kni for Mite Run. 'w ; 1. A., '98, 

THOMPSON', ROBERT LirCKETT Lav Alexandria. U. 

Kap^^lpuf PVOttM^; Fretftfr L*w DqurLaieat. -97 l it««*tirj J*. i3mr K ., '^l; Ttt^jaftt of Claw, '^S; LL. Bu/^O. 

W0OLP F W INFIELD P1NSON ........ Omsxtetl , , , , Atlanta. Ga. 

Ki anKgA ; WiuiKr tf IfttthCeUepilr Scbotinbip, '97 ; H Otatjfa b->»iviif . ■$* E B, A, , "»3, 

44 : 'd&&.WT< 
(fonl&SFdh Fraternities INORUtK Ol Lil AHLISHMtN r A 1,1-11 5. T\v Oukc.a 


. 1B77 


SlOHA Al.l'HA l'>H,[r,tJM 


■ SSI 


kaita Stoka . 


. mai 


l"ll E IJKI p T.\ TltH.TA 


. ifi&j 


DRXTA T.vr Ukcta 


itms 


Kai'P.* Aijmia 


. i&ftj 


P[ Kappa Alpha 


, m#>a *6 
ALPHA TAU OHEi* CHAPTER HOUSE Alpha Tau Omega Fraternity 

FOUNDED AT HlCHMOHQ. VIRGINIA, l«l Cqlhj ki — Sky IHcie and Old Gold FtCWJri — Wliilc Tka Elfsn 
Active Chapter* Alabama Alpha ISmjijON 

AUBAMA BltTA lUfTA 

AUtBAMA ]fKlf.l I>JU,TA 

"T"" Alicia IIkTa 
Gr!ukOiA Alma Theta , 
GKukCiA Ale-Ma Zkt\i 
GUKCIa Jh, j.i lutfA 
ILLINOIS Gamua Ztftl . LotlfltAKA Bkta lirMii.-iK 
M^hAU-li'SiirrS Gasiha Iuhta 
Machb Bit* UmuaK 

MallfB GAHHa ALrilA 

Miohkah Alpha Hu 
Mkhkasi Beta Kaffa , 
MlCEf Ka!T Bkta OarcmiM 
NlWRJiSKA OaJIMa Thkta A. mil II. Colleger, Aulmrn 

South*- m [■"nLvenitir, GreeDriboro 

tiiLVi.-rii.ty of Aiibaau, Tuscaloosa 

Unirtnity ofGeorjpi, Alhcru 

i i 1'iuory Colkgr. (is foul 

il*nrtr I .'ri vanity., Macon 

■ School of Tech nolop y , A Li uj la 

I ukeriily of [Ilium!. Champaign. OHIO AlmaUu 

Oichj Ai.tha Fur l . 

Dii in m.r.i J-!ta 

-■TIE ■ I'M '. Ml' 
t> I'.; I \ k II' ■ 

1)11 M) JFKTA OWtA ■ 
t'ECTXOT.LYAISLl. A LP 1 1. J, ]HrtA Kt. Diln Culitjjt, Allium* 

Witt*ILn*-T)f OiLlrjif, Sjirabjjlirhl 

■VW*ii-v:Lll Vllit.t-Mi.LJr, IhrlHltum- 

IVihbCH LTlLil*Hity, WOCitH 

j H.iriL-tia, (."iJLrjjL-, H.uii-11.1 

StAte liilVrMitJ, L'uLniiLbiiM 

Miikleiiliur^ I'^lk-^i-, AllebU>«-iL IPMaNa Gamha<5ah>ij4 p km l"ol}(Kririic I'.iMit.iU-. Ttrre 1 1 < iili TtjIaii* VnivcTf-ity. N'-ew Drleaiia 

Tnfti, CoLlege, MwLfanL 

. ■ SUtEu-CoLlcgr, Orano 

Cathy l-nivcTiUy, Wil*nrikte 

AJrian Col Lege. Adrian 

ULIhdalt L'oilffr, tlillwLaLt 

Albion <ZoLlc|ic, Albion 

V rivrrHLy of NVhrafca t'KXSirrYI.YAXCA ALPHA HlKh ],jrlri|£ll ["ILi-lWrsMv, SQUtfa Hr1lLlr]lrllL 

t'K^Mtvj.vASTA ALvrtlA 1'isn^iy, I'E-nniylvflMift ^VilU^r, lirLiyiliur^ 

l'i;SSH.VI r VAKIA Tai: . I'llLvrriiiy iii JJ-r/JibiftyK-illiiL, t'llLhirlirltifciLi NORTH CaHOIIXa ALPIIa BeLTa, Uninnhy of N. C, Chip*] llilL 
North Carolesi a Xi Tri-nity CtJfie§», Imrbniu 

NHW VufcK AM'IIa OMK'kOtl ■ Si. Lawrence UrmEnily. Canton 

N«w VOKK BJtTA TMHTa . r Otiii-II I'niversily, lUiuc-a RlHJMK ESLASD (i-AMUA UJII.T* 

Ti:saH.iam AyiiA T.*ir. fi. W 

Tr.»XK3HXH llxfn h 

Ti;3fsi.vsi:i: IIOa t.*c 
1'i.isi:s^j:i: LauiiipA 

I'lIIlKKSKU: llHr&IrA 

Ti:.xas (rAMHA Kiwi l< >3r 
TatXA* Gahiia E-:ta 
VrjR most Ri:ta /.kta 
Vnr.i si a I!kt» 
V[Bl"1 SIA Ul'J.TA NlQWb I'liL-, (-[Ml;, IV.iTl'lrniT 

'rt-i,l'_i,i:tri*b I'liivcrntLi, L.'lnr1;niYl]Lt 

Va-ftiltrliili l'liiveT-uLy, M^i2ivilJt 

H. W. H. I'llivtridlV. JrtL't«fiKi 

. (."U1lkK«rrL»IL(LL'r.iLlir^, IjrbaiHilt 

['niwruty of the i^outb. Sitttae** 

. Amiin CoHrjfc-, rihe-rriij.il 

Daiill-MtT o\ Tc-slu,, AuaIlil 

t'lii-kt-rhiiv of VeniHiBtp Hurlinj/tfiu 

U'li-shiii^tDit a nil 1^** Virivcnity, JiiLn^loiL 

liiivrrnity of \'ifj.inLi, ClurlulUvilk Alumnj AuocillJont AIhEmlui ALninni AiMKialiou 
Alltntown Alamni AjKciaLioa 
lk»lDni AIqeduL Ara>ciitioa 
■C TiiciiE« Atnmui A?K>rii(Hiii 
Cle-veLindl Alumni A*HKHLion 
DiArict of (Zulu on Via Alumni Astodatioa 
ij«*rxin Alumni AHoHntrvu Kt« VMk AIueudL A-uocialioit 
(NUiu Alumni Aiaocio.1ioiL 
]'«m*_vlviu]ii Alumni AMOcialiffn 
^itljbiir^li Alumni Aisoculiae 
Ji;iriiik:fi*l'l ALuutui AMOclition 
T4-IIUCJU44- AluiaoL AMOciatioii 
T«-ma* A L u 1 1 k i l i AkmkuLLod m Tennessee Omega of Alpha Tau Omega i-^rr.J,in,LsHH.:i 1S77 PRESTOS SMITH ISROOKS ROBERT LIONEL COLMORE 
REV. JAMES DANIEL WARREN 

In Knuhiiv 
& LAWTON WIGGINS, M.A, WILLIAM BOONE NAUTS. M. A. 

AdiuiGrtl 

WILLIAM HENRY MalKELLAR, M. A. CHAS. BYFIGLD SPARKS 

In 04Eicid 
STEPHEN MOYI.AN BIRD 

Li Tlwotogii 
WI LLI AM J I ASK ]■ [, E. DC ]M IH i\ 

fa MeJcini 

iiARTLE-rr to* r:.TiMv* s:ms ALEXANDER R. SHEPHERD In I -CIO 
CHARLES COTES WORTH pINCKNEV M ATT HEW WATSON PRESTON SMITH BROOKS, Jr. 
HKNKV &■" RODERICK EASTER 
RICHARD WEST FRANKLIN 
CHAS. DrVANE JOHNSTON 
LUKE LEA In Acidemia 

AUSTIM MILLER MeNEAL 
WILLIAM BESS THOMPSON 
CHAS. I3LANEY COLMORE 
EDGAR HOWARD FARRAR. Jr. 
HUGER WILKINSON JERVEV BU/RGISS WADE KIRK PATRICK 
OVERTON LEA. Jh. 
LUC I EN M E M H ] NC ER 
FRANCIS HARRIMAN RICHEY 
JAMES LEWIS TITUS JAMJ-S RtUCHE MATTHEWS JOSEPH UNDERWOOD KI'TUiDOB YOUNG *9 
OWEC.A QF ALPHA TAU OMEGA 
5ICMA ALPHA EP^ILQN CHAPTER KQUSE, Sigma Alpha Epsilon Fraternity 

rDUKDED AT UNIVCUaiTV tit AL-AH-AMA. IBAfl i--tn_n.ii— rnij^r And I'idIiI HJ»» -VMl#t Active Ch*pt?re 
Province Aljdu. 

Ui*ui'nriim Hm.T± ['nun . , . It»lc* L'nlrtiNrljr 

IIIMIIH' HKT11 llFTA 7 Jill . " ll Ml llllljl llll E Tll>»IE>pj 

■"I <.-■--*■ i« ' ii-.T-i-i ■ ■ikm ^ .. . . Hnmr_ rniTrn-1r 
Ma->>a*. ■<. *ki n [h_i.rA ..... WonnlrT l^i/tfcfrnrr liMlLEnlc 
CuMUBCTKc-t Jura* Trinity Cullrxc 

Piovmc< Bctl 

Vm Vixtm Aufh* . . . C?&m*\l VnlvYcmny 

Srv \' p.k Sir ....... t ^ , rjaJt-E*riL- rnLinwrljf 

Hivi \u_lk ^1'iKA I'm >i "-:i |ihr ii i-|iilr_v 

I'm 5ihh i_v a?iea U_h.ua ..... H B B Jtl S_ ihin v CDII-_?r 

I'uiv.LVUi.iMi.u.i 1'in ...rkiE.- i -.VM.'v 

I'KKariYLijiHjA A im a Ekta rrnsntnola rtutr-Collixf 

t-_n-fjn_T_-E-. III! . , llwk-SH-lirnlvrcii.lv 

PnTiriiKr drfirm. 

V f . i>n IIMIM.-.-4 rni-.rrv-.l-, ..rViTajinUj 

VlHIIU IHUII VVj.hinel-.-- ■ndU.r.- L'nLirTMiy 

XU1I ClIMJHA -tl V-nlvrmrlv-^l North L'jr,,!! ii 

-V 'kcii L *fi SaIiu.ia . I', ,:-l--n i-.ll- ,. , 

r-" :•• v.- a 1'n I . Fknun I iiiTrT-.iv 

■- '•■>■■' ■■■ Jj-mtj-j W-.:|..r I Im!I. /■ 

C-K'1«[A tanu LrjL-»im_lY-cd Gnnjli 

dmDUhl Hrrr-CT- VnlvrnriY 

dnuu Iiiiuf iiin-H-f-M-,' 

H.EKHMI* Pttl Ctvliii Scbuat of Tr.h HlCHCQAJi |i?T* BlTA InlmiiEy ti Ilirhl«an 

MKIIIGjlrT Aim*. Adniai Crdlpff 

Ohio ban* . mi. i-nlnn i/mim. 

OmT» DlLTJi . . CllbVbtcyii LnLTCirfjr 
OHIO BMILOM L L iEHri-.ni,iL LnLTCiwrly I'iriih Thb.t.% 
InniAnA Ai.rn.1 

In EHE-TIM. iKTi 

Ei.Linnci. I'm ^pkiu.i j;k?tttv^v IC-fi-* 
I Kvir, tv tnii 
Ti vj^ n*s« Irii 

TK^ mXEX l,.lblHE>A 
TKNA KlhKE rill' 

Tk\hiiu;k Elpfx 

Tl>CYK<UiKE ftblECkl. 
TEV^KEhEK IflM. 
JLl.VIVWA Ml- 

JIi~i.mje.hje. 1-nrjB. 

JtZ_B.EU._fl. J-E.l*ir_ VlE 
_ri IBfllMErFE [-.AhUIL ZllYl V HillllC- . 

2d i--_iei:_.i Ai.rjM 
3rl ii_riii*a i 111 rA 

XKH_.L1-EA I.Jk-CI Pnwlnu D*]l_ €onlm'j.J 

aw* Suit v'rt'ifrpJvj 

FnUklia <rtiitx* 

F.r<*K I'vrfwnfiy 

H Br tfc w r ain VarnnHi' 

PnyvLacc Efttkra 

Ctwil Vnl nutty 

h^lMrCJtlFHl 

HuEritiEFE--1<rln I'lc-fcyitrlaM I'nl-cT^j- 

Ej.iHir-trllri.] ■/•luer.lcy 

VrihiliHliih l."hlv (mnjf 

V«|ii-cr-Uy -X TMEMVH4 

L"hlt*»-liy *r l(H-SH|lh 

. rhFbLhwc*itrri l>*|.i l"i Vnivf nJiy 

L'Bl**---lJr '•! AMr-tma 

flOBlbHB l.'ilHEEHjr 

. AMMliI* A * M - 
ITBlrf-rillr of Mli Ptrmni* Z*U JWin« Eli , Slm.p*.i»Collri-r 

I" nlTTTK-lj nf MiuK.'jri 

Wa-.hiniJjiiin I" r iYr-":'.v 

V.n-frucTtd' jr-rlir-il- Ai-ek^i AE.FIEJL rt^HrYrl 

Tl EAh ktEWI 

!'■ ■: - ■■ A3HI Che 

L'_1Ij~EJLIHI JL-KTjk 
rjjLCirDHKIA ALPK1 
C-.LIR-I:7I IA llREX 

3>ii.:EBE±!"ji 3Djn.iljrM 

_, .!■:-: LSI. Ta' LTrTilLu-B , I»1VTnltVDH*ATlEjlEH«i 

L" n L-imd lf c* T*Hje 

1'niYrcKljr uru/1ui«i|u 

LM-cvrr r-aircrilCj 

I,clux1 PH.nfcrni. Ji.. L'dIttiheIj 

T_It<:flV,- uf .■lirnlnln 

r.uubdjinEi rrLnVc- I alTr<t-lr 

rnL-nr L-nltcfltay Alumni AcKKiAiicKn* Smir v-EHrtk tfti- AHrcUllVi-t 
IkMdnn Auhnrlhl-aa. 
JLlllDtli AuH_rU.i_-Hi 
ClE-nnniLi jlw_r-vl-» Chlato iamx-ink™ JULiitkc. iJhki. A<MX<ii.ivti 
K nuihillr Ai-1-.-iiliMti 
LiiEljinnJii Awitk)14H -KliDJH-l Clip Al 

JiL-lcMra. Slim.. A>Ki4iilk>- Tennessee Omega of Sigma Alpha Epsilon 

FrAtrti irt FiiultJt* 
BENJAMIN W. WELLS. Ph.I>. CAMERON I'lGGOTT. M.I). 

WILLIAM B. HALL, M. A., M.D, WILLIAM A, GUEHRV. m. A. 

GEORGE KlvN'Ar KAV. M l> K. I). SAMUEL CARY HfX'KWlTil. M A. In Lege 
JAMES TIFT MANN SAMUEL CARY BECK WITH, M.A. 
CROSWI-LL UcBEE, B. Liu, la Thcolojii 
HAROLD THOMAS 
JO] IN HENRY I5KOWN THOMAS PASTEUR MOli, M.A, 
JAMES CASH WAKINO M. 1) joiiN aumiste-;a]j sii:.:niN In Mfrdicin* 
ERNEST KAU FREDERICK HESSLER SPARRENBEKOxHR LEWIS AI.CKN* 

BOW E tt W I LL1 AMSON BA R SWELL 
ROBERT IRVINE BRANCH 
HENRY CAMPBELL CHAPEE 
JOHN Mc WILLIAMS FORD 
GEORGE HEN DREE HARRISON 'PrceMtd In Ac*4cmr* 
RALPH NESBIT. Jk. 
JOSEPH BRUCE SMITH 
WILLIAM BEVERLY WESTCOTT 
THOMAS BUFFI NGTGN WILSON 
MILTON BACON 
AUSTIN THOMAS BRANCH 
WILLIAM ADDISON CGBBS 
7 3 GEORGE PENDLETON EGLESTON 
JAMBS PAGE FREEMAN 
ALFRED NEWELL KING 
ANTHONY TOOMJBR PORTER. J«, 
JOSEFH CUM MING THOMAS 
GEORGE FRASER WILSON 
TENNESSEE OMEC A OF SIGMA ALPHA I ■ : :.. THDHAI. M. 


CMAFIt HAHkiHMI 


H'BII IHTHWELL IHINCH,!. T. 


'•)«" J -c. 


Hi"tH, >.l. W*BIB» 


■MOWN 


HI LI. 


-»'ii_U K4N4 


»vi«v 


'IMOTT 
WILSON 


mttH-triTu fc-Hit-H 
e£l»ton hoi 


H ANN 


FDKD- 

NEa.nr KAPPA SIGMA, CHAPTER HOUM Kappa Sigma Fraternity 

FOUNDED AT UNIVERSITY -3F VHTCrTWA. I**T GaUUa . 


|iki.t.i . 


BrSiLGSI . . . . 


Em •. 


Er* 


Til Ml 


Iota . 


tLkfri . 


IrUCHkA 


HD . 1 


Nu . 


XI 


PJ 


SdCaiA . 


Tab . 


LTMtlAUt . 


PttI . . ■ SOatbwr 


CHI 


Faff ■ ■ 


Omega r . . . 


Eta, Puiu 


A.LPHA Ai_fHA 


Alpha Bhta 


ALFHAGAMKa ■ 


avba Delta — Old Gold, J[»ihhiii, :niiJ Pftmrt BLUr 

Active Chapteri 

Lmi™*mi Sl»iT UflimvUjr 

D»Tid«™ Cellejflc, XcjrBli C**oL|ii* 

CtrjlcmrY Cttlkjsr. JjOuIaUlIUL 

VniifPiiLy tif Virginia 

!-::.: l:i:|.Ti-M:ni:n LiiMr^i:, Vlijjtlii± 

Cl-ii=iI »rr LhiliI T'ihitijLv, TnnirHrr 

StuUhmiMA-rrp L"l*|vtr*My, Trxn* 

U'.i,''iin K kjii.Li!il Ijrr VllivrruLy, VjfJjIttU 
VinUm mini, Miiry Colkf ev VlftiuU 

- T"i|-.h'L--ni-.Ly -iif AtL .11: ^i^i 

ftwprtlHin>™ Cottar Prhh"j-lv» H U 

Tilhur Uupvrrvity. l/iuisUiu 
r-iinir-,:!;, i,»r ~ri.i\ 

ITsinipkii^iLiiTj Galltf** VligllHi 

1 ]*KiIiylrn.iik l"iiiiTiM[r, Trnrn-VMT 

Ptan&ur 1 "iitiL-=-hlIv [ciiLi.iii.l 

VlliYL-itll v <<r '<■!.::: 

I'lmp-mLy frfitlr Sollflll, Trnni-wrt 

Tri=iLLy trtlLi-yL- . N' u Lii L'.i 1 nil in 

|;iiLvl:iI L;. i>l M ,r 1 ! -.i-.:l 

MrWTP Ur»L«f«lt* , L>r1rKi:i 

["uiivixiiy -frf IllliKni 

PtBrtthtviilitt .Sljtr I'l'rilrjfr FLOVkk — I.Llv afllir Yi-Llty "L I . J - 1 1 -■- I'J-flLOU 

A I, IN A 7.IITA 
Al.l-H I J-jTA 
A 1,1-1 1 A TtrUTi 

A 1,1-1 I A I IT I 

A r, I'll A KAPPA 
A r, TIC A I'.A'irH.IJA 
Ar r nrA Tity 
AiyriCA K(i . 
Alfica Xt 
Ar,PI[A Iriiictax 
Ai.tica E'i 

ALT'llA KlHi 
ALPHA Slliil.A 
A 1. 1- it a T*r 
Alpha ["pjii^iff 
A r r iir.H. Pi:c 
Ar.i'iix 4Jiii 
Ar.i-HA I'-ni . 
Alpha <Jii3!'.-A 
Hkta Ai.niA 
Rkta Hkta 
Birr a rrAusr.il 
I.: 1 * It 1 :i l'liirtnttLv of I'l-iuiftvl', lima 

I'nm 1 ■:■■ ■>• Mil !.:.: 1:1 
L.tilinillnui Tiiih-imL'., r)i*Lr!rf-T df r^oSlAluhjil 
SfKlrJImt-itcrn Hj.|rtk»l I'm i4-i>:Li , TrhlMMirt 
IT, S. (rF*b[ (.iniw-fvity, ']'■■■ iHLrtJrf 
^uriirlL UiiivriMtv, Nrk York 
j UtrfTCnit.T of VcntiiMil 
I iiiv+ruty ai >"oriti CjiroLim 
U'oflbfd Hdletft, Scitili draliu 
HetlwL College Ken-Lucky 
Kentucky I'sLh-ecwily 

WilnTsh CoI5l-|Ji.-, lllduU 

]k'M,iLiiin L'cllt^e, 31 nine 
1 Ohi* SLitc ruktr»i(y 

4^-iHjju Sc-SumJ of Technology 
M illjup'* Ctilrge, jJildJLHippi 
liii'ViicIl trnivertily. E'eiLiuy Lvidji 
i^kc E'oMdit VuWswiity, :I1liK'L* 
ruivcriiiy a{ Sebraxki 
Wgj. Jewell UolJt|{*, Uimnri 
lirsuu L'niinrnrily. Rhode [»lnn<J 
K i'.hTiionil t^DJIcgc-. Vir^inii 
. I'Blvcnilv cti MLvvmii, *^>lumbiri, 5lo. 
U'iiiUiii)(ti>ii Aiui Jc-fferw&Ti, vVuluiipton, l"n. Alumni AsKKijtiuns 
V41j» CJtV, 3/IbM., Alcnilli ,MdMcia.lHHi '■CrTi ( rf Ir-.tlli, ],*., Atuiaui ApMAfUtU>U 

tliihiiltti.'-li i:i. Hi. , Alumni .^i-^K-i.LLluii fhw-Jmi, 111, ALuiiim Aduocini ir>n 

Ki:tp.bllTi;ll. t'M. m AlllBllli ALvrfttLil'll IlllJtnbijHFltl. laA. m .AllJlllili AlMVLltbll 

JTi-w \'atk City Alomni Ai*ociaiiofi Htjhi<iu, ]^,, ALuimii AA«i«iAiuHi 

St. l-#ui*, ilo., AtuiiLiii AtMjcLitiuti 

71. Omega Chapter of Kappa Sigma ESTABLISHED ■**? Fraltti in KtAacieiX 

Smvav Hertraxd Smith WILLIAM AlJ.KJf TVRKElt. Jr. 

Cbari.e^ Hrkry Mart:* Lit Wis TaAYlB HVKBMLL 

H f:\rv Hauks Cfc.ixdi.rk WILLIAM ]y.i r ESTOs- 

Alukrt C. IUbiSt In Lett 

DDHCAH CAMKKOK GMEItf RoBHRT LWCIEHTT THOMPSON 

ROHiinT LRIUIITOS Cbawfobij Barret In Theolo^ii 
Willi ah MXkCKR Gvhhs. J a., R. A. In Acidemia 

(iKHKiii; Clij'Tun (CttwAUM Otis HiUckett Johnson 

Cmahlr.* pkKChEBicB Chbistiah Lokhrhc 
Wiluam MKCKirCN Etiwariis.Jr. James Wilkok, Jr. 

77 
OMEGA OF KAPPA SIGMA 

TH4HHU |1H««H- W. M TURNiK IHIT H [»Wt«H.<I.I. 

riHMUN Qfli.[N. e.C. [D#illtH.W.H, I4KHET LQiriEHQ 
PHI DELTA. THETA CHAPTER HOUSE Phi Delta Theta Fraternity 

FDUhEDED AT MIAMI UNIVEfHMT V. Lfl+J) i' "- *Tlil< mJ IILiu- Hliku'eh — Wfeilc farnaLicai MJUHI tLHU 
>■►.-* II Mnmll .V •■! ■. 
VlUUttf ALhit.i . 
UlMUIL'Um ALMA 

alAtaLUHtMirra lint 

Kn ■! i I -i !■••.■ .V: i'"» 
>i ■•■■ Vi'ii \i rill 
MLW Yut£ hu 
>!■" VulK l»i 1,1* 

liS"-im'ii,Vi ill* 
Pvmmylvuiu aaTfA . 

I . -. ■. -iLVfl.-Jl.l HrAHUA. 
f UMILVAMUi bHLlJL 
P1K3MA1.V.AYJA hl'lM- 
FaHntaYLYAMU. SlkTA 

PairHBnvuiu. Hii . YDoiaTiA. Bha . 

TDHm llUiA 

Yimmbia Sita 

ifalTK tAaOLl-HA BUT* 

EmmcsEV um 

ElflTTCLV LtaJ-TA 
I AU-HA Mpb* Active Chapter* 

PrtJwrnw 

^ftlhy ValwniEy 

I •jiimirm'b Ciillcv* 

l.'n ifii.-h" Al SVrni-Hi* 

IV 1 1 ..i rat Cnllrxr 

Amhrnl Inllri-r 

> ■ > Brpam rnLYrraljf 

C ■ ■ill L'nlTTniJjr 

, I'nvxi I'nlvrtiLiv 

L^uiclm I ! niTrr*iiy 

Sa tafuir I 'nnciuly 

l,i i'jivrllr L'nllrfr 

, B B llB-lch'iliiirc I'rillcxr 

W»hl>^rHi imJ jrhmn L'nllrcc 

, , , AlVEh#ny Lullrjc 

, , Dtrkinun L'nllcj^r 

^BBiKrriilT "il Hfntwlrania 

CrThlfti t'nlTnavli Bnt Pre^inut llilnnllv irf Virginia 

Hjn-l-^TVh-Mnnin I'iiTlrir 

U'bihlidXiiin ami ]jr L'niinJ* 

I'aJv-rriiEv «rf Nocth L'aru'iaj 

, , LVnfcrc C^ID™r 

, , Crariral Tniirnlli' 

TxtKhibSI I'nivTriiLv 

l"u Lrcnal y -a( Ibr HavriB tfiniUli P»v.na l| '■■■,! A ALFlEii 
■.I <KiH 111 I.I 
r'riniRlrlA 4«A2C3UA 
Al LPhH-l Al.TN h 

ALiuMi tta.EA 
MIsfJU^Mrrl AU-MA 
l.i |i|*Vh Ai.relA 
Ti.ni." BKTa 
fl.m% li.iNllk I'BiLTniLjr of (.i-tpfiU 
Hrrcxr V nivrnity ['■riirriiLv of .Alibarna 
Alil-jaia ]«TtirhnU- laaillMl nltvol Ml< 
Tulinr L'r ."nlimir 
■\:n\nrt\ly at -ttiMM 
»«!himlmi tnimwilj Oil III- Al.TMl 

> Ml !•> Ilk" II 

Oil III- LilHICA 

■II ll> lKTJh 

Oil ll> IT! 

raiiF-i-v* AlTNJh 

I "1 III 171 ± BlT^ 

I M III l\i HlAlClri L 

I \ :■■ iM I 1KB TJfc 

Eiiiii.n*, lipuifin 
I Mil u Xet« 
[^TirAy* Ti«ita . 
Mrcith-Ap: Ai-rm. 
M KaTUHF FIT* i 
Mt.'H|i-Ji^ "■"— — ILLEKCH* ALPHA 

luiiran Pita. 
Iuihou Dklta 

iLLUftHi. £HTA 
]liiSn|. ItiA , 
WTMCCifjiUI ALPHA 
MiMHi#e>r.<. iuu 
i*»* Ami 
Iiu lar a . 

MUMVU AVrilA 
MLUOTHI Int . 
klUKWHI QAMHA 

Iuui autia . 
NthhAfK* A">" 

CAummnA JtUtM, 

CALI'OWFIA lllTA Xlnl 0*1* 

OM»«i^VulTT""if 
Cut dcTK04 drAj-filliHL ^HDa 

imu rni»imy 

WiAuA CMIrp E-f.-ul«i Phivloce f»Ii>*» 

■ r,r,d.,n 
. UrfrtlhjLjr rf Hk*lr*n 
llalic Cullnp ,,r M-Thlii*n Soith-HTTlcrii L"Hl**1«ti!f K-.. ■ O !1i tc 

VwArtnlV Of IT*^" 
. ll«trtnltj , *r *'|#cnn>ln. 

. PU m J tj tf H<nnfwtiL 

km* WMll#U l!»lL*rklljr 

W*•tJ■llMt^H^ Scftof 
WtMtfmtKm VnH-<-cilLv 

IJrtKTMIr of JfThrm*. 

I. ■■ .■ri^ii> AT iTjlirnrnla 

l.clAh'l MuFontL JT - TnlYfmljf . Ah hi 
■ Vurfc. S. V . Ahfta 
Tlfljfaaijih. f... Alfh* 

rUhililTihii |-i itu 

lUllimvrr. MJ . Alvht 
WuUdiIM. c>.i:... AlptW. 
H.irt,m"ml. Vl . .lltrfb 
I^Hii-vilk. Kj.Alpta 
^■ihTltk. Timn.. Alfih* Atumcrt Chipttrt Cslum-tai r-.. Alpha 

I'M'. ^ "rt» 

M^riiii i : j liirami 
MiWiE£Ararry Xli . AlcKtu 
kvlirift. Aln , ItoLi 
r.irmli./hLm Ala., ■iam'na 
7.lahlL#. ,lla., Ihrlui 
V*w OrTrani. ],m. Alpha 
tJnrlBiialilhTik! AlpAa AkK'.'n . <ihk'. M*i« 
Llrrrfi-M. Oh^V flaai/ai 
FlaElkllaj. ER4 . AIT.M. 
iDuiahuLili'L. lad . I If ii. 
|M1|.>H. M«fh.. Al[.hi 

CIKuylH ,JkMH 
(WttViif. in . Pfia 
LAtTOJ*. "I". Alpha 
S4ll*art«. Wii. «fla M.nncapjli- ami 5>l l'-n!. M ■!■!■ U|iha 
at laaau L.li. M . h !■!■ . 
M Laaali K ,■ n 
dthttt. t:«4 , itafea 

Hak Lake LSl j. Ijuh. Ah'lla 
Mai Fiandmi, Oil . Alp>4 
1/ir. A nicSr-. -Ull.. Maj 
l T Aii«. Wkah.. ,U*4al Tennessee Beta of Phi Delta Theta 

ESTABLISHED ISM- 
J* 

Fratrci in FAiultil* 
REV. GRE ENOUGH WHITE, M. A., B. D. GEORGE BRUCE THOMAS. U. D. 

In CMIicici 
ROBERT MARION DuBOSE CALEB BRINTNALI. KNlvVALS WEED, M. A. 

In Th^dldfil 

FRANCIS OSCAR HENRY BOBERC E-Bl-nEttICK EI.AltKCMAN HARDING. MA. 

FREDERICK L\G RANGE SMITH HENRY E-SYKN Si'EAHS, 3i. A. 

CALEB BR1NTNALL KNEVALS WEED, M. A. HARRV THOMAS WARDEN 

In Le.it 

THOMAS S A RCENT P A R ROTT ( *C A K V. I : . J ■ I. It 

In Meiidrta 

WILLIAM RAV BAT HURST GEORGE ElHLD ENOCH RALPH EMERSON BRAKE, M. D. 

CHARLES WILFRED GASKELL DOUGLASS HAGGARD MARK WILLIAM LEVERT 

GEORGE HARRIS SEARCY JOSEPH ALEXANDER SEARCY 

In Acidemia 

HARBERT WILSON BENJAMIN CHARLEvS liRlVCN HCSTIN WILLIAM ALLISON BUNTIN 

MARION PORCHER DrUOSE JOHS SEILSON FURNJ5S 

WILLIAM LOWRY GILLETT TELFAIR HODGSON ROBERT SORSBY JEMISON 

EDGAR STOCKTON I, AIR] J DOUGLAS WILLTAM NASH 

CHARLES JOHN SLACK LAt"RT'NCK MltQttli WlLUAMK THOMAS CHAPMAN WILLIAMS 

i 
TENNESSEE BETA ::i frii OEL.TA THETA HM.MH uiLLtTT H'la WH.L1XUI, I.. M. ALACK 

au tut ii»/i»i» ■«.»■* 

WIL0EA I'm 

Fft«»-3fl iiCCO-tON •1*"P""P BUH + Lk *i-lLI*H*. T.C, 

MM MM 
DELTA TAU DELTA CHAPTER HOUSE Delta Tail Delta Fraternity }.•,-■: i.:.: 
Pi 

Phi 

Buxa Delta 

Omicrqk 

BitTA fpAALMA 
ELUTa Eta ■ 

imr.i Kam-a IDUM>CD AT DET1HANV QgWLlQ-1 1*40 
J* 

COLOUft— Purple, Whit*, idJ Old field H'jjOwkii 
Active Chipttrt 

CirjTid O.vsiii:!-. -.1 Lbr S«tfh 

Vinileri?i]l I'DirEcrLly. Ttini.t*K* Kktj, I^isruKX 

L'nivcTHty of ilimjwijipi Kkta Tiikta 

Wubin^lon and Le* I'niremity, Virgini* Beta Xi 

i i i ■ fniveiiily cif Geofjpi J! eta Jnjta ■ 

Gfud IVMh *f rtw W«t 
i . ■ . rnLvcrrily cf Eom H-hta kiin 

■ nivt-niLv' of \Yiitoinin IIktaTai' 

CaLve rwty of Itiniw-H'-U Hitta KpxcijHp.n 

I'ninrHly of Colorado Bitta Onr.:.i. 

JfofinAVftfern. V'niverMty, l]Linoix 

Gt*a4 PiviM* cf itt Kwli I 'llll^S I-'eiiijij tVillrxr, < hi 11:1:1 
I11 l.i in- l'lll-rt-HLty, l^i^tUai 

ftHvctiity of Virginia 

l^ltufcl 51*afcnl, Jr.. I, n infinity. ^liforiLl* 

1 . . Vimr-rucy trf Mrlirajkfc 

["mitt-raiiy fitf [ILinoi« 

1 "nivenity of t'lli fami* BHTa , 
[IJU.TA 

1-.i-^M.ii> 

KKTA . 

Kawa 

MD 
XI , Ohio V iiiimitr G« a .1 u-n a 

I'-ni'.-inLtj- ol'Mklis^n. Bkt a. Beta . 

Albioa iZolleicf, Michljfiii Bkt a JIeta . 

Ad* Uteri CrilegE r Ohio Beta Phi . 

llitlvdalcCoJLege. Michigan Beta I'st 

Ohio Wesley in I 'niveriily Ouililu Avpi 
. Kenyoo Col kg*, Ohio 

GnM Piufelttt d itw But 
AUK* , . . AMexbeDf CcllfRE r rcnmiflvAaia Bkta r. ah una 

GaHHA , . Wnaimfton tvnd JrlhrMm C&lieKe, It: nitty Irani* Beta aIu 

<>'•• - Sle¥*ni [nrtitnle «if Teclmolojty, Sew Jpn*y E4i:ta Nil 

CHILD*! . . HeTissalMrlVnlytrclLTiic Inrtilutc. Sew Vort Bitta Oiiil-uok 

OUBCa l r nircnily of Pecmj-yknnLi Bkta fii: 

AluranJ Qiiplen 

Sew Vurk Alumni Association Pit^lvurxb Alumni Aasoriilioai 

ChicBgw Alumni Anodilioo Sebrnriut AlnmnL AsvocuUiom 

KuSivLlle Alumni AiK-rioliira CLrvehntt Alrnnni AmciitKxi 

Twin CHly Alumni Avociilioii rjetroil Alumni AuociaEioa 

&I ■ ■ i i . ■ ruiLi.LiijL I'fiiwnit} 

]>c I'iuw ETibi wfpmiiy, teuUa.ua 

Butler Ci'JLe^t. C~iLivrr*ii v -*rf [tHliiinapolii, EihHj.ua 

. j ... (HiIm S?hi* I'nivciaity 

W«Ui3l l^Ltfc, Iji.1L.ili 

fttktralty at C Mcifj S 1 : l- 1 3 L u 1 1 l"lllv<Tu[y, }YlMI*y1'VlliLa 

Ttjftr. tVJlrjj^, UtiUdjclllLietll 

7'C.r-'- i! :i.:-tMu 3 si - L : 1 it"!-, i.'l 'J'n'lllhii •y.-; 

(Jifflhrll rulvi-rtiicy. N*-W Vorl: 

HrawD ['ai iM-D.it v, Hlifnlc IlIuhI <'T»iLr1 H.Ljiirlj Alumeii AaMKiiliou 
\>w 4 9r>i'iui- Alumni .^laociavion 
N'cw (bifliiait Aluniiii AidocLktieti 
Linrinnrni Alrjomi Aidoriwoii Beta Theta Chapter of Delta Tau Delta 

est ahlishcd :n*n 

Ftittf in Usrfce 
RIvY, ROWLAND ilAI.lv 

In Officio 
MKRCIvK C-KHT'S JO] IS STUN 

In Theolofii 
FRANCIS WILLIS AVJM.E\W RICHARD WALLACIv HOC. IT. 

M I ■ K a-' K C R ivHS JOES NSTO S R A [ M U S I Mj Gl-QRGK d* VIES 

GARDINER LEIGH TfCKKK 

la Lcgv 

AI.HKKT EIVHE.iSU DAVIS DANA TV k HEM. SMITH 

In Mtdkirti 
WIlljAM 1:I)\VAB1) WILMHKIJING 

la Acidemia 

JOHN CAMPBELL AVERY GEORGE W1LDY GIBBS 

RALPH PETHftS BLACK miNjAMIN ROLLINS HOWARD 

BERNARD SAVAGE Dl.'NttAR HUGH MILLER THOMPSON PEARCE 

BRADLEY BROW'N HOGUB WILLIAM HENRY POOLE 

BERTRAM PAGE JOHNSON OSMOND SIM KINS 

CHARLES STEVENS PARTRIDGE ERNEST ECKPORD TUCKER 

RINOLAND FISHER KIL PATRICK JOHN COLLINS WATIES 

PHELAN RE ALE JOSE MARTIN SELDES 

ROBERT CADE HOMER WORTHINOTON STARR 

CARL THEOBALD 

^fr" ■ ' 
ULTJS THETfl OP DELTA TAU DELTA 
tuchr. D.L. ttrtKirt, Lfc 

r A H Tftl DC C Hrf.t E. «-. w. 

tTlhHII IltLE l*»»M" Oilil» Dl 1-tli.i 

JBHNITQN AVIHV tm^'!» »mith <;iiBa ii&t 

BUHIAK KMIIII, » V. *mt#* I>l[«HLg KlkPATPIG* "ki;" fe.ifii wj.nct lELtlCH 
Chapter House of Alpha Alpha Chapter L|(l> Cliapletf HuiLse ot Alalia ALplin. Chapter of Kappa 
Alpha n^ Unrated Tuesday night, March $<?, rfrj*. 
A iKir t»LiildiiLK «f stone bi in progress of erection on the 
Him? spwl, and will be completed August ijn 189&. 9# Fraternity of Kappa Alpha 

FOUNDED AT WASHINGTON: AMD LEE UNIVERSITY. 1*8* 
t'l-ijrKA C ri m v.ii .iiiiL GoliL I'j.iiW i:h-, 7-1 _- r ■ ■ - 1 ^ . i , . = I k. -.• Cfcipttt Roll Alpha 

GaMMa 

Delta 
Epailot 
Zkta 
Eta 

Thhta 
Iota 

K vc i 

I.A7-nU'.\ 
M- 

XI 
Pi 

&|&]£a 

Uptttaa 

Phi 
CHI - Wa.-thi.iijj'taik aii'l ]j** UuivtnHy, E^e-Etn^toii, Va. 

. ["nivrfAity *f tieosjjin. A11l*-ii», &i. 

Wulfcird toUqpt, S]Hit»nlHiijr, S. C. 

. Emory Collcf*. OrfoH, Gi. 

. lUndolpfc-ilicoii College, AitilniiJ, Vm. 

. Kkbmoiid Collepe, kichmoniJ, Va. 

. Kriilucicv y5t*tt; College, l^c-riogtoa, H.y. 

l-iirma.il Vim-era it jr. r'reeiivilCc, Si. Ci 

Uenoer Univcrait',-, jliwoa,. Ga. 

Uiiivernlly at Vir^iiiii, Chufolljeftvilit-, Va. 

IV. j ii-t-Huk Imiitute, A. Si II. ColJe|(e, Auburn, A I a. 

. ^iitich-nt-ittfii 1 "flivemLiy. -C^roritdawii, "ttxjii. 

... I llivrTiity tA TcJlJ*, A 11*11 ll, Ye* .is 

. l'j)S^tMit¥*rf TtlllMM**, KlKliVlLlt, Trllll. 

Iljivliliuii OJLtfc. Mecktt'ubiiTtf Cft, If. C 

I'iniTrttty of Sarth tiifrwiiii, t,"]iA]n.L Hill. tT. t\ 

Southern L'nivrratT'. GrwntltepuL Ala. 

r VanUm-hilt UniriT»hy. ^ixlivftt*, TcnrL AU'IEA ALI'lEA 
ATTICA llKTA 

Ar,i'irA K.iiiha , 
Ar.viiA IIjii.ta 
Aij'iia J ■: l -, 1 1 . ■ ■ >; 
Ag'iit JCkta 
Ar.riiA 1-ti 
Altila T , i[»;rj, 
Ar.nrA ]ata 
.1 1,1-1 1 1, Kaii-a . 

Alpha muppa 
ALPHA. WV 
Alpha Htr 
Alpha Xt 
Alpha Omickok 
Alpha Pi - LelntnL ■, ... in km. rnivfinHljr *rf H'nl VirKinia. Taliae I'niverakty, v*w Orleniu, ].*. 

, Centre Col lejie, J ta.ii.vi lie, Ky. 

Cnirenity tif like South, Sewfl.il**, Ti-mi. 

V :-.■■:■:!;, i..| A I.iIklIILA, Tbtt'iiLaiKl., ALL 

[,-iTMli«L*bJn SiLalr r. ' I L i ■.-< Ft. i 1 _■.■ . F.»rull kuUijt-, l,Ji.. 

WlLhUtil Ji viL']l ('-:i:ir-;.:i\ l.llnrlj Mil 

$*!**. ]"■. ritth't«Ll;, . I'.ir ►.,-. ilk-, Trllii. 

WiUum autl Vnry I^oIIl-jj*. U'iLMrmubui^, Va. 
W*i tail Brier (."iJl+ife, Pultaa,, Ala. 
Kml-ueky ['cLvii-virs-, J^stbnjtQfl. Ky. 
L'ruti- ll.iii i./ulk^r, JhlLkiH, [,*. 
M:s<-iiijri SL.mIi- I'nlimilT, L.'cihllillrtj, Mik, 
JObnn Thiplsiil" L'liTirrMLy, ILi l:ii=im-r, Mi], 
aTilL'ji|»i tVdkjJT. Ja.-t;JHHi_ MiKt 
Cv3uniliij.ii University, \Va4LinnkH"i. I>, C, 
DaiYcriiilj 'tt Olifurni:i-. lie rifely. Cnl. 
■Jninroitv of Arkini"**. h'aystlrville. Ark. 
Sunfonl, Jr., LTDlwmlty, atAiJbrd Dkilv. r. i>.. ClL. 
Mocoiit*»n. W '•■■■ RiL-bnmnrl, V*. 
W:HhillH?N». P.C. 
in^msiiIlL-, a[... Mihlnlr. A l.i 
Fri'Liilclkn, I^A, Alumni CfiaptfJi 

Kjiln-iHh. X C 
ItflBlH.Ot. 

Ijr^illjjtait, Ky. JlACOn. Ca 
ACllrl.*, i'.iL. 
PMCHTilkfy. \'i N>w VurLCilv 
Il-.illAS TVcii* 
ttlliJc^A, A]*, KOKlvRT BENEDICT Alpha Alpha Chapter of Kappa Alpha 

Ffitft* in TScotogii 
FRANC rs HOl'K I KSl) \ CJ4 A ] ( ', E ! C 1 A ,. IS. A. UiiNKV JllUH MiKELL, B. A. In Lcfe JUL1EN BAPTIRTE ADQUE I.AMAtt WOHSMAM LIDSTONi; In Medium 

tl.lM'OX (SAFARI) ROBERT MCNCASTER GRAY TAI.IA E-iiRKO MILTON 

JAMES WQFFORD SANDERS FREDERICK MYERS SCOTT 

QUARLES DOWSING BROWN In Acjdcmii ROBERT C;OI,])TH\VA[Tli AKRINGTON 
RICHARD POTTS DA\IE-L 
EDWIN JORDAN DOZIER 
JOSEPH BARTON El. AM 

richard con klin ha e.i, 
jesse McVeigh harm son 

MORGAN TURRENTINi; MlCOt: 
CHARLES ARTHt'R ROBBE. Jtt. 
BAVARD BENOIST SHIELDS GUY HAMILTON CAFFEY 

ALBERT TREAT DAVIDSON 

ROBERT WATERS EASLEY 

CHARLES gi'JNTARD GRAY 

JOSKPH GRKGOIREi.e ROVDHAC HAMILTON 

ROBERT WYNDHAM EEELY 

HOWARD SANK RISLEY 

HENRY GOLDTH WATTE SEIBELS 

JOHN STEWART TANNER Bs 
ALPHA ALPHA OF KAPPA ALPHA IhtL 


ihuctdh 


■ LIU 


1111 HIL.T-S-IC 4EI1HL.1i hull. 
MIICL&6 


ITIB1.TLT 


H1HIL7^ [KliHILL 


firrir 


H It, IY 


■ HELL 


M4TT Oi VI CM PI LOItJKI Pi Kappa Alpha 

Pi Kappa Alpha was fouudksd at the University of Virgn.it, Msreh i. i 8**. Frederick Southgale Taylor, of 
Norfolk. Va., is honored as chief founder among six. Tint session of iS*r-* ! found F. S. Taylor and L. W, Tazewell, of 
Norfolk. Vs., in the Law Department of the University The*e Iwn cLa^niaieH were uf the same apt; ; bad always been 
bosom friends, acid tlmir aims aud aspirations in life were very much the same-. We believe that in this puie friendship is 
to be fouud the germ that gave birth lo Pi Kappa Alpha. The Kratrtmty idea eoiioeived by the first, and mraly 
espoused by the second, was readily accepted by three Otter ftodcOtt — Jaw** B. Selater. Julieti E. Wood, and Robertson 
Howard — who (bus became the five founder* of Pi Kappa Alpha. The G«t meeting was held in room jq. Went Range. 
Match i, 1 868. William Alexander inow Secretary S*w Votk Editable Life Assutsucc Society! was the first initiate, 
and A. W. Kiwre Inow of Raleigh. N. C.) vein* tb? second. F. S. Taylor gave the name for. and William Alexander 
designed the badge of. the Fraternity, 

At this time everything ^t the SuntU wax in a mate uf chaoi; uncertainty pervaded every enterprise, bung over its 
birth, and attended it* course. Tl"* »in exjHjeially ttue of education, and at educational institutions. The exigencies of 
the late period bail greatly dtntinirthvcL the iLiinklHii of students ; had closed some eollegcfr and rendered Uncertain the fate of 
others, The founders uf ihe Fraternity ?*eiu to have intended it only for Southern institutions, a principle rigidly adhered 
\a thnnjjjtn>ut it* hiaiury, so that under the existing order of things rapid growth was impossible, Vet extension was 
zcabiudy undertaken. Beta. Chapter was placed at Davidson College, H. C, in 1869, but was killed within a year tiy 
deCKt of ilk: Fatuity, si be* repealed. Here the Fraternity established its second great principle, that It will n:it tolvmte 
sub tjjj* Chapters. Gamma was established at WiLliam and Mary College, Virginia, in 187^ and lived Wttnu ftUS. The 
.same story of birtb and death would describe Delta. Epsilon, Zeis, Eta, and Kappa, Thus after twenty- yr;irs «f checkered 
fortunes the Fraternity hod in iKSH only three living Chapters — Alpha* Theta, and Iota, I" qSfiq, I^nilnln u-aa plated at 
the Soulli Carolina Military Academy, Charleston. S, C, oaly to go under nest year by set of the- Itaanl of Visitors, 
and Alpha fai ling just at this time left only two Chapters to continue the struggle. L5i.it here the-si*)* 1 }- change*. There 
was the right material in Theta mid Iota and estiuet Lamlxla just at Ihi* time, nud we would name Robert A. Smyth, 
lambda ■ D. J. Brimm and T. H. Rice, of Theta; and EL 19. Arlwekle and J r T, McAllister, uf lata, as, the sceoud 
founder'; of the Fraternity. By reviving extinct and chartering new one* it has (rrtm-n f™ni two Chapters in 1*00 to 
thirteen in 189$, with sis Alumni Chapter*. Beside* this, increase of Chapters they have achieved otlier aud more 
important gains, such as the establish meril of a successful form of gyve-m-meni, publication of a catalogue and magazine, 
etc., s* that Pi Kappa Alpha, a* a strictly Southern Order* is enabled to xtserl itself more boldly and successfully in the 
Fraternity world. Pi Kappa Alpha Fraternity 

roUHDCD AT THE UNIVERSITY SF VIRGINIA. HH-B CuLOU-OLd rmLd iml Carati Triajwwt — JJly i.r ilnr Verity AclivE Chapters 

Alp-:!.! ....... UniTwwtf of VLfjpnLi j' i 

31 1' -.1 IHvedscra CoLlegE, North. Carol jni Hun , 

C*XHA WilUirn *ml Mary Qd\iegt, WillianHbiirjj, Va. 9S01U 

~£kt\ , . . . r.":ii ycrtilj- -vT Teaira#ee r t£noxvi]Le, Tenn. Tav . 

TntA - S<Si«ll"Mttf1VPf*rtji J lrrijmTl"BiT.TrTilj r Clark»^3l*, Teiui. (TlflOflH 

1QTA ..... Ifumjulfii'SLdDcy College. VLrjioLi j'ni 

Uu I'n-OiytEriiD ColLcg*. Clinton. 8. C- tin 

Vir .... \V<dfnriL tVUrj^tv Sjj*rtinljnrg, S. C. ^'asliingUKi and Lit VniinTHty, LexHineLfKn. V;i. 

Cunib«Tlan<l VuivrnHly, Lebanon, T>zm. 

- V-imlerliill UniTTTHtv, JijJivin^, T«ini. 

ViiiTrnnfy of Xwlfi CbtoIidh, Cbipcl Hill. H, C. 

■ AlnlHima Ptiljtechjiu: [rulitatc. Auli'.in .\ l-i . 

. Rnmkt College, Sfllenn, Va. 

["iiii-TiTitj- «jf (be Son(b r Scw4ner n Tcnn. Alumni Ctiipters 

ALphi^KirhHIuml, Y.i KpjLlOII — XiKkiilu Va. 

Btti — MeuiriiH* T*li|», ZeU— IHlkM, 5. t, 

Ijirinii — Whll<-Sul|>liuT Sq.iin»iK>. W, Va. El*— ?itw UtImjib, I,*, 

belt* - Ghanaian, s, c TbCta— DkUn, Xvxu y: Chi Chapter of Pi Kappa Alpha csTAns-miicn -.a*n FiMtcr in Faculutt 
GEORGE K. McLAURINE In Thedofia 
WILLIAM STERLING CLAIBORNE CHARLES WILLIAM BOVD In Acj.icmij 

GODFREY WILLIAM RADCLYFFE CADMAN LUTHER GEORGE HALLAM WILLIAMS 

HEXRY BRAGG PARKER ;-■ 
I I PI K*wl ALPHA C » D1.X, H'LAUIIItlE tl^iHimi wlLLlik.H.1 Fraternity Men 

Whg Have. iu> Chapter it [he University 

BKNJA.U IX 1!.Sl.KK:;j-'.[K ■ '.'-: I JI-jhiyjN. R. A Phi Beta Kappa, Kappa Alpha. IMHirt 

JA?.I ECS SMITH IKVn'.TIF,.RTV Chi Phi. ILla Chapter, UiriTmily -of Gd ryU 

hl*ll["N[:i NO\H jLi\?-;i;h:, Ji Siujiu Xn, In](.i ClnpLer. SouLlt Cirolinii College 

ti I L"E I AEi l> (Jl. X3.I t-'F^ I-; ][*:.l TIli-i.i l'i, l^tiBeLa Chapter, L'uirEnily of Hitetolppl 

EUJKACK StHISGFfllAOW Urita Kappa Kgailoa, Pfi Cli*p1*r r fniiiirmlv of AlilKniu 

JlrSKl'N TATJAFKKRCr TAVM>F, r P, Ml! - Kappai Alpha, HeWt 

tAl.Hdl.-K WlIX^ Delta ]"ai. ThL ChnptiT, CnLvenily *T 3ill*U«ap>p4 

11 J l r l r [.1 M HLAtKRiritX WILSON, JR. . . . = Chi P*i. Hutu CluqiUer, 5™th Cinema. Cfcfiff* 

\Vll F l r EAM II JSTHU, ^VETSKI.I* B. I.Ht ■ Kappa Alq*», HeT*rt 

\t|l r l r E.!M JIF.SKY VI-:.VNEi],]-;. Jh Sigma Xu, Xi Cha pic r r Eiftttwy Cxi II tie* 

Em'. W. P. DvWJSE. M.A. S. T. D. - r , Delta Kappa Ep*il*n 

Hkv. w. f. tkJtNt. m.a , , . . , m k*pp» r*i 

PROF. PURR J. RAMAGIv P" » ,.---«. Ffcl 

CTIART.HS V. r . BAIS, M.A CM Flli 

&. IA WILCOX ,.....-,, Kjipt* AlplL* Summary, 1SP7-9S Alpha Tap Okb* 
Si-... i ^ .■vi.i-m 1-;i-sir.iK 
K*pfa Scon* 
Phi Delta Tiiht* 
Delta Tait Delta 
KAPPA Alpha i$. O i 
l'i Kappa Alpha 
Kappa Alpha 
Chi tmii 

Delta Kappa Bmxwp 
Sicma Hoj - 
RifTA Thhta Pi - 
C«: Psi - - 
I'nr Xafpa Pe: - 
Hhlia Pk - IMTIATM' 


'■■!■■' W BF 


ftM*M«M 


:■ -z i 


: 


*i 


-- 


.¥> 


. 6 


tf 


J 


>« 


■ 9 


6 


! 


if, 


i ■ 


it 


1 


Al 


* 


ju 
,> 


■ ? 


i* 


1 


>!i 


■\ 


j 
I-. 


. ., 


i 


■- 


J 
i 


.. 


■S 
t 


-- 


1 
t 
1 
t 


. 


i 
i 


■ ■ 


i 
i 


.. 


i 


■ 


t 
i 
l*J 
FRATERKITV tAHH WITHOUT CHAPTERS ■II itmrtGFtLLOUr HIHH flfLM MdlTlILL 

WSUE-H IWTlf Pan-Hellenic Convention Calsi B. K. Wkkd, m.a, 

F. II. Ck.iV Hill ill, B, A. CMfiwn PrexHtnt Deltgjtei C. C. FjsCksey 

W. B. TiiOhi'&CWh II 

Iv, II. FAkhah, Jk. 

2" .1 K 

J. C. W\k.]kg„ M.D. 
R. I. Branch 

J. H. Brows \V. M. CUSP, J*-. B. A. 
R. L. C- Barrrt 

R. I*. Thompsos * J M 

F. H. 1IAWI>[\G, M,A. 
R. S. jRMTSOJf 

T, S, I'AKftOTT 

J T J 

M. G. jGHKStON 

J, M, SULtlKN 

K. W, HOCUB, B.A. 

A r A 

II. S. Ris;.!-:v 

H. G. SUtuHLS 

F. H. CkAIGMIU,, B,A. ft A 4 

W. S. Clacborve 
C, W. Bovu 

L, G. II. Williams 

97 
NEAR 5L3PE WALL HE 
SIGMA 
EPSILON U£^£h- R. W. HCOUE FrtiidtHi 

H. 3, RIBLEY Vice- Presides* 

L. 0. II. WILLIAMS Semtary 

LUKIv I.I\A Trwmtwrw 

W. II, POOT.i; Crdfe Trintly, IS97 C. C. PIN'CKSEY 
R. W, HOCUE - 
W, H. POOLE - 
L. C. H. WILLIAMS 
W. P. WlTsELL ft. W. Hogue. Orator G, C- Edwards, Qrefvr '7* h P. W. Rajpattr 
C, JI- t»jr i ii 

' Hl H. M. M.vIm (3) 
T, Jl • Scnijisi 

'75. T, il- Sd^gji 
H. Dr Hijjjiai I Jl 

■7^ a . m . jmttaLjn 1 * 

'J7, 0, Sevan* (a) 

1*. A- iJt RowcLl H * 1 
J. 1. ail} field 

•jH, R, Itfi. Rubvrtt 
U. A. Crump < i) 
J- Gi« I *} B B . . b 1 in 

1 1 r * ■ ■ ■ _ ' AitriiYciuty, JW7 

C J . 5liu:k ,t B. F- Jon ssos , Daduknef* 

AnnLvtriiry- J&9S 
M. P. DvBosn.r L, 0- H. Wti.lj&xSi Dffiaimtrs P«*id*nt5 '7^. A, C, Hunloci 

J. i'«y 
L. W. Smith 
0, A. Eieul 
■So. r., a. fceLd 

El. W. JU.HK 
IV. A. Perej 
'Ai, K. M. Ginnnd (31 
W. A. Folk 

XV. h. bmHwl 

°&2, W. R. Brenwnd 

I W. IVrcj < »} 

J. A. Ilinri* ill 

'83, II. M. G*e»«nJI 

R, K, Grtlbtv 

W. k. Hrrpiimi! 

"flj, E, S. EllloU 1*1 't4 r If. C. RUAeLl 

W. P. TlwieapKia 

"S&, W. H. MucJieLlir iai 
S. IS. Kinii 
j. A, EtlcConneLl 

■i*. C ],. Steele J 

<;. J.. CrockeUO) 

"*J h C T. Wright 

IV. J I. HicKellv 

J. W. ftpratt 

]i. G. Murphy 
■S3. £. G. Mu-rplv 

R. K. L Cni; IS) 

W. II. HurKriur 
'Sj, W. B. Miv.KvU*r|l! 

P. T. Ctilwlrri < *> Prtiidrrit 
Vitt-PrtudtHt 

Tttamrcr 
Critic 

G. C. EiwAHH*. Btseyist 

W. H. Foots, £ttay& 91, h. 
1*. 

■^2, E 1 . 
H. 

w 
in, *~ 

c 

'«. J- 

C. 

A. 
'97. A. 

c. j:. Slic-up 

fLSbaup 

Stuck 

. S. HoIdici 
. C. RoberUcn { *'( 

VL« 

Baribri lil 

& WKhI 
\V. C Jobawn 

S. Wood II) 

B, Wood 
G. Dlirllu-rl; 
G. inatklmrl! 

C. Pi nek civ y 
W. KukBk- * S*ml-*T ^ ttnii acmd Jurlnj ««»r t T»"lnn#r. Oratory Debaters, and Essayists of Stgma Epsilon T\t, Hf-Cnqr 
*7Ti- J- 


■LMayfttH -(i.r.A. KMik -■,'■■■ n 


. Vhumpwii &j. j. h, UlfcM.1 


■jj. J. W. C John #«• 


"7*. w. M.H"rt«J"r 
1 ft J. B. F, 1* BtCbt 'SlL X. t Clab* - '.. 1 


H*-|i[bL ^B,C. J'.t-f-kt 


via. RC tSObeilUOtl 


"33, C Jt f."* 
*T*r. 


A. D*ko*-HI '-i. V. li. 


htrmijnj "if , (1. l_ 


truttrir >il, A. ¥■_*«■ L 


"tj. k'. T. 0«auuni 


T*. w ^ ji»rn»p 
"So, L. »'. rtliin Sh.K.T. 


Hp*wa.flkl ■" 1'. *■ 


^adttkcB ■■)], Lilunij 


■^ X W. HlfiDC 
tl, X. W. HetfM 
' q^, C r . C JSa viral 


Sou* burn tnlcF-CoUcgulc Okaltm 
■■jr. P. T, QmOtOtm 


■.Jj. Klu-1*-,-!! Muk 


'vj. 11 L" --riii:-"T 


^)J, J, * YaoDtt | 


-41, K. W. Had* 
Tcmwwr Inlrr-Ojlfcgiilt OnEm 
*J. H. M 


. CalmMKl 


Sj, S. L Hurt! 


■■■ v. 


.11. Jti.:K-:rll.r ■■-. K. 


ML V tlcalr 


'*iMi. 


Karrlt 
'~s . VS . I' i 'iy~! ; ifc on 


TJl K.t'. Mnrpij '*■ 1". 


¥. nadadrn 


uDtcr-Sbcktv Okulofii 


?J.fcl)Wu 


iKleha ■;■•• 


-j, VF. K. nicmcad 


Fl, W. II. UicKt ltar a 


■?i , K. *l% U-.tIt 


W.Gna 


h A. ItaKuWCiL 


^j J. A. Ilarri-- 


H. D itmrili 


>j, It. M-n-rk" 


■;*-/. *<n»j* 


• 1 U-M- ."Til. 


tf. II. lEarfU 


■U. It Hi. il«Tihy 


1L ^loLraJv 


T. H. IOV 


(;. k". ttaiLki 


N J A. lUrrii 


H. r. 1,. 1'calr 


«h A. ':, HlacUtxra 


*H- W.<3«B 


■ftx, C. A Xcid 


3f II lEarrl* 


-^.X. H. l^tnl* 


VT. H Hulan 


>. H. D. HlulBa* 


v. ki. H.i=n 


-Kj, W. IE Tilarttrllar 


■' T. Hiiil-drn 


'■4 > lluzdod 


j.j.auat 


VI. ST. h. Harris 


It W W-CFLtrQ 


'in !'■ V- Cjad"Mlca 


A 4, nlarltozt 


IT. O. ninn»r* 


H. M.Caiir*4d 


■■*, W. H. MrtKclLar* 


J. C. Mntii 


'H, X- VT. llDfHT 


T. W«ltll»fW>a 


■S*,.l. A. Haltta 

3 I. 1 ^■■I"l IDl 


•if. II. Vhumfwin 
Vf. X. fr. ■ !<«« 

r'r C. Willi. m- 

1n1*r-$ociriy l>it»lxn 


v i. ]'. r r J T~* 

■ H. \h*te 

M W. Hdaur 


W. L" KdbcrLua 


>*, ll. MbCB. 1 
. W ItaruirtlL 


.; k :i 1-oimnm >*, J 


. *.C. jDd—Kl 


f.T. 


*-acl"Jco 


1 


'*t r L. -0»*TI5 


A.' 


ti. llllskloCl V4 J 


, W. C ]uhun 


■ H i. I-. r.ctitat±t 


ILK HlRnth 


>*,*. 


C. HnbcrtHia 1' 


. V. 11. IRHT^II 
'■A K.>. 


rl.kv -^ Vnr^llmTmeka 


1^H. W. Jilaiic; 


tnrffr-Socirtr Efuynb 

*4, K. Iialr 


"4J. It. X. Stall 


yt, H, ti. Sbaiip 
■71. II. D. Mylri 


b, ■*'. A. j'rttr 


Ei E-L'fiXlrtl. 


It.* fl. ilmrphj 


'p, X. X. Mloup ] 


■jf. 1\ W Mhklili I 


Hi. A. He-Id 


-41J, C. LCforaicfL! 


-^ K. MLnLradj 


■■11, U'. St Ihdmni ■ 


■-'■. \\ Na-nilLoo 


11, A. *. T.Tk.r ; 


j 1- linlrr 


j. I." Hunii 


j.V.CjpknKV 


"77. W. 11. llnrlil- ; 


w a. k^ttj 


'«L,Hi. LCrirtacLi: 


■go, tt. kal 


■M, I. A. I.rrj 


'7S 11. AniMdla ; 


%. ki. M. ■-ii-^J : 


J K HI nl*] 


W. Ir.JI.L-kril.r 


'«l »■. C. Xnlinhni 


-J"./.*!*-! 


ft. kbit 


-4?. H '- I-. CfWhltM j 


»:. IE. SN..1: 


"A A. Hi. 31 li-rt :■:■£■ k 
■/■ 


C. fl. WrtJd. ^K. C.-C. M(Hib*y 


L. h/.-ard. "f^ X. C. IkalL 
VanJciMrt-ScwiEXT Drtnlcn 


i 
*r 


1 1. SbriEkLedk. 


'«. W. P. Wkudl 


■ 11 - Ki-l!7 

1 r-:^-:i I ■■- :?z ■ > Will rua JJiUj-ft Ou; h Wiener* of Tr*m DMiHtri' Mi-.1i I 

:■■: :^l|(ma Kv»ilOb vm uSalr-rt l^bvn Clap. i l"«>'ftl 
T*i Omega Lent, *9& H r W, Starr 
C, W, Hovn . 

R. L. C. Karrkt 

W. IJ, MaTTHXWI Treasurer 
. Critk "•} Trinity , '97 w. u. 


OKKHN, Jr. . 


- 


j 
President 


H. THOMAS 


r i ■ j 


1, 


. I> 


'ifv/'rfsiitfti{ 


T. HODGSON 
Stfrfinry 


E. ]■:. 


TUCKER 


r ■ ■ . 


_ 


1 


Trcssttrtr 


-.1 r. 


JOHNSON . 


Anniversary, 1897 


- 
, Critic 


T. P. 


vni-: .... 


-1.1. 


_ 


- ■ 1 


Orator 


c. w. 


BOVIl . 


- 


. 


. 


Emtjfiit 


kOBMkT IJE-XWICT 


i i ■ 


Dfrtiinter 


JOHN 


BEE AN* . 


Presidents 


■ 


- 


iMw 


"72 r T, J. Morris 


"7*, T. K. Jouc* 


K S3, A. R. MitclieLL 


J *7, 


H. W. Jonei 


'■gs, J, H. Spp^rirK 


"7,?. J- A. VauHcKMe 


'79, H, A. Joan 


E. A. Cornish 
L. H. Mmuir 


\V. L. H. Benton 


Tlio*. liiiiL^lmrh 


li. L. Wiggins 


E-, A- Cornish 


gfl 


R&btrf [ GlIbhiii 


'■5 j.J- H. Spearing 


"74h John Davis 


A. W. Knight 


■84, J. G- Clw* 
Jin'-.- 1 H ill: - :r. 


Jt, C, Jeter 


John Kershaw 


'*>, R. W. Barnwell 


J- G- Glass 
R. M. W. BlKk 


'$4> M. C Johnston 


'75, I. B. Seabnook 


StHWt McQueen 


T. D. Rnrtlon 


'89 


R. M. W. BlaL-t 


J. IV. Graham 


J. A. YoniHoos* 


W H- Mcrcland 


'S5, B. Mkmi 
F. L. Coyle 


'95- C. a. K. Weed 


'?6 t John Tlavis 


*Si,C. B. Huelgin* 


A H. Duhiell 


'*>. 


R. M . W. Black 


0. L. Tucker 


W. B. MrCaw 


C. B. Hudgintf 


'S6. W. P. FijiIcv 
H. W. Jones 


'$$, T. T, Walsh 


'?7 f T- K, Jfan« 


T. C- Harriet 


E. C. Tucker 


"9", 


R M. VV Black 


T. L> N« 


T. K, Jcnies 


"Bl, W. A. Onin-rj- 


S. B. McGLuMh: 
R. M. W. Black 


'57. W. D. Mnltlrcws 


'■■>. Sin Lv: lr 1 ?.UM.:,vii W. A. Ou^iy 


'87, W. P. Fitiby 
P. L. Coyle 


M. 0, Johnston 


C. McD. Ptwfccttc A. R. HUctieU 


Quicicy Kwra K 


'9*> 


J. H. Spear Uiy. 


W. VI. Gnrni, Jr. 


'98. H. W. StftTI 
» WlDU-E 

L|.| Orators, Debaters, and Essayists of Pi Omega Literary Society '<H r &I.G. JdhiMlon* Swftbnn h*trO}Btfbt£ Onion 

'9$, S. S S!.iflr:ni '^ J. ]t. Gallrhtr* 'Sj, W. A. Gwrrry 
'8*, A. H. MarlO TtfiuKtKT Irtlrr-Colkpilf Ontoi 

•35. J. G. Clot "*j, VI", 1\ Fklt? 'Sfc W, ML Gullirir 

">4, W. A. Gumj' -S^ (Jii^cj h>in H " >>. k. M. W. Mack* liKcr-Soitrty Oratat* '7 J, R, Hr P*fD*f 

J . A. V*n Hew 

"74, t, Rrii^[lLiiM» 

|. A. V*,li IfMIr 

'75, I. I). Sr*liraH.r 

J. A. Va.IL EJrtrtwr 
'Tii, W. H. Jld'.i.i 

A. S. SiutLli 
*7j, T. K. JmiM 

Stewart ACc^ueeB 
h 7«. T. K. /«]«* 

Silu Mcftee 'f<j. Stiirart Mcyueent 

Is. L. WisgLn* 
'Hi\ Slrwart MtQoeea: 

W. JL MvnlimJ 
"H-1 , T. P. Da,™ 

W. Fl. Mu=Tl:iHi1 
'^J L A, ILXalfctf 

TV. A. Gutny 
»j. W. a, Com? 

Y, t. flamtt 
•Kj. A. li. Hirfcat 

J. 0- CI— \i. A. K, KlsliiHH 

H. Mirou 
'». A. H. IkuhUil 

J. <;. filu* 
■B?. W. f. Ifiiiley 

W. N. CuUirLe 
'83, tjuincy Ewiogt 

W. H, CcIIuIb 
'% K. 51. Vl r . Mack' 

W. T. Manninjc 
"SOcR. M. W. Wncki 

F. J., dtyh F *i, J', T,. O-ylr 
"3J-. J. A, Cb*|iLHi 
NjU, *. C. jrtwt 

J. \Y, 1";ii--!i:i:ii 

'91, It, {', joliMrfLjiH 
S. 8, HueJou 

'95, T. T. W*.lii1i 
k K. Smith 

'0, ]/. IE. HarfiLyt 
NcvilL Joyner* 

'■)?. llaicW Tbrmiu 4 
G. L. Tocfcrr '7.4, Thmnii ETiujftiorjt 
"74 L I>. S*a.1wwk 
Tj r Sil*r M-clk* 

'7*. J, G. Dsrw 
"77l f J. A, JiWic* 
'7^ «', P. Strt-lr 

'79, It, IV. R:irllwrll Aniuvtrury Onto** 

'8m r. G. iawniL SS. W. P. Motel * 

'fit, ^— ^— _ 'ij, Robert Cibwn* 
'Sjr. A. II. Uirki A. V.'. Wreiin. 

"ajt J. G. Clan "§8, R. M. W. black 

■H.,. A. R. CofniKh '9*. P. L. Cejrlr 

'B3> TV- T. Fink}- V* O. T. I Wh*T ■91, C M. Timlin 
9i, It. t j«l« 
'94. It. K Siisiiili 
'9.1, fr" . li. Itftnliuuf 
'&. G. ],. Tucker 
'yj, T. P. Kk "i*, A. II. Datfaktl '•Hi. K. S. Catbrir I J'l LIkii <in nniLriL for UrlkiB' Cnp. »i 

fain 


Sockly Ei«yi*t> 
"7Ji. J-ribn IJavM 


'■??. W. D. Steele 


W, W. a. Cutrrj 


"■Jlf Jl IS". Spurins 


JolHI Krf*lL*w 


'Bx\ W. D. BnLton 


K.C- Tuekw 


W. L. 11. Iknlon 


"74. J«bti l)j»vi*{ 


T. F. Hsivis 


'4i. W. a. Owny 


'4.4. J, W. Gnriiun 


J i Jill Klt^Il.iti 


«1, R,W, Ttanwlli 


W. P. H>kr 


II, R. Cinvn 


"75, JVifrlll ]Xwis 


i W.KinK 


■ffi. W. A. Criwiryl 


'«. J. A, Chipinl 


Jofer IZrmlUv, 


'*!,. R. W. Barnwell 


J. It. Vrniftri-rnpf 


"*S, II J. Mikcll ! 


";*, Jofcn ]JavL*3 


C. V. ICwlKiiai 


'&*, W_ S. Guthrie J 


T. T. W11L1I1 


'77. H. M. l-"at!* 


% A, R. MitttieLL 


A. W. butt 


#5. S, A, YI't«kk 


C. Melt, I'Ui-ldrtl* 


A, M. CVrniji 


"fln.O.T. J^rcnwJ 


W. n M^Hhr-n 1 


■j:\ H. W. Huitwclt 


'Hj. W. A. OTlBTT7i 


Laubi Tucker 


"W, H. W. 54W 


tfteiraji M^Ourfit 


'H^ J, c, KUm. 


'51. Kenneth S. Guthrie 


■iftc, w. payd 


>i. L'. HcXH I'xicke-ilr 


t. I>. HfaKlll 


Louis Tucker 


w, f. wtwiif ■55. J. Wilmer CnouniH. » Eliding 
SI*-™*fG- JoJinatfiii, TV*'" "gft, Gardiner 9^ TucVct, Alibamn 
Jwlm B. GnlLi-brr. Lciumiui 'ga. C- W. Hojd." feuri.1i C*»1]na Inbcr-Ssekly EtabiUti tyq. Louii TucVer 
O. T. I'rarcber 

> r £. M.W. BluA 
F. tr. CdjIe '42, j. w, cmbtat 

FJta-Kl YViki-i 
'9J„ NrtfilL Jiijrnrr 

Jfl. C. Jaflinttotki H * '■ i ITlDim, MSttri. fw Tftbt Mc4iL IHO X, C. L. Tndi*r 

J, W GrahimJ 
"Kfl h G. 1,. Tucker) 1 remind far Ilrava. L"upt ■«. r. e'. >« 

■94, T. f. St.i : 

T. T. W*Wi ro6 
ltOtMAfeJuuLiJ^ng, syaCftrj-i "^i. Members, 1 897-1895 FRANCIS WILLIS AMJil r ].;k 

SAMUEL CAkV lil^KWlTli 
CHARLES Ml [.[.[AM HO VI) 

FRANCIS HQl'Kl.VSON CBAtGHILL 

wu.i.iau mevru-k c.k>:i;s 

kICHAKlJ \h'A|.l,AU: IIOGUIv 

MERCER OR KEN JOHNSTON 
IfAkttY JI.DAEI MIKHLL THOMAS PAsTivCK Noi£ 

CHAKLUft STlvVEiNfi. I'AHTH II *'.]■; 

CHAHUiS UOTl-SWOttTK I'lNCKNIiV 
HOWARD SANK RISLEY 

HENRV GOLDTHWAITH StiTBRLS 
GEORGE BRUCE THOMAS 

GARDINER LEIGH TUCKliK 
JAMES CASH WARING WILLIAM FOSTKLL WITSELL 
107 Homilettc Society 

Rfv. W. I 3 . Dr HOSIi. s, T. I) . . Prt-tidtx? 

JOHN BEE AN , V&e-Prtsideni 

F W. AUlil.KR Sttrttary 

C. W. BOYD CWrff Lilt Meeting 
St. Lukh'i, June cj, aS^S, Subject for discussion: "CKfJUOV or thk Clkhuy/' 

Mr. Gtttrry — "Voflng ffff U kM ttl , the great need of the Church to-day Li celibacy among its clergy." 

ZV. Starr— L, Aa P*ar*sai .say* (.ind he U purported by WeElcott and Mfldear), the truest exponents of orthodox 
theology are to be found nmong lho*5 men whu have devoted their entire Inns to its study ; in other words., who haw keul 
-out of all entangling aLLiance-i. The k--mon of this i* plain and needed.''' 

Z?r. DttBttt— "There Ls f I bdkve, ;i «: ™i!jr element of Irulh in all that bis been said, and [ can only add that the 
celibacy of the clergy is a good tlutie,." 

Bt&lKGl StMtfxt it* Ce>r>t*r—" ljtH htm that i* nvilnout mti among yon first cam a stone." 

Meeting adjourned irW dit. id3 The English Club of Sewanee 

Ri:v. W. P. DirBuBit. S. T, D Prttidi^g 0$(tr 

Rkv. W. A, Gi-KaKV. IS. D, , Rkv. W. H . IJr Bwrf , M . A . , II. J . M i * «U . . B. A . . i vtttMtitm #n Tepits 
Miss Lolesk Finlkv Librarian ttmf Trfsrvrer 

WHEN asked to give ait account of the Club for Cu AMD GOWS, the vrnuir demurred, on the ground thnt rUiUtory 
has been recounted in the Introduction to- ii^« Ftt^r*. just pnblisdiird ; ami when a*kcd for a 1 igbl^oriie necount, u-a* 
disposed to reply as Root Ihc Architect did to a lady mu^li pvtn (hi flattery, wlw accused htm of iHsti"K f«n «f 

her: " I could make fun of Niagara, or the Himalayas, or the pyramids rnf l^Eypl, hut never of _y*w, Mr*. ," Tlie 

HogUffc Club is no joke ; yet. on second thought, it appear* thru L( Ik^ilh rind, mi far, lias ended in a joke. lit Ihc nuurJUf 
of iSJtj it occurred to the members of the E. Q. B. Club (hat it would lie the merest justice to make some return V? the 
]jdLt?s for their pains in providing its banquets i from its fjinqous ruMiLnjj in July ui dial year, to which (he ladies were 
invited, --|ii;LLijr what the Club s witty founder. Mi** B- B. IvLliuct, designated ;is 'The SheC;. B," 

This is why ili meetings take place on alternate Thursdays, between those of the parent cluk, 

To the above-mentioned Introduction the reader imiy he referred who desires to know of the ClnV* cxperiei*cc ; 
thfoufth all its chequered history il has. fo«n true to it* principle or associating professors and advanced student*, inter- 
ested in literalure, with ladies of like iuteresls resident at S^u-aiu*. Its eruditions of membership consist of only tin' two 
IS 1 * — Regularity in attendance and Kespoiusi'Mlsl.y &n- one piece of Literary work a year : the first b™,«H' i^ich miIijivl 
being, tart of a course, to miss it would he lo tn*e (he OHUKtitton i of Ihc second we may say thai lh<" memlierahip ha* 
tK^nnL' .iu large thai there are do! enough subjects tu k° around. 

The subjects have been drawn from English 1aii|giin;pu n>r literature, hence the tLtle of tltc Club. The theme >H study 
fm- tlit present, year is "The Humanistic Movement in Huron*:, or the Renascence or Literary Aw.-ilcviiinj; :tr tin- md erf 
Qk Middle Ages," with especial reference to Chunecr iiatl to KnglAiid. 

The joke iu which the experience of tfat OtgUrl£ttim li-ts terniina.ted, up to date, consists in the reception *ii in T..-..vniLy 
]iiih1ixheQl fKipers edited by the writer) by (he «» aim unity. A thorough canvass, made in order to olwhitc all Cfftk&Sl, in 
K-half ?>f i l?ook oa topics of %-arietl -nnd prenent day interest, produced hy Sewauec people for Sewanec peiip][f L had the 
folfou-injj IndLcrons result : Among fill Ihv *uidciiisuf the TJn i v^ersily, CKcepting the very few vb<> ;trL- infinln-m n>f ihp l-1i:I>. 
<>nf Mitotrilrer; among the fifty hoH*ehohlcc* in. the community, with t3ie same exception^ one ttlbKliba, The eanenre of 
fjLrt.1.- t-(hn sLsLs in the extravagantly uncspwted ; ihe lLt-ij(ltt of the ridiculous in the Club's hi%t,.Ty liisktri nitiuned; it is 
tinniKh (ct makL" Its members feci as if ihty «tre workiuff iu a %-acuuni. Meamwhile. abroad tlLe IkwIc Ls e-Ivicik. thebipre*. 
simi that there is a great deal of culture at SemsK, 

[^9 
EOTJ 
The fl. Q, B. Club i* * social otxatiiialion of gentleman m StvFiHL*, most 
of wboin are assoeinled in aeiv way «r another with the University, with whicb, 

iLOWCVCr. Ibe elllb h.is hi> HjflTiL-i.n1 connection. Of its original founders Major 

Faiibauks alone is still n member. Up to iSSg Ibe dub met al private houses 
IbrLtiightly, and was convivial *nd literary i/atlier lliai] social. £inee dial year 
Ibe t-Lub has had it* own Iw^l hnliiciiiiiti, open every day and <itl day to it;* ancin- 
bers, who are gradually developing <* ctnhnbJe xjnriLol" social cooperation. The club- 
hause contains at present a billiard roorcu reading mum!, kitchtii.andbftfh-rtimr. Il has- 
twenty-three yb# member*, four non-refltdttrt*, and one honorary member, (be Hixhop of 
TrtifiL-ssee, « ^&&. Tlie President is Mr. Will Li m II. MacKclfaiT \. the Seereiacy and 
Treasurer. Sir. Bettftnla W. WeUa; the Chairman of the House Committee, Pr, Cameron PifiKot. Tlte club owns preip, 
city to the tahie nnf $i,^», and is without deist, fiimied or floating. 

The hnapitaliiLes of the club are freely ok tended to visitors to Sewance for a perfcxl of luro weeks, after which ehilrtble 
men are aecepled In? ;l temporary membership, of which, several avail tbemseKe* every summer. The fcrtnijshiLy meetings, 
on ftltcrnate Thursdays are maintained, though from being Ibe sole activily of the club they have come to lie a snbordinati: 
one. At these mcvtiiiff. papers are rend on sniijjpcU of present or <i$ curb™* im^rust. and tbese so-callerl "leads " are fal- 
lowed thy ^n^iat discussion, in which all are invited to take part, after wh.ii.-h a modes! refreshment of beer and trackers, 
i-, ~.-.x-.A. Ll r- l- Ui b ii: ullt di-jx-il". 1;<f\p->, •-■:,'■•■■• v: .1 :':!.■ .!ul. ..i.w- t'k- l-i::i*.:iL ,>.rA j.thtiM' vKplanati.ni '.L i> Lniilj]^ 3K Ending for H " Equal Qu.aatit). , of Bter.'' 1 It is also currently affirmed that the scrludL-d site of the c]ub-hcn.s*< 
WM (elected (hat these limid orgies might be shrouded from the envious eyes of youth, Hut this is a -calumny nf wrat 
:U-s]H!]Hi*- 1jr;iln r Ladies have net been invited to the club within the memory of the present writer. Some of the payer 
iticiulwrji hive *t ilnira endeavored manfully lo break Ihis uniwsnal spell, hut the natural bashful ne** ctf (he niqjurtEy has 
tbustir maintained the organisation "* coy reserve of this crumb of the uriginnl Itden to ibcir own self •i.-itsafaclionr The 
|>tiJMfiit mL-rutn'rahi]], (rjvpi nlpluibericitlly, that H* miy not wern to dUscri Ruinate hetwvt'n the lively and denmru l L in thai : 

Honorary Member 

Rt. Rrv. Thomas, F. Gailqr, 1>. D. Mr. Charles W. Bain 
Mr. Samuel A. Barton 
Mr. S. Cary Beck with 
Mr, Prfstqn S. Brooks 
Mr. ROBERT L. Colmork 
Mr Robert M. DcBosk 
Rev. William P, Du ISosk 
Major Gkorok R. pAtRHAtfK* Full Membtri 

R] \ WiUUCM A. Gl'ERRY 

Dr. William B. Hall 
Rev. Row lax u 1J.-si.i-: 
Mr, William H, MalKellak 
Dr. GxOhCtt McLAURrNH 
Mk, J, [SiiWxHU Mh.iw 
Mr. Wii.ij.im il s.u-rs, 
IJk. CAMKHfiw E'hhuvtt Mr, * Lrtwir* Non.-Rt*ident Member* 
Mb, & i p as MeliKK Mr. Frank A. Patter Mr. Burr J. Ram age 

Dr. G. R. Rai: 
Rev. Chaklks B. Sparks 
Mr, William P. Trent 
Dr. Gkorok Brick Thomas 
%lv, Bk^amik W, Wki.ls 
Mk H. LawTux Wrom?i& 
Rnv. GkKMSniutc White 

Mh. 1-llWAHJl A. QVLHT&W 
Vanderbilt-Sfcwanee Debate 

Hthl in llit cfaape] of Yamkrliilt UnlYettUy,. S«Mhvi1le. Tcnri.. Mjj 14, IB96. The firt* of tf* iceomi «riw of (li*cr <lrlt:nc*, «'« by 

De feu ten 

AJEIraLklJve Nqitiv* 

CHARLES WILLIAM IWV1I CHARLES W, STROTHXR 

HOWARD SAXK RI5LKY EIKJHNI! A. COK 

Question 

Ittteittdt TlMl tht ( aN«l Stile* RhxHld Mints IliirtJI, 
J* ^ 

How il Came About and Ended 
ji 

TO beRiii with, there was n decmi*. Thi> i^ important, because for a Long time it Looked as if there wl-™ i:ih k^^S *o 
be any debate at all— that is, tfly public dL-liat*. Of private debat"VK ftt tootf range, in tlie sbnr*; *f a riotous 
expenditure of postage utinnps, (here vra» enough and to spare, 
It's 1 long story . a muffles! story,, full af LtMliuus details, tlte history of the trraiiKu>ue« of the second series of Vauder- 
tk'TlNilt'S*u"Lnei; delates; but the upshot «f k i» tlllttftcrout -.'a-. LiHs^ins encm- nff viL-turiiHLri. in tin- fir-t M.-rk* <*f debates, 
and deefced thtMnstk-us v. ith our mountain taurek, they kitad c> felt their mst-prtjof cats. :is it were, and demanded an 
unconditional auntadei on the part of the " little Prep- school in East Tennessee " " iterate- they would deign to meet tee 
said " little Prep- sehete.1 " on the rostrum again, rind jfk-e it an opportunity to redeem itself by rceaptoriag and relurmlng 
to tbeir mwnidTi home Hie laurels lost in '96. when (lie hi**, md '*,;. when tlie furie* h were L " ag""" us. 

Why didn't we tk-fc > Why. we did tick j of coutw we kieted; we Itiekcd like bay *t«rai l™t it didu"t do an? p^kI. 
There is a story M Jask " F^artiky. of blessed memory {I don't mean he's, dead, ob, no h he's multiplying}, used to be fond u( 
telling about a fellow who, haviug been committed to jcdl far «""« ufletis*, sent for tbe judge and (>nHes.led lo him : " Yer 
Honor, you can't put me in jail fw what I did." " But." said tbe jud K e, ,L I've done it." And w wt naid to Ll Vandy " : "' You can't challenge ns for a scries of debates upon your own terms., rtnd then, when you've won it. reluse to accept our 
chnilenjEe for a seemid series upon terms even more 1 ilfcrnl than those you jpive u*," " Hut," said "' Vandy," "I've done 
it. Debate On &"r terms or n;. 1 . :il ... 

Naturally, we kicked, as his ttuiiL said. But il availed nothing, as has also b«n said, except to break a few buttons 
off our own pantaloons. "Vi»dy" wm an imperturbable as Uncle Remus' Tar Baby. She had n* w-Ik-ii: l]ll- hair was 
short, and simply held on lite a turtle, Luxuriant in exotic laurels, she saw her advantage and worked it fiir nil there was, 
in it. "IF you want them hiiek," **id sb«, dandling - before ou r eyes the laurels lhat had been snatched away frenr us, mid 
smiling ouc of your I 'm-thc-rndy pebble «n- the- tmach smiles. "If yon want Ihem hack, come and take them,"' 

It was a hitter pill to Ijc dictated to by " Vmidy.'* Could we, should wc, swallow it ? There wns groaning and gnash- 
ing of teeth. A joint meeting of the t™ litem? societies was called. Hogue, more than ever the inipcrsonatmn of I'ue'a 
ruvun, iiiin.-. stretched his neck, adjusted ItLs t-ltiibcs, and in sepulchral tones reported what had transpired. To Hake 
mailers, worse, he said that when, as, chairman c$ the committee: :■■ i:;.nm the second scries of debates, he first wrote to 
VnmlL-rliilt. she. with blooming lienors fresh upcm hen had replied aettpfiitg &ur ih&Hea&e. This letter, he «iid, bad 
QitfortaMt^T (alas, most unfortunately* been mislaid, tint that there could be no mistake about its contents. Subsequently,. 
Keeing tier advantage, Vaaderbill deliberately broke iIlLn stdemn compact, and assumed the domineering tone which it was 
bin |KimiiLl duty to report to the joint meeting. His, duly discharged, he sat down. The temperature of the ball ran up 
several dcjtnees. At once lialf a dozen men were on tbdr feet, and ominous murmuring proceeded from every quarter. 
There was orating and debating, disputing autl rewlutiiig. ami what itieso " resoluliouary sous of revolutionary sires" 
resolved was this : To tell "' Vandy ,n that if -Ik- tinman she ™itd dictate to us. she was barking up the- wrong tree. And 
the committee was. so instructed, and so acted, when the fullness of Hull: came. 

This, meeting that I have been talking about look place jv*t before the end of the Trinity Terra. f o.y. In February 
follmrini;, a letter from one Slrotlier, of Vaiidcrbilt, penetrated far into the wild and woolly West, even to the town of 
Voakupi, TL'xas, where it <s-<- received by one Johnston,, a mcmlier 4hf ike cmiEimitiee appointed to transmit tbe above reso- 
lution n>ejnr friends, the enemy. Hitherto the coinmiLtcc had not «p*oed its mouth, presumably because the fullness of 
lime bad not Uftme. In reply to Mr. Slrotltcr's letter, which axLcil wltnt St-iy-miee bail decided to do about the debate, the 
committee, (Immsh iis chairman, did open ils mouth and carry out it* uUtfttCttOM by ecLIiilk the chairman of the Van- 
derbilt committee ihat if bis university persisted in its refusal to hold any «f tbe debates at Sewanee there would be no 
debate this year. Mr. Strother replied, saying the action of his societies- W4is Guni ; they would not send debaters to 

"i Sew^ne*. M*. Johnston answered, saying that his iil^tul-iLmilk were positive ait that point ; Scwanec wouhl n<n ae.ree to 
h«Lu all three debates at Vanderbilt. And there the maiter *v** dropped until the University opened in March, and ft joinl 
■netting »r the emd societies, wan called to bear the report of it* caniinitiee. 

The committee reported, through Its chairman, h 111. I l:i-vn ntH-ily unable to obtain fair terms From Vanderbilt, She 
in-:-^-.| ;Lh*ii]uU-H cm [lit Utii::- of ill* llr-t -<-zi^ ■■:' .U':>.iK-, w:m h -.i-i-iv ..11 i-l' lit-i 011:1 m ikiisj;. ;.-!■'; wIlLCD required ihil 
all the dttmK* lie titl-it :it Vanderbilt. The committee strongly FecoR«ne™M thai die matter be allowed to rest. A motion 
to that tflwl was made ;md carried unanimously. No, not quite nnnnionmsly. When the President called for tlte 
" now 1 ' a wlitnry vcio* front beneath the big Gertel painting shniuted out tlDUMt vehemently, " No l M It was the votee of 
a man who has kiikv Iwxnne famous. Of course the motion was carried. " II" there is no other business to come be&ne ill* 
meeting, a motinn n> adjourn is iti order." said President Green, eif l 3 i Oney^,, who wan presiding. In the exact sikh from 
wlnrh the HQiliijiry negative vote had proceeded, a solitary but j<nL»«i.itii.r IjlI figure afOsi.- and addressed the chair: ''Mr. 
President, may I stay a few wards before we adjourn ? "' |'ennixsj<Hi was granted. ALL eyes were fixed on the speaker. 

" It seera* to nu, Mr. President,' 1 he began* " we are mating a K ti?;ll lui-dafcu by calling tlte Vanderbilt debale <»ff. I 
lell yon, sir, we can't afford to do it. ] am in fcivorof debuting Vanderbilt tinder any conditions— the worst possible eou- 
tlitinn*:, Of n,iii3i^, Vandtrbill don't want to debate with n*. She'.* licki*) us. Sim's got nothing to gain. We are the 
ones that waul the debate. Ii's absolutely necessary thai we have a nhljait:. And we're in no position to dictate I he terms 
upon which it sliall be buld. We've been whipped. We're the Under dog. 1 tell you, sir, until we win back ihe laurel* 
we've |n*t we've g"t ^ iatc wtLat wc fi*' aiia " <« thank fab We mum debate with Vanderbilt, We must do it. There's, 
nil .-lhem.anve ™cj far as we are coneented. To drop the matter, ji* we are alioot in du, is eo show the white feather, It wall 
never. ne>-*r nto &>r Sewanee to do that. Mr. President, then,- wn't but vm- thin^ n.i du. and that is to get the best tvnns. 
we ran from VandeTbilt , be they good or bad, and have (hi* s&xm$ j^dt?s mf debates. When we've won this series, as we 
will do, m-t will limn l>e in a position to demand equitable terms. .NW we are not. I have spofcerj to the 3cwan.ee Sipirit 
as I (iPHk-rstand it— the spirit that never says die. I know we hive settled this, question of the debates, but nothing is ever 
settled until it's hCtlLiid fis' Lt - I there Tore ask some gentlem™ w-lio voted in favor njf ilm raoiini: :■• r,\<<w ,i ^u\n:i->idcration," 

Tlie Kpe/Lker sat down. He had spoken with terrible e*THfsiin;s>. His m-urdu fairly spluttered out of his mouth, and 
th^'iT cnmicr-s were romnJed from bumping :it;.r.iLvi nne antnhvr. The eumplexion of the meeting had undergone a gTeat 
change. " Sewauee forever,"' was written in every' eye. Before the applause died down at least half a dozen men were on 
tbedr feet moving a reconsideration , The President n^cijfnijied socie one. A niniion to reconsider was made, and received 

114 i chorus of second*, [t carried unanimously almost. The original question was called for. After n few moment*. dJttVd 
sion it was put. It carried by a large majority. The committee was instructed to advise Vauderbilt of (he action r^r our 
two societies. It did so in these words : "' Our Societies have reconsidered thei r resolution of last Isrun not \r* h*AA nil three 
debates iu Nashville, and instructed us to advise you that (to reverse the proverb? if Mahomet will urn come hi the num-nt- 
ain, the mountain will go to Maltoincl. In plain English h we arc instructed to say to vou I hat Sewancc will debate Vnndw- 
biH Ibis year, next year, acid the year after, ih VanderbJlt's own qha|hiil, among Yanderbilt's own students* and frienil* k mi J 
faculty, and flares, and Penates, under the term* uf the fir*t series of debates, every single term of which was made by 
Vauderbilt herself, and in the mating of not one of whkh did Scwanee, the challenged party, have the least voice," 

The scries was arranged, and Saturday, May i.^h, set for the dale of the first debate. The day came, but it did not 
come until our powerful rival had twice ruhlK.il it iraim us on the diftirnmr.1, ;lih! we were sore, ft came just after the second 
defeat our nine had sustained at ,L Yandy's" hands, and when we were lji^itnuiuji to look askance at the fates. Oi course 
the debate toot place iit the VandcrbiLt chapel. Thu fnmil that jiiwi-inljh-d to hear it fit very loosely in tlte chapel, but the 
portraits were all 011 hand, and the band in lite right-hand <?nrn^T!H.-nidivithL'd tin; -] decries with dance music. The Sewanee 
crowd was well to the front on the hit-hand side fueinK tin' ro*imnt, surrounded by vacant chairs and numbering hardly 
more than a baker's doien. The judges, sal alhOuL halCway ulywji the L-hapel in a hunch. Professor Merrill, of Vauderbilt, 
presided. It was tint :-^ nominated in tlte bond, hut hf dw3, ] fo- fitted tliL- big chair in which he sat like tlte audience fitted 
the chapel, but he was very dapper, very pt^cis*, and ver>' constnlinK- Sewanee was represented by two South Carolinians. 
Charles WiLliam Boyd, of Pi Oinepa, and — turn- little In.- dreamed ih« h>t would fall on his defenseless head the night he 
forced tlte joint, meeting of the societies lu iiIkuii fa*e md the committee to eat its own words — Howard Sank Rislcy. of 
Sigma Epsilon. They occupied lite ehaiis In the right «f the little pressor of elocution. Boyd being nearest to him. Van- 
derbilt was represented by Charles W. Strather and I-iLjjenc A. Cox. The r^uestiott was, " Rtseliett. That tlte United States 
should amies Hawaii." It had been chosen hy tfewanee ami Ynnderliilt had elected to defend the iterative. Boyd spoke 
first, and he spate as he never spoke Ijefcure. Stmther answered Lint, acquitting himself splendidly. It was plain from 
tlte start that there was going to be a fi^hl, a rl^ht t<» the finish, hmjl- h:-1" the kind v«n read about in the blue hack spelling 
book, or sontewltere else. One could iw>l helplsenip wrought np. Happily, just at this juncture, tlte fiddlers poured forth 
the oil of their instruments upon the sea of trouh:^' fat-es,and smoothed the wrinkles out of some of them. Then Rislcy 
Stepped to tlte front of tlte platform tnd plained ruaisflf like he had louil; m jinmV tip with tlte CQUIttfy. Cbelidcdtian 
1I1UHJ5I1 he urn, he ni* rtOt is graceful as a »w;ilku- ntri ,-ls el^njnjent as an lu^alls, hut when it i-juie IO vulleyine, forth 

115 death-dealing blows a Ratling [U0 was not in It. Sank knew it w-;li sink or swhn. so he aTose and swura. And it was well 
he did, else he would have Ikwo swauaped completely by live man iltft followed III tit. That man was Cm, and id ±« open 
secret th,it the judge* pm him dim n as the btit individual dflraier. He was 6ue, and no mistake, TVi* watt in* dadoing 
him, He gave one u-h<» was pidHttj far the other side Hun AinfeinK feeling. When he sat down the band In/Kan to play, 
and I don't blame it. Indeed, it w.i- very thoughtful of it, for <?ne :H*.ded a few moments to gather one's wl^ and find out 
just wlierc one was at. Almost lwfore one knew, the rejoiadeni befM aud followed Lis quick succession,. Th*s* parting 
shots of the deleters all did greater or less execution, but it was he*.-, in the liouie stretch, that the winning aid* showed 
its superiority. The winment rLid nnrt lave a walkover l>y ?»y manner of means. Il was a life and de*th stniKgle rroui 
beginning to end At I:i^e the lani speaker was rapped down l^y the [LniL-lieL-iierrt, Brewer, of Vandcrfnlt, ami Johnston, wf 
Scwaitcc, both fitfuier Yajiuerhdt Sewanee debaters upon whom fcmune bad striiltd. The debate was <wi-r The lumd 
began to play. Tin? judges solemnly marched away to discus the merit* nf Hit- debate in the ante-room, The Utile yi>>- 
fessor in the l*isj cVir, who, by tin.- way, had coached the Vanderlalt deMe™, and eould not entertain the idea of iheir 
defeat, leaned over And said lei iSoyd in the most sympathetic and faultlessly h,i:mlsi?Iliik »f voices : "Yon deserve wrest credit 
for the (showing you hue made; Sewanee had the liardest side of the luu^ticm-'" Before the grateful defender of the royal 
purple eould express his appreciation of this generous buret of feeling, ihen.- wa.t a iIulIli m" L*vitemcul throughout the 
building, and the judge*, with, the gravity of gmtn inia^s. sfdlcul Kirk IntiN Liu? chapel. One of their number, looking 
as stern an his great fbreimniaetf, the Baptist, mounted the rostrum. After a few rtouiebts hard labor he was safely delivered 
of a healthy ten ■ pound <>r;itiuiL. Then he announced the decision of the judge*. It was in favor of— Sewanee. The vuit 
stood lour to one. Ob. what a fall was there, my countrymen ! Quiet a* a flash. JnJin Henry Brown, who isn't a* big a* 
Ite might be, was up onaehair in the oddst of the Sewanee dcle^ati^^- Am ehIl' hkvbed from him to the bin Itaptist 
Voucher on the ToM.runi the story of David and Goliath dashed across one's mind. ISut it was at ouec knocked out by ib= 
old "Varsity yell, which njs^minlod thfough the thapct like a chorus of Mgds. TIil-pc Ti-erc searec a dozen throats to give 
it, but they gave it with - „i lu.-aiiy hvill and voices full of cheer," sn^l It soBWd. Things quieted down for a nmnuMii m 
lulan anuouncenieni Ik? iiulcUj. Thi-u there was a scramble for the platform by the Sewanee cootingent, where there was 
hugging and ikfprBg and handshaking galore. Then the Vice Chancellor <flf ctmrse he was present) started for lh« tek- 
phone to send the nlad tiding 10 the mountain. In a few niinut* 1 * all m-as qi&el lti tlie chapel, only the portrak* kt.-e[niiK 
vigil, The 6rM bank- uf Ihc new struggle for fortir.U - lsiin-"> h.id Ik-l-ii m-j^liI ;iili! nun right worthily. The names nf 
Boy J and Rislej- had b.-jiL ad Jed to the roll of Sewanee immortal*. Southern Interstate Oratorical Association 

RcprntliciUtiv^i Uom Scwane* in (he Canltlt* 

1W1 Vxivrbsitv op Virginia 

VaXDEHBLLT UsiVRKilTV 

■ 

SorTH Carolina CuiKR . 
UNIVERSITY ui* Til hi StiVTH - 
W.VilIlN«iTfiN \^i*l r i'.i T.M\-|-.UsJVV 
ClteTKlt GOU.KrtK .... 

Vanukkhu.t Uhiyrrsity 

University of Virginia 

WilkIhiihIuii and l,tL- T.'ni '.L-rHit ;.■ 
Cfniie College ■ Winner of llw Mnlal Pail TK.^nrtK CrAWDBir, ^onih Carolina 
fiDHOH STUCK, T*"4i 
IIknxv L'ckiuooi Skmflh, Kentucky 
*MlRCBR G keen Johnston, Tcsas 
STVA bt Stmot ei e-: r Mali-ka.^, GtOl ■:: I 

SJOIIK RaEBKK GaI,I.K)M H, Kl'llllLffc}- 

*Jons Stewart TAJjyUH 

RDCBARD W A3. LACK HOCWB 

CoLlcgei Rej?r<stnt<:d 

University of tbe South 
VmidcrlriLt I'nivtrsaty 
Scmih Ctrotfu College 

r>i3V*.'i , slE_v n>f Texas 

137 ISH 
IS*6 Sewanee Alumni Association of New York 

Qtfkui 
DR. ROIJKRT C. MVI..HS. ^ft West TWrty-IiiKlitb Street * 

DR. RICHARD ]■ . I3K0WN, 60 Weat Fifty- Eighth Street . 

t Hi. JOHN" ti. V. EluUGSOM, ±y lVa.HlEtne.UJii Square 

MR, SPRl'll.I.K KfRFORD. M.A., 610 West One Hundred and FiftyBeWttd Street 

Membra 

MIW Y4JRK CITY \V M Atnns 

\Y M.11 h HAkswiii.i.. M. A. 

Ru*ltHT$. ISAJtSHTT 
C, W, BATKSOS 

R. II, Batehh* 

JOJI^ T, ISlttKHTT 

Paul BitumiiAE'ft 

Rkv Jums A.C"Ai']s. MA. 

E. E. CijUhS 

A SIE DM, GOTTEN 
GliOR&K COTTKSf 

J. MAjiaxk 

JOSKI'll F- CHUSBY R. W. B. Elliott. M. A 
Dm, 5. W. Fowlkk 

E. P. Gaellarp 
Robert Gebson 
Dr. Juieii" B. Hai^kn 

F. G. Hkhbahd 

SEALY H.VTCEEINS 
F. R. KlMBEWtrtilE 

Roehkt E. L. Lewis 
John Luu^akd 
Lewis H, Mattaek 

Washo^tum Me^vk 
P. E. Mock CiEAtfNI.va BtOOKJC 

Dr. A. a. yiootjt 

Jijiiis O, Pain*: 
Thomas P.\K»;i*k 
G. F, PrlTKK 
DK. LlNDSAV V h HTHH!» 

DK.Jossjti'ii PJtrrvjoiis 

GEOKQE CJlMSTAltrj 

Cll.i! RlVKU 

R rt V. W . C, Rorektson . M. A . 

Dr. Fra^k E.Sh]sr 

Gboigb -SlIOl'I- Jons I', cuvlkr AHB 

Rrv, ff, T. Eehi>, Garden Ci()\ L. I. 

F. Jv- He; ike. Wtsl Point, N. Y. 

,\kiiiiiiu.]i \V. IkTT, Washington,. D. C 

R:tV. Howard Dihueli,. Brooklyn. L. I. 

Ritv- KkwxethS. GuTiikek, FtiilndeLpln i a t Pa. 

II.uikv C- Hades. Htifock'lpri m h Pa, 

D, H. Hamilton, M. A , ,. Bnlti mon: , MeI. 

Dst. Casxiii H.\iixisuN, Brooklyn, L. I. 

R, S, HPW, Highland Falls. N. Y. 

LiXOT, Henrv JJkkvMv. Willctl* Point, L, I. 

RKV, AfiTHira Wti,de Pretitktii 
Vhe-Prcddttit 

Secretary 
Treasurer C. W. Sehmunb 
F. K. S]HJtos& 
Edward Swam 
*D*. E. H. Haffurd 
VV. A. Sr k> iti 1 v n 
J. s. Taknkr 
C. E. Trevetiian 
J. E. T10LA, Jr. 
A. S. Thomas 
S. A. WkaeJG. M.A, 

HORATEO J, WARD 

Ha why WrniN^ 
Ai.lks R_ WKitrJJJ 

Pa. K: v \Y T M is VI Nil. I. 1 1 -1 1- n -■;•:, 

R. F. McMillan, Philadelphia, Pa. 
BttKJAMlN Micoe 1 , Washington. D.C, 
Rev. J. cicAik Moiijtis, Brooklyn, L. I. 
R«v, IvHTrAM M[:rpeiv. K.iDgHtcni. N. Y. 
Ai.f-KAKrtF.R G> Scott, Brooklyn, L. 1. 
Rai.I'H H. Hm]tei, Phikdclphin. Pn. 
Djl, KkKijHRiCK H. Sparer %'URR^iiK, PrisHaic, 
Oscar N. Tokias, Plitladtlpliia, Pa. 
E- C TrcKHB, BfOAlilyiL, L. I. 
PlLllailiil|HiLd, Pa. K J All ftt-p-iht* I'ltH. Oil ch(Hr*rni»l ic. KiiVdinrndnlif. »rr mrqurib-H IdHni! tbnrumn lad ■rddli-cwM I* 1<W B«l»l'7 
* 1..: Mnwri bdd H Ihr M. Ihfnta Half 1, hudnj >nd TQtt™11i Mnd, Sew V«k. 

a i h Rev. Charles Frederick: HoF^i.in, D- D M LL. D., D. C L. AVHftV s«*l 5«* befell the E'eLvenLty lil the death *J <1i* Ki-ii- I 
Uhark* Frederick ItaffnuTh, D. [)., I,L. D.. I>. C I*-, who .lied m 
. Je kyl laland, il»reh 4, iSgj. 

Ihxtor ICoffitun wu ibe- preacher of our BimliumiCr «-f ikhvh 
:it ilir k/omEneiieement of iHoi, on which «uucn he received ttie-Httjjfr* i:T 
Paej&r of Civil I*g.w- 

Til brief notice ix intended, to record the ^T*tLLi>lt v> UIh-Il Srw t 

firr]i Ift Doctor Itiri'fiikin, ind out profound Hmm /or hit dru.ili, |( h- 
Hfit iikrfely thai he waa on* of Ibe Church'! toremotl iii«i, the- repft-*tti l |a- 
live- of oik- of her rani honored fiunilir*., win- and ron-utrii tUib^ Lil Vk 
itewMfdihtp for tSod and of thi* world'* Trenlih, eafrer and ^eiK-roiu In In* 
ajrjireflitioa of the f^reat ciuie of education ; not merely thil hr n.n :i 
U-EK-lirtar of ticwinee. All Iheie tbtajri might hawe heen trur, <ml . i-: 
Sewaroeea huncr might Ik Riven to him, *■ to one who «mv *> la »|*-.iV, 
■far off from ita heart aiwl life. Itat above all we reminded him aj a. friend, 
■ lid one nbo bid identified himvelf with Sewuice mil RewnM-e lift-. 

Doctor IloaTmnn crime In Scwnoee a atnLniTr, mil he left id a ftw 
dayp full of affection for (be place and id work. ICa mind anil liirirc 
■ponded nlvrn not only Uo what he taw and heard, but In what lie felt in 
(he tcne and MnnJepherr irf the pliwe. Had be never given jiv, lkin^ li* 
Clin Rrr^t -n-wlc, hit repealed oCCennccs. in puhlic and in private- \A jbd-iiij-o,- 
■niii * nil affection fw Sew-aner would have endeared bint to im, hut la!-, ijL.it- 
aclcriitic imputac wafc l-u-do ajt-mcll ■■ say. He notified the Vfee-OiatH>-M- -r. 
immirli»tclT- nfficr hi» nrlurn to New Vori. that be would liuiliE a Muiitnin' 
Hull -Hi the 1'iriTrHtv ; that thip- I ■: iiefji.Lion should he made 1 1 1 c l 1 Li u 1 1 llirj 
\x^H.iii.inn fiyr llie fnTmulion of the Interesti of Church Schi>rjti ^ulirjcr", 

:ni.| Hh-:-.:: .r:i-- rfw.h-.-lL I- 1. v. .,..■' .,.. | ,-,|-|'!.'r ilM' 1 . I'ltJiilrlil in HinllT th:il 

Ilic inltrrjj; in Church eilijfatiort mighl be perpelnaled in • hvlujf Ktietv, 
mitil khii Iht iliTjarnilrm U]ifirL tlir lih ft any JDdLi'Uliu.1. 

Ilatta fr>r tbr bullilliii; »m drtwn ind apprwed. in CTerr iltlail, hfii 
I>(K-eor >lnif:iLtifh lurahh -w±a tict Mumj;, and before the matter wu WtKUhitHl, 1 -r i<-.iK-iry iVir Hn- li-.iUilm^ nu ftjuirifjiriateil, be waa taken to h» 
ir-,t. 

It ■**. thought h_v MiHtK, fhxt h the travail rf Ihoie LfetlcUj&,SewitjiLT h:nt Iktu riir^M-ii-u It haum hyucb thu liearli of all Se»'ine* nten ta 
know that ihe- 1'3ii-.rf»itv jtinl lis wrlfxri: wjij on hii- niLiL- 1 .iii-L lh-.-ir^ tn !n>. U^ mi -in-riiin, ami that liii liHri Ilivi:- iishiIl- pmviidoiL for carry job: mil 
(heir fatber'n evrireuol wrkli, 

The HorTmnji MeiiMruil If^ll wO| Ik: located on tbe north ilde of the old iLr|]| uronnd, lieyond Tremh-tt. It wLLI he a liltinir Femimler to 
ewt±. neLKntioB of undruia ni h sinuiilnrly uobJe and nnvrltiti life, 

Itf 
Association of the Texas Alumni of Sewanee 

Qfimietd la iht piAaa ai ilu DtkJdJ Hom^ A-idtln, Tutu, m M**&i 2. lt» 

J* 

Oilier* 

Rbv, HUDSON STUCK FrtiisftHi 

W. I'. eiS: r n\, MA /W Vw/Wtidntt 

A« GARWOOD, M. D, . .Smuprf Jifp/trriAv/ 

W.I* ATKINSON . . 5.rr*f/«jr^ W TWar^ W. |'. I'l.M.l.V 
W I,. ATKINSoX RKV. HUDSON STUCK, Ctotinttim Da, A, GARWOOD 
WALTER BREMOND 1*1 Toast List o* First Annual Banquet H*1d it Drirfull H«tl, Airtio r Tfxii, InAepeikkru* Di^ I3TO M. G- JOHNSTON. San AhTonhX Tfieiimniter 
THE PH ESI PENT OF THE UNITED STATES 
THE UNIVgBSlTV OF THE SOUTH - 
THE STATE. HKR INDEPENDENCE . 
THE SCHOLAR AND THE STATE . 
THE VALUE OF THE ACADEMIC DECREE 
THE FL'SS ABOUT FOOTBALL . 

THE PRESS 

GREEK LETTER FRATERNITY . 

THE DEAR OLD MOTH I* MOUNTAIN" 
How. JOHN D. McCALL 

BISHOP KINSOLVINC 

R L L- BROWN 

PRESIDENT WINSTON 

W. P. FINLEY 

A. C. RLACKLOCK 

Cul. IOUIS WORTH AM 

W. L. ATKINSON 

. IJ. IS. I'll-I.DS, Jl-D. 121 
HRESL.IM TOW Eft AND THE V^*l 
XkH SKwakkk Prupi.K. 1894- 

T]IE SKWAXKK kKVEHtt\ l$q±- 

Thk U- of tiihS- Hwumi, 1:8*5-93 
The Skwanhk. iSSS-Sg 

Tin Sia\.'.mi l,in-;i,HvM,ni,w[NE, 1S97- 
The Cap iKth GiMv* < Monthly VtafrUciiL*). 1SS1-S; 

'I'll I. >l V, ■. M ! TlMKS 1^.^ ,,.| 

The Moumais, iSga 

The. Uk [^'EJtiiiTj" Sew*, 1*75-7-? 

The IJnivrwsity tt iLiVhtih, 1*73—75 

TlIK Cn^MllHSCKMltST IUII.V TlH«#, 1894- Sewanee Literary Magazine 

( Succaaor t* UDircreily <* llw J*" 1 " 1 M : »*i :l '■ "*. JviLHtJ by the ■UirliiUm. J MliMVrtll fpkHKN JoEIKCTiJN 

H. J, Mikei,!., W. M. OekexJk., W. P. WiTshll, G. L. TiCkKH 
S. D. Wilcox ......... - ■ Etfifor'JH'CAfff 
Associate fidiiors 
/jrtsirtrn Manager Editors, J39S 

H. J. MjKriiJr, W, M. G ■"!**, Jit., W. P. W.t&kli,., C. C. Pikcksev 

Thomas p r Noi 

F, W. Amblj-zh Editer-lH-Chltf 
Atittiatt Editors 
Basinets Manegtr 
An't J*j. jV'jf ■34 Cap and Gown &MM1, 1*9* R. V. HOCGE 

R>tytufiH> ds Dnn 
Luke Lka 
II, S. Rfahj 

T. P. Hoi ^'r P, WltKll IV. JJ. Atttiibewi 

Bdilwi, J** G. [* Tdckir 
F. G. ir. •■■!■ ■: ■; 

A. R. Ymrtrg Ml G. JOHSTSTOSf .... 

C. B. K. WKKIMnd F. G. Himakd 
J. C, MmhH* 

vr. *t. Gtt*n h j*. W. H. HACKlTXAP 

F. Li Ccjta 

MLLVWH-I WiImJII .-frf Editor 

V. H. Kimbrajgb \, :;. nlicklock 

0. Ci i'iiiclcney 

Editon, 1492 II 1 1 ■ 1 -h. 1 1 -. SLlli'l 

[). 11. Hamilton W. H. HJHKHU.JIK. 

BUrWDOU WlLSWi .... 

c. r. c«1e* 

A. Y. 5WII 
A. II, T>AFHrR[,i,,*BiS 11', H. 9fACKm.l*i 

ItMMUfiA .IfoH&gm 

J. C. VTtrtn C, [.. 6tt*l* 

W,mKFShUrl4i le II. IVrim J, I,, Sliipp 

KimLwii Stock 

Edrtwr, IttS . Ed!tor-tH-C*i*f 

Irl t, trier 

liwtfttti M4**tt* 
V,'. M. !'.*ii, Jr, 
C. W. Boynf 

. Editer-iH-Oiitf' 
Attitftnt Eiffel 
A. G. BfctcktWk 
W. U. GTttil, Jr. 
F, IICmIkSHL - E4ttori*<*ftf 
, ButiMtti N**agtrt 

G. L. Tuctrf 

F. H, CwlKhill .Wtt>i*Mi'*j? Editor 
Ne4*tt4 H&n1*hi* . Eitifar-ix-CAL-f 
Mh.MHtAt Manager 
BlVQOd Wilton 
W. B, l^tHt Ediiori-in-CAir-/ 
stitJt/ant Editor i 
ECTiCkir [.. I„. Crockett 

W. F. Flflhj 1 W, k- VtiarapKra r*J University of the Sauth Magazine EiHan U*ai \pano, IJ94-J V. ftifllHEtKHL Ro-||oMi!<mF W r. II I*B=,.n. ■»»*&*•* 

HmpF, p. r, c*fh. e. k ir^Biiui*. ji k Grwni. pkvui* bwM.h 

TrlBl-lT h4 If*>t Tfiof, Ifti- F» E. £lK)up. IUi*l»*~i «**»(. r Loul* Tuclf r. 
Apnftill^ llur^ «,l 

.Fim^r II ftlark. V, K *V*J. K. L. tOJlT bnlTwu, im-ll, S"H*. Hdibcrtq-Clil**. «, ■ Naula. nmlnni Xiniffi 

W II II: k-rllar, ]■ I" mump. C P. Cw*f ■ 
TtlSltT mm, J ■.?*-" hliu-k. »^ilflUi-ClM. P. % Cr/H. A.V.^qH, IHulm 

TiIjojEIT* II * IDrfuIihmin.J. L" llnn-U. pMt MUxmji 
I/HUT Turn: JR-IO— IE jj.j.,^k. I pill H !■ r%|ajf. »'. JI. MjirKrlUr, R. Ik Wilna, 

lwn^)lini t ,ri Jl * flcy ultima, J, (, M«iH. ^ I' C-«rk? The SewartM *H'.«ni' Trinity T*HM. HB9-R K. W. PI«* IH4 J.O K4rrH, ■iHlb«rkini:i|lft l I n. |_ 
CnyV. W A *lart_If.T f**Hf, K, T. »■•«, ImH T-cqfr, 

1IM-.-W. H finlTirtT »«fl 1. C. U««riL. Kitl^nlq^k^l', H. ». 

.P.T.QftMfitF, H^,J Fl WW! mi*ltj'Tw™.lW»- !..■>■■ Hirphy *■"! w x L:«a.rhr. i4*,«L*Ca4*<, w< 
I.**.. TV T. .Ija^laj.j t ilwrl^J II liMlLriip 

!«imnn L |iH > : «: u*r|.hy.iarA *■ x ..iumri#. (tfiionrq-ciiFt. ■. x t 
Cimk* A. W, BvH, H MtCPWSy M u w uiv k Cap and Gown 

I PEKIWL'liUll --I 111 I ■IIWAVIK'. Lid Tiid, IIB7 IkmiIIIiII m.mi.--, I nlnjindll Hi. Murpavr, lUhlnma. 

Chief. B. W Kmn, Jr. ] K KJIIitln, jr, Ukdih llnipii TV |t, 

|;oJ6tw, Jl. U'. Bait, II. ]h Kmltb, H K. I,. 4.'nl(. 
Lid Tiib^ HITinnl Hatll i ,V I- I in li y and IV II. MarKrllar, KdlLon-fn. 

Cfclrf ;. H.. Ti>-V».[ij.L- I". L-.i^rlr. Bumnrn '■IjTiiK'rr, l.'uinrr llwuf, V, 

3f HinLhrlr, /. W. MpnU, ■'. K Hjiwn 
TilnJty Tirm, JIM— n. I, InMfcftl ind W. P. Kknlrr. KdlUHMn-l'ta ri. C. I, 

SLcrlrand J B.Taylnc, Mimi-ru llniiB-.rn. IV. II 7,i.rK.r]l»r,ljnlnrv liwmr, 

A. II. Jhutibrtl. W. S. Hialtinr 
L^ul Trim, lUI-K. ],. Crackrlb and A. II DuhicLL l.dll'Ma.inUilrf. C. J.. 

HlTHTlr. TUftTTl I , nunc. ■■;! D. Wbaidek, l»hL» Mm|[tn. HV. II. Th"mp-™, 

I . II. [Miller Jr., It C. TKtn, W. R, riaVky. 

IUd-A. M . cubical and K. Jl. MjrKrll.r. ttiJ^vn-inChlrf. W. 
■d ft U Muctr, niiniM lliriim it L'. Viichcr. li. L fr'.-:kd!. 

«. t'. rinh-y, ■"■■. li rh-im;.«yn 
I*BL VWBl, lUS-A H. UuJilrtJ »J W. It HuKjctltr. rU*«*-l**hkf J.C. 

W*UTa in'1 J. W. MpnLl. Ihiunn> H»n«icd*. ■> C TlKlcf. W. IT. J'lhleJ-. 

t. V. *.'rl|Et1. VT. It. TTK^rp*:ii. 
■AEkHr ftm, HI Q L. L-nKfcrit and j.ij. QUa* iMiLW*. H. O. JUAStfl A.. 

rl-turnb-h, W. II. MarUcJUr, H.t. TihAc. I>ni T*IB1. UtML t iJr, : .;tHH an, | .J,. H Mill... HdfcWI. R. T. FNWHtB, 

A. h Hll«hdn. H hi. kl+kll. '■ I-. <OFBl>K K Mk*a. 
Timliy Term. i*UJ '- 1 " . a. (trrrr iixL «Ul« B ran l. FHItct " n n .i-- 

Clihl t 1 v i:.,,.i| A. H-Mhchll.JJ. H. H*Hfa.J. M. Flltl.H.4 RKWtfl: 

■i -. "-li'iiv .iihmutiMliiyr 
LtMTtlB,lHl-tf. A. Cwtriy. ii M i--i-— -I. Fh'1 ^'alltr BnajWld, B«1w» 

JL K. MIL* Wl. 1 M rlmi. K. H Mn ifelUHa. lH S. B. Ha\nf>. Hula*** Maria- 

■«-(■. H. Ibtk, T.t BUitu. A. k. MkKh4ll. H.v. rtfm.l A lbr»>. H 9 

mum 

■Minn* **iat ln*J-W. ,1. 0*tFFJ IHl H M. Car*P»L HdllMa, V Fl Kinli 
aii'l .. K. Jl iLi.hwJI, chatiaci4 UlMfcCff.. J. P. WlSfful.V. A II Mirli. 
■ViaKn llrrnKnvl.J. A. Jlailll. 

LdhI TVili. l*Bt-W. A. Hn T . K Vi' Hjim-tI^ J. ■*'. ]>l-<7. ml W A.OtHnV 
K*1tH-». »". » MauL- aod A. k. MhcaVHL Pu p il " ! Kmif" f P 
llDilHLWk flalln MrmL'n'i. A. K. Tajk*. J. P. *'logWlil 

TilcHj Tum. LtHI w . A JVivj i^'l (i ■» hnaittl, k-Mli-.^. W n KibU- 
tnranTV, Huiir. t B. Haia .iU *. A. k Tkj4»T. 

L«al "Ppihi. hihl '.v II KunlaoJ, BdlMT. V. ■ JfJUif. Biwinri* Uinarri 
¥. P. ItavHi, »■. A. I' l i ij . lit. 


PUffPL E STAFF 


i til. 


.'l Hi Li IEIBILT 


PftflMTT 


GPI-A.V 
H«|U* I1M.YV1 


LEA 


IDWAIH 
Kimiraciffc FullllafcML +THJ KainldKT Horn Apr LI Ln July »nd ■vpLam'biE bo JtflTlUMrp"!^ fidifOTI R. W, TIdjjiw. jMnlmm-^ - K<fflor-i*-{.7iit/' 
G. C, liJwimlB. Tcm -| 
T, ft. r«nvH, &n>t;ii -J 

Fl . W- lrw\vf - Sooth Carolina 
C. Q. Guy - PldfU* 
H. W. Slarr - TVou. 
<>h-"' Wtldtf - Kentucky 
H. G. Scftptli - AlaUmi J, If. Unnt-n. &™(li Cure lint > SrtiwrtA fltamagtr 

*Atitita*t ffuitnrit tVamrfrri l.ulee- 14*, TtflDtMt* -|' Boud J EiUIhk Trniily Ttim, IM7 

t:. ],. TiiL-lrf, A]* La m* - P.jHtitr-rw-Ghitf 

W. 11. Grc+B, Jr. , MlLtuuipfil 

T. S. i'*mHL, rnHrffu 

B, A. Stephen! 

a. it. Dttwk 

II. IV. jervey 

J. G. de R. IIimllifD Managing Editor 
AtVttii Editor 
Tenneteiee' 
KriLliii.'!:;. 
iioulh CmrtiLiDi 
North i.irijjiii.i J. IL Jl-fowii, Sou ill C^rolLiii ' Buiiittii Manager 

A. N. KLnj. Teddemm: - Assistant Bmiweii Manager liFl tetad of E&W*, Lnri Tcrni, >fr?7 

A. ],. Tucker, Alabama. - Editar-i*<kitf 
C C IH nckoev, M*utb Carolina - .^ftittt^ittf Editor 
Taompioii IfuchiiiiiiL, ReDLucky ■ Atktttic Editor 
£ Jf. Ony - i-'larida 
J. A. Bull - California 
D. A. Soepnerd - TVnr U^liJ <if EditM*. TpWty Tfra. taW Prentka Tucker, Alabama 

W. M. Iiihii, Jr., Miisiisijipi 

A. (i. JUicklwk, Ti'nHHn 

Tliornpwii Buchanan 

C. Q, Gray 

W. [I. \[:illMf»J. 

OeiKrjfF P. Frtrr C B. K. Went, \'*w Jerwy - ItMiineu Managft 
J. iJ. Brown, Soula, Clan»iiaa - .iirizta/it ItMiiwru .Wituagft SI. f .. Jolmrtan, Teiii 
T. P, Mk : , .VwLh C.iroliTia Ettitur- j '-i - CMitf 

Kentvcfcy 

Florida 
Fltimla 
Watt lingua, Di C r..../.^.' fi'xtfWf*.<. ,W**.i S .-t Board «f Efilor-K, Lcrjt Term, IE q o 

Editor -in Chit/ 
,Va nag ing Editor 
Xpo+irmj? Editor 

SdlHUidfipi 
7i-:i:ii"-h-i- 

M'lLiijhiiLii.L 

T*bilL<-i*t* SI. (r. JiiLiirAMm, Trill 
PK-HLkt Tm-lrr, ALirtLlki* 

r. *:. iitblMAt, n>h YhkL 

W. M. f.trrU. J». 

!■■:.: !; (.;.::..-!:;( 

Win, liriiilrcxib, Jf. 

.V, (V H]*LkWl: U' r W„ We1t*Lrr - f.lbk> B. SI, J. Gfwrt, AUTmhu 
T. I 5 . >"w, J-Twill (ftrvlltu Aaitiawt fiMfititif M*w*gir I <i E&terf, TriiUy T««, iSK 

M. ij. Jt>li niton - Ediier-ix-Ckitf 

G. L. Tucker - JVuMtfffifff tidit&r 

V. G. Iteblwrd - Sjfvriifg Editor 

C. S. Wmd 

I'. T. Conrtant 

W™. IlmderKHi. Ji, 

W, M. Cphti. Jtl 

J. B. CallrfcicF C C. Pin^ney ■ ftviiwu Manager 
T, F, ?foi - Ati't Smitttit MfT, Ifoud ol fcdilofv. Lenl Term, I5 q 3 

V. i'. !■■!. •;!■:• pi ■ /. jY.V,'..iv •: i .>(-.' 

XV C, KaberlMMi i Sfotuging Editor 

p. C. EltWunl < Spotting Editor 

C , 5, W.xmL 

P. SI. It, ]1qwiIiIL 

G. I.. Tflflcr* 

R. W, Jie-nUK 

X \\ HI.L,tlcHL 

F. T. UMUumi 

C. C, Ptiirt iiwv ■ RMiiwtii MititagtT- 
R.W, Hague ■ Au'tEminrti Mfr. 

lag Baud of E4M«u, Tria^y T^wi, ISM 

W. C. Jijlin^fori - X'ifflGr-itfCAirf' 

S[imllk liarfwi] - Afanagimjc Editor 

C. 3. Wood 

W. M, Green, Jr. 

i'. BcrKlHui- 

R. P. McMillan 

A. G. Black V«k 

F. G. Ihbba^d C. C. FLnckiwy 
H, W, TIchthi Bwiixits .ViJT-aj f r The Se wince Times J. V. CHrlLliijSi.ii . 

.\. ]■: (rtrtr-iir , 

It. t. Soipw 

S. ISinHin].> 
K. I>. J*i4.riKU„i fi. Bitrfvi^il, J*. 

|[. w. Qodj 

L. M. Tnihhl . 
IE. C. 5*niJi*<J 

J. J-". T. Jiir^ut T -^nh T^iJtfli| H3-t4 M. G. JobnlBn 

A. G. BlKkhKk 
Ldnt Tmn h ES93 iDrrcms C S. U.CH.HI £Jtti>r-im-CJirsf~ 
Ma fifing iVr-kw 
Jfhti^fss Mcm-iiftr 

J. M. Morrii 

II. C. Sample i £ititt>r*i*-CAitf 

jVjmnrrny fidiicr 
, Ifmiftat jVamajfjT 

A. G. El.cVkirfi 
J. M. Morriii. TWnhv Term, IWJ 

J. V. linrli&jjtmi r 

II. W. firmdy, & BnfM, Jr. 

II. T. Soaper 

J. SI. Slorru f. & TiVjhaI 

I'. V. Wilson A. K. ClW-llr J. V. GaxliDgton 

Jl. v\. CrnJy 
\1. M. Tobin . T, J.VHMbr, Jr. W. II. UpcwM 1 II . I r !"■ - ■ . L . Ji . MitMajetqg EUton 
>■;. d. j^jiti-niiv 

A. G. BUetkKt . Jf.ynfl.i. .fiJMagtr Previous Newspapers EDITORS 
Tbc M-njiHim, PW2 
I'. E. Shoup -.,..,, FMto* 

Ellwood Wumsb r }lMii*M ,Va*4ftr W, SI. llixlow 
ft. Il.Welkr.Jr. ■ DKtlMii 13JS J. A. V»n Hodm Joins KrnliiLur 

KM 

W. SI. IEhtIow 

J. J, ttlDH V. W. SbirlJi John Unvii 

V. W. SttwHi 
J-olni Dlfll IIP YXjAXtV S*JHKK ! IT I' l V f 2 SrMii.K Kt.*ii ■■:><. t- l'int- VOL. VI. — No. 2. WiluL.i. No. 22, THE SEWANEE REVIEW 

A QUARTERLY JOUKNAL OF LtTBRARY STUillES 

WILLIAM P. TRENT, Editor 
BENJAMIN W.WELLS, A tseciaic Editor APRIL, 1898 

I . Tke Art trf tke Fttilitin ^ufM^ 

II. Pte and fffcmt Ptetits .... 

III. The Fiftivtt of Prvtptr Ik,'' /'•>■■ ■ 

IV. Tkf War' i. yrits 4J frfgfotld , . 
V. Tif Diarj- pf a P<t£AH . „ . r 

VI . /'A? fl>W */"/&■ Axiitni flfgrincr 
VII. 7 L Af NeiiiTt ef IJftntiHK . . . 
VIII. ifrxvratf . . . C. B. ROSE 
GtEK I,. SWIGGKTT 

. . E. W. Weuls 

. . . Lmo Lobs 

HudSOU Sti:ck 

. W. N. GiTiikii; 

A Xvvr Lift- «tf Rrt)*ii| Tlit Aoqgi cf llitili*; A Schotu'i tend- 
Ltrtinns; A Sc^mrr Hoolt tiuce Mm, 

IX. A^torj 

G*™e!l'fc C^rf«Lj!*i Hpenc*Ti V*rim» rrfK"** 1 * 1 *; (Uipemler'i 
LlnpLMi Or«i"i"i»ri l-'Urttlriu'i I[nrv;>r1 li|J***l**; l^uicoutV 
American I,ikf*lu»*L Jd&»l'i Lwd of J»Tiih* : MiarellnnDou* 

fotlbhbd wv this university 
Ti:k ftiNrttm is NOT Rnfirt>K5i»i.K run ItHHOFIS'WNF n> ^njO-RimnrokS Books 
of 

the 

Sear 

Ecv r Git*ti*UKh Whit*, M. A. B.D, 

A Sum or (lit 3*uUt*r» Ch^*t1ii 
MiKhcw Arm*J *r*l IV Sprit hi£ H:t 
Aje — Enutliili Club l**iji«t* Cka*. W. Bain, M. A. 

Hh-, LiiilL Booh Drill*- Qd^uejr 

Plw L»ttfl Bftvli W l h . Treiil. M. A. 

Select iMtmi Ant T«le» of BM {■ tobl I 

Srltrt J5*»*V* of Maf*uliy | j. roll, y 15. W. Wills, FtL D. 

L> Ini. ^ni-, ,?t I-imcli I'ji.yp (6 wb 
Sandir mis Yt«* iTahicbejl 
fialulk itr i1:uiitti StriSit- 
VhhijcIi l'icliuri Id Hi* K'S- Ctnturr 
Modem Grmmtt Contdfc* 1.5 nfc > Sarah Bani»?li JvLlioU 

The Durlil 3pcrril Ijl EOT* 

■c 
; -. ^ ? '. .. : Lytauiw w[ lweBevmi? Mvek yct 

1f'' wt wruT m. m one im\ m ma. 

i ftE/IKHTJfi Mil ft MP W RBWTO 5fT 

Vflff AWLPVRIIflJTllEll. 

fc CCflTO JMM S»E flfflffi (IWl KIT "ffl W1M HOtf ffl 1HKL jQll TOT LEWI*. 
JWlCft W *ShI LEP US ffl THE IW1P iftl AM /T 1131 M tIMMfi GHDW 

w Ttruflfiis t tmm jw ipt f:: mrw /ruwi wn r 

"JSOOI Wfitffl AS Vt HM " W ATE "Rilflfr jfo WlfftlC, GK« T H«C ,WE RHP 

{flto ow«rT<lingw mm Tmmtmf tot like: w y® ©^ wrarK 5 jwrm 
Ito^^snru^v^itiMFiiiTOjn^ WP'M*TtrnatiiiiwniGiHiflp 
Aim raw ,/n duty iwwrasriMt HIT W[ MM* I Totum Ant Nihil 

U'lli-n [ llktlM Ir.i ■. r in;, LnLv.j.11 1 1 -: I «04tk , 

-H ■: :L !.i: !■■! u. r iri- in- i:-.l I > in- .,■: ■ I wri I i[iirl , 

A EtfHten jtwri, (treed wj(|i ciirwui-Hrli 
With jymlml* ^Innjit "ni! culHilhtic mac, 
With lj|n»iug tf-'T *nil iPSKk citvcci*! lunc. 

I khyt her. W t-ecp ■«»ttI *Tpt7vc lwr Ltaftl I . 

Iji?! tiwlhicr tli-mr Tnijjlil K-^in -vt jrarl 
Of llnil wtileH hc[.T IimI piri'r °" minr *.iwn Tick™. 

O lailhkm jr^rrl. k> Lhr trail nrtLrae, 
Or all Iwwcak (ha! vilvld !<* hold ; 

ThjF priTilc^'T ij- isimj^lil [K»Kiwri| 1>j - two, 
Or all w none, thf Iiitf h*(li been nf -=■-■! . 

Qnil (lion (hv wwj(- hlinnr ntfl wi(H token* oew r 
Jfor (w»twir*ljike lltnl oamc in pwLiGmjukJeil. A Chelidon Banquet HIS flMA ifac cud n( hi.-s eleventh Ecrui uil [111 ijLuiLhiaiii. He rested for ;i while fnnri hisl luiclciiatr aunt 
ji.il diiVLCi with a |>i]Jt- L . Well, thirl w^ tile end. His [lluiii.-hl.N wande-red yver tLe evenLx n! the five 
crnwded years from the situe when tit; bad first enrolled 1]is name as ;i xerker f'.rr Intnvvledge until 
ycnlerduy, wlielL CrOvi'iLed witlt liOtl&LifS lie had received '-ewniii fnm tf-vrm rt priiriirgia" lIulc pertain lt> 
a Stwanee degree, and had Md an official '"trite" to the " L'wii'fi-fitas Mfridiana.'" A kiLotk inter* 
rupted 1m re very. "'Corae," lie said.- Green, entered. 
"■We are waiti.14; for yon,*' 

He rout and went with him along Hie moonlit walk and out Lo the - J F chapter-hous*. The men 
of Chelidoh were assembled there La do lo him tlic first and last boatour that it is Luc ancient cuatcuu or Chelldou to [jay. 
When Ire entered they all rose in silence, Stuck walked up gravely, dropped on mil- knee, ami then requested permission 

■J* 
to conduct him to bis scat. He was. placed at the heart. Then his perruisdioii. was again asked, if the others might sit. 
Silently he nodded, Ordinarily he would have laughed at thi* drcttUftMKt an J ceremony. To-night he felt scarcely able 
to laugh. These fellows had been hi* comrade* for many ;i year. Ojl the diamond. Hack, and gridiron, En the halls 
of fraternity, in intercollegiate debate* in snmmer content*, in every activity uf college life, they liad been with hint. Now< 

it TVms fimCWCll. 

Well, anyhow, here were good thine* to eat And drink and Miiuke. and be was La the bosom of Cliclidon. Soon 
Stuck Fiip]!*r1 oat the table. Stuck is a tOMt-HMtef of the old school — the old Chelidois school. Much as he likes to eat 
.inn] drink and smoke, he is siiLL ni«re i'iiili] of talking, and of making others talk, Stuck and. John Galleher have The 
records as tOOSt-toasters, 9ttKJk OHM mack' -seventeen interpolatory speeches, besides an opening speech, a closing speech, 
litis own toast. saying grace, mid sin^ine " liallyliooLy/' This feat was performed at ore of the banquets on Morgan '■, Steep 
Jnhu Gaucher mnde «ix[«n iiuctpulatury speeches-, an opening address, told eight stork* ■■■!' New Orleans new*|H]ier LitV. 
.::k: ,hc-".:i;:i^-,l -i-vi-r:il c:k>uv vasjiaees from his winning speech at Danville. John would have also gjtiLgJmt even L'Melidon 
otgeeted, Thi* <mn% at ilu: great May banquet of 'go, given in John's honour when he returned triumphant from Gaul 
(i. fr. f Kentucky h with the scalps of six colleges at his belt, These arc tin.- Cheliilun n runts. Xeedk-.m to say Chelidon 
lKimpu.i iwtmU are Suwanee batHinet records, barring the anchovies, whose archive* ore Imricd id ihe Devil'* Hole. 

Stuck never" a I Loured loo much time to elapse before the *pecche*. This* was (woner, ;ls ;l Chelidun banquet has for 
its. finii jinaUs the hearing of good speeches other accessories, being "merely accessories!, at beat only secondary in 
importance . and under conceivable circumstances to be dispensed with entirely. 

"GeaOemeo of CbeLLdon," said Stuck, "'it needs n<rt that 1 shuutd tell you why we art- j--. t i-diled here to-night. 
The re;ison sits before you, Barring HisJiop Gailor and ttLukluek land 1 need cunt crave pardon for mentioning these 
name st rkst). titers is no uante known where (he name of gewanee is known, there is no defender of the royal purple on 
any field of contest, there is no character where the ivorr.li of manhood is honoured, that is belter known, more respected, or 
honoured more highly, than James. Perry SJoeumb, ^ucnt irivrifiiftoTit atlntemtts. And thouglt these things count for little 
liestde tlte greatness of his character, yet it is most fitting here to recall that his list of college honours ranges from the 
presidency of a literary society, include* mt-dnls tat ftenuan, l^attn, orator}- aitd debate,, the captaincy of the footkill team 
and die management of baseball . tin* winning uf the Vatuterbilt debate, the editorship of the ft*r/>U u the vote of the 
students as most prominent in ihfee =»uece&aive years, and ending with the presidency of his class anil the valedictory." 

"And to that let me actd," >lmuted RLsiey, L, a man, a Scwanec mam a knight without lewr and wiihoui r^iiKKK-h. " 

"Gentlemen." saul Stuck, " this Ls bottoms up!" i-,, 1-7 Thomas, the tawny and tuneful, started a song, ami the rafter* rang with. — 

" For h**a jolly pod fellow. 
For bt'*i jolly good fellow. 
For be* j jolly good fclhnr, 
Which nabodjF cm dray, 1,1 

repeated thrice over. 

Pick Hogue, the enthusiastic, sprang upon n cluir 313d shouted as fieiecly aw if the whole of Yanderbllt were 
challenging hi* friend ; " Whiifx the mutter ivleI* jmitt* r\ HSucniinb? " 

fifteen voke* thundered, "Ill's a 1,1. miillT." Aj(ain tJlek I";ll-l.:L [111- imaginary cohorts nf Vaiiderbilt. to which 

hi- :,:■.,■■■ iiuiv Htenied !u add Tiiv/.i:.,.-.! and Auliurii am: di-l'i inlLy -\ i:iainh J, " V" 1 . ' 1 1 - . " - a'. I 1 i jl'h 1 1 " ' 

Itul now Stuck insisted ;ind .iU'ilul cuLutL lIl.i1 1il- Ik; heard. Hl- had ljeen kept (Mil too long. " The gentlemen will be 
sealed^ the gsntlfmra zpifl be irated, THK aBHTLKKKK WM,] r BE S-EATKn!" 

l-':na]]y ibvy wltv seated. 

"' Mext m liisbop fidilor ami Blackiu and our hroilter about to depart," sasi.1 he, " there is one whom, as loyal 
Americaus, n-c rtvereuee ami tl's[m.'li . I: not his i>t.i -j n*;iLlt \ , still his position a> leader and executive of nearly one 
hundred icHHIuds of frt-e people, claims our allegiance. I propose the health of llic President of the United Slater and' I 
call upon William Mercer C reel) , of Mississippi, to respond." 

There liave been times when animation has Tippled the placid surface of William Mercer's sweet and lofty serious- 
ness, and this was one of tlie times. He became- excited and mounted a chair. He could not pretend to say. be said, 
whether the toast-master would have him discuss past Presidents or the present, whether he was expected 1o dilate on the 
glories of a Washington or apologise for the short -comings of a McKinlcy, but to his mind the topic suggested only one 
thing. He looked far into the future. He was no prophet, nor yet the sou of a prophet, yet it required no Sibylline 
divination nor Delphic tripod to see before him a future President of the United States, before whose trun-secEidcnt glori?* 
all such rushlights, as Washington. Jefferson, and Cleveland would pale into insignificance, 

'"I see. far in the rolling yeans, an era come when tlte grandeur of Alexander sbatt have liee-n frustum, wIll'd ihe 
conquest* of Csesar *haTl perish from memory, when the exploits of Napoleon shall be ensured from the uraLlsof Fame' 4 
Ccmpk\ nnd Ibc whole frMx itrmrftm sh^Ll rin^ :ind rewmjiul and reecho with the name of SltKiunb, -.SNnL-LibLb., SLociuii I ■ . in 
lltrke n IIh>ijj«ili'I ri'wrlh-fattfd peaks'" Billy paused, aud Stuck seized the ojj|n>rtumty : "To tin: President of the United States to be. Janies Ferry S3*CtBUb! H 
lie cried, and raised his f;lass. 

Shoup and JolinatoEi began, "My Country, 'tis of Thee." to the tune of "The Star Spangled JtanntT.'" The 
assembly quailed in affright, but ISeekwilh rushed to the resent- with Grcsham and saved both the tumntry und the biDM7. 

"To a Sewanee man," said Stuck, "next lo his God and his country comes his university. Whenever on this 
ftjceta mountain, or elsewhere throughout the world, ScwiititL- men meet together, to wbattvti eLse they drink cw fail uj 
drink, »i whatuwr l-Ul ihuy think or fail to think, to whatever else they sing or fail to klhk. lhn'ie i* cm? tEKist ihai is 
never left out. Nor do we to-night propose to leave it out. Gentlemen, Scwanec. n':ir in.nthi.-r munnciin : and iu iltat 
toast I Is how no filter ntiti to respond than -one who hat run the gamut of every college bouottf thai tttldeut Bj»y win, 
who has worked for Sewanee, fought for Sewanee, and, I believe, world gladly die far Sewnnee ; ;i dihii um-u kiuivni as 
"one Mercer Johnston, of Tcistas," now famous through Southern college circle* nx "Jolinsicni. of Sew-anee." 

Again Dick Hague enounted his chair, again he propounded hix indignant and luegaphoiiic queries ; again, appar- 
ently satisfied with the cyclonic unanimity of the assurance that Mereer was. " i LI right," he .snbnided, and nulled with 
contentment upon a large, black, unlighted cigar. 

Johnston rose with a troubled air, garing at vacancy;, took up a ejas* And set it down, cleared his throat aud 
.swallowed twice, aud after two false starts succeeded in unUismains hiuiMilt a( the mighty thoughts that surged within. 
First, he must crave pardon, he said, for turning hi* trwk upon the distinguished Slocuinb, for how could he speak words 
fittiug tlie subject, overshadowed as he was by the splendor «? a inagnifu-enee of a personality that oppressed him? And 
then lie spoke, How he spoke 1 The native eloquence that had *os and helped to win oil many a contest of oratory and 
debate, both for his own society and for hU university, ami develop hhI In- many a stirring speech from the rostrum, in the 
hnl Is of fraternity, around tlte tanquri* **f tlte Ore-M l'l(t«.-n, and upon sLumpa and fences after athletic victories, now 
swelled iu a rushing* fiery tide. No one moved, 3l0CWJLb vljis frwfi>ot1en. He ended : 

"' From the lime when. '"•* n mw Jnnlm. the Sewanee man first L-nters ihe portal* of the "towered city set within a 
wood,' through all the years c,f work and of play, nf l.nLiu and baseball, of Greek and tenuis, of victory ami defeat, nf 
pleasant nights under the mimraer mtmn, or <rf (itjiv November days when the shadow of approaehiiiK final* in lijfhiLin-d 
by the gleam of t>K- m-.-iT name-going, itinHixh all the days and mouths and yeans of his life, ' far from the world, n]x>n the 
mount-iin's ir?^':' until that Mack day ivhen he must say farewell, when he sings a last h Aii1d E.ang Syne' ivith Ills 
comrade*, when he U-ave* raradiae agd. unlets the outer world where thorns aitd briers gn>w, and man innst earn his bread 

PJ9 in the sweat of his brow, the Sewanee rum live* under ihe irnvhmHTiientof a spell. Tliat spell is the influence of the ideal. 
It is an ideal of" a life free from sordid commercialism , untainted by rsbyp-kceping selfishness, but cotubLBhiR tlics* inde- 
finable and intangible highe r elements only de.-wril>ed by nhl- u-*ml in the English language. That word is, Sewiuiee." 

For n moment there was silence. Then .MOtiie aits ccainltdj, "0™?, two, three." The old "Varsity yelL burst, orasluox 
frcym thronis that hod often conquered the whole population of Hufrvllk in a trial of lungs, To Bcekwith it recalled the 
sluiLit that followed Billy Cleveland's touch-do wit in "oa ; to many of the inhcrs, the cheer thflt greeted Ulaekte's home nut 
that tied the senre in ■,' 

Stock ln'ST-in, "Sing a song together, boys-. We'll sitij; it loud nd dear." 

Still standing, they sang it with voices that, in the last clioni*, fairly tracted. 

" IMsYih. burf*fa h ring Oat tbc cliann froe, 

Itlimill, lLLifr*]l, Srwlnrr Niyh :iir«T: 

Amy wrLth ii*rkiKHCi1y.*ni! let CureflmL trouble dec, 
WHiJt wc- nit lirtj* Jit SrwAnc*.'" 

Tlien SIlolio spoke. His jmhjeet wa*. ostensibly, "The Sewauee AloniDiU," btlt hi* real mihjiM-i was* Bloeumb. 
Shoup is eulogist par tscectleiiee. Nwie that have ever been carried to the skii:i on flowery Kstx ui his eu«™iastfc phrases 
will ever forget that trip-. Gfejihaiu, the modest and self-deprecatory, never will. Neither will Vttf one else that heard 
that famous eulogy that overwhelmed the " mows-longued orator from [.uuihiuiui " in the spring «f '96. Neither will 
Slocumbcvcr forget. Shoup soared. Mghcl ami higher, lie ascended a chair, he climbed. upon the table, he intnimed the 
mantel, and finally delivered his last hutninj; ]jan<,'gyric front the summit of the door. 

M Thc transcendental orator will descend,'" entered 5tncfc t a* Shoup ceased and swung to and fro n|M>n ihe*timr. 
But tin.- transcendental orator refused to descend. Ireinj; supplied with foaming sleins skillfully flunpf to him and deftly 
faught. emptied, and returned in one motion. The iUtKZttic Slnck insisted, Shoup would Jtot obey, and a deadhn.k 
threatened. A compromise was effected, however. Stuck granting tn the company the privilege, of hearing "' Ballyhoo! >■ " 
Croat his tuneful lips,, and Shoup complying and descend i nj;. 

"That is goad «ki[r>-," remarked the lawny ■ I n.-a nlwl Thomas, as Stin-k ended: "The reverend H, Stuck is fust 
cousin to a fog Iknrn. [ Lnci*- a siren whistle, once, on board the United State* Steamship Hetrotl. tliat he reminds- me of." 

To Piuckuey "The l^adle*"' were handed over, In that .■mbject Charle* C«te*worih fe]t thoroughly at home. He 
docs not often speak, but usually when he docs condescend a story occurs to him tbat is worth telling and well worth Tt.-nu'nith^ring At this time he became Very nearly attianited, And the flashes* <>t" his aristocratic wit and highborn humor 
aroused Che mind ration of Thomas, who pronounced it "good olojiry." He sspoke in clnshif; of tin? Humph* mm hi 
SlOCUiab OTtr feminine hearts, pronounced by the Students* thifiee raosit |nobLiiL*nl, arid by [lit; UiJit» Always naostt pipnlnr. 

Heck with sang, " When I was a student at Cadi*," and Ambler pt o pw d a toast " to the ^ir]> ihat haw kit m 
behind." 

Orcshanu the mini whose now of words is excelled only by that of Bishop Sessums, tin.- hjfee ami cogency of wbote 
nrAsnmi nj; Imve been rarely excelled at all, co-victor of the debate of "oj. tlie " inoss-tongued emblem of purity,'' spoke of 
" S*w*nce on forum 41 nd Rostrum," He spoke alio of Sloenuib. Grcshana learned from Shoupin '06 what real eulo^Liijifjf 
was, ESy '9S lie li.nl mastered his lesson so well that his teacher was outdone. His smooth phrases lapped, and fawned 
upon ilu' ',-LL-tniL, they caressed him and fondled him, they coiled around taiui. until the suffocated Sloeumb sat in a window 

111 tlTt.'iLL]Ll (vssh n.LT. 

VViiriiiK. rht- lH^innsi. has nest. him! poured much cold wnler. His, subject was. " Sewauec's Future," He saw 
dark ehiiLds aiiead. The University stuffy-red from an acute Ibrrn of " megedoccphalitis." There was. too inuch yankee about 
the eliair uf History. There hi* tint mu-.li heresy rtlhut iiL the Thco hair/tat I I*e]HH'(Tient- lie Eonged for more South 
Cat'oliuii aiilu-huLhiEH puliliesi of lIlu- ciLillilu:blin:i stripe, and more (hid fi^hioniLnt [ultuMiox tlnHihij-y. There was out my of 
hope, however. SloCllhib ivould MOC11I be A niL-inher of LJu.' liuanl of Tru.^Hit:*, then tiling would ^'o hark In ihv #.1Q& oEd 

ways of the good old days. 

The Impassioned Hogue was catted upon for "'Srwauee Journalism," bui )iv did mil ^-are to spvnk of Scwanee 
Journalism. He could not spa-re a moment from the time in which he wished 10 pay tribute tu his friend. Wlirii Dick 
goes up against an opponent In any contest he. is unibrtunAtir. He has had more victorious defeats tbffl any rr.her nu in 
Scwaucc, If any man is ever deprived of lite glory of hard-earned conquest by astigmatic judges, that man is, sure to he 
Hogue. But his tribute to Slocuntb would have won even in Nashville. ALL the earnestness of a siron^ nature, nil the 
devotion of a steadfast friend, was poured out in an impetuous torrent. "As an orator I admire hts eloquent, as an ;ttliMe 
I respect his strength and skill : his versatile genius fills me with wonder, his profound scholarship inspire* me w ich aw. 
But through all, and bcyoitd all, and above all these, as a inau I know him., and I know him to be truly a man ; as a friend 
I love hini, because 1 know him to be truEy a friend." 

Beckwith and Thomas smote their tuneful lyres and led " Vive la compagnie/' 

Stuck arose. '"There h one man who has not spoken to-night, one man whose lace has been familiar in the councils, of Cbelidciu sunt* tht' days \;t Cuyle and ESiirfnri], Hit? ri I though tci-night hi- ex Itajjvies, avray, yet lit* spirit linjre™ still ill 
the 1 citl _ Ll l (ft wlii^Ei bis lw>i3ily nTest'iiL'e: m> Lnverl lni rv^nT, -t j ■. - t l ": 1 ■. - - 1 -= l- 1 1 . it h.i-- ci nnn, L Lu pruw thjl ;l Chi'lidim niL^linj^ ivmdd 
m.ti» iutncinttik'tf wit limit nil wlm ril {J. [,. Tinker* voifi- .tiiiI I rum lh*; satiny shores «f Stmlli^n: ^tls ritr tins sent till* 
fanrotfll KfiM-tLnj; tu ill* limtliLT n-htiwe hand lie mfly lint clsiwp. It is nun- bud in liinu Hit" i%'T!*^, and is, emitled 

.lUllioiijjb tbraujjh ifieiL hound fun one- may jbide 

Within the cluLKMmid city capt*-') vuLb lowers, 

In ivied hulLi tiitd 4 L utet. grttn-cLtd bowen. 
Where- Wisdom yawned atkL hooded I^eanuBji hide; 
And (in.iiiiii iram that eyrie, dramy-eyed^ 

Jh-Apiif the norM, when illicit the- iLujt-«1ciud tower* 

And sooty Miiiue chofc**out tlie Sireod 1 ilow*rfc. 
And Hi'inlL i* luu^bl and Hammon glorified- 

Vet Aunt* at I kit Ch* uieabn. leade-n time 
■Of fiifewrfl tlghed to pcmeefal mountain Itonir-, 

Or tcriHi or tile,, ikiui lh*,i clear bei^Ut lubluiii- 

Ihi-AD Nh Mfe'* d titty ttSniLrtil lIluLfc HUit 1V1UW: ! 

3Jhl]i tlifrii bolhz le-irii, Lu svtent *tid iliitt iiid. Keltic. 

Ilf (blbjj* tl*0*J Sri L' At ib vain tltrou^b [,r. ninny's Winir 

Then S]Dcnmt> stoodr He spoke with a catch in his voice. 

"Ye*," he Hid, ftowfy, -thai is- all true. I must get down, to sweat arid dust and ifrituc. Bat it is tuird, hard. 
Whcb yon. conic ehj leave you wiM know how hard it is.. Fellows, I — I — " He itopgied. " Good-bye ; 4jo4 blew you." 

Tltey niese Hitf-nlly, and joined hands around the tabic. "Should auld aoqtjuilfjrttlKC iv forgot." i hey Bang, The 
tail "Abld I^Liai; Syiie " died away. " L CooduLghL, old malt, and good-bye." 
rjj 
Alt.BllU flii K lF<!-.' i>n tin- i ■ ■::[ • 
riOAttlL I'JIUt- H hiltlll bUDATj 
]-"l.i£ JiIIhL *y lllhijl ivf cur eObBLf V t 

fittifl iinJ urine* *&prvi*iiL1y w*umjj; 

AIL 111? hf fl-ir* llkl uiL lllr u.li;:i.ik 

]k'v,iiL tfp k wliriurVr they id&fcnl il, 
And they loved ii euore Hub ulahi-v 
].<,■■. t-ij it uiort- tlun ilrawjttr. 
fait one night from flut til* aIuhLckh* 
Ylietie-c.il lit creepietK to lllr (ln^]yiLr, 
To the ipot when hung lac iLilyardi. 
I'lgurej. three, all clothed is dorkiM-M. 
Down they dumped (lie nalioirp, Km ii m i 
l)r.i^K«l Oht Clary in t3i*-<Lu*t, anil 
Took it up, departed quickly, 
So that no oil* uw tlieir fices, 
So that no one coukL pursue tbeun. 
]n the morning utien the dawn rime. 
And the- liig wu le+n no longer. 
Then, Indeed, ihe brave* «in angry,. 
Ami t'lit y> 'ir:' •-■ si' »\iU- 1 UmOf, 
Shouted loud for bloody bailie; 
H 'Lel n* citcli the lbief P ln.e robber, 
Who hi>. Klcli'n lliui our burner. H 
So Ibey came into Lite council. 
There to dror up rewtuliom ; 
Then Lbe inri^bty SleTeerevrisk, 
And llw Tvinior MiLLoninilu— 
lie the one tLuE train* the yoniifi men ; 
And loo maitjr more lo mention. 
So (bej' talked. <ml m LliEf «nniell«d. 
How Inrrj' could set buck their banncT, 
How to punish ihe- rninuden. 
Though !hev Lilk-cfl n Urt LofttLlkcr. 
Though ( ney bouted of their prowus, 
Yet 1hey never cnaght tbc robber, 
Hfcra* j;.-Jt Track their Old Glory. 
Slh rllL" IZIIlllCT ^lil] WJ.K. r^hllll^, 

^iVII-t-IL :■ ^unwL -ihf mi p-Je-wI WHETiEirrt, 
ti.i-nl iif Jibjjrln fr< -in I In- E : j>.: S-:i!<-. 
E-'Ffilli thi- IiiIh- |IihE rurn fnim i|iJl|«m^, 
ImVUIIiI tile lli|j «alNV.Llr.l Ijv <i,i:r, 
I : . :i IlLrj !i-:ihEi( wLlll tmwh Hnil .tr:-.m ,. 

Ti ittirtlixwki.il ilit- l-s dl fiieil^E^, 
Took ikr llijf iiEhI mtiIjmiL lli-r ■.■M,.- Lr - 
To Ihe LViOITkit- bf¥lU|cll L lllr 1ih:i=ut . 
Thru Ml*- lira.ce* All' I thtll Lhr m,:h::im:s. 
Then the Enijf hty Mrrcrrrwi*, 
Then the wuricr IJiltiMiii-wthA. 
Were rejoiced with jus '.iniili-nr, 
And ihe-y faonoureiL die bra**- iEyjel^ 
Treated Ihcm unkfa every honour, 
TjavE ;1i«il >Lrin)js of bendt anil n'jtutiiiiii, 
(.Tire- llient nuay bowi and nrrom, 
.\vi I nlL »nhicd tin- pinn >■! pev •; «4i FabuL Now. lheFV w;i- .11:. .-.i Ih..h:MI-,iI -.*.- :-iil.i i i wis,. 1..L.I liv.. -,iL,kuL -minis. And it CaitlC td pfl^ tlml cm a rcmin ntftht all 

ttirc* did mctt. with many oilier* , a\ the Su™*c of a friend. Kcnr, when thr woman walked in tin- garde" with nan? uf the 
suitor*, he, Nxwiiu!; in&rttwud &t the siftit of her beauty. di<t kiss her, -She being sorely wroth, be did apologize and 
strive*to mate Amend* ; bttt s3»l- u-jx^ the wore angry. Now* when *h? did walk with line other tmtar. lie jlL»u did kUh 
heri: bat. aUrumgh she Ms n-roil: a^ain. in.- had not dole, bat rejoiced with an tsccedirig sreat joy. wiving thai lu.- tr.-i\i:d 
nnother chan*.-*;- And ]<> ! ii ea.in*j \zt puss that before many moons had rnllisd by, he- had many mnjie cha n<.-i5>, ami tins 
lk-;ninfnl wnnaan was n& Itihtfer anxry. VVbich J{i>elh t'i Mti'HV Ihrtt one may oflfrtid the fceMiiK* ^ a wchilili] and %u k-;\.\.\lI<:--, 
Imt il is i/i'i ivdl Er> rilTntd hur Vanity, 

> J* 

To Swinbww 

r 

Lilt Bcho> Toicc. which yet (hnjitKh Tcin[>r'« v«le 

CaLli for ft* lover toil, with moimifiil vmwl, 
So, from the there* of Hellas £ It-ami. ii.lt pate, 

It* way to ol ■ cLiiHC note tin frmniL 
Like him, we >iph for Aphrodite"* rule 

Chr for I'Enejicione'i dULvuhi jiift. 
Vat noihli i porting to Ihe water* cool 

A&L nyuaplw |)ununl W jitpisig juevc* avrtfi. 

i hill- lt>:iri- Llir nlLt-bht- *MI thf- ft][Af Cist, 

ChiL'r inim- A hrr.iLi ui:l> Ut ]<Ul]As IJiiirf , 
TlSr jjijIiIh-i: tuIc- Hirf j^rt-jil Zt-LL* jutt iifit paused; 

TI:h- L-hnrus iKnir Ibii-JT- CjiAllla lli]{h Ht-rA"! pliL-Ht. 
Binl iHily [11-4- mil. mi's /.Irnc Itin^LH- rlLVlllr, 
Libr JlllJHll. <■■>" rrhlcicr Ltit- j{li1i1l- 3 i LMIie. 
e Song of 
cademic $M (I 

CWtlSltttflk *nfcrsc1md pefuw B ".Mm MnHt| is£ '■:-- - .; /:■ 
Oh. ills* suprsm: H U* Ihiw en ilw - 

Tn wrMiivC Li \a Crcmktt fiall - 
Cs ih wilh-iu (he SuiiAat chy: 

In 1jt«cIkj ac ALlctntViiil ! 

Cs rreu'l Hw Junior* fp 1h< wrtllj 
DittVAfii Tlic Ulcria ■» bamkrloii: 
D«m Tali ,i Ihinfl n* jrawtr «niaTI, 

r.imc Kut a lmmmhio lop wilh.il* 
ft pennu> purchase in Itk TcttJii, 

Tor ui k spin *tp*n life it mall 
In Cap <tni] 6ou.n! 

Oh, uOiAl ,\re feu-fit? WHa.1 arc aenv! 

Ifiav *|!<ft'm Sn aloru f*r iin h«ur? 

ff bat The Uictleok'f Atwfcrl 
H b&r 1a Lfi [ po&r root* a nil i If m* 

Of d'hli'li we ay* 1H* flkriwu Tlflwci"! 
Upw ^cwATifflt proiulc*! lo-iuer 

Cnlhreiu-tl 1 k k c >riiin**f hioh r;npun, 
Wc *lihjf like Donjif n j fl^iiln tti ih*w*r. 
lit Bitp And fiwn!« , ""^« Tti cm itnl Jv v wu we foddfcd all 
Co dream to mis fjtr rtun i« «^re atuw 
9ui nwvi Jr^iiiKJ Jli.n.Jt rowing i\\\, 
Wi s]\iu\H it }tttAk\t<i\\]\l siitoq 
Pis conqumr* of te?fc and ^ill. 
Of lKtiti an J hart. K p h.'pc .siwl l^ut 
7r$m fiiltw r K?iik La thithtr€aul, 
In Ikikr like I he Dibfium, 
Superior to ^tflvnuuii 
Or EiiiitoiiiFDurrftus tautltrlrara, 
Hn epic Tr«n Panussus ffrung* 
V11 Cay an A flo-u'u! 
A Name 

kose it ibtwter thin her iirnnu JiiiiqbLI i* a. rituntin jf word, 
IhJt rest half w nrnl. UHtf |*k h y hw, 

t'LcLet ii far too lame. J^mibr Mi wilil uoc beard 
lint ia incomplete ; In ilir nood* ftttir : 

IJaisiiea deep in mnn*.™* eowfr. 

Olive* finiKii br. 
Puis 7 ii ■ npul flow**. 

Ilenrtseaw-lhm i« #bt, The Phantom House-Party, or Ships That Repass 

You- cfcki't iioA^liit whit pleasure jrvnr teller jniTe m* (hi? ndi-nnKin wbfa I received il. It wai delayed KMneu.'bn( l>y jWiif mM teaming "New 
D**auif." I xrl my nu.il at l*ecatur. C regrelled jo nnicJi. wlim I ^ivi ll, tli.n [ <lnl not run acrou ymi yeHerday in ftirmm(cl**m, I *« *l*>wn 
fin iln- ilay *ial Had bneakfat and dinner el the MorriiL I htj|* v^.u will K n thin in time tocom* op. I shoulJ to lifcr to sw jKhj a^^- ' ■**■ 
:1ilmL <rf itiij. [ 1it*|s my homke ben, till wander aroinul * kv-1 ^-» L - *1* ji* Hi*- winter in WjriiiniFtMi and New York, IfeaV was Immiic for a 
diiiihcli, biij tlten went hack for the 1 tun chime erf" the " EUUturfcv." Itatm uliifh I am aliorlly returned. I wrole y« vt my HWt1nrt deali in 
ScfKtthfetr, ^a. SiJit^ Utea I ban been virtually a warolerer vjthuuc *■ tii.iin-. [ hurt a hmiM, but am iKuhnrfourly atone i™ tliir wortWl lliat my 
C*wM(t«H|'pal1* n*e actaajooally. Come np and tell me ^Ji^t ymi ■"■ i!i"h S .11. 1 ..vli.it van itunk of the wit, and tails orcr uli| Hotk Will 1* 
mi li^L[i|-iini<rl ii : , Hill don'i jet here. Sincerely your*. 

WiiaTi.i^T,,* E'l.At-H. iiKitvai, AU..SUNUAV. LLffWBLLYS SITRA VOKTmilOTON. 

Tliis was postmarked 2 e. H., April 1J, iSgS. I went up ; not immediately : nam three wnta later. 

It came about in tliis. wi*. [ hurt banqueted opposite Manning at Mobile oil Ihc w?*%sinn, at the quarantine con- 
veiitiou. 

All nay friends, who are rmlknit .mad receptive, know or my going to Gnataniala IS qUJmtttilK pbyfrCkfJ m th-e end of 
my fi.Mi.siK mouths in medicine — know bow 1 was called iti, two hours after my arrival in Central Araefk-a, 10 set a very 
sick man of importance , to whom m natar/r mtd&aitix was kind, which Tact added to the content* in" my pocket ;itid gave 
reptvtatfon to ,L cl doctor qnarcnlina " — tnciwof my \bccijrti as a praclitioner, of my malnriiil JitiacL, wltk-ls floored iiae for 
n.1 L wort at college tlie fallow mir winter, ami whitlt t-tbsutl me lo seek kcaTtl aud ealcli-up sindy jii Si'vinnn; lasl suiuHhTr. 

I liad ^lartltd tltc convention l*y exhilnfinK myrteiLf aaa '" horrible example " nt ihe kind of yelluw Tc^i>r experts that 
were bdng sent as quarantine men m Iht; tcopict, by RblL and Soutli Atlantic ports. Jlaimiiiff hjtl *zt\A tliiiifjrt. abonl niy 
*xpos£. so I liked him. I would have liked bini even if he had not shown good judgment in tUs HMrttcr. He is a likable man. We met again at the Stale Medical Association meeting, at Birmingham, and h-H+l Sunch^t nfeAr each, other at Df. 

Browning's^ and were dinner Hciittilwri al tlr. Brig^s". 

He was to take a midnight train, itiu! ] dialed w-lili him, while waiting in chairs La front of the Morris. W* spoke 
of his home, where I had once been a* a laird <nf pisau^*, tndeAVuriiig to lua.ru how " booms " were coadiu-tfd. It was, 
during the months of October, Sfrwmocr. and iJceenilatr in iSBj, and I had made friends there, Among them w-ete Mrs. 
Worthiugton and her mother, Mrs. 1 1 ou£h(«n. They wL-re good sarauttua la iny friciHJ l r risto and myself. Prillovu 
from my boyhood's home iit Kentucky ; he wan l*iokk*;e|>e-r for The r,and Company. We sang Sundays in the choir of the 
modest little old church. Mrs, HnughttKu And her daughter were church-women — decorated the church at kAstui atid 
Christmas,, entertained the Bishop or his rather iufieuueut visits, and all that sort of thing. We were always eeftAiu of an 
invitation to dinner after serviw: — that n^n out salary as choristers. And such dinners! One who knoura the Aumtar of 
things fit to eat that one can not get in a new hootrt town, wilt appreciate our appreciation of these invitations. We never 
■" reg^etlcd. , ■ 

At that lime Mrs. H^njih^in"^ HlaiL|;]iiH;i vi-L-- a iWL-tity-iiionthH widou' aflor twenty months id imrrivd I i fi--- -Shv ';<■■•■'. 
more than she #«*■■, a* her life had l>eeit n short 0114;. spent at sehooL Ltt Memphis, while her dead hnslrand's acres were 
broad and hi* Northern interests large. 

The President of the Oateway Land Cwupnm- was attentive, s-eeirdhglyon the eve of success. One evening I danced 
the gcrman with her, and she admired some little shirt siuds I wore — diamonds *o small that all three were ifi|i:isite to 
make one perceptible sparkle : dainty little thi»^. wv said thinly to each other that night, and in a f™- days Miss 
Kropper lield the affection* of Gateway 1 * l*ronlent. l>m ch*y did ™>i many ; tliat. however, is another tbary. 

Later* wc had said things, to each other — different kind* of things — and [ drifted to the Wert— California, Mexico, 
AI:-t-T. I i:i:i !■.■■ r * wi.- :i fterward .M t hi- S: Vi<.-]iol:i-, Shu bad property interests in Cincinnati— and *5ep chiLdren. I 
hind not on my dress salt and stud*, and we were Iwjth hungry. We had forgotten the "different thing*," UL| t *•"' n0t *® 
far forget a* t" -^pcak again as at Irst. We ate n Rn**ian *ai;ul :ind iiy>tcrs Xewbcrg. 

[ drifted to Wall Street and Boston, boring joined for?** with ail ex- president of a Western hank. pni.niLn.Lng Southern 
industrial enterprises and '" handing" a Southern town site, and, shortly afterwards, she went abroad upon her K ood mother's 
passing away. Later, she hohnuhitert with diplonwt* And |Khlniitiansptominent: I to my first love— medltine — turntd, and 
our lines of Life crossed not. 

Well. Ma nning mentioned her name in April— meminn^L that she was at home after a long ahsence— and in May 
I was with her. 

I had written a short note saying I would stop "ff a day «n mv way n» Sewanec— if she did suit «bjec< t(H talk Lug with 
me for an afternoon. She answered as almve. 

My inovemeiits w<.-ti.- vnc^rt-iin .hkL [ iveiH dnwn to *e*: sonic friends at Alabama University anil f> vis-it loy friend 
Wiley , resident physician at the insane hospital, and came near niissinj; this repassing. I wrote again, and tho=i sIlc wplied : Pt*r Mr. Tttrttr: 

I hi ftooifwlut dihippointeit at yur n * ..v.iniiij;. -^ t !--=■■! .ui!h-i| jh-iL 1.i-,i «itL HLLIl, if ™u luiL ramt, IwmiWinjliiwrlpvr juiu vu.it 
u.VhA J..ivi.i:\I cq. I hare * telephone out 1a hijf home ihw, so TTml * IrlcKmm ■ ■■■-■ It .Mi'n-r&fc it oiu*. and not next iUjf, ml wmrtiMt* u*"6 
to. be Use ca«. lie whj ■kiMHT 1 «ii jranLinn mj brain aa-lo -what jrou «r i^n K : ii witi* ijuter l* Hunk nf ymii hufinic I* lani^iSrr 1"*?, *bil 
&fti lT-*Li7i K ilir \foier Jamie/Of life Hint worried me » nancl*. Yiwi TTrmrml^r f i^w-hL >u n-n you haw you mre wastinK y«iir takntv ml y...ii 
HHj.lHKiiiiiiisjrt. Ah : well, i tai» yooqg then r and full rf rr-hnna ideas, wlikJi lili*: "1^*1 of Hirir kind, were for my Tteigbibw inrt*wJ of tt*r»*lf. 
Vihl will ]irnkLlJy flui a j[*tit improreieient ID ma. in Uie fact thai ] liavs .kutii iiji rrr<imLiiin Uw wwlJ. I coaGne mjr att*nlion»em:lii*iixly 1* 
□ iyw.]f, xllrl EilhL illy hnlliU full. 

Ckpfiu w(il:i tin l:iii I -I1.1LL I * -glad to iee you. About the ]»L of the lreunlh ] :itil K iHtijj ta Cluttanoopi for n fewdajFOy » youTBudlCMp 
peeled ** Vf ywir BOvnucittA, mult «nU tnH. Sirj<rrrly _vi iiif fiiwiJ. L. 3, W. Hi- I was a^aiu ai the Morn* in BinniiiEhain and dinLr! run th-cult; u-heSher Us go Horth or south. I knew vrhai I wanted 
ut do, jiU> whai I -ought to do, I did neither. [ stayed ai tIll- .YtofTis and wrote Iter and linns she replied : 

I w*i indeed H lsil H> jjri yuiir IrLtL-r n lib *uch good new* to ID old friend ii 1 am, *i"( nnijr tn ervriw ymar nurture with the eiTural f>vs 
whkb 4id raw lalkiryr rJi*.n :i <L«m Inu-m. H-.il i ii great hajte | n m ^riling iliis liSUr Wtajtuir-L Hut _vuu foiue up li*nt r Jinkc ilie Tflvmi yini? 
bemdqiuirtersi and ds ji^»t ■■ k'tin>Un " vrurk riui li*rL- luiiier the jpeit tralis-^n raj- lawn, wlivirr T will *rt i-lLit nothLiii; but tHc ItLnLi ilhturl-i ym. 
We-wLU bumt u»<Ll. j-xjir ■.: I :-:■■::!- .-iiwLlijvL- i K «ML vi>ii. J woulJjii-lij-oii'lcn.Uj-^-illuBr. lm( (Int. ri^ffit iur itiyH-rv^iits ] am MvinjjcfUirBlv 
nloTi*-, idiL Sin. GniDil^ intiM* i |e-pC 1 xm |ih> j-ciitnjj tu L-aterfjun men. I uuire j-*jm llmt I hMt.T i^hiit-i: jh> ikiL iluit there woutd oe- o Jni iter <►■ 
111* mtn fulling in lore-, l«( U i 1 " iM mirtti thi- Ci|flLL, SiilL, )*u c*a Sbpcrnl jraurdajT) lwrc *nA I will <-ujar it m much. I 1Ll^fe■ been lvinc ji^-t j 
iiKiiith, >hL already nm tired to illlth of U& if h bat to be liveil here-u at ]ntKnl. Do cviik, [ *»"( W Wl1 >dii all about nay life and nil*! 
a iVwLtiNL fniLupu it baa been. «n<L how jII Lin- I -:-.lhi ;. I uLinnS qui wisli Jin» ne*n LoarL YOnpit i # utwni.liVN. 

I wired ,iiid went and mjcirLL'rijd: -wla^t kind of a woman vm«ld I find in p-Jaee of ibt sirl-widov,-? I found tint— and 
fcuiid mil WwX sh*T4-£|iiired nn: ttyiiijjntliy . She was full) 1 capable uf laldi^ ettt- o.f herself and htr plantallun tad Uw 
huudred t?r more pcktkh;* Livitij; ihirniiroii — and of any atmy iih;?i whnj liiLnqiL-ncil Vy. ^Ijl- dfovt in and toofc nnc ^l> (hi; p1a«- 
tallon in licr snort irap. witlt Cliariuy, a diminutive pkaninny , w vh;i|n;n.in.. Muiiiliil^ dro'tv by Lo sec fl patient i« nnnt; t»f 
the cabins and *hc o-aylnid hint ou his return, 5U wc look mipptfr |rLti]j;iiLiT]y ttte-Jk-uttC' Wilhoul ntltilg '(*, site 
arranperl that MilileiLili; ahouLd diive me in, passing mi our way :L carrtaife in wltitli wiis a dihtiiiftubhcd looking nin.n, uit- 
mislfllsalily tiLim ?hf N,jrth. 

Xexl day she Jntre in iKiiin for me, and in the trip was my old friend. M™. Ikiird. who used to sine in the choir with 
uic in Itooni day*. S1ll> lutd jMatified this as a pLea^anl *itrpd»i: : il ■m* • nupciK : iti> irtentio^i was made cyf tht Kottbetn 
man,, allhnmirh 1 liatl KC9 him at the Tavern at ten o'clock the prrtwIiitK dght, and l]ie bell hoy told mo where he hud been. 
1 did n^t Uke him. 

Mrs. iSaird dhfjj-xjd evident instructions and roiiYerod ft*ely of erioif rowa of the pasl and jm-^itt. Knssa Mt^. 
Worthinglum I h«urd :icth:ii^ and saw tiwthinpof ■'forlorn failure " and "lost l^auty." I heard of VVashinKC<ni ni:tl ih t - l^:ist 
and Florida nitd nit' thtj Vaseutice and Vellowslotie and of I'ari* mid Ujndun and the Highlands^— princiiwlly ofWaaihingnni. 

uS Somehow I fcmdt'd tbrtt Northern chap was fioni Washington, although he registered siinph 'Kentucky." Then I 
r^nH-nqlH'Tfi! that rc'<- t -:i.t launching, aitd then I liked him ci«n less than mi the evening before: he did not seem so dis- 
tittginftbed locking 4* I had thought before I knew liis destination. 

hX eleven Mr*. IS:un| retired i sordid Mts. Worthington. I s-il and smoked and thought and wondered and speculated, 
— jlihI cussed 3 little. She had told me of a house-party thai; would materialise about tint time— some friends from Wash- 
ington, from YirgiuiH. from Kentucky. As I smoked and looked over those moon-lit broad acnes-, partly lying within the 
city limits, I u~ondercd how much better I could manage them, and rather liked the idea of a permanent house-party 
with present guexts^ininus Mrs-. Baird. 

She hud been cordial when she greeted lue: next morning she seemed glad to have me about, and talked more: about 
herself, and gave JJrs, Baird somewhat of a holiday. After luncheon we drove Mrs. Baird home, and called on friends. 
At her suggestion we took supper at the Tavern and chatted the rector after, and drove home by moonlight — Charley driving 
me back to tow» nh?n it was well on toward mid night, 

I learned a great deal about her life since seeing her in Cincinnati, She had not changed much as to appearance— 
only nrnre nviiu re looking, but s-tiM young, Contact with the umrld had broadened her ideas ,\s Nannie Jones once 
summed up her opinion of Lillian Ilord, "she struct me as being a woman who ' knows lnnv ' Site did not say so in 
plain words, but I eatheretl that slit had iheen nought n( men »» nuiTrijigc. niwS at least one high in the nation a couitcils had 
r.i-h JU ta n e mi toade. She seemed Hi fear that her arren ;LnJ Ei>wiL ami Lily landings \ivre c<M.wllv .in attractive 
as herself. I tnhl her rc» tint tuntrnry and ad vised marriage, and with thai friendly interested disinterestedness asked the 
famiiiat? candidate, u-underiiiK if that " jay " (ttmt Kentucky wctc presumptuous. She frankly said there recently were. 
tmi iwii, Mill i i i i t,v ;t ihird hud tunic into lier calculations. I fumul that >be wanted a man of prominence and brain, and 
would nut object tu svu-uLt Ij. I uassed— fui '.he linn; ljeiiig. Two tuiiKressnien were applicants: h.L.i iuu- of them been 
from thenther end Of the Capitol I fancy his, fate would have been sealed, as she is a iiuMerfiil sumicbpdy. Who mi the 
third ? I had to pa^s again. I knew the local legal luminary of lauds and bundf was, eager, hut he was not sufficiently 
assMluLHJK in hit visits to the. barber to suit her. Again 1 wondered if il could \w (jossibie — Again t passed, 

The DEKt d«y I led for Birniiiighaui, without saying good-bye — an old habit uf mine when I ani. jjassinK- doing from 
the smoker to the chair ear I found her Ladyship and Charley. A telegram had advised Iter [but her kill^is had standi for 
the South. She was to do some shopping in Birmingham, in preparation for their coming. 

1 talked with her or life at Scwanee — not only student life, but that of residents, 

You know that to none on the mountain— -to none that has ever been oti then mountain — do I yield in niiim uf love for 

SeWilllL-L-. tleln i- eOLlld I Bptal h- :l.v. ^\ : 1 '<•■■• '!'->l illdl ,.-,1 HUM IK.- One, wll:i • ,- filler il H f< i| Il^i;l;i . l:,im-:\ :- Ins :if:'n-"i -:i tu 

her from the University of Virginia : yet did I this, jintl hit,- second college has given pLsce to my fifth. 

I remember how Gardiner's face brightened when I spoke to him in Mobile about coming to Sewanee. Ho had talked 
ranch of Sewanee the previous *.uinm«r. over tlte bay, ftnd t was prepared to be an enthusiast. Jubn Chupiii, ihxj. in Kentucky, had told mc much of life kn and (Ik-h. r :i;id known up-ict-date rectors who claim Southland's Untvcrsity 
DSi aim a araf-if. 

Gaidine-r's &« had Men when [ spoke of the medical department. He— in eoninioti with many youthful sojourners 
ht're— *.*>y* who like a course of study comprising Hebrew, usiranum}-, mid typewriting, aud yeans for tlte ribbon and a 
Ikik^Iki]] decree. — he did not hold in high estimation the tietc*s Med ; hence he thought ""t well uf the department. He 
did not know of it. hence his non-appreciation. 

I mid her of the charm of Scwanejc— its uniqueness, for it is one of Ihe unique <»f earth's spot*: tuld her uf the culti- 
vated pc^s]]!*.- : fhkNI her liow widows, and daughters of Southerners, prominent in ^linn-h, war nod *|*tc, malt* here on the 
mountain homes as comfortable and replete wish refining influence* fis ihe lionitj 1efi by boys of the yotinjjer Rerieratiou. 
when they cnnie tch Sewanee to be educated: told how such rcilninK h«niB -uirrumidinKH result in Sewauee's hoys 
going down from the mountain into professional, business, and social life as polished link' gentlemen: told her the most 
unique of all Shwkc'i unique features— Jtow then.- is on the mountain le*« gntmip and small scandal than in any otlter such 
small and ne/mi* Isolated community: told of St. Augustine's and the Tested choir, and L-lmrchinen fatnooi who from time 
to lime diacour^ I herein — isf our RihhutK whom Sewaitec loved with enual Ujvh when he was simply our chaplain, for it 
in and w** the uuv who lad and has th* entire mounfeurffl devotion; lold of Comiueui-^meiit Hjlv — a miniature of Scarlet 
Day in Kngli*h Cambridge, — as- lite v jet- chancellor and bishops in their Bor^eous tnIhjs, th^ vested priests, the doctors in 
their hoods, and likewise maulers and l>acbeLors, and senior* in their gowns, jmiLunt in iheir raiment hew, grammar 
j^linn-l itctyx in mLLi'uTin — the all led by crueifer and chorister boys, whik summer girls anH ' momiiaui girts alia mothers 
and little (ni* look on u the p wccwi wi moves from Com'ocntion to Si. Augustine's, lo the jwal mf or^an music. It is 

an iniprv^iv^ slghi and uue niLK|Ue iill'.L to be TtlUCmbCTed . 

[ told «f iny "ILrV and my ivork : my asisocialiou with tlte students, with the boys: hnw t-oiigenanl wm the men in 
Chrlidon and 1>. Q. R., and younger brothers in the frst. Told of how student and professor imcl vice-chancellor aud l:>oys 
of the graniTiuir si-IkkjI and sumtiiL-r xitl* ljt<aine in lime one big fami3y. all iulere*ted in one ll»otil*rs' d^nne,H : how there 
were^nf c<uirse L as i;* naiLiral — cLi^ues, but this cliquincss did not obtrude is*cH" and nmu- on twlinns : s|M?Le of the tioiucs, 
the drive*, ihe vitws, the walks — but always spoke- most of the people, ^ewnne^s ilm-fi^i ehami : I told of tins content- 
ment of nn mximenee wlLL-re the scanty side of life is little felt or seen— -where <mly ih* hhjcw refining,, saiLsfyinf calliujts arc 
folNiwed: told nt ihe bright minds of nteuaitd women, who work and ttre-am and deh-e and think, create, product: liow men arc 
fascinated with the mountain-grown lotus — aitd yield not to glittcriug offers- alhiiiiig inLo furtlier iiulds, but slay and dream 
tod work juvay then liv^s aud lov^e Scw&uee : how women, to«K. live <m and <hi lVohl year to year until itiaity years arc psscd 
jintl m-irry not. Im^sus* forsooth their marriage means departure from Sewanee. 

She had luien iu Sewanee once : canac over with a parly from MnnreaKle, hut, of eouise, knew nothing of its inner life, 
ThaL nielli I tliiut slic thought the matter over, and had I h«m dean nif sumeihing or vice-chancellor she would have 
eliiisL-u Sewanee; as Iter summer limine. 

'JO We talked (hf itiinj;s..ind ihing.K in general, fl.nri- when wt readied BimiJng'haim I w* »nt right stirc that I had (ussed. 
Sh* ex]msiiB(l ;■ desire- tu ^- L - am- m ewning dress again. and a*ked ahotit lliosc little diamond*. 

We Unshed At lIll- Harris ivilh lwf friend Mjijor YaildcTSOhTl Mid IUJ r fncild Dr. Woody. The rnajcn- mid till? drti-C(w 
twitiK alrtth ckIhI friend*, n«r t| LiarH-l te win :t cnilRVni :i I nil?, jinn" I wrs proud of her. I miwrd »*eing htfJ" at t^LL' train that 
;LfLL-rcn -i:.ii . am: liuiT nij;]Lt lictl wiLh TJr, tVmi-id.y f(ir N-"i*h VlUCi Coming on to ScwPinev the FK"*! day, M> *!a.y On (hi? slhjli n Lam 
wft* Orlly uf hcmrs : tint, 1 itcxt day I wns agani jii I ■> . „.:iir ins my ih.it. Sum!!:, I>> -^-i iuy Inriul Ma:minj; rni laLi sLntn. 1 *. 

H]ll l was lEnhg-nant 1>eL\iitxt- niHjlht'T l^L^ram hatl t<>l<L her thiit jiflaiss nl ^1ji1i l CQtlld nnL evIc-lxv her eldef ]£i,ivt>l Eruni 
Wjudiingtun., ami jinu|h?r cms' h.-id snililary huuoiiTS llirn^t npnit tllTH. They 'Vi'cnilil ^a-nii* :m->lL iWL-k. SIil 1 w;l.^ mi 1iLi.sy 
forming :L:| d expresdiiK npiitiqqix jl wit lier friend* Itial she had «r> lime in lUten lomy tron,tde«- I n-a» Tim hu certain lhat 
I had not naraed. 

I went (<h Mii'liilL' (i> luih friends' wi^Ldi n jj t find w^mitTt'd. [ did n<ht write,, Iral wan written li> Inns, in ]HJi[i/iL : 

Das r Dr. Tiu&erj 

I am Akvi dm cent-fiaf tbia morninc; ; 6al on my IkuIe. k* yon will hcok evihHI, for I Uinta pfiw! jiki a line. I hml a l-rlcjji^m jacrfcrl:! jr from 
IboH people. Tnc-nLay of (heir depart are from tVaihingtan ii now <LeGTii(ety aettled on aijune lrt_ Tail would pill litem here ncitl Thurvdiy. 
Now, iknr boy. why can'l you go to your w«l<lii)j{ ■■n ill* fir>t, whkli Dr. Jiaanriay; Bfiii impcralirr, an'l (hen -whiw Iicit on Llw kcoikI and flay 
■ny iray owi Sunday? Von won] J do noLhiii.i.: J-'riilny or S-ttnnlay al Scwnnw;. S!ow r pJeaM- help me ont 1*^,' ■".■rilLnjj me to e-xiKct yourr clwtry 
stlf nesJlTburaday it 3. P. u., w thiit you wilt be nere in time for din.neT that evening 1 - I b.td iLown in the tlepdii.; lliink of being tick and wa 

one liut nefroci iTDnnd, and. no one to rare if yoj live- or die, and ah ! wrll r wlul ii (he nse (faiahin>K Hf«tn( it, lan( ycu will cttiuc anil make 

my hmiH-.jKirly a Miccea*. jkwie way, I ?or( of look on you. ad. home Folks (o help nic en(ert3iin (liose >j" l '- ; -' 

Db ! tell your Mobile friendi (hat if tbey don'l hare yeLlow feii-cr I think I hliall ipwnd lm werk^ a-1 Point Clear in July, a* yon pare my 
way lo lucceai mow. 

Do you know yon are aLxmL tlvr only pervon I can think of llial I t.nilil l;Lr Li.-n- ihn uii^iiin^, [ irq In ;1i.li cvuvLitinn tha-i oTilinary peo- 
ple wonVL bore mr r but you are aucb m crank tbit one never know* what lo FK]>rv( mil. ui ycni m-.fr lmrr A-. htit. 

tt'ftBiUfilfiAV. LI.KWKI.LVJf i W. 

ThlHfVit Me in j(oot3 fmnie «f mind for i:iy tritin^' wedding :md WL-ddilig lJttaltfuSl, atld I Wultdcred hftW ^tuni the 
chnrrninj^ Int <>f ml-^1:i^» I hiiri |^ivi-Li ncnilcl [ktuvl l lin.:nl cm nutcih ibi ;■ ■.■■ ;i . 

I '.vjil^L jind *r.w rlit'rc — HjiK itiurc n.a>i itr.r lLULirMj]n;in.y . Tlbei lvtck liad bnauglit fortb gWCTlttliCtltjl duli» atid obedt- 
HM1PC t<> milstJLry rule, :lii i3 ;ij;;iiiL \ran tile li.oLiM.'-p;iT[y iJU!il[MitniLil. 

[ did jiot grieve at Ijeing. viitli Mm. iiajn!, tlineiatife gUL-hl list. 

Tvnidayx julvol'lI :iU r<:<> miftly and tlten ive MLMit (jd HiLtitsvilLc to attend the Ch(Lrrh ConvocAtion and meeting of tlte 
BrotberlnnMl ot" Si. AodlYV. I itiirodnted niy friend Thonta^, and she liked hi« eyes, and quarreled because he- was, not 
garbed in ItLx rltrii.Lils. 

We drove one attetimou la Monte Raiio, and I talked again of Senjnee;. Colkjje life ms in mind with tier: she &pokc 
of Living on East I^in'ii at Virginia : htte liad met Professor Eulioluin — lie wlio was " Keddy " in my day. and head-devil of 

1JT the S,\\ ]fcnici;ii:;LM — one summer at Old Point and ntst year si The While, and I doubt not lhat Lawn residency was hwjii- 
tinned dud considered, a.s ii is something to be Mrs. Prof. Malta, a I Virginia,, and KnhoLmn isa widower. Still she isachureh- 
Tvrmum thorough, and iuy words of Scwanee Lotns were convincing — inveigling. I am confident she made up her main! 
chat day tu help decorate Si. Augustine's next Easier. 

Tit my dying day I'll never know what came over the spirit of thai young woman'* dream. She showed me a letter 
from Washington staling HLOsi positively that "those people" would show up June aoth. Sbf regretted thai my duties 
would prevent my helping in 4) lev her house-party a success — entertaining (hose guests like home folks, /had not no"l out 
word about ljt-ing so prevented. 

I wonder if it was Thomas' eyes — he is on the mountain now and marts South about the 19th, 

May 1* that Kenluckian had something to do with it. I see from press. dispatches that his regiment us at ChLekaniaiiKa. 
Ii It only a few hours' mn to Decatur, and a colonel. I understand, can get leave, 

I I looks like 1 liavc 6t*n passed: perhaps it is not wise, but I will probably have impottenl buainewt walk idy friend 
-Miumiu^ about ike 20th instant. 

DHCJITFR, As,A, t June 9*>, cS^S. — Houj*,]i»rty mil *elf npt-iwl toni/ir™*- ind Wednesday it l/x&oul end Cltucttiinauajs. CqutiIigk oh y"<i\ 
SImI ai 4( RcM Heutt. ncwui. I . 3 '>">' 

This was the telegram, and I weut> as did rdso Tlwma*. sittl with hi* eyes and uni ia daicils. 1 rattier liked the 
house-party guests, even liked thai Kcntuckian, They u-ere the Mnd erf" peiiprt wlua luid l*xo places — travel around on 
railroad and Pullman passes, and have Western Uninn fr.Lsikv .-nirt all thai sari at thins — men and women uf ltie world iu 
the higher sense of lhat term, 

Altera pleasant visit among friends at the camp, (he parly relumed t& ihe plantation — ;lLL extupi the Colon*!. She and 
I had a long, friendly, mooniigln UiLL Shi- will n.n decorate Si. Augusaine's at next or subsequent Kaslers. She did not 
tell me whkh, but the Colonel seemed wrapped up in military matters, and llial other lienluekiau looked like he knew 
something. Al any rale, the house-party bad niiaLly materiaHztd, acid ilie ships had repassed, — ivrHiaiiLiitly^ 

SiiwAMtJt. JoiY iz. ifioS. 
'5 J Seventy-First Elegiac, CatwUus 

■ Tli<T jilcine wj.il ] wnl." once- niy love ffefltly uitL — 
H L jt wlio.1 a intuitu myly i*ttb to a lover burning, 
U'fhi- yt in the LiujjHiii^ wiudi or water* be'h reluminK. A Grammar School Tragedy 
TOM H ]■.%"»(■:« SON and Robert Fitzgerald were belli 911 low wftil Mis*. UaLny Chandler. That's when; the whole 
bauble Ikrhh. and had it not been for that fact, this painful arc-mint would never have been wriiten. But La 
explain: Torn Henderson and Robert Fitzgerald were stwdmnx in [he Sewanee Grammar School, nnd Mists Daisy 
Chitrdler w-?k a L-hanqing young visitor here last summer who had j«si tie*" ftradnaled f T0Dt Madame I^Fctm'j " Finishing 
&-]inn] "' in Haiti™ tire, fl nd was experimenting with her finishing arts on ibe sadly i Hcxperieneed ami sMLseeptible inmate* of 
lb? " iJnmuiury." Henderson and Fitzgerald bad both luen thor^ughEy victimised, and an intent rivalry ma the result. 
Bull hated Ibc -other with a deadly hale, ami the cshjIkhI was watched with inWnMl by everyone on the 
mountain, 

It was in the midst of the ramnur jteaaan. Tlit! whole atmosphere wax t-harged with a feeling of 
nervous excitement. Miss Chandler hud kchil- with Henderson to the Gtoe Club Concert , and Fitzgerald 
was sitting in bis room with Tbornp*H>n- his room-mate, and Brown, a new- boy who had arrived that 
morning. It was too hot to study, ami KJiageratd was leaning baek, with hi* hands in his pockets and his. 
feel upon the tabic, deeply meditating the- hardship of love, when there ffif a -Hidden knock at the door. 

" Come in! " The tone was nligblty petulant. He was in no mood for visitors, and conversation was 
irksome. 

The door opened, and IHack strolled in, pipe- 5b month, and cwlly made himself comfortable on the 
bed. Hi* perfect calm and good nnluTe was itself irritating to n, man In Fitigerald's frame of mind, and 
besides, bis dirty shoes were filing the fre^b counterpane. 

"Didn't expect to find yon in," he remarked, in a tone oF slight surprise. 

Filigetatd looked at him savagely. However, there was nothing in tliat to gel mad about, and be 
answered pleasantly enough. Blaeb pnfted uil in silence for a time, und then began again, 
' 1 am sorry to bear lhat yon and Mi*t Chandler have fallen out." 

W Fitxj^erald turned around in hi* cbt.it, his Gaee Suited and his eyes flashing. 
-' Who told you tltat f " he growled, 

" O well, you needn't get nail a.ln>iit it," said Black, coolly shifting his jnpe to the otltcr tide of bis rmmtlt. His* 
ddUbenUs munn was certainly eXMptTttlnj. "I just heard ibm she told Henderson the other night that you were the 
must conceited officer an the dormitory, and — " 

r-itnf;erald had jumped «» hi* fetl. He thought thai Hlack was &T>" 3rt £ to ' taSt him. a,la flc was in no T»wd for ii. 
Tiling had ttfi beer going jlttt exactly Iris way the last few days, fmd he could restrain himself no longer. 
'■ You're a liar! "" he shouted, " Vou're a dirty, sneaking H-ai-1 Vou. — M 

Blaek was on his feci in 5111 instant, find alwut lo spring at HtZffOlM with, clenched 6*1. when the officer nf the day 
was Iteard outside* and enitCTrilliug himself, he simply said, " W*1I fettle thai Later," and he and Brown, the new boy. 
walked out 

"Brown./" he said, wboi tbey had reached the hall, " Piutgerald lias, l*en Hying So get a fight with uw?ever sitace I 
have b«n herc h and I an tired of if. But when it comes lo calling :ne a liar, that's a point of honour, and I in bound lo 
retrieve it. I'm g^ing m challenge him to a duel in the morning, and want you to be my second. Will yen do it ? " 

Brew it was naturally a tiicml kind of fellow, delicate and nervoM ; bul being a new boy, he had v*TJ exaggerated 
rioiionH about tirammar SchiKJ life, and BLaek's whole ni.iimeT w;ls so changed . and he looked *u fierce and threatening in 
his auger, that he dared ntH refuse. 

"ATI right h then." *a.id Mark. "And it will be a fight t« the finish — you can count on that,"" 

The ttCXl morning tlte challeuKC waR Kat ;mi i :iccepled. It was to It a duel wiih pistols at twenty 
paces. TlLiiiniisun was lo act a* Piugerald's mnd, and a great tall fellow- named John smi vu clioscu as 
referee. Brawn wished that he had never heard of the Scwance Grammar School, and several times felt 
impelletl to catch tho southbound train nd get out of the whole thing ■ but he hivd tJretdy gone too far to 
baek out iu>w, and a fear of shame restrained hhn. Tike affair was. of course, carefully kept secret, but he 
ventured ich ask qui; of the older boy* wbtt kind of a matt Black was. 

'■IMoek :"' he said. ""Well. Mlack L* a kind of fallow I wouldn't like t» have utiy Iroublkr with. He's 
very kimmI nalured until he gets thoroughly ionised, but Ihen he's h— 3 ! ' 

PromniL- at five o'clock that pftenwwn the im-cai met at ^\m open space- near. "Clara's PoinL" The 
wttpOtttvCK eyaarined; the pri»clp;il» promptly took their places; Jnlmson gave the signal; a sharp 
rcpoTt Mhiwod— and Black fell. He elutehed at his breast and Lay vrriihinK in agony. Ibc blood noting 
freely Fmui jl wound jurf over the lieatt. Brown ran to htm and rained his bead ; bul hi* strength was 
£<>iil-, and be Itad just time to give hi* second his pistol and ga*p. "Take it and sltoot. for uic ! " and espiicd. 
His cartridge had snapped, nnd Ji»hBSiirii ruled that his second m» entitled by all lb* rules of haamnrtn 
one shot at his opponent, 

Hi 
Uy thi» time llrown's nerves were completely unstrung.. He was crying like a child,, protesting that In.- hail limiting 

against 1-iugerahL nnrt begged their not to make him shoot. But Johnson insisted that at wa* n mi* af honour, aaid 1-iia- 
gemld, witli folded arms,, proudly awaited the shot, 

Htowh xttMjij trembling like a leaf, the big tears, coursing down his, chcets, .-nirl his hands twiuhiiip with nervous 
excitement. He raised (Tie gun, and turning his- heart, shut both eyes nnrt fired- lie in?ard ■ gman. looked around, And 
^liw l-'iixKcrnld fell limp and lifeless to the ground. 

"' I didn't menm to do it ! I didn't even aim at hiui ! " he blubbered. 

" That* what did the mischief."" growled. Johnson. ''The IwrreU of those insiuU jire crooked, ami if you hud aimed 
#tniiKhl nliiBch other, you would both have missed." 

Then the real gravity of the Mlunlion dawned upon them. The time looked at oue another in stunned bewilderment. 
thLT at the hl«fJi«E bodia on The ground. 

" Wbtfi (« In* done ?"' snid Johpson. But Itniwti li.ul already decided, and was, running through the woods as fast as 
his Leg;i whhjM Carry hint, making Straight for the dormitory. Tin." Others followed. 

■ Hhjwjl ian. to hi* tzkoti, shrew- hinn*]f upon the bod, And wtpE bitterly. Then he jumped up quickly and began 
[Kick I ilk hit v;i1ivj — Inn -mdcUmly ri'ineaiiK'red thuit triers would lie ho train until morning. 

The supper liell rang. He was afraid logo; y*t he knew that IlL-s absence would betray his. guilt. The long, narrow 
Iml I seemed like the corridor of a prison. The pictures lookt-d down liiioil him with reproachful eyes, and the moaning of 
[he wind sounded m the wailing wi friends in sorrow. When he reached the dining-room the noisy clatter hushert into a 
deathLibi- sLIebLf. j;£i it'll ih;iL :iil v. v.-. hlti nl-ll'ul-h) <m him : his head began Hi swim ; the glitleriug lamp* danced weirdly 
before him; the whole room seemed in a whir! ; and then broken whisjiers jeaehed his ears— " Fitzgerald"— "Clara "a 
Foi bt " — " Lh. cold blood ' L — " so young, too ' ■ — " ' t hey say '* — " his rather "— Out on the lonely space at Clara's Point the dim twilight was rapidly 
deepetiiug into darkness; the mournful call of an aw! sounded through the 
swaying t r ee* ; the far-off sound of cow bells echoed from the peaceful valley, 
and the last faint light of day fell upiiu the cruel scene of death — as the 
dead body of Stack raised slowly ou its elliow, stretched its tired limbs, 
stiff from the strain of motionless position, threw the half-empty bottle of 
pokebcrry juice from its waistcoat pocket, and said: 

" 1 say. Fit/, let's get out of this and be more comfortable I " 
A tiri brushing the dust from their clothes, the heartless wretches 
scampered off to the dormitory to find the other fellows and enjoy the 
discomfiture of their unsuspecting victim. ■» 
,?.- ■■■ t do. not Iilow the tfnrn nor benr (he tlrwiE; 

Angelic nag 
Aa David did; nor*cc giu! vbhwis dim 

Vcuchufed Isiiih's !jn 

]ii wcnitnnui ikies 
Of wbsebi JiL'.l myotic light ind chcrnhnm . 

Rut look vou, the waves riiLe 

lit joyauft pride, 
Nfrt liiilLribt niiiiiin^ to the, anil 111* vul 

la iVBibftU plain 
TtHttttyUfr (rfc-lLisip till alL liaie h* put. 
SCUM d*y «f uppf *V Ply toi'Jf ™*r 1*. 

JsViw ltK|0™- 1 tsUl tinll'lh kvn'f-f *li _Y- — 111* MA. 
ifcs^Jfnf. Sdrtcuts to ih* S*a 
J* 

A* Ht vtei. from t 4ttli-«ng lookl n(f fai. 

5«* Mr MMlfthl Ur 
Of the fir-drtlrd, *h*rp iwdienoinr., 

Kiiiiw-% LhuL Ix-luw ill*, brink 

All * lnU"-\:n! h ^nL, 

]'*'t \' HCf nulling, and c*n »nfl divine 
By my*M i*f *inh( 
Tin cryHil lnix]il 
VuL plain of wn!er thai Mr afisvrp line failles; 
3d we watch death, yel 1h.i1J 
Cipliin? Wf vU 
I'roveJ ua Mil bud in ibow M*l line dividta; 
Sg, too r put dentil nnnthcr lift mart t* b 
I^HKt 111* bDrimn is a wider «s. 
13* Old boaiy raarar. older tTia.ii nil Inud*. 

Wlim ■ man stand* 
BreaMing lilt lirjft, keen salines* of Che tie. 

And Ihe- jpril windy pound 

Of white caps round 
SiiTif** enormous mumnin ereayubene. 

And rich itornidirfciiHtlocimi 

Wild* kail lucf booms, 
AehL ]ia*i liih tin the riiltliiiy: v, indBaira *ing; 

And when. through duuky l^tlit 

V.rrrU the gull'i flight, 
Wlwr* v.1iii*-MU hurtle mid the liarrii pulFs- ring; 
Thtn iLcwly through the itrile drift* si Lenlly 
Over Iiia ioul thedtep peace of the s*i. 
Si v. >.m i Ti ?4\ Juni i ; [898 

Mv Dear Pokto— I am quite suit that you will pardoa my long silenee stace I arrived here when you read Ihi* 
account of bow busily I have been engaged. 

En the first place, since I came hero my circle of acquaintances lias been very ipx-aily vidnrjpea, I never saw ji plnce 
like this before. One meets all sorts and conditions of dogs ltere r and they cool* from :lLC jiarts nf ?hc country, 

I have concluded to make amends for my previous silence by giving you a. sort of running ruwunl vi my doing* xin« 
I arrived at Sewaitec. Vou remember how sad I wan at the idea, of leaving Port Haven and all my de.-iT friend* th<f n^, uml 
you will not. therefore, be surprised to learn that for some weeks J wan quite low in jny mind — so imit-h m> ih.-u I did nmc 
care to make any new friends, even avoiding all the dogs I met on my daily afternoon trips with the hu^icy nt my new 
mislresa. Even Ibe other dog at our house— his name is Jack — did not impress me very favorably, lie is so fret- an J easy 
in his manner. Every time the gate clicks he jumps up and barks out, " Hello, girts!" or "Walk right in, old man!'* 
This was very embarrassing to meat first,, until 1 learned the good-hearted hospitality that underlies hisi quirjeieal uatute. 
He it was that introduced me to a grave old setter gentlemen whom I had often passed while escorting my mistress duw-n 
town. I say old, tltough he is not very old in reality, and i* really the most generous dog I ever saw. I have actually 
se*u hitn ftive away the onEy bone he had to his month. He always walks very sedately down the street, but he neverllte- 
Eess lias a keen mum of humour. 

Of course, at a place like this, where the literary spirit prevails to such a degree, it was thought proper by Jack tad 

13? Edward, who m but persuaded ine to cuter Sewane* soeiety, that I should he Introduced first to some of tin? literary lifihls. 
Accordingly* Jack gave a small whist party on* Sttmid*y afciglit, to which were invited, two of the most *tisiLn K Li Mud dogs 
on the ttOUJIttln. These I shall introduce to ynu by name lit this place, since (hey will figure hereafter somewhat exten- 
sively ihn>uj;ti(nji ibis, narrative. First. there wax Cftrto, a fox terrier, one of the DOOM remarkable dogs I w-?i met, and 
Ihc rw^y duag I ctwi haw who could so turn around 01 himself as- to catch hi* own tail. I did think he hud piuinised to 
show me how h# aid Lt without railing- all over himself. Inn I must have Iran mislnken t as liu himself showed ™* * was. 
He is ,i great dlliKtlefu, an well as a dog of pronounced executive lalent. The other mi Te-pctcl, also a lbs (Airier, This 
one I had heard of hefur*. having read some boots of his which. had led rat to suppose that li* wu a foreigner, and I mi 
quite surprised to leant thai lie was bom and raised riEht here in the South. One of his boots alluded to the Krtneo- 
Prussian War, and in it be spoke of tlte French people in *ueh a way as to lead me to believe tliat lie was a QMUML 

We had just finished emr #amc of duplicate and settled down to a slight collation nf dr>- boons, wires a knock RH 
heard at Ihc do«r, When Jack went to see about it ** btanl a wtee asking for Carlo, who immediately went out. louring 
his absence Tepsel hupirrd of Jack who tltc visitor was. I did iknl catch the name exactly, thrush it moded something 
like al Splacfc, 1 ' or " ShLark. - hut as I noticed that neither T^psel nor Jack seemed to take much interest, I did not inquire. 
When Carlo had resumed his place and his bone I of ■course exported to hear a conversation on literary tupics. bul greatly 
to my surprise this did not imfee phiee. Tepsel spoke feelingly about the fjencial silliness and rascality of American dogs. 
and Carto certainly gave m* tbe impression, that he agreed with him. though Jack afterwards assured me tltat I was mts- 
taken. as the whole KHK Of Carlo's v^irc had been in the opposite directiou. Carlo contmiseraU-d Jack un iht app^ar^x- 
of his apartment, and promised that when he got the Tort Haven furniture he would send him routd anything he wauled. 
I did not exactly get the straight of it, but it seems that Carlo ha* Mien heir to a vast accumulation, of the tnost magnificent 
household goods. which he very generously wishes to divide among his neighbors. After some farther trtuveisatiou of a 
general nature, our guests weni au-jiy, agreeing; to meet ns at a basteball game the next day, 

I Jept most of the norobsg and was otjusequcntly in good trim when our mistress drove off to the ball park in ot.it 
company. Arriving there we were at once met by a Water Spaniel minted Brick, and. another fme terrier who was intro- 
duced as Con. Both were baseball enthusiasts, but Con was completely wild on the subject, When somebody on the 
Seivauee team made a base hit he fairly huwled m ith ffke. He Inn.' u[h and iWxn tin.- grandstand and barked at the umpire 
wbenevcf he called a slrikc. and at insi, when a nian named Joe wu C*lled out, he completely W control of himself, bit n 
srrull Ihiv on the leg. and was earned mff in a Tit by his mistress. Itriik was not so bad. He did swear mildly at the umpire 

■5 s Yvlieit III;. master Kiivtii tii.ni a base on bans, but lie spent most of bis tint lying on the skirt v( a girl who had, a man> 
name, which I diet not eaicli, and looking up into tier eyes. After the game, as we were taking our mimreiw down Iowil l 
Jaeli called my attention to :i ttfeh-fed otterdog about to meet us. He said he wanted to introduce mt, "l-iiglish or 
Irish*" f said, Lel an undertone, as the dog approached. "' Ilu-s.-s-li ! for heaven's sake don't kl him hear you ; l-ngSlsb. 
of course. Why. be growls at the namnjf Gladstone." Wishing to- be polite, I asked Roll"— that was the new Aa>%'s 
name— why I had iuji seen him at |h* game. "Oh," he said, "' I never go out. Those people dug up about fifty bones [ 
hid buried out iliere, and t made- up my luiiiil never to go there until they had replaeed them." Just Then Carlo culled 
him and lie trotted off k^^wIihh- something to hi™ st-1 f .Lhout H > St. Luke'* '" and '"TremleU," which I did not catth. Carlo. 
seeing J act and myself, greeieil us very politely, and then walked off, talkhiK etflKStly to flallo. 

Tin; excitement of the game after the late hours of the might before, gave me a violent headache, find by nightfall my 
Cultdltion wiis such Cli.nl JLick calkrl in Hi Or.LLy, | \'ery white setter Kenthsn.ni, whn :U .nut- |ircxrrilied i Luge dose uf salts 
-IH4.I paiuled my farchiyn.il with iiMbne, It is needless |o say Chat I at Onte reeovered , w> thai I could take a shufl walk after 
Supper. Vl'w passed n jute at which a large Siliut Ikniivrd lady dog was holding .mi e.-imesl cuavcnuitian wilh a Isvtfr-col- 
rttfed and while seller, " Yon know Dou, M At was. living, J " It must be true. beCttUe Con says llial Newfoundland Jiek 
says that Tepscl says that Carlo himself said llmt hefaetkved Ihm xontelmdy nmM ln-licve it." 

The favqnrite form od" amusement here is the baying nt the Mcichi Society. There are several uf iher*'. ami tin? other 

niglil *J\" p-ucl Liiiil: in,. 1 In :t MLiL-tiiJ^ ill" u:ii.-. "]' 111- iuikU,' ol (-(nidqiiLnk^ [he meeting uas ralli^r |K'L - Li1ij"ir. All (hr dng:* prest'Ht 
hit rounded one whu ttayed steadily fur twenty minutes, after wIlll'Ii the other ilojjs Irayed at hiui one after another. tV"tn,'iL 
iIilto is 1 1 ■' k nicKhti the first d«|f hays al anything he fhiKlses. The nij;ht ituil I was present a very laTjje.. lawny setter, the 
LirKest Setltr un (h<; nunmljiin, htartetl the Ixiying al iiiLp^iie^, of Hrhiich it M.T-B1S hv is Vltv fund. This society is t;illed the 
3 - i, Q r U., and ns r\*n temnte* are alhiwed, the dogs crack iheir drj- bones wittioui feae uf what will 1m; s;»id al^hnt lhem next 
dny r The females, howiever, have one of their num. |nn-si:l?d ovtf by a very dignified daehjihtintl uf n mewt amiable dispo- 
-ili.iu. ^omcof them are vfrty g(Md-tiiakiitK *\AJKii. At lltuir nivetinK* ihey tin inn Irty, they only hark .->,iif!lj' atn| ineec 
sanlly. Their objKt I* * btlKTOleat one. They tr'njlritnil4; ln>nes wIill-1i ihey C"Jkc( themseK-es; W the support of dogs 
win i h;iy far lhu' fn)inL-itnHi of Other Jo^s. 

Anolher pojnihir am nstjinieiLt here is ihe C1";lsl-, wliieh takes place *m e^■etJ■ Tttemlay and Saturday, and sometime* 

'J'luirsd.ny iiij;lit^, On these fKcaslcinx all [he ynLnijj d(ij;s of Inflh sexes |NJl un tlifii he-^t e(»LLars .mid repair to a certain •ftjiidtivoLis aud -yolcinEil >■ chase each other n,P"««iil for hours, w-Lrh brief intervals of nest. Their elder* sit around rami look 
on aieanwhiLc. They caLI this procccdi-rag: hy a &:ri,-ij;:i niinhtr, ■utIll-c-Ii I did ikjI catch. 

TirdiLY [ wt'iii to set Carls, but I was nnrt at tlte ehn>r !■>■ .i fat mastiff who told int that Carlo was cn^K^I tad wutiUl 
it*.' iiic u-heb I was '" next." I then bwaiiie MIK <>f tlie fact tltat tltere were all kinds of dogs, curs, moiiErek., niul clojts 
n( k^khI uLanJiiift, all wailing to Irc ural* ani] ;w I 4- mi rluiled that the nearest calculation would iiu-ikc mc next alwnt 0"-' ilay 
jif(*TT tn-nvHTu™.,. I liift. 

N..H-, I must |Ki*t this iii order that it may rtucli yum to day. Bow-wow. Rrx. 

The World's Prjtw Wiwn yWi 4lt, *i*t wreath* are placed 

L'peri yOMr **bcb hrow. 
I viiiuli] thai you uii^rbt wake aoil lay, 
'"WHy h(rt hi Hie- u mwJ" 

Tlir ^«(U U UfAy <ri|h si* priii* 

'Till Hk*Lb'* 4yJil, icy Jiarn! 
Bh liirfiir- ill*- *™1 from 4xff tbLi earth 
Into the hr, dim Lirnl. 

Tin-it, indeed, in- praiaea lunjr, 

Hut vrhit avail an Ibejr? 
Tilt- hhL thiL <m]{d.L to hear a genr, 

Aral wbil rrnwuiiis it tlajr. ib> War It IE Oil] J' meet atid |pfrtpi:r [Itdt, ablOng i|ni p^ .ind jbkeJi ami k-tk* — aroanjr \-enve ittd itrtri** — abMjnj; tike ttfjllltT 
matter that RMS. to Hlakfc iipSemi^ii Year ll^ik, and ii'nerts- the different phase* of Sewaiiee'H ntudrut aJhJ alumni lih: 
■and work aud thought, MintL-tlmLj; shnniM !*.■ xaUl i>f Si-wa nee":-, until — Sen-ante'* Api'J.. whet Jir<,' in chjt ac-niy — ortr Ariay, for 
Soulhl at id "s soitK iiLiiktj lSia-ar jj'R'Sr.'iLiTi; Il!hv,vii and ft'Sl 1iy d^ed*. of i|"ie? duty niacL ntf mi^iijiI htiTcnsiu, us did [l:irif fdtlLufs Lu 
the tin follulSate day* of Onr fraternal strife. It i* only mrtt and prO|)CT that t^t world should fcnem-— thill thry should 
know — lllat SuhvaiiL'*' IK proud <■>! thtin. 

Ill 111* rtfinlar army Jire lieutenant* IV. l h . Stnne, Stephen Kllfott, Samuel Stay. 5. O, Jones, K. ]■'". McMillan, altd 
J«Wy; prLial*-*, 0«ftirj;i' I (ojjiwtt and Ward ll^toney. 

Majar B. F. Cheatham. <»f N"jshrilk\ *im nf Genera] Cbeftthbm of Confederal i' firm', Is u-ilh line First T*nrL*34M 
VbtUBteeifl. hO^at San FraodKO on the eve*f departure for Manila, 

Captain k. If. Kirhy-Sniith. of StwniWC* recently returned from (he MediWrnrnfran Station, actinft as Hurj.;on:i * l" 
[ittlteJ Slates, Irjjuinj; shij:,. the St. Mary, is also With ill? First TeimeKKeei nn il* way 1« aid J>eivn?y; h^ has r^t*iLtl>' tifttfll 
LininttreiL with assign raent UN Surgeon hi -charge of the ilki*.i<Nn of (he Jinny mm at San r'Tarurtscc, 

Wiih the First Kentucky, row at Chiekfl manga, i* Major llnvid Cattleman. 

J ■ i-i ci ClaLk'lier i* Regimental Adjut,in1 of lht' First KvnUieky. fie is rememherutt :i-% <mr wimilnK C-basnpiun at 
the Southern luttrstale Oratorical contest in 1*95. 

I 3 anl Onllcher i* Captain of Company C h Fin* Kentucky. 

Osc+ir Wilder is Lieutenant in Company B„ First Kentncky. "Slswts" js hchl in im\ag nienu:ri- for tv^rylhibx iltit 
«rule^r« a SewariK 1»y to Sew H inct cverylhiitg, (from ycultiful Crurifer tu marly manapft of athletics; "Sfcettt*' WM, 
and i9 b -everybody's friend, was preeminent in muucal and social matter*, and when he left n* to ^<> with hLx cnni|k.nuy n-as 
"dean" of the- mountain, having rcs.idfney here for eleven ye-ai*. 

Clarkson Galkher » Sergeant in Company C, Fi-rst Kentnekyr lie was one of the idols of (he monntain in football, 
ami Is rememWrt'd as one of the great half-back^ in the- '93 North Carolina game. 

Thompson Buchanan U nnly n private in Company C First Kentucky* but* when the front is reached, we know 
"Buck" will be in the frontmost rank. He hold*, the S, ■■ Ar A, record for hurdling, and w-p* Sewanee's famous high 
jumper. c6i R. V. W. Estill, the Mountain Wit of '^r>, if prfcUte tl CoopMiy C, First Keniueky. 

M. A. Reeves (" Roltkfc}'"), Hie Srsi baseniati of "95 ball team, is Kirii Lieutenant of the Third Temwssset, at 
Cti ickaroauga. 

P. L. Stacker, ftilL-lifiek uf 'gj learn, is Lieutenant in the First TeiiH*S!i**- 

Henry WaLterson. Jr., and F. K. I,ord, the latter ' Varsity Eleven Tittle in '96, are members e-f Company C. First 
Kentucky, 

Perey Brown, of '95, is with "Teddy's RuJT Ridera. lh 

S. D, Seholes is private in an Illinois regiment. 

wilner Shields 3* private in a Mississippi regiment. 

|[. R. Carson is Chaplain of tine Second Louisiana. 

(Jcorge I>. Liuuing is engineer on the Warn [untuck, trie beat which Landed the first troops at Daiquiri, and which acted 
as pilot at San Juan, Porto Rico. 

Private 1! P, Johnson was one of the ten picked men to cut cables oft" GuaulaiLanio Bay. 

Lieutenant and Adjutant E. D. Johnston, of Alabama's Volunteers, Left Scwanee in 1A04. 

FWm the above it will be noticed that Sewanec's men have already seen active duty in the present war, Scwauee's. 
uieu will soon beat Manila. Sewanee"s men will soon be at Porto Rico and in Cuba, Sewance knows that Scwance's 
uteri will refteet credit on Scwanee — on themselves, tlte-ir university, and their country. 
1*2 
I BHllf tuned lay rany -tidSlh, 

Aodcboae the nreeterl miuic from the 

And on my lody cilled, remkied to win, 

By music loft, lofl look* from her proud face. 

With penjLvc t-ywi iTie ill— ray hope* beil bgjh. 
I played uaiii ; ihe broke- rifjht in the middle- - 
TUj ui ■ Hot TiEnn, ■ ™ ibe iud, irwL wilh i utfh. 
My nope* tank in the coSd with uif ii ddk. what a. foot n pod i* ! 

A itncl; af book* full Ibnt f*+t 1iju;b, 
A ipeccli , in nuy, and. ■ qui), 
ItiUmhit do 1? 

Tit rpec^b that ELLi my heart to-night 
1a rich with look* uid touts af Ihine; 
So u the t*uy that 1 wiHut. 
Yhii valentiiit. 

1 riie, wiLh little mill, ind ilam— 

Kill buck to dream mare af thj look* \. 
A fool, I tntiw, 1o e'er fareflo 
Kail [liiofr* for book*. 
Billy's Plagiarism 
KRYBODY, professors, students, and — mewl important of all — summer ^irls. declared Ll the neatest and 
most delicate piece of wart in the "95 CA1- ASE> Cows— that* onr annual, you know; and to think 
Billy Nelson did it. That's what mode people Ia1k, The idea of big, stupid Billy Nelson, who never 
jKLVMid anything except a footbath or tool; a medal unleu it were for hammer throwing, writing a bit of 
K tm; liku thai I It was grotesque. The mountain wmulered. As. fur Billy, he only smiled in a mysteri- 
ous way. 

Bitty had never studied, so we never suspected that lie had any brains, and used to wonder how he 
r«niL-ml>L-red thu football signals. Timt was' the- verdict the maiiulaiii had long ago passed on Billy, and 
never ljtfore in the memory of man had he attempted to alter this judgment. To be sure ihcy smiled 
on Iiiiu when he- came oat, tall and siraighi, on the gridiron, and they applauded him to the echo vrtu-n 
his ^aat shock of yellow- hair would (boot hjlil fiota the midst of a rocking, seething scrmsinaj;e. nnd 
Bilk- would make a touch-down, cutting a clear swathe through an opposing line. But Uilly literary? 
— uml It was incongruous. 
Certainly there was a tradition 1 1 1 .-. - In.- W.u] |i;is*eda liiL-rauire class, but it was very vague and uncertain, ami mo oaie 
bolieved it. He had gotten his. gown. and nubody tver oui(e understood that, cither. The gownsmen rather considered it 
an intrusion, and the juniors lonked ■ffgricved when it wan announced, and even Billy seemed half Mhamed. He told us 
he got most of bis points on literature ckHCStad laboratory work, but nobody had ever remembered him to be awake 
during any lecture, and bia only prominent exploit in the laboratory had been an nploskui, whuh confined him to his bed 
tor a mL So we doubted this, [tin-, and considered it an unsolved mystery. 

I nbould have been as much la the dark as anyone l-I*: if I had not been Billy "* room-male that tenn. When we were 
putting out things to rights early i» the teno I, of course, only used half the book shelves and began riling the rest of my 
boohs in a comer. " (iuesx you mi){iit just as, wl-11 put those on the shelves. Sam," *aid Billy, " 1 haven't got many boohs, 
atid what I have I'll just .stick up here." aitd he placed two or three suspiciously new text luKtk-, mi a L-ornerof tlie shelves 
and then laid a small pile of battered volumes oti the luauiel near the head of his bed- Sheet curiosity induced me to 
wait ovet to tbe mantel nnd pick iheiii up; Billy regarding me all the while out of the corner of his eye. I fancied he 
wanted to stop me. hut didn't lilee to. 

I pieked up (be book*, <m& by one, very much surprised to see thai they bad evidently been much read. Books in Billy's 
possession generally remained uiieul. There were four in ibe pile: the first a k-atbeT-liound Testament vcHn marked pax- 
sases. The others, resp ect rr d y, "Shakespeare's Sonnets," Sl-n-lb-v"* poems., and tlie la.<.t a copy of Fitzgerald' * ,H| Rubdiya't 
of Omar Khayyam,"' 

1.&1 I looked at Billy in calm asioiLishiUL-ut. Billy seemed uncomfortable, and walked toward the window and began 
gaiiug steadily out. 

-l Whose boobs are these, Billy ? " 

"They are mine/' li* answered shortly. 

''But who marked them; who reads them?" [ continued, turning the leaves of " Rubdiyat," and noticing that 
exquisite quatrain beginning ; 

" Awtk*. fer nswwl Ha I" !iict»wiUif nl K hi 

H** C4*t lllc *l#nr *ltkll pui*itir *iJt* <e flight." 

was heavily, clumsily marked with a lead peueil. 

"Who marked them?'" said Billy, iti a ratlier defiant voice. " why. I did : I read thcin sometimes." 

Then il dawned an me that perhaps this muscular young giant, bo quiet and unobtrusive, had another Bide to his 
character— a side which no man knew and which he was content to have unrecognized. I closed the book and we 
continued unpacking 1 , but somehow I Felt a greater respect for and a truer appreciation of Billy than I had had even when 
he mark sixty yards for a touchdown last Thanksgiving Day. 

As the term wore on , Billy and I became warmer friends than eve r. We were excellent room-mate*, for our habits suited 
each other exactly, In the evenings, when I was getting up my classes. Billy was generally lying prone on his bed reading, 
though if any caller chanced in h the book iin mediately slid under the pi I low and Billy looked the picture of indolence. I 
sixm appreciated his sensitiveness on these points and never betrayed him,, though I resolved at some time to draw him out. 
This 1 found easy to do, for the ice was broken, but he soon led me (I blush to confess it}, far beyond my depth. His 
tnum-lfdMe of literature was wonderful, and long quotations admirably delivered from Milton. Keats-^or Kipling, showed the 
extent an4 variety of his reading, But Shelley was his favorite How he loved tho*e exquisite lyricsl 

I c^n *ec him now as-, with eyes half closed and his great voice trembling with feeling, he poured forth '■ TheSfcyLarfc:" 

* HiiL to the*, blithe iFiiril, 
Bird thou atvtw vert, 
Wlici fiviBi btivtB, or Hir it, 
Itourest thy full heart 
I il prvfi'uhr aLtunl <rf unprrdirfLlitcil art. ' ' 

It w*» * rereUition to me h but I became accustomed to it, tai Billy did me lots of good, for he shewed m* poetry in jo 

ninny tilings I liru) ncvt'i miiU'islnnitl Itcfcrc* The " Apocalypse" nils one ȣ his favorites, aud he nsesl to sily (and I Ijclievt 
]:l" yvils t:;.:;iI i lh.nl :". was liif j^tillkIvM descriptive pwm ever written, iVhen ltL L first said lhal I mentioned " I^esz-.i'ng and tile 
LnfcoSn," And the LtHist^pijt'iM.-f iwn discussion lTial L*pt li> up nearly nil nijjti L . ItuL ] ;mi wandering. Billy's love- 
sour nj.i no surprise i« ijll'. N'iii ihai I knew Itlpky ew a~rotc, but I knew he could write under certain circumstances. 
These prest-isted themselves in due order,. 

16$ I u-flK sorry for IJillv when he fell in love with Mi*^ AiiiUtsujh- IvvltyIkkIv knew it, for Jiillv wa.i aLwftyM ink n>f the K H]Li l J 
lhal *i in '.tii Jul i^l thnt young lady, She WBK veiy tiriKtll^ :m :lii1 jm -rp.-^, wluj hjid ftVttte tu the niomttiiiii far a duieieIi'n rest, 
Utd Hun tnkfii srnicir^, >inj;k- liTiiSV: -WOT*,, arid (mem twa JWHiring juniors liy stotln. 

It wUiOOd considered one"* du<y, ii Mtt modi; any pretentions, iii ;l literary w*y, to become qoc of Mi.is Anderson's 

^LtL^LLit**, 

ItuL for Hilly to romc ! People laughed. Poor fellow, lit.- lievrr (Lid himself justiou. lull would sit and look at Miss 
-\:nk r^.n. satisfied if he received only 3 smile for liia patience. Kni although he never attempted to enter verydeeply into 
ft dLsCieeiioii, Miss AnAvtxim sometime* forced him U? express lit Opinion, then the litcratti wlio expected ft taugh were dis- 
appointed. He did not make si fool of hinistelf. I tclLiiIl Miss Anderson saw l^ial tlicre was more in tint stalwart youth 
than lii? van credited with. At any rait; schj tolerated him, and as lor Billy, hi; fell desperately. hopelessly in love. 

This was just before the publication of Cap and fiovv. As tlse editors, and coittribnfein iiui all in Miss Anderson's 
train they rcalixuil that litre indued was a chance to break a lance for her favor, and prepared themselves accordingly . 
Sinipson, the editor-in-chief,, announced that he was working on an ode and received due encouragement, while Ilerlwrrt 
and Thompson staked their fates on short stories. Miss Anderson smiled sweetly. I happened to l>c one of that charmed 
circle one evening when Simpson, who was something of a tease, winked to the others and then turned toward Billy, who 
was chatting quietly with Miss Anderson. 

"Oh, Billy, aren't you going to give us souielhing for the annual this year? " 

The expected burst of laughter followed this sally, and Billy looked embarrassed. 

" Conic Uilly, do," wild Simpson, " we have a page vftcuri Still, What will it bef A poem ?" "An elegy ? " Stid 
another, ^ora madrigal t" sugserted a third, Uilly sflid nothing, Hnt ju*t then M«* Ander-xorc turned Mid looked at 
him a moment and »miled. Then he tnmeil townrd u< nuickly ; nl Yes, SittpOOfl, mv? that psge ; I'll fill it," The whole 
grnnp wns convulsed at tlii>, n'xrtnt Jilass Anrlvr^m, She only « mi led in a H[us.'er little way. Site wim an iihseTViiut jfirl, 
iv.i^ Slixs Andersen. Simpson promised with inchcL xgfeninity to kjivl; lh« ]ui];^i n,| d Ili11y a^ain .said he wimSd 611 it. S^ooi 
iislly ! Iliiu' well -Aiv hud t; ; l l 1 1^ L^-i 3 hint, ;ind how tittle he knew M't ! 

It was jiIkhlI it u-jL-k ilfter [hit, OHe i:it;:iL I ivai .sitting up late JilUrlyiilg few a t1n:il win n llilly, wlioni I had nut. seen 
that evening, came in hurriedly. He threw his hut ou the miLnlel :iml then silt, iloii'ii, nurUliii^ to ine, ;md Ixj^an to wiiti? 
rapidly. " liet'ii i.ikiui; a walk?" I asked. Billy nodded and continued writing, hut he crimsoned a little. { He always 
h;ul ft ridiculous habit of hlusliiug.h That, coupled with a red rose tie was wearing, and the bright summer night outside, 
told the story. It was a glorious night. A great, fuLL moon hung Low iti the «ky. 1 imagined what a walk along Mor- 
gan's Steep must have been, especially if one were in love. Just tlien I heard Billy clear his throat, and I looked at him. 
His eyes were shining with a great light; he was a handsome boy. I remember I thought drowsily. "Say, Sam," he said 
in an embarrassed, way " here "re the verses I'm going to send in to the annual. Tell me what you think of them.." Then 
he read them - r read them as he had never read Shelley nor Keats -'with his whole soul in his voice and nig eyes misty. 

M " Silly," I said, "did yon writ* those ™n«:*?" 

" Ye*," lie replied. " what do you think *f them \ ' ' 

" Think of Ihcm ?" I repeated. ■■ They are ■u^nificetlt, but [ declare [ don't believe you composed tlunn."' 

" Yes, [ did*" he replied earnestly, "io-ni^ht. Pith ber," and the honest fallow's face flushed. 

A* I mused on the joy, ud Hk.- deep, ibrubbiiig lav* of those few line* 1 thought I could guess what had liapjjened ;n 
Ihe Steep. 

Of eoursc the mountain was dumbfounded. Simpson d^ared so often that Billy never could have written tlwin 
( SiiujKwm'st ode looted grotesque beside those verses y ihai ii nearly ended in a fight between him and Billy. As for Billy, 
lie bore 3iLs honors very modestly, and tried to Ret out <nf the way a( congratulations, and retire into his old stupid -a-lf ; 
refused to join any literary society or anything. He had hit reward in one quiet glance from a pair of blue eyes. 

Tliiu v,:i-, the end of it for about a month. hilLy wrote no mm*, but took many walks, and looked abstracted when be 
was at 1u)ihe>. He read a good deal. too. but it was onLy funa hi* tnlnme of Shakespeare. 

At last the erash came— a; it always does to wStin of thh) kind, Billy walked into the room one night like a da*ed 
man. I sjvt, at a glance, something was wrong, and divined the truth. \U lit a pipe absently, and sat puffing and gazing 
vacantly into sluice, vrith mi expression on his strong fan; thai ahim-ed ihij maa'a whole soul was tortured. 

" Billy, 1 ' I said, ™ftly. ' ' ut it all over? " 

" \\> : " 3if :(.:■; :■ il, nirfbauically, it '- nil «vcr. 

Then I made a mistake. " Vou might have expected Lt," I hegau. but be stopped me with a quick, stern look. 

" Don't,'" be said in t l«w voice, '■ don't say a word against her. I ought U> have collected it, I was a fool. What 
am I fit lor but football or wnietliing that a horse could do better? She nt rifHt " 

"" Well," I said, changing my tutfk, " she inspired this. At any iaie tdie can't tmlce this from you*" and I tapped an 
annual that lay on tlie tahle. Hilly picked up the book and read his own poem in a mLij, linrd voice, 

"Sana," he said, "1 believe Simpson was right, It was her influence — marv hcTKttCfc tbau mine. It is a sort of 
fil^Ki ifKui He -I at tlsu fundi with :i -:.u:i ' [ coaldn'l <« it ^..dn. ' li^- -..ii [ 

And he was probably right, firr lit never has. 
* [wjtpig-nt; "A TENNESSEE MOUNT AiN EER' 
Cupid vs* Mars 

A 

I r.\ri'HNS\IJ t« k«™J1 Lnio Doe's the other day to get a coca wU, mid fomid Jim Roden there. I was glad to sue 
him for I wo T^aj*D"ii: Gratly, because I lilted him very much, nnd *eeondly, because he had made hm bis 
conndnmt 113 wliiii he termed bis " little ;»flfair h ,T and as I had reeebrtd ito official report for two or three day;* 
I was r:ii]iL-r lutkhjs to kmnv how Lt was getting on. 

Jim, n-a* rushing quite a pretty girl,, a Miss Howell, whp was slayitig at Tremlett. Of course site was ibe 
*wee.(rjHi Kirt III- had ever met, and Tic could never love anyone »;]«;. Thai is just as true at Sewance as at 
any other place- He had already told uic Ibis, but at the lime srf hli last report Use object of his affections had uol yet 
|.«-:i :ip|.::-.il i>t hi* intention*. So on this occasion when I (uked Jim how he was getting on and. he looked sad, I rather 
".imiK-vivcL cbiii bit had confessed his overpowering lovc- 

■ ■ Hit down and have something to drinh," he Said, " and then we'll lake a walk and I'll tell you all about it," 
Wlirn vie liad been relieved of our tired fnling by a rottple of the Doctor's most delicious concoctions, vre lighted 
imr LiKan-tijtiS iahd walked on np the html, When we ip* to the corner it seemed to uic thai Jim rather led me down the 
avenue Luward Proctor's Ball, but I said nothing, acini vee walked on in silence. Although I tried to feel sorry for him I 
e-onld not succeed very well, for to my certain kiiowledee this was the third summer that Jim EodCn had diligently gotten 
himself into that delightful condition in w-hidi he " eould never love any other.." I respected his feelings, however, and 
neither of us spoke until we reached the hall. 

Every oae who has ever *een it kinjws why this freak of nature is called a hull, tnji u-lay ii i- culled I'khIht'j, 1 [.ill 
no one fcuowsi at least, "dih oldest inhabitant." when consulted, could give n«drfi-nuX" infcinqaiimi rm tbc sulijrct. >Ion», 
persons say it ia so Called Wause a young lady named Proctor found it, while the bbKnb thirsty Junior will nutu y^ur flesh, 
creep by giving you a b&oin!*.-urdUdg account of the murder of a man of the same name, ulick*: untimely decease oceu net I 
at this place. But snBice it to s:iy that there is such a place, -and that it lias ]<hik lieen a favorite trysting- place- Jim fnnncl 
the moat becoming attitude and posed accordingly. "Burt." lie sttttd, slowly, "she kicked nre." 
1 Who?" I asked in an innocent sort of way. '.■:■■• i ni I felt like aggravating somebody, and Jim was the most convenient 
i*9 " O, > "i: km™-, SAt did. VILon er — ." He seemed la think the name too sacred to mention. 

" Surely tint Miss Hiiker ! "" She was the " bige^st Ji.iaLrt.1l " nil lb* Hill. 

" Don't \w ;l f^al, thick ; I mean Miss Howell." 

" Wlij-. that's loo bad 3 How did Ll happen f" I began to fcel sorry for him now. .-mil thought 1 hud 1*k«t show 
snra* iyrtpftthy. 

■' Well, I don't know ii-dp she did it r but I do know JImp *he did it : in the enhnewt. oipsh. uiiKmcerned way Imagin- 
able. Von know I began to rush her as soon as she came bene. I took her to (111- EC-i-ut Hcmday Hop, took her waLkhig, 
went to the ljaieball paints wills her, took her on a picnic to Lowt Cove." 

"Hold on!" I broke in, "(hat's where yon lost out," Hut h* did nni deign l* notice tin* interruption, and went 
calmly on - 

"And I took her on a moonlight picnic to Cooky's Rift. mid rushed her in every way I knew how, hut nit. it 
ma no go !" 

" What did she tell you when you aKketl ht-r ehi 1:* — " Jim would not let me Guish. 

"Well," said he. "' I'll te-Lt y«u hi*w ji ins. t had rushed her pretty thoroughly, and I thought that if I was ever 
going to have any show my time KjihI c«me. I asked her to go moonlight walking, and brought her out here." 

" I thought w." ■ ventured to remark. J in* looked at me as if [ had been a Sherlock Holmes. 

■■ Elmv did you know that ?" lie aaked, 

"Never mind, j;u on,'* I answered. He thought a while and then continued l 

" It wii» ;i pretty moonlight night, and it made me feel romantic, and I was in hopes that she wjlk too. So I began, 
mid told her huw much I loved her, and how I had never loved any one hefore. You know the formula." 

" What did she say ?"' I managed to slip in. 

" Slie scorned to be used to that sort of thing, and gave nw tin- n-n.,1 wing :iral dance. She lilted ute v*r> mueh. 
looked on me a* a good friend, and all thai, but she was not sure s -lie hived int. She was x* sorry we could not be just 
real good friends." 

1 " You didn 't let up there , did yon t " I anted , 

"Of course BOt ! What dn you take me fur ? A Sewaiiiee trfOteASOr > " 

" You are Jonah enough to he mie." I sug^e sled . 

"Thank*; hut anyhow," he said, "site wasn't lu be brought round, as the "Mods' say. So I told her she cwildi 
never know how ihlu-Ii it meant to att, and took her home." 

' ' Have ymi called On he J since ? " 

" So. I went by there once to see a fellow, and she was on the porch. She spoke rather outdly, I thought." 

' ■ Wed I , " said 1 . " what aro you goi ug to do about it ? " 

" [ dou't know ; I came to you to Bud out." 

■ p> [ did not say anything, tat, lij;]iri]ijj n c tgnre t t d 1 tried to think of some way to jet Jim out of hia trouble. He 
i pulling hand on his pipe, and aeenaod very downcast, Finally an idea si ruck mo. I jumped up so quickly thai Jitn 
nearly fell off the cliff. 

"■Jim, old man ! " I almost shouted, " I have it t " Jim did not jmIc what I had, but seemed to think it wa.a a crazy fit. 

" Out with it." Itc satd, calmly. 

" Wort the war racket on her ! " 

41 Do what? " he gasped. 

" Work (he war racket. Tell h#r you ;l™ k^'^K 1o [ h* w**V" 

" But," sflid he. " I'm not goiutf to the turn.' ' 

'" Of course not/ 1 I assented, "and neither is anyone eb*. But you tan t<]] Iht yon .ire " 

"' ISut I don't erai belong to the Sewanee Rifles," he ]jers,lsied. 

" Well, tftl her you are going with a company ftoan home. 
You can nankc yourself a captain if you waul to; there*! lObodT 
to stop yOU." 

■" Wbat good will all that do?" Jus asked. 

I hmkvd at him in amaxemeut. "Jim Boden," 1 jaid, 

slowly, o.ii--,.|iMi,^ the lit iW. yi3 liavi h*i;n :il Hk-wnntij :'■■: 
SJK yL-aes, yau know flboilt as lillk flljftUL Mis-hiu^ a ^iri as kobin- 
soii CnLwn' T Why, it will ma tie her feel aorty for yan, and pity 
is akin to tin-?, you know." 

" Hut won't I have logo?" he asked. 

"O, ypuss-n f3x that all right," I said, "A little hind" it- 
all you want," Jim's face fairly beamed. 

■' I3v Jgve, old man," said lie, "Tin much obliged. J '11 
liyi*," 

Twu or three dayi after that I met JLiu coruiu^ from cbma. 
He Neeined to be quite happy. 

" Going tn war r" 1 queried, But Jitn winkud profoundly 
atid paatMM) on, 
ITI ■#■ A 'Varsity Man's Excuse When ofYen in the *li»lr* af night 
I seize mj pea an<l try M> wnir, 
Athletic tbwujbt* th*^ tliKHijfh. my brain 
And mike my -earnest rl^OH* i*Lil 

M ■ iiii'"!l cenMUers- slii^v in-. -Li 
tJeluiiv-t' Likes-, htiJ fnlLb«k fcichsi 
£ tiki 11 X: of&Mhi »rwl men aLT-iUc, 
Of l-biI nam 1onjf ibiI ^pttiinnJ- *vi-lc. 
■; i! i.:n- deflrati mb I ilMiMiU "-iih. 
Qt ti\]rt. a fir kbA piles of fun, 
fit jiwtty gut* in foreign towns, 
,Vml brbue* gal on hoc by grounds. 

] ljiiiik id Aclitdu)**, flitt-?-, nnd jfnm**, 
Tilt 1 vli*sii|nMi*hLj» thmt C'ieorgii chunu,; 

But vrt will HSB, bt-JCIbil ■ douhl, 
WllCH »■: 3i:ivr ]:-1h><tL1||* M4HH1 «flL 

Aud this i* wny, Biy princc» flue, 
J liiive rwt wtitii-n i ini * line ■ 
I on not ^cii CJB word*, d**r ft in" , 
Mj mini in such » mixed -up whirl. A Question 

Trlt in*-, iniidtD, ie-11 hk true; 
(5t«-j«L L far ] an isinr crave : 

Win- 1 1 [hr Ic-llnm* JpQCMl With JIM. 

WlIiI. Ill* hiivw nioiin with you, 
1'Ij.j eIic- lu', i-LufiL loon Kith you, 
OC y«Jf f»try oeMty met; 

When vi-ii wall, n-nS slimmer blue 
trylirw liigh ie be-fitn't nine. 
And the Bid ■ all am wLtlL v«, 
- , I (itIt lir»rth het- li ill! liy YOU, 
S^C*r Lhcj-'i| »H ilrwrl IVir 1*1 

■, I- I nil--" finihUily lk-lniiri. 

When in merry Ira L l- rents n*, loo. 

l!vcr;r man'*, jtbut willing sttvt. 

Bqo * Im-iiiR rImu frea ysu. 

Von iliTO^jjli life lw'J d*nc4 *4lh ywn, 

S*y» bis sold j-uat p»ttt* fof jf*y. 

I^nr jrc-urwikB tim 'katb He'd bl»*e— 
When Lhe oUkttj (alfc ibis rH L 
Tell me. m*~*\. »trt 1 RifrOI ? 
«W\W«ssBi ■X* Jim Bradlov/s Nemesis 
SAT IN MY ROOM, in the \Valxh, gazing out of the breewfdled window into the night 
-«f a tliousand eyes," I shall pev« forget that night, 0" (he desk before me lay wattL-rc-d 
n. number -of unstudied tftit-book.t, my revolving chair Ml Vm b;ick tu the furthest stretch 
ni its c-reaking springu the liichi nf my student's- lamp had fln-kfn?d and gone out, and only 
ihv toftj low luster of heaven'* lanterns iLILwt the room, 

A few moments before (lie clear call of the Grammar School bugle u il sounded M light* 
:nit " hid lold me that it Ml half-putt t-uii. The quiet note* c*f a popular two- step reminded 
in*; that the Spinster*' gerkutll IMS lieing danced in old frWnsie- 

Tint morning the bright bevy of Nashville girl* bud token tlte mountain by storm, and 
the gaiety of the day was lasting long into the night. I was :hi iIll- entertainment committee 
and had been anionic the :-M,^-t of 'he gay. It was «nly hy chance that I dropped by the 
Supply Store and gLinted ovci tin.- evening's Ifanntr, The paper now lay Across my chair, 
and I was filled with a straiiKe, stilling anguish. "It can not be so?" I whispered trnK and 
again. 

Jim snd r h.nd 1>u4,-il tarn within a year's lime of each utber, and h,n: '..-.■■: inseparably in 
the pietu resquc 1 Lti Le taunt of Benton , M i ±*\ s*i ppl \V« knew each other' s natures, understood 
(■Mb other's wx.-;it!iL'sf*s iiml tH.euliarilJes. n nd nm never u:l any but tbe most intimate and 
congenial term*, Me mn tlu; cnl>' living child n>f bl« hrldy widowed mother, nt wnman whose 
exceptional fence «f character had been softened and deepened by a Life turned suddenly sad, 
jind filled with hitter misfortunes. 

The BtiicKiiM turn had eomc to my iifv first, and up to the day when he was called front the ela^s-rooin «t the military 
^■Iuki] Kh ih^ ljedsidcof his uuconsciovi* CilIi*i, JLm had lived a buoyant and tl»oromghly boyish life. Free from all care and 
xi'tiuils. thoughts of tlie future, 

From that sad day his life wju chau K ed. He left school and cheerfully took up the only work that NIUM his, patient 
and persistent efforts— that of a" apprentice in the office of the weekly newspaper. IJke that of hi* Father, Jim's, nature 
was intense, unselfish, and keenly sensitive to honor. I well remembtf the day when bis thoujcliUess kiiidlieark^ik-** 
placed him in a position where thu only solution allowed by hit wn« nf honor brought serious disappointment aud defeat. 
He had studied faithfully for the competitive examination for a wliota.^hipnpou which depended hi* next yeaf's education. 
His wort told, and twelve o'clock of the examination day fcnnd him looking over an almost perfect paper. As he was 
about to fold the paper the professur stepped to the board a.nd wTiflt: "ftuiwE— 1 hereby pledge- my honour that I liave 

■7i neither received nor K iven assistance oh this examination." Jim commenced writing the pledjire. but stopped. He had 

never thought"? asking l^r a.sMslaUCC. but had lie done wrong when he R taUt*d the ICf|UCSt of the mail mi his right to "let 
lr.:n lopL n( his paper a minute " ? Surely there <vas no haim Ln tlL.1t; the Student had CCTtrunly uol enhpied anything from 
bit paper. He i^ga™ ih* pledge again, but his pen refuel m writ* "nor given." He folded the paper and sat slill. 

When nil the students bad left the room, lie- wen I up to the- professor and told just what he had dune, not mentioning 
the name of (be boj to whom lie had sltowu bis paper. A cynical simile swept over tbe face of (be: instructor (be never 
Jilscd Jimj a* lie stuwly said, " ■ [ am sorry, Mr. Bradlow, hut I shall have to give you zero,'" 

That night Jim was told that tbe President bud called a meeting of the students immediately after the mofning services, 
in the chapel, There was the usual respectful Hush n* th*- finely preserved form of (be noble- "Id gray'haired scholar fobc 
and the ticking of tbe old-time clock sounded lilc-t' the falling 1 erf ihe blacksmith's hammer, as, he gravely asked, "Is James 
HndLow preset,!? 1 " Sa answer. Again, ami Lnuder. "Is James Bradlow present?" A brief silence, and a -small, 
hesitating voice came out of tltc comer,. " No. air; he is not here." Jim was- the only boy al^w-nt- " I am sorry that one 
of tbc twe* students is absent about whom J shall sweat to you this morning." Then, in vale* resonant with earnest pride, 
Ik tuM iinf ihe incident of tbe day before t *|ni1ce of tbe regret with which he was compelled to eitfuree tlte unflinching rule 
of inaikinj;. and beld Bradlow up a* nn example of tbe man of honor whom they would do well to emulate . His voi** 
changed, and in volumes of eloquent and scathing reproof be spoke of the boy who had received Lite assistance , and then 
dared to si.pi the pledge. lie called h|xhi tlw? students to find out the cheat nnd fdrc-e him frutn the school. 

Jim heard of the meeting, nm! was liesuughl by more than one to tell the name; of the tl i --tn ■m_-^t sLudent, This he 
would not do. A few days. later tin- student received the scholarship oat a lower mark than Jim's paper would have hnmubt. 
But,, after all, Jim could not ha.™ used the scholarship, for it was soon after that the apoplectic stroke came to bis. father. 

For a week hefore I left fur Sewanee I was witb Jim most of my simc. and I tan see now the firm, sad loot about his 
mouth h and the dnll glow «f bis eyes as tbey followed his hands through ihe Setter Irtstes. snapping tbe leaden iy|>e into tbe 
little iron stick. 

I heard from Man -often in Letters cheerful and uncomplaining, and at times sparkling with natural humor I knew tbe 
stock from which Jim came. 1 knew Jim. and determined t« help him t« an education— at Sewaraee. if possible. 

Winter vacation eame, and I reaebed home late SmnrcLiy afternoon, whicb was Christmas Eve. I had not beard from 
Jim lately, and m aiiiious to see bitn — almost ns amimis *jt I was to see a mutual friend nt ours who lived near him. 
That »i K ht I started out, uncertain at wbicb plate m call. I cante to Mrs. Eradlow's eotta^je firsts and was about to enter 
the Race when I noticed ihat the lights were out mid the place was shrouded in stillness. Not even the bark of Juno, Jim's 
lie-autiful red Irish setter, greeted tbe hnsty shntiing: of the Bradlow gate as I started toward * familiar ligbt shining from 
the welcome window of a stately mansion nfanie liellum days. Helen ntet me at tbe door. The sante tall, queenly Helen, 
w lib the same glowing greeting ; " l'aul, I nm so ^Lad you arc back I" 

>74 It was half oast eleven when 1 parsed the Br»dh*w hmis^ cm my w-jiy hum*, and an un^a-ty fu*LLcvjf eirept over rue at the 

picture that carne to my feverish mind, mnde happy hy my visit tu HeLna, h-u; re-p-roachibjj iti* Tvilb the thought that [ had 
forgotten to mention Jim. Neil her had nl:? spoken of hini. 

The tiring journey. Hit joyful hcinicvuining, Hrlm's beauty ktdwh more lieauliful and ber clkanns become more 
charming, the gloomy pLCltLFe of the iSr.Tdr.niv homestead , and my .anxiety aliwiil Jim, filled iry shattered sleep with weird 
dreams. 

"Hi, there. Mars Paul, i» di* de way dry teach y«i W deep i« ft'w'miee? Von better git 110. De fust cbuch bells 
done rang " 

Wtn-rtled by a slr^nce- voi«, I sprang up. knocking Uie clack o<U ihc- tittle table by uiy bedside. As I picked it up, I 
miiitcri that it iv.i» ivn H»'rlHH'k. I leivoLuiiiiiclLv gasped : "Skipped chapel and two clauses — had only one to my credit. O 
how si<;k ] fi^-I" ])t. 1 1 ill must—" 

'"Say, }.!ars raul, in ymi dead ?■ I done tot' yull nU« film twit was cnllff, atlil you know liOW your ma U.SC' to "struct you 
'buiiLde sin i-n shame er slumbe-riu' "way on de Sabbatb day. I doan kyer ef you has been up yonder in de Ian' uv de 
IcinxH en [Kqws imi bishopf , if you doatt distneigc from dat bed dirt niiiitiLt, I won't gravitate one scorn' 'bout using dis old 
razor strop on year royal eddieated parsonality . I doit' low once dat — " 

"AIL fijflit, TTncte Ned, I know where I am at now, and I'll be dressed, before the Chapel bell — before you know it- 
Jove. I aw. ftlad to be home ? " 

I dressed hurriedly, breakfasted lightly, and as the echoes of the last church bell died away 1 jumped down the step*, 
telling Uncle Ned that I would not be back to dinner. I had determined to thrust myself ou the hospitality of Helen's 
mother. 

The Psalter was being read as. 1 slipped into the last pew of the well-filled building. Our little church was always 
crowded ou Easter and Christmas. For once the sight of old familiar forms was unwelcome, for they shut out the view of 
the front of the church, toward which my eyes were eagerly strained. A* last I saw — in the third pew from the front to th? 
right Rat Mrs, Coiiudl and Helen, with Mrs. Bradtow between them. Helen and Mrs. Bradlow were reading from trie same 
large prayer-book, which Jim had bought for his mother out of his first week's earnings. The Christmas carols were sung, 
emd the procession of Snudny-xchix>l ^indents marched in, headed by a tall, strange boy, bearing the banner that Jim u*d 
(Scarry. The little tlLin w.nu:m next to me shivered. The church had grown chilly. 

As the yqnlbful minister ;inwe IW ihc- customary address, there was a rustle in the choir, and a square-set fellow stepped 
0U.1. Vrjss, r,ha[ was Ji m . The mqi( tmud forehead h glowing eye, and firm set mouth, Yet what a change 1 Hi* ppmd. 
nil abutted manner kept me, at fir^t, from nnt.it ring the failed iscettie. the «Lick. shnrl-slccved coal, and tltL" painfully shabby 
appearance of hLs whole person. And thnise- lines of care jicmss his, brow, the hollow check, and the nervous twitching o$ 
his maddened tnoutb — the- whole count e nance a mixture of u<)m'M and strength. His simple had been a Euird one — that of rurtverting weakness into strength, of moulding an independent will into 
sturdy obedient*. Ht replenidied the fire in the newly-polished stove, walked taick tbtrrtigh the choir, and took his place 
behind the upright, antique ur^an. Jim was sexton. I bad been in tlie TticoloRie-aL iJeparinient two years, but I had never 
known what it w».i to ptay with (he fervor that I did chat morning for tin.- "fatherless children and widows." We walked 
home arm in arm, and talked of old tinted Jim was cheerful, and a deepened sense of humor marked his conversation. 
A new light was in his eyes, which lie kept fastened on his mother and Helen in front. 

Hekn was usped ally beautiful in her new, gorgeous purple gown and feather-mounted bat. At dinner she seemed 
singularly serious for Helen, and 1 sat on the sofa beside her and listened intently as she spoke with a deep fervor nf Jim's 
life during the year past, of his struggles, his temptations overcome, bis cheerful guardianship of bis mother. 

As 1 Vi'i. jh-e handsome girl leaning on the gate I made a a inward confession, and a resolution. The resolution wa? 
that Jim's life should mt continue as it bad been ; that he should receive the advantages of a broad education : that hi* 
naturally bright mind should Ih; developed, his body strengthened, bis energies quickened, and bis cares thrown aside, hy 
a «urse at Sewauee, 

All things work together for the best — to tliose who aLlow themselves to believe it. My efforts, were assisted, by a 
happy and sudden change in the estate of Mrs. Hradlow. 

Jim was little altered as he stepped down onto the ancient platform among the usual crowd of back-driven, students, 
ir.il L-.iviit-* tlint meet the one o'clock train at the beginning of every Trinity Term. 

■" Ami i- !his little dusty village the end of my tedious journey and fond hopes? Where is your " tow-ercd city 1 ' rind ih? 
faEinms^n^'-lr.Tnjflc. of which 1 have seen sueh imposing photographs? 1 I feel more shut off from (he vrnrld and civilimti&n 
than. I did in my close find musty printer's room. Where is the University? " 

"Oh. ncv^r mind, vl.ku will find that onl soon enough.. Y"u will meet Wileo* to-morrow. Well,, bow did yon leave 

tllL'hl all at Ikhjll 1 , iinnl vfli.nt kind ■ if :l Trip did yon hnye?"' 

" j wis **n lh<; rjrs ckiiIv n day ;iml a half till [ £<>L [h> CJ-rm-jn, wh^-rc I .spt-nt 3 wlh'1; 1 :i -vt pight. [ am rattier tLftid. 
Mother Im very itmiti triable m III 1 r new LiltU' h-ntR', and Elv-leii s4 L n! jit 1 r Irtvr, Site walked tH» the stji ti-inri with lUe, aiid urtrfe 
ber purple dress-, with that society ptii uf vuUtn Over lit'r heart, liy ;lw way, isn't [purple- the- SL»wane« tolof?"" 

"'Yes. and (he qrdlege paper is ralltsl Thr Purple. I)id ynn DOtkt that disaingiiisbed.LiJOkiiig fellow irt passed in the 
cap and gown? That was Johnston , the editor/" 

"Oh, you meiD the little felluw with his head in tim air. Looking down on everybody above him?'' 

" Come, now, JUn, one or two more such remarks will hriu^ you a. uoetufiial visit from Heale." 

It wit the afternoon of the North Carolina game. The hip brawny giants, from she Tar-heel Stale looked down with 
contempt n:i tin pigmies wnuariiig the purple sweaters. Just after two o'clock "Beef" limped into the captain's room, 
completing the number of players and subs. Old Hepler stood awkwardly iu the middle of the floor, Renuic and Risley 

17* sat mi the edg* of the table, while across the bed lay SeMen, "Soap." " Noisy," ■ Ha-ah," and Bradtow. M Cap." GalWher. 

" lleef." and I'at Ait in Hi* three clialrs, and (he whs leaned against tlLe mantel and bureau, Promptly -it iwci-fifteeu, 
tffttfty men filed unt of tilt room iu joLI>- humor, but with a look cut ibeir faces- that meant a fierce aurl dngged sirnKKle on 
the gridir&ai thai afternoon. Blackie and Billy Reynolds bind spoken iu those few minutes as only our plurky liid*; taptain 
and enthusiastic liltLu eoaeb could speak. Our men were kiilu^ to do their duty. 

TIlu nj|H."s uiL eLker i-ide- of the fteld were pressed beyond rbe limit by a crowd of men, women, children, and coviies. 
Evojr one *.-ote soraewlrere a strip of purple ribbon.. AH eyes wefe turned toward the south gonL near which the North 
t'arolito iuuii were standing in a circle passing the ball round. Suddenly the shrill little voice >d '■ l.yib" pierced ihe air 
with ■' Here Ihey eoiire ! " There wa-s a sec-ono" «f -silence, as from behind the back-slop the purple striped slik-kin?;* 
imtteo\ finir by four, on the field. But it u--i». cmly .a xit-ond. 

The echoes of the last "Ah ! h ' had died away, the marshals had herded a]] behind the ropes. the icarnx were in ilteir 
j>osiiiobs. Scwaiicu was defending the north p>VI. Tin.' Tar Heels had the kick off. The whittle wunded, and lite leatlret'- 
houud toe of tire big full-back from the soulh nf the field sent the ball spinning throuEh the air till it ICtt B C d that it would 
go over the line. But "Soap" had the pis stin ami fifteen yards before he was downed. There ivji* ji _->,l L^lii [Minor in 
IShu-kiL- h \nkL-. but his hands did not falter. and E'jii pLunged tbrough Kcmiu/s opening for three yards. Tire .signal was 
again .Riven; someone fumbled the ba.ll. Uukk as :i (lash Nicklin, of North Carolina. »■?•* mi it- Steadily mir nieu were 
pushed l?ack toward, their goal line, "Third dem-n, four yards to gain." The ball went m the halfdark. "Noisy " tiroke 
ihfough and tackled hirn. but he nn tonjrer h^3cL rjac tdll. ■Oir teacn had been duped Ivy the dnnlde \kmw — all but one, and 
as tlm Liiterferenee dashed aroimd the left end a well-known form shot out from the mass, and n cU-afcninK ^Ucm hum; a^ tu- 
aw that plung through thea,ir, Th? lw*» play-tTs eaniedown on tire-rock. They lifted Jim (mm tlw; [*Mii of blood that 
oozed from his sliatlered nose, rmd wiju^L the ja^tat cnl across his forehead, They hotbed hi» li*ad ■» ie& eoli water from 
Trcmlctt Spring, and heAwoke n>r<>iis<riuiLsn*:aa. In vain he pleaded with them lo turn Him Ickim;, wepi lilto ababy, and 
called them all kind* of name*, They put KLiti in Wallace's hack, and from there h^, 1 watched the gain*. 

A ad what a ptme it was ! I'tohv ibe moment iliat old "Hep" rose smiling' from the bLiM>dy |»i e-^«k Lti that Jim liad 
saved for Scwanee till tin- whi*lle ble*- ar the eloj* of the first half r it was a hitter Ixattlc. with m> advantage to either side, 
SuTely our light-weight^ could »ni lu^Lil <™i a^aiusi the giaats dnriug the second half, So every muj thought. But thcy 
did. ' ' Nois-y" and " Ha-alL " u-fre everywhc™ at alt tiuies. " Beef" broke thtougb his rami as eaiy as if it had been only 
Parker, and Blackie wa*at tlwljattoni uf every jitay. No wonder Dr. Du Bosc rmd u> In? put larhitid the side lines, and 
tire Vice-Chaneellor knit bi* liai. \"d womk'i riiren of our most modest yonng ladies r^nKlit herself slapping Sammy Barlon 
on the back,, and Benny Wells was tumid liiiKgiii^ ih« goal-post, muttering incantation* to the gods of battle. No wonder 
professors, GfrritM, preBchers. Inlies, grummar >cliool hids, gownsmen, rtngs. _-iuri darkies wt-nt wild together. For was it 
not victory to keep such .a l*am fnun secn-iii^ — a team that outweighed outs ^igbu^n iKnands to ihe man, and that had 
found no trouble in beating (5^irj;in and VanderbilL? \W tl',ni^b1 't ^t■■^. :i =i i3 the Tar ikt'ls bjulcud defeated.' 

■77 Jim |i1.l>li1 f<M>tlw11 nil ni^Iii 1chi£ l mut neither of us jested max.lt. He wx* not a handsome fellow, and it was often 
wondered hnw n penMHi with such irregular fu:iinrt's could fail to be repulsive. But Jim cotiLd never be repulsive, no! even 
villi the xenrred facvbejul mid disfigured nuse which remained with him. 

Jim luul changed shire lie came to Sewanee. Tim Nemesis of defeat seemed to have followed hint ever since tbftl 
schimL <L-iy jil luniLi-. and his whale course, so far, had been a succession of reverses, -apparently undeserved, And each one 
followed by ibe nHNin-aiires &{ "hard luck, hjU boy.'" "it was a foul deal/' "jwb certainly deserved it," and lhe lite. 

In the- three years that JLni had been at Sewanee lie bad developed a deep fondness for Blacklock. and a mromj 
ndmiwiitan for Mercer Johnston. He believed that they bad done more for Sewanee than any student who had ever Ikwh 
«n the miam-nnhi, uot even excepting "Oeeslc" Brown aHd Jim Wilder. And lie was- about right. For the fruit* of 

Sluek'K f lltiTL'. tuid not yet bee-h harvested. 

A yttJ hiid iidb^ud, and jim was Slllng lhe positions of prominence once held by Ibis two friends, lie managed 
nihletir leant*, edited the paper, engaged LiL tlie summer contests, and had an influential voice in all the college council*, 
Bill his- Nemesis never left him — everybody said It was an outrage when became back defeated from Nashville. AH but 
OK of the other contestants declared that he should have been the winner, prominent Yanderbilt alumni. Nashville 
lawyers, and men unknown to him had come up after the conte I to say to him that tlic decision was unfair. Several 
pretty young ladies had introduced themselves to him, sympathized with him. denounced the judges, and proved will: tltn-t 

;l*sil::iiu-i taIikIi ifl the peCUliaT y >—*: -^V \-\ of agJpiCVul - ■ 3? ■ I i.m 1nl % - -s 1 1- -_; «n-|i;n;. lli.il \\w i'.liI-|i:ii Wfl* made .![ 

beforehand. He thanked then] all, congratulated his successful opponent, went back, to the hotel feeling that Vanderoilt 
had again defeated Sewanee, and that lie was responsible for the disgrace. 

The war fever had seized Jim among it* earliest victims on the mountain. At first it took a violent form. He made 
speeches, and he! ped organize the Sewanee Rifles, Letters from his mother and Helen came daily. Jim's look became 
more serious; the company disbaodtd. The excitement subsided, and Jin never mentioned Hie war. 

I was surprised that the «i(untion hud not appealed to his sense of humor. It was al*ut Quia time that he left for the 
contest in Nashville. The day after he left I mis looking for a letter of mine on his desk, and picked up a slip of paper, 
on which he had written ; 

The Sewuee RiSe* BbniKd (ot drill. 

Ttocy more they'd fpn old IHfjku h« Jill, 

And whip the- SpuLirdi *iii|cLr-li.iiidtd. 

Thvy drilled two weelci, Mid tliee, 

DHtnodcd. 

When Jim came hack 1 Inched jmd hjLlI him ih.-n I h.vl *.&» his poetiy, and w^ glad that he had learned to Lake a 
(sensible view of the siUialion. 1 lv did not smile, bin the crimson scar on his forehead j>aled, and there eame the same firm 
set expression of the mouth. That afternoon he went down for the five o'clock malt. He came in late that night, sat down as if otluiustcd, and 3ij;htt^l bin pipe iu sjfence, I shall never foTget the look on ]ii> face as I glanced across the table at 
htm. It wit ;im if .1 tlLCKiLsmiLL fccling* were contending for the mastery, 1 resumed iuy reading, but grew nervous.. 
Finally I <U.-liM-niLiu.-d m*|ktjlI£, and ils I closed my book and looked at him every expression but one had vanislted. and he 
spoke first. 

■ Well, Paul. I'm going." 

"Gomg w-feien;? To Mis* H S reception f" 

" No. I am tf&Lnjs ui Tampn. and from Inert to Cuba.'" 

He did bcH pii? mv time to decide whether 1 should answer in amazement or iu ridicule. 

"Afli?r tltu iir^r h-uvra from nroihi-T .md Mekn came, I gave in a little, hut kept on writing, and this afternoon I got the 
permission of Jtfrth. They mid thnt they felt that they were wrong in writing as they did at first, thai limy now 
understood bio. and wcmld not havr their feelings interfere with what I thought was my duty. They bade me Rod a|*jed. 
And now, Paul, I am Kuinjj u> tell ion what nobody knows but mother, Heten. and myself. I am going by home, and 
Helen a«d I will he mairied. I did not wi*h to persuade her, and even wrote that I thought that it would be unwise, but 
she answered that she wanted it m* and that she wa* determined to come in for a ^share of Hie jsrabvii and bonobt thai n-emtd 
lie mine wlteti I tetumud. Whnt a noble girl *he is' N«u\ Paul, don't say any thing. I've made all arrangementi. I 
leave to-morrow." 

I knew Jim loo well to try to nrgne with him. The bugler had long lie«n asleep. Forensic was dark and si lent. The rird fu.iL moon wan, just rising over the Utile 
graveyard. I started; my Il;lehS v>lkIh(I &iniL.tliiui h r n=i my vest, I struck at it to brush it oft 7 . It was, my fratentity ]>in, 
^ov-crcd with crepe. Jini dud I w^nr brnrtlHTS J groped down the gloomy stairs, stumbled through ilte Wahh Katvw.iy, 
and found myself in obr tlkhh — my r<*mi now, Mechanically I lighted my lamp, and sat down at tb« liti1« table L with 

the copy of the Banner before roe, 

SPANlAkUS hilVT«» AlTtfn ■KTUHHOHW fcgktinc. ■PaTTIK OPr OViMTUUMO n.iv- .:;i r rj«](KUi mmiv hik wiftt:]c*3rc, ANO l^BPRGRNTi nCi-fijflKhr. ib)f\ hr Lbs- a^hj™i.cJ rm». i 
OSf BOAPU PfckMi DlSl'ATOU BoaT DadmYi,*XX, VIA Kimisrajf, JAMAICA, JKraiilHy, JiilHU, 1 .$& P. M.— At %.&, 
Aiin-rn-j.ii 1t<k,3|>" l^enlwl noil miT joined by dttBcliiitHit of iuMiigenu, TlLrv jiij.n]inL h[hhi the iintv vf Gii*rai.pinmnn. 
mliliin whtcli thr Spflnlinli wire itnuijly inlrcucbciL Tbe ^jkiiHaIl tiring m-aa *.( fi^tC wjjil, I mi, American? and. 
Liubf^rai;* Iick»=i (A f"H *j- (hey approached the fori ir"i-/.i-. ■ -i i>, . thr- ltuilrr id ilir- lii^uijjthI? w»S jJiof "l^wn ; h pnng 
IrlliiT. fr^joi (Ik Amrriciiii rinti dialled fannn] to their fnmt, aihl vi JLh h tiiiuS rutlL [fcir mijn- r»nrr jKmml into llir 
Spwith BHt. C<"ifg>wn r^lloweJ, ud lie- Itoiu w«* coriLptetely raaltal. "nir Sf l| nlA le*» -p«9*1hhi l-utf- hundred ; 
tbil ui :lir I to >rr «=■[», fortj 1 dnd knd thirty mMnded. 

■7* LaTck.— Il ■■ leirned Inat the hide at tbe jrumf Amrri^in wh* mtlicl R?r»--*rJ ill iTn hwl of Ibc insurgent* 

»!■» "nilf Mra.'11'jW. .1 VoLim1**T tU(W -\ il-iv----. ■■. li' v<-n foiMl.l -1- ■■ -:■>; 1 1; ■- u...i:|l.!. .'.. .l \r !!.-■• '..\:'.i llm-ii^'-i I::-. ! t ^ ,-..!(■ 

■mJ ■ ra£>je»L cut icroii liii forebtfnd thil lucked *i if 111 old wound lwtd been reufCFted, A lew n 1 erne nLj- -a flrr bring 
tilccn to cienp, lie died. I l'LidhkL ("he pa 
diilry. I u|ten«d ll ]x,-t .1111 1 kaiied with my h-..;Li3 .l^iLin^E llm table. My hand fell Q:t :■ Utile red-backed book. It was- Jim's 
, jin.4 saw hastily MTTum-M in liis ltfild hand tlie words — 

]jcL other* write -wf llie IMiiijp (3imT it dunr 
[i-L- li i-:i t»1|.i n-i-v I :i:ivh -:i- :ii --f .!■ I . 

For r»f tnae nann fijilili fnr ■■ cauw Tlml a* (nit 
TliAt Inr n\j{kl milt tbe life nHf lie dnd. 

And ju*t Mnw was " -Svu-jiiitc — (he Inud rtf Jvdiularx And 
lite EiLTrm; oi inns." (J11 tilt uppoA-ite; pnp<' wn* (tie; last slinil 
nit" {hitt. [MJWL-rfnl hyini: itt (lit (VjmWk— ■ 

" In tbe beauty of tbe lib'c* 

lliriit Y.MI bona *erma, tbe u*. 
U'Ltb it fllory 11; lii* lnv-'i 1 

Tfjjtl [fiiLJi^iutiViJii and me. 

Ai lt<- illr-l li? bi.iii.- : i.iii IliiLv . 

l.rE IP, 1 In- lei nutc iin-ll I'm- 
Chj* 0«d 1- murCh illK x^."* 

JiJii'rt N'lilnLiiH had foiLowed Itini lu tlH-'tiiJ. My Li^lit Wii 
OtLt, and [ lay Ittiiji Atari ll£ at I lie vacAnl bed tiejiidt: Bit. My 
re^lhiMt fkx!]i was 1i;tu tiled Ikj- llm visum :kT tvrn hLiunv, !*ad 
t;trt's — that of tht- rldtilk'tt* mother and (Tac yjrjfiii iykLuiv down 
in rlii? liltk' MixxiiMLppL Inline. 
i^, A Plantation Love Song of 1312 i 

\.V:iir. 1k-:ih.ttI, thf IlkbOIL iwi llj(H bljjb, 
Th:cj>if{Ji [he- -. aiMrt deep* of the floilki'il llcjr, 

And only m me-LriL, h*d wlii]ijM>orwfcll~i cry 

,Slir>Ui fcilb I In- j;r.i.vr, wl.v-.- >\\ . low* il**p 
H=xxL|»e lite a dreamer tu deathly deep: 

Si> iHKilr, Itlillr OWtl. 

FW llit tJuHlmv thrown 

Ity (lit moon oVr the rose oik ibowi tbil flown 

H (lit trfrtir at raiting 1hee here ■lime'. 

J] III 

Helovtd, 'til Ihou ; lie mind is ](>w, Thy tatai* to my brent, LnTe„ m^, n»jr„ do noL ■peik, 

And thy drei* gleioi] whit* !oroi«b (be wfitidljbd'h tfiui*. l f or the light thil 1 we Lu In y dr*i* ?}■*% Irani 

] [Ml* lieu, O li»rie, for Thy Hep wtnra *!*» Show* me ill ; ■em) lit QojIi coUli y del rate, cheek 

To a lover to hnf; from bit lore ilel-yed ; YelU more lo inf beart Dun my mind, could tr*rn ; 

So come, mine ourn, -So, lielwied, inLiie own, 

Bor the ibid™ Uirown M*J BI * diadGW be thrown 

3l_v the msrori oer the rwe «k vhvirt thM bowb hy •orraw unsought or bjr (rouble nnkamra, 

lithe boar of wailing thee bere fclunr. lire tht» nighl of onr joy ind our pirn lire be flowr. Of a Robbery 

Ihr MimH. wlihr feet left ftwlpfinli in He und 

Tli»( |ti|;hn L W >Ll were gone 
Belbte: I milled trie ib*rjjiu of the laud 

Tl-I- 1iI,?1b w*it1 llklL ltllghed AD *oft lEnL lijjllt, 

1.i:l M:iiLir:i-r vi.i-.ih.it pliV, 
I I.liI ri.l;-'!H.-!l hit. I'.ir Lilt* fO*C U]> in lilt ni^lst 

And fcidsnl "litis -ill away, 
IHI Bef. >1TC. (MA Vandy ii a-layia- back, 

A-bDMiB" of be* *ide*, 
Aad Ifaiaki tbal victory i* ben, 

Mn IIUtlrT what betide*. 

l-'ul) many a. time hi* thinATU* thing 

Hy Ather leant* been thought, 
Bin iju.i1* aether late L* told 

When the battle hu been fought. 

So laug fa jranr fiiLI , foe V underbill, 

And IicjtIl it farad sad ful, 
I'oc khii yoa'1] le-j.ro that he laugh* bent 

XI' 1mm* laughter come* the tut. 

then, 'Vanity, work withalL yoor might, 

"iScnnct La the play I" 
"Tli coungc. boy*, and not conceit 

Ttiat'i going lo kid the day. 

And when die Bgbt hu been fought tli rough 

There'll be a glad refrain ; 
And herein liti the 11017/ true 

Of hew n gave them C1L11. 

'T«ft»* "riLll." that atarted trft the ball. 

Followed bjr all Ihe back* ; 
A VaHily eateliea, Hart* to run, 

"Sinipv'"' down* him in hi* track*. DrrariTHij Tfl Tirr, Auu or yj/j 

Arivuml the c- Hi) tin.- trie* to k'TKirt., 

But "' Felly- 4h found there: 
Tlii-li I.-.;iL.h I]ir liar, liUl nilll ISO ffii.ll, 

" E'.iji" fcilling ilijn ilnC *caie. 

"" Tli ml hUiwzi ' " ** Pciii r ^ .Lnth 1 i> jjai n ' ' ' 

5wrtly ■rttt" OnnrJi rr"»=*: 
FlnnRci. hard— bot Claiborne ptap* — 
" Sewnirec'* lull co down*.' ' 

Above the cboniKB of cheen* 
The voice of '"Steels " h ringroiil. 

The lijnal'i given, "joe'' pluujtei through, 
Four yardi, without a doubt ! 

Line up again! Yin — ninety aui t 

it'a "ijenver,- Link and la.ll, 
Who eraibea through oLd Vondy'i left. 

A amnogieT to the ball. 

Then. "Kill." or ■"■t^uaBt," grab* [hr pijj. 

ilia — 
It iiutten b« which rsue — 

ArCltlthl '. 1 1 ■." -• ■ = 1 1 1 , TI3ltl UglllJllflg *|3^T7l — 

"f.£Mh r " " What a beauty rtlfl ' ' ' 

]..-„■ ,:, .n.,,-, ' 7.K STl,-,!,' I'.i, lir-H. 

A*l wtii he Jilwjrn thr Irkk. 
Kii !.!!•■ ii ;. ..ri'.K lH-!iir.- I.i i ,!■!»•. I 

And V*ndyi» van u look *k-t, 

Then MUM Hie lime when " Beef" and 
"ChoV 
Sfdi! wide and hit the Line ; 
"l<x" pLuugcp through. " Tbree yard* to 
gain ! ' ' 
lie triplet it to nine. Cheer after cheer mount upward now 

from alL Sewanee men : 
The cry ii borne ibong the line : 

• m ll k * • Bitty ' "round the to, I ! '■ 

Tbe acore u noatk, The jjioaL ii ktchtd. 

ABd "Skeet* " Itiiei ujv IiIa ik*u , 
Tlbru, -.Mils the uiur aUI |ilay* ;■ il-JI trifkn 

The aauie IhLiijft-rtinie iunin. 

A ml at thceikd, wfaen vbirtory iTuWhiii 

Sewiiiee'* hiave eleven, 
t3uiiilndn iri'-cheen %a up In n«Lie 

Of the team of iLinety-ieveit : 

The nun i^Lvea frpftb a jiurjiLe glare-. 

The air a fiurnJe li ur-, 
And, fjiifctil -am *IiuU]iIl«, uiiiety-uveo 

("prupi lianda with ulnety-two. 

JIi+il ikiiuilly vtill we gine Ifaree cheers. 

Anil |{Lve them not ie vnio : 
Afjitu mc'iL %lvt- IIm-iw wtilt a vim 

V-iiw Wilder and lor Jtyae. 

HH3l*ti K li your fi.il, foe Vaenlefbill, 

And laugh it loud aeil Ja*t, 
pceaooii you'11 learn that be laugh* I**! 

IVlioae- Lau|j]itef count* (he tatt. 1^2 "After** 0BC* IHP ' miduLjjht ilneary, 
"1.VI1 i'.-r- : i-= ■-■-= 1 a- Mr 1 .1 ill vary, 
Ami l'Hii-.itk\l me by reciLHeg 
Ujut :i tah|(-iYif iffttieiL *care— 
Tl'lillr ] hutily wa* iiup]itib|.; 
Out Hi* fiin? pn)ni* nf icrappamj. 

AniL. if r.rriL Ik-. (OA, Cit t*[i|ai1(f, 

Gmllv i^|iiaik K , V ly'A rak — 

• Tin ill ri«y tiling, 1 mulltmL, 
ft:r!!j- l.i{fl*MiK tbn-iK. far Kane. 
Till U i*. *™l iiut&Lii|f ituine," Oi*<* h(j*Lh da I 1* number. 

Alt ! 'twu Ltt the hlrtik Xovc-tnbtT, 

.',:!■ I i-Jfh ilhllvJiLuil UIMIllitr 
1 .-.r- k-il r'llL IliA j|M[ And WOK 

Thai u|j iil tin- hlooily ntorraw 
VmJ) 1 W f*K fail* W*llH hfiCTir* : 
Viiinly k1iijii.Ii! aU|f i!n-p of M1HW** — 
(Vlrniw thai tiiri JiiLll 'I ■CQft — 

Or (tir jjnilirv?" i^vwn la Ntrtirjllr. 

U'liini [lir y [juiLml Qui ^ikt for plre- 

I'lriiHruii, n-LlrarU 1' rvnimni^, III 

1 K*il*u tack." I crit-ii, m pining 
witfi iIhh btw ji H i-'y <t*ititij( 

K«F lllr llutlllt SMIlt ^f [:i|>]ii llj; 

Vindy'* 111*11 Cor jjuld *cut jjore ; 

TIW-ll, ItlLlA my Cllidll-HT Lur llllajj, 

S*t 1 Jong with ^lujerhuriiui^, 
(JriOtHLflLL, hilt 4trr JrrATlijkiK 
t"*r 1 tint UpClIt ill*- W^*r, 
Till 1 nerttMi whaVl U-l-ii Llii-tmiI. 

EJAiL, ilk (tCt, bjfH-lL il-hILv Oi.lIIi-:li1. 
}Wi-V*d fall fL'Uab*b[fi thirmjfU niv cliH.ir. IV 

"Tl=v! " I cried, upitnrii ng, diiskieg 
For (be moiDfC-ut I'd be+11 ilrLuliiiij^ 
Anil wauc- frightful apparition 
II«iJ returned to fright me (tare; 

' Mn.ii ! '" L critd, ' ' art thou front Xuhrilte? 
TelL Dt, if (Tioii'rt Dot i<nvti, 
J tid vxwi lap iltep Vainly'* ^forr*" 
[,titi[i lit lay bpAn [h? IKnar ; 
thru .<[ Imi, vi itfci tutabf™ nnioiIikinK. 
An ou« WHO Pw xbtreh i» faoablimj, 
CHrflW, "S'wjHitTiiLdiT! store:" 
w* pl*j fortbidl, DtmsjK*] ■hj * 
Sokrates' Second Visit to Sewanee tli? Sag*"* having Ih?*;ii axHemhltd, who. guide by their wisdom the Stat of learning OIL the mother of ruOUH- 
tatius^ a certain Etpixtnjm* hming Arisen with nnieb IrtMahie, for illdetd lie was many StOILCS in weight., said : 
" Ijet nr* sunimun Sthltraten, Lu addie k» c'nif vOUniE nim it I he Sacrifice to PllliS*: for hlBI WJSC man Slid well 
vuT^.d in iI.l Li.n ■ ■: the- phiknsophrra. ' " Add straightway the wily Ouiggisseus, having arisen, "Nay, by Zeus, 
I\ptsLnif)0«," sriid he, '-for he ih ptwhr ami culiLJ nut even pay his passage across the Styx i let us rattier invite 
I'NiuLiis; for he. of all tliL- Athenian*, In llie riehestL, ;uv.l he wiHLld tfkc US many talents with wllich to buLlu 9 
temple lo Fal]ji-.."' ]+m [lie mi* faithful eapLLiii*\v]iu formerly I kid objected to tlit nakedness of tltc youths while 
they w-ere hurting the dutciui, and win? had |?re*enied jh otKd«t?to the contestant^!!! the Olympian jjinte. S""'>'. 
LlI us i j h :< L fttrget E-lophmanntot, Mid he. " kn he dill ramble' aimmft the groves of tile academy BO long 99 one 
ntiifht lake Lu journey to SpartJL ;liu! hunk." SiiiL l)ll- wt^es haviiiK <-"as1 their ^<otes, ttic gram til a tcusVa lied out in 
a. loud micv, " AndiL's Evuiskii]x>i. ye have cliuseiL Jvnk rales.' ' 

And su il ta.Ole nhcml that SuLralr* juurneyed uute iuutu lu tilt tiUnlUtaJlk And as the trail! drew up from 
Krnvanos, Uliere ran tu iheet Sokrates a t-eitaiit fal rnuud Jtia.1l, saying. "Hail, O Sofcrates, I am chief arctlQlfaild 
:nn eonie to lime! tltee with my eharcOt. " 
Ann they ascended into the eharlOI. 

Now, Sokratfs In-iilk thirsty, Oiiilluix caused the charioteer to stop al a certain wine-shop, and alighting, rolled for 
two cot?Ji'40lm r " For,*' said Sole rates, "they ate good for that tired feeding, and I have been some space with thee."' 

Now. when they had dfutik, Ouilkost said: "' Charge them, I pray tlute : fori have not an obolos about me," ]tu| 
the keeper of the wine-sluop being sorely wroth, said: "No, by Z*us : for I trust thee not at all." And having lieiii hi* 
he.™?, he quickly Ll-l fly an arrow which smote QuiLkox on the thigh. 

But thu high priest of yEsculaplus, for he was passing that way, being summoned , laughed srod said; " Paint it «-n 
inline, O OuilkoK." 

And he- departed, swinging his staff. 

Now. Ouilkox being swiftly rccoverc*!, "Let us go." said he, "to the house of the wily 0aigKis»eli3l. ,, 
■'Yea, 1 ' said Soltrates,. "for I desire to change my tunic, ' ' 

So they came into the bouse. A.nd the wily Ouiggisscus said unto him f " Hail, O Sjtraics, :md welcome, since it was 
my greatest desire that you come to addrt'ss our youth." 

When Sokrates had rested from his jnnmvy they went ont to we Che sight* of ibe dty. And there met them a certain 
one, the chief of police of the eity h Andyo**iy name. Now, he was followed l>y a .small doj;, which sprang at Sokratcs\ 

iA| ^r iyu-yi nr* 


''i X ^^f^a^jVj^ ■S td WJ*^ ih ifr- k*.t> uU£i i.?.TtM«J: ■"**1* IkiL Andym said. " Henri?, I'J ^relzi-l, :V>r [ wi-li Lo ask ri' (Ctat 6s Ifwt hIlhiiiLJ ftive j holiday at lei the battle Of M ;ir ;il h>-i:. " ' _ 

But ihey tarne hastily upon A terlatiL ttfakort. ebief of the syCOphan|s, who sAld to l>nii:>;:-M.'ns lhat ther* was an lip- i*»— St^t* U-vJ^v 
rCar Oft Mart Hitl, for MerhB-n;:*, [lie orator, was inciting the youth* to liaicle, And I hey hastened thither. n ** £ " ^ r ** — b& "' 

Nuw, sjK'iLkin^ L'l "hi. 1 oitdtilndes was ;t man ol smnll sAalure, and Sokralcs sji<I to Andyus, '" I^ray,. It'll me, who is 
speak iuj; , for [ hear a voll'l' ;lihI sus; :h> 311:111.'' 

And he having adjusted his ihchmx-Ic, said : " E$ok rates, il L* Brouno«% theOlogue, who is flaily A cubit in height." IW*-*—- 0"*-*"^ 

■ By Kens!" 1 said Sot rates. ■ ' htm g feat an orator he must he f for 1o I here is ore thai weeps h " and he pointed to t 
HoKessiouiS* ftiUii ^ h T i - i 

" N!aj-." Maid HogeJsimoJi, ,L I weep fur ihe army whkh 1 have just wen at Kowauos going to battle. * a^*^. ft— *%■ ■W^^. 

Nm.v-. eIll- Niimul (»r the opruar having reached the camp of \h*> \\ g}i; ■ .inv.rd . there cbiTgod therefrom one Millonos r a Nl*3tt*» . 0-*t+ J^t, 
lochagoa. leading a band af soldier*, :iml lit' having commanded silence, cried out in a loud voice, l "The>' have desecrated 
our country hill] stdU'ii inn banner, "' 

Ami Hogessim us lamented again, jjying that the eily was disgraced, 

Now, tbi.* caused mil-K an uproar thai g,nlebe*Tthe proctor, and Slakos, (he sycophant, were not able tc quell it. !*-<■ tf**J_. 

" Kay,'' said Sot r ares. " I have not se*. L n jsnch a tumult since the llermje were defaced at Athens." . 

Rut in the midst of the confusion there crept up to Sofcratesa lall man with a black beard, LcukosTiy name, wlm said ^w*^#*|i wfc^L 
Ifl &akrates. in a voice- h>w and full of mystery. u Sofcrates, have you been to the English Club? ""* K+yk^j f^*-*" 

Now, a certain youth, Weldon, having performed many antics, Sofcrates saluted bim and Mid:. u O younjf man, libal Tpfl**,X At. ******— 
aEUtbeCr 1 " , 

ISul hi answered, J< 1 4ni eajiijibq jinnl manager^f the discus throwers, and Ibis is the way I defeated the Spartan* in the C*-b+.*- f^^4^. 
OLyULpian jjaOhis." 

J, Btit," AiU B^phiM^he !wn,iety kadei t '"that is nothing compared to- the way I tackled thein in the great game of '$$." H^"*-j "fVj* trt^n*. 

Now, tlte wily OuijjKi«*'is 3rjulin|f (tiern L ihey came to a halJT whence proceeded the sound of musie. And Sokracirs r» J u-*T*^ t 
having etniitired what was the cause of this. Andyo^ .nn^weretl with a hugh that it was the boplites ptactieiiiK fur l)u> j;er- 
niau. Ahd entering in ihey saw lletoisihosTwIw aforetime had been choryphaioi in the tHJiuplv. hot b«ing flailed thijie-^J*^ t*** hji J*» 
front, hail i3jilliii.I willi (lie niaidens in (hi- li:i 1 1. 

But SekfaiMH. .«eing a youth danre 00* vcrj 1 grafeCully, said; "We have belter devotees of lerpsiehore. 1 ' 

But BekeistluiM, aiiswerinjt, "Judge notK" said he, "0 Sofcrates, by Overtonios? for lie is not the best. Von should i&»*Sll^ Lt** 
sue Utedaneethe liupLiEt; iw<»sEe]>." 

Now. wIll-o lliuy had lirfld of ihis,, ihey jirtjcecdcd to a certiau symposiuia, where were assembled ail the prtyfeKMirsr ~£-ft 6- 

And there waa a certain Ouueiswtm, running up \<y S^krates, said l " How play the Athentan ytinths? for when [ (*>*^ (t^*t^o 
pitched for thejn. tliuj- did dtfeai the y<jnih$ frwn Thebes" And he naTT^Icd to Sokrates at some Length his exploits wlti 
the discus. 

m '*S But Solvates- becoming wearied and seeing a certain diminutive on* passing by. he called cut to tiini, " Vhu an tlunj ?"' 
But lie auawered and said, '"I am iSarLmiikeK, 1 1 if mathematician." ^*' W*"**** 

"WelL, then," said Sokrate.V L-:in you measure- one of the promises of the wily Ouig^Meu* ? " 
And all laughed merrily. 

Now. there entered the hi|$h irfk^t, named Guej-rtw, wlici, L-ominjj; to Sokraies, .said: "O Sokiatest. nil! you. join (he U . ^ "w"**^ 
Brotlie rliood of Si . Andrew?"' 

"No. by Zeus," said Sot-rates, '"fur >Can th iirt*; in a member of the Woman's Auxiliary, and [ will have imii* of your 

bntlKTlHHd." ^tfcJliW** 

" Welt, then, said fiuerros.. "tart tlLou seen the laiitPw-h Lcli 1 liave huELt for the youth*?" '- lfc * t v ^T 

Muw- at tlie- word Link I^eufcos. rushed up crying : " Wlm said taut? For the tank is dry L and I can no more dLxptm 

nlystdf tlierem.* 1 

Sat OueLlesTmulterittg 10 himself, said : "Task ! Tank? it 5* time for beer." ^fc**^. vJ . vlJLt_ 

And thereupon tlie fathrTTjf BeplLOS. wlto served at the symposia of the club, tame turn-aft] tu teLL item tltat tli* haiujiiul ^*t- C*«*««*# 

WU mack ready. Ami < Hiie^ksi-Lis, haVHItf put a CrOWU UpOIL hid head, poured OUt a libation. So all drank and waxed 

merry. 

But wbik they wen* feasting there arose a great clamor outside, for- certain students-. Iieinjj drunk ivith applejack, called 
for a speech, front Sal; rates. So- he, having arisen, said : ' ' Retire now, youths, for to -in or mm- I shall give you a speech." 
So they hastily retired, followed by Elakos. 
Aud oil Lhe morrow So-kraica, having: addressed the youths, departed for Kowanos on bit way 10 Aihemi 
1S6 A Midsummer Night's Dream 
nuiHly, lull f- ml. ghostly 

in |1»? bed, worn ont by Of WfrtHiiK 4*riilrnfL bj- AwmI md field. 
Of ltplf T>rr-*d(h V«|v> l' lite imminent 

Detdljr bnacb." 

T svii midnight. Tilt faint rays of the flewlyvrisen moon 61 Led the mnn wiih 
light. Not a souud wa.-vlioa.nl save the regular breathing «t the awkward tium 
tlit unaccustomed travel . 

He was £ tICW Student wbo bad arrived thai day fn>ni (h-ur^ia ; a great, Vtll felkiw. with strongly devel- 
oped muscles, hardened by habitual Lahuiaii his father's farm. Ctpt. Smith h;id watched hinm.s Ik walked 
up from the depot, and joyfully noted him as- a [K>--.i hi-.- candidate I'm full -bode mt the '..n NmilImiIL Irani. 

And now be lay there, peacefully dreaming of tin.- dear ones at hum*, and his- wanderinjr thonghtfl pic- 
tured to bin happy visions of future triumphs on track, diamond ami e,rktirun.; in thedasa-room. on the 
rostrum. Tlie thought that bis Long-ant icL|iaied college lift- bud actually U-jtan ill Led him with a m,-:!^- of 
complete contentment,, and a pleasant smile hovered altoui the placid k'aiurvs of bis ctmnterjance, 

"A change came o'er tbc spirit of his, dream/" His. sleep ^tsVf trendded ami be Uxssed from skit? |u side 
from an unconscious sense of impending danger. He dreamed thai be was with Lite army in Cuba, First, 
he was at Havana, and dead islco arose iiota the depths, of the water and pointed iheir ghastly fingers toward 
Ihc spoi where the " Maine" lay sunk. A chilly wave of Itorror mark his fan seem coLd and In- shuddered 
at (be I nought of death, Tltc flickering smile is gone, and hij, breathing liecubieji irregular. "A change came o'er the spirit vf bis. dream.' 1 Now he is. with the fleet t>( Sampan steaming the " Merrimnc" 
straight toward tbc enemy';; guns ! They resell tbc mouth of the barber, the .-ihip fwiapi rcniud, settfe* arul skits f — and 

"A change came o'er the spirit of his dream," He is, Lti the prison of -Santiago. Grinning Spaniard?! with Seiw 
looking knives and brandished pistols surround him in heated dijeusstou. Horrible iiLMiruoieiils- of torture — remnants of 
the Inquisition— -adorn tbe sides of bis prison cell. His hair stiffens ; a ka\y perspiration break* from bis forehead; he 
feels his knees tremble! Then he is suddenly seized from behind, his. right Use thrust into a ernel-looting vice, which 
closes with crushing force upon it, a cry of paiu starts from his lips, — ! ! ' ! \ 1ST And, half loifMTiK from tine bed, he awoke, and, stuptf cd m the dim, uncertain light, he thought he saw a *m«l| L urhile. 
figure at the foot af ttii: bed with Ills baud upon his tot IttftiactivetT lie reached for some weapon, aud wrus sliogt to 
spring upon his wuuilant when the while- robed figure softly wIlis]*.'™! : 

" Sb-h-h-b ! Dini't make j fuss ! There arc twenty fellow* Ottttfdc tJie door, and they'll buck ns both if Jrfttl w.-ilce the 
house 1" and he cw»1y adjusted trie- cord on the victim's, tw, pullvd ii laid, and slipped out from the nwra. 

Then came a tremendous pull upon the court. The fc«.ir ■ttuger't roe craeked ; he came tumbling to it"; flw and, 
jta spite of his fnUUtk eflbrbi to escape,, was dragged aero** the roam, ihroueji the door, and out into the lull. 

... - - i ' . r 

And it ws* nut until, he reached llic bead of the s^nir* and lxrjj;an to bump down (he unearpeted step* that, i-n the 
stronger liglit of the hall lamp, he perceived at the Other end »t the etiid. »W the twenty athlete* he supUwed v,-tn: ilieie, 

but the single white- robed figure whleti had crept Into his room, anJ, single-handed and alone, had *' bucked " ilu: man itcua 
Georgia. So lliaa a-nd I, d**r «hi*. must put : 
Who liinnrtliew tfliqf the tine will be 

L'liLil mf?ta. Htirt prated to bcirt, 
I HraiFllt^ nk^f ™i<* *P«t l*s ni*- 

An J Irri tXH pPt«u«-oJ thy liiiul. 
Wlwir tHgtkfcil luiir b I undcntaniL. To Oira Wlirii Hfiiniilk ullor, farced to pact 
Yttini lib Loved oec, cnm-l tempi tltc k 

tlnif pri>*r lh- murmuri from. hi* bcnTL, 
\aA thu, beloved, irit I, thee : 
" C toil pn> urtiij,"' my, let it be 
(hr», oace, ilmyi, but for me. ,>*. College vs. Country 
KWANEE suddenly 4W6JU •* ti*£ fact that there was n war, The Literary Societies debated it, the 
flu-HoTi forkful ihi tat its eandy and grew ck^nc-nt ever Cuta, while their forgotten cigsra 
tnumtdered. Tke E'riHricKr bad given out in chapel tbnt the Jievrauee Kines-was (o be formed, and 
filially liuiii RuvUluil declared his intention of enlisting. 

Thai Lithl fju-l iv:i^ Urn much fur Ull- ninliiil.iiii, Svw.imi' wax p.ilrtutLt, hut Hot even for their 
country could they hjriire Bum Bo vis ton. The Suite 1 Gtffiiaa Chit- couldn't spare hini, because he 
UK the lieai lend*? In the I'uiversily : Ibc team wulrl not spare him, because be was the best fielder 
In the South, ;li»I lastly. his special chums wouldn't spare him, mid so Ben Carter and Billy Steven* 

Went \a remonstrate Willi Jlilll. 

"Hello! Bum Buylnron, yuu up there 1 " Carter yelled under hi-- window. 

" No, I'm leadtne, ;it the K. Q. B.„" vu aotwgfed from above. 

"Then you arc hardly very euUftaltliag', but we'll conic up." 

"Don't. I'm busy." 

"Cwd, we'll come up anyhow. " 

ISnni was Kilting at bis- cable studying a French Qui*. BiLEy Stevens shied hi* nortiirdjtmrd ai him by w;iv nf ^ruL-iiii};. 

" What arc you fellows up to?" anked Royhton. 

11 Up to yon," retorted Ben, m lie teniuved the Flinch books, took a seat at (he 
Vil-!r. rind filled hi- pipe with Bum's toljacco. " IVIiat in Hie devil u this we hear of 
you enlisting in tlic army ?" 

" ' "W-c-l I , I e.ucv» ['sis Kwin^," itiiielly wiid Buin. 

"What awful tommy-tot ! I irion^M yun hud more Httise than tint. What 
made you decide to enlist?" compliLhied Elevens from the lounge where lie lay 
curled up. 

"Well, fellows, I alivay-- u ;i- LKHriolii:. yotl kDOW, ami thought our country great, 
and Jefferson and those old fellows the Gnust Derj that e*ef lived, and if my father 
was alive I know thai he would wish nm Lc> p.<>, um\ then, man," stretching arid warm- 
ing up a bit. " think of the pleasure of paying* tack Uidsc Sjisiniardh." 

"That's all Very null, Bum, but there are plenty of EhL-uple in tlie United Stales 

«*9 Al.v^- 
wb eau blow Spaniards m> I Index : clerks, mid fellows, in town, ami nil that, you, know, Of Conrxe, if we were needed tt 
wotjht I*; tin.' thing to enlist, but there arc plenty of men without a*.™ said Carter. 

"Ye*. ISnro," struds in Stevens, "jtm mil graduate in Augn*t, and it would be foo1i*h a* the deiil to pull up and go 
now ; beside*, wc can't *|rarc you. old fellow/' 

"Ob, yon blow tbtt't mi, ItLtly, Sewaneewould'— "bnt lie wa* interrupted by voice* from below, hallowing. " BoyUtoH 
al home?" 

l *Yet, come up. fellows/' he «si*wercd. without jtetting up. 

A sound of feet zm the stairs and Itenner*, the baxehnll enpuiii, and JadEMna, the eotwh, came in. 

"Say, Hum, :i won't do for yon to go away, you know; The whole Kami' v,itlt Virginia. rle|seud* on yrui; yon hold tbs 
team together BKretbta I do; if you leave we hai.v mi cLanceoC heating,"' m Mice began the captain, 

"Thanks, old man, tint Hint isn't inn-." 

"Oh, shut ujn, Hum, you wnn theKame last year, ynu are the KtmngirHl pbycr llii'. vi-ar. and what are a hlaiued Lot of 
Column to the winning of ilie Virj;ini:i gume* " Maid J aeLsnn ■ 

"Hear ! Hear ! " faint from Hilly and Itt'n. 

"'Sewauee itf. ihn; I'. S-. College ;t. Country, eh?" said Brtybilan. 

" I* . -i i " t |>i.iL it i'.\ il UT*j- ; May " Wilii-r*' I'm needed i-i. where I'm ttot litM-di^t,' " said Ik-rnu-rs. 

" Well, mi{kW», \l\ l*t* in the day far me U: hive: to [ffrtr? my Idv* for SeWhnee- I dtofl know why it in, hut whoil- 
HH I Lhillk "!' ".lit- war 1 fcul hablL: and lung lo [bum- everything over unci inartli lo C"ha." 

'' That's, all filiL', liuiii, and vie know lhai you air mul - *;™, IkuI Jitwiini'L' iiLH'iln ynu :n moTe way;* [ban cine, ahd you 
ought to stay with ijul" 

"' Promise you'll give up this atad »Bte 10 practice to-niQlTOW," »id tlif Mptftls. 

"Yes, Buiti, your word." and iliey all crowded around hlnn. 

• l\!'"',v-. "Iii- i- Hi it fail', but if you put il [bis way I'll Imw to pffnolK.' 1 

"Good. old uiiin."" and pressing hih liatid lianl, they left. 

Billy and Ben marched off ^iii^ing. " While we are boj-H at SewAuee." Far utT at Suhleas ■hjhiv OS* toiik up tltc cry 
and hallowed. " Hurrah for t'uby !" Way down the s^ulb^ide .tuntul^dy hluit 1 a born vij{<orousily. From Alabama Hall 
cacuc tlic 'Varsity yell. ■" Reiucrabcr the Maine, to lull with Spain," shouted sodne fellows Proui the iiurthside. Then the 
Proctors began to stir and all quieted to a stray whistle ana an occasional footstep. 

Bum Boylston sat where they bad left him. Then he got up and Look down front his, desk a pictute of Lee and a ilai; 
itiserilxd, " Remenibcr the Maine," locked them up and turned into bed, muttering, "' It's devilish hard not to go." 

Von pee. IJoylston had the war fever. 

It was the day of the great game. ALL Sew-ancc m at the ball grounds and the grandstand was bright with purple and noisy wfth sheeting* urtd bhiwmg of horn*. On tin* tin rcKkT were [kplIkm! some Grammar School boys who would In; 
heard frum Later on. At lh<' backstop won iIl^ IUiIi'Tmwh ina-ntl vie,omusIy playing " Wiuchcttcr " as the Scvfauee (cam mil 
on the field. ""Knli, nih f Twr 'Varsity ! Hey up! hey up" Swwriaer-' " ' went splitting through the air. Billy Stevens, nrne 
in hand, was leading t3i* vetlinjs from the other end of the stand, "' Vl' hat's die Dftttcc with Bcylston?" " He's all right," 

Was ijui^Lionn) ;tiu) niiAwered Willi n jny*! milt jls the Irani Inxjlt [IicSt pLicex ;iili! ISiiui trotted to left fold. 

A last frantic yell nf tlerisunn Tor (he OpaKhsitiK team Jind tho grandstand quieted ihWi h Lu watch tllL- -i IM". . Ill (he first 
iuluug neither side xctired. 'I'lir siK-pnd umiiig cLixL-d willi the- junne result. 
"'This lit tin- lie-^t game wi' have ]l;h! in years. ' " said the diagram. 

" Yes, at reminds till- «F (rial yaiue I jsntehed in '65 ," answered nine uf the assiMailt professors. But his furtlKT remarks 
Were eLU shun by a liTtlhan-t 3iil liy Tliuinpxiin uf Kewance, foltuwed by ince front Rentiers, and ScwaneC made two scores. 
The purple Waved and dnltered, ain| the Vnivers.ity urcut wild. 

In Lite seventh Smith made a bit which bronchi in Sanders-, nucL still Virginia had not scored, Tile band played " Win- 
dn-.itcr " with renewed ardor. Blli In the ninth inning [lit- scales were- turned. Virginia made two runs by hard hit*, and 
twj nieli were uil bases when a bug, low tly was It not rlei-d Hi HiFyLhtwiL. T'.v.h had already heel) put out, atld tlte tpectntor* 
breathed bard. Tire Bob- Town hand forgot tii play. Inim Liad never failed to catch a lly, and even the runners Mopped to 
see him catch it. But it parsed through his bauds and s|?ed 00 to i hid taw in the left of the field. 

For an instant Ruylslun Seemed dazed. It flashed Oil llillL that lie had lost the game, Then 
lie dashed after the hall. Rut the yells of the opposing team, the- hush fiuni [111- stand, broken only 
by the coach's liorrifieri exclamation, "' Ituylsuni!" reached him. It seemed unreal; lie halted in 
hiii ran. Tlte thought came to him thai he had better have gone lo Cuba rh.ni have lost the game, 
He scented (o licaf tlte slioiitj; of the lattle. He thought he was wviuiiJcd, wavered for a moment, 
and fell. 

Fame seized the crowd as, they saw him faLL. The capiaiii ami one of the players rushed up, 
and the marshals had to use their caues to Itirc-p ttie crou^l olf the field. RilLy Sterns pushed 
them aside and ran to Boylston. Buia was lifted up ami taken tu a carriage. He had fallen on 
the rooks, As they passed tlte hushed ^ rand stjin.l carrying hint they heard hiin cry out, " Stand 
faet, men ! Rementber the Maine !"' 

Bum Boylston thought that he had gone lothe war. 
■ y. Til the Sphymx 

4** [it Ih* oM ilfcy* the- riddle at *1i<- Spbr 11 x 

W«*nB4n- wh-..-k is .1 r-.l.llr must lntniQij.il . 

SUM tbr R^'flt Dc-CTC-WiUbtf itUwd Ullaltf 

ller riddle now in nr*Hiijn. Bel the Sphynx ia ■. iromia,. toft. Untrue 

And very idle ii iTtc ancient itory 
I [our [l-Ldipiiii tbc problem roLvetl. 'Tij-dni 
To lluit wise hnv'i ftloiy Te (til tlW tfiK !•!*- 1 " 111* Jenrrf i cup 

I l-.r - l.i y hi- ii: I I: :-l wkW> tt» PU*i lliil* Buhner, 

Hctnl lb* dtrfc rWJIe^ promptly give- it tip^ 
Swnnr rfif nil 1*4 r. sod— bihtett iif-r. Wherefore, being vroimm. brrt of mm 
Slur judpeil liim. w>*- .1, Niskir ii I'lynsrs 

Told him line nisflvcrtf brrsrlft mi A (ticiiL 
Mushed, and nlumrd hi* Vis***, Itoc-el hit-c libuln llii» f*ble i-howi 

The way -to salve the Sphj-ni 1 '* prcwol riil'lk, 
I'or of himself the inmr no- hid li mows, 
I'-ii: vi':k-:i. Wfare the middle Of mil Hlbt dt*trl ■*/ thu ridnl* m«i, 
I 'Tl» *iiy wii«*»l, do BQ nun «un mill her ■ 

Jsrck net 14 xQlMr It, S»v*[ tlut the k m**t, 
i.:-.v- -.i it]i, tun) Itbuher, :-,.- Of Dead Lave 
Mf lore it 4**4. JfaL " nuidcnuir,. 
Bsrt **tl** little laogtimg tan-icod die* 
Who *«hbk» rrO»H om a l*A;Ti*j*» 

Villa the limJ (jf jciJlrril*?**^^ 

Sly 1iltk lore is gone. TbwiKh *fer who H«n 
Ttit- mine tod geoiblaiicr of my i-iiu^Ih-hL i - l- . ■ ■ L 
r r--r^ i;n- oil, wilh (.■■■Mlv-'HvuinK IicjhI, 
'"Hi D4t lb* *flm*. Ak wild beuti in Uidr l*lr* 

5lj- jrirfp pUt k* he* anuinjl. 'Tfii H* whoLe 

l^iT JHTKIKT tlC 3ILJ Lrtl r. BHI*Bta h*T lmWt 

The -nurte eve* «bJlM Uwrt WiuU my wcrahip rouse, 
hut fnmilhme tpirn lo«3t" a iLiflerent soul. 

Y*i 'til Ihe Lot of all the t*W «f nicn. 

Jiut went, ppr oeUer. Our wuni jc*"l i» lii'l 
J7ol by the- arched £nu and the cuflin-liil. 

Pnt wilt [kite-adit. Mw rnr imn ifiii 

|[ik]h- MiHt nr Hurt ill heaven. So reliue 
Can Lfflivr fttibi Lb:ii icrU-l , i-svf .iny n»ore. 

No (Tirtt Hif lr.-n-l ni K **» v>iik*- fun lier fOOTE ; 
My Iot* i? dm! Cwrrr, He *( jwtw ! m 
A Thanksgiving Day Game 
,-hoJe University, from, the dignified gow usinau down to the- most cli iwrderly junior, had anticipated 
it, had talked of U, ItarL looted forward to it for weeks. Even the youngest junhim., — those whose 
ml lefte life only spanned a few weeks — even they would talk very knowingly of the Varnity's new 
c|uam!T-ljfiL-b trick, or u-ould sagely discuss the relative strength of tin; lidfc. Yet, I ta>- tlie whoLc 
University had looked forward to Lt to a man. The students had come out in croi*-d» to the practices, 
niiul had miked hack ih the Hiiity fall evenings in Ike red sunset light and become alnaoat feverish as 
thty anticipated it. Aye, much depended on the Thanksgiving Etoy gnniv. ] <;lil sue thai field how 
n* it was on those iiulnnknal evenings; the goal posts, paiant and ininiohile.. n*tn through, swirling 
cloud* of dust, I can hear the heavy rush of meu, the quick decisive sig^njs, (he energetic voitx of 
our Utile toaoh, w!k>, distinguished by his Princeton stripes, won Id m*h into the stm^ling groups to 
issue a command, correct a fault, or straighten out some mi*untkr»ioHx:l play, 

I can sec it alL — girls on the side lines with flushed tiun lairii-d In thL-ir i'u:-. .jiving ^ (.-tit lo 

their excitement in delighted little screams or a tiny- clapping of gLovtd hmuls. when some friend of 

thdis would make a brilliant play, and the knols of students, with tJn-i r Ln.-wi/led caps, following even 

the minutest details of every practice with anxious intensity, ""id miking *j«it« fartailiarly to- grave 

professors, who themselves coudescemkd to sh^re the amiety «>f the itudtatf. 

And now the week's practices n.rt ]""""•"?(. jjjuI tomorrow thti itmh i* to hear usofTthe mountain 
t, on the last game of the season , 

Then the last signal practice in the gym. the nijiht before the game and the walk home 
lh.f~du.Kh the- crisp evening air and the sense vt responsibility thnt I felt- wlieu I rerraeaulieTGd that I was one of the eleven 
uteri. 1 1 was a clear, frosty might with a high wind blowing. *uvd big bant* of clouds seuddiog away across the sky 
allowed a full, cold winter moon to shine fitfully. 

r?4 And then— Nashville. The tense eraiteniciit before the game, the gntesqin incidents of former g*nt», and the 
captain's ringing speech echoing i« my ears as I passed through the b*s office out on the fifld. 

And then now my eyt-s h.id u-andured toward the side line* and how I had starched so foolishly and so persistently far 
rf^r face amongst the thousands iliTniiKitig there. 

Our men were passing the hfdl DOW, passing Lt. punting it, and falling on it — great, sturdy fellows looking ■■' t * '™n 
cubaat play as they rolled ever I he Iwuneing pig-skin. 

Wv were light, though, very light, and terribly out-clashed in regard to weight hy our opponents— bat then, bad we 
mil pliyud atid won many a hflltk -t^jlLilhlI even fifMlcr odds thnn we were to fnoe to-day ? If tang wore tight, at »nv Tale- we 
were H[tLLtk and not a team in the South played snappier, faster ball. 

Our full-back punted. The hall swung high ih the air, twisting, and then settled sixty yards from where it ww kieked, 
and from the crowds on each side there rose a cheer, from the tally-hos .n-.il dru^s and from the tcrraee -on our left o<iw 
eov*rsd with spectators, came Ihe fluttering nf bright ribbons and banners. — v*ma waved 10 encourage, others in defjai*ce- 
It was a large crowd, hundreds of siTitleaLi* from both nnrwsafiw, some wearing gfeai yellow chrysanthemum*, others 
alreams of purple ribbon, and as I >-iw the uuwljer of handsomely gowned women. I knew that as the papers had predicted 
the game- was indeed a society event. 

Tlie captain .and the manager w*re talking near by and I caught part nf whai they said. '"This- ground is terrible ; it 
bM fmaieu and it's thawed and it's soggy ** * swamp." I glanced over the level ejeen rurf doubting what I hejird. My eye 
traveled froni goal post to goal i>:^l m-at the freshly marked five nn<L tm j-™! line*. Then I dug- my heel in the grass and 
felt it slip on tin.- muddy ground in spite of my deals. For i moment I despaired- 
Out' chief dependence had ln:en in our ^uie-kness, and many a time OUT qukfcly furmed and rapid inivTii.-rviKvrv had 
j.:;imod througlt heavy lines where our adversaries had not been quick enoujfh ^" anticipate our play— but how could we 
nooff with any speed over ground where- our feeL would slip at every "Sep* The "Mir ;lckI confused murmurs from the side 
Hue* suemed to me like the sound of a distant sea as I stood gazing dully at that tfny |>ool of water which had eolketed i" 
iIly dent my heel had left. 

Tlien I glanced tip listlessly and oty eye was attracted almost mechanic-id ly hy a great puxph? flag that some one — I 
tieveT knew who — was waving fro™ the top of a tally-ho. 

It bore a large white "S" in iu centre:, and llien it was- that the words that I had heard months before in a speech. 
came- back to inc. " Our purple represents to us Hue color of our cK-mal hills ajud our while is the gleam of iis wintry cas- 
cades/ 1. The words mox in my ears, and I fell then as I had uever felt beio** that in .spite of our djaad vantage* we simply 
had to win that game. 

Just then a renewed volley of cheers and yells and waring of flag* and ribbons caused me to turn 10 where all eyes 
were directed, and there in Rreat black and yellow sweaters moving in a dow. steady trot, I saw our adversaries advancing 
They were huge, witli mailed hair and au appearance of discipline 3n their movements which I inviilonlariLy admired. 

'95 The preliminaries are over; the Scans have taken their respective positions: they have the k-dl ; wl- :Lwait the kiek-off. 

There is a pause : the spectators are silent, intent : the "nicer* of the day are' sta-nding n*:tr ibe. »idv line* ami the -ref- 
eree's wateh is hi his hand, Just then Ihe sun's light fall* mi a great clock that gleam* frmr on* ni iK* cuille^e. lnjildLisjpi 
and [ note mechanically that we fire beginning love minule- late, 

"Are you ready?" It's Ihc referee's voke, pa.FX4nn.ltM, cold, '"Ready." the captains reply, and (bieu I jdftnet; des- 
perately along the side lines, hopelessly, trying to ealeh sight of a face, and then c«mc the words " nay ball ! "" I hear Lhc 
thud of the ful I -back"* fool as it strikes llie ball, I hear the rush of feet an our men form their interference, find myself with 
my teeth set hard interfering with all my might against a swarming mass, of fiercely ed men, ihen ;i rrn^li <>i [Holies, a 
cry of "down" From behind somewhere, the shrill blast of (he whistle and IhcThantsgivinK^-nn*' has indeed couicul-illviI 

We have the ball and the playing is hard and fast, but the soggy ground is telling dreadfully against «* and chit men 
seem unable to form an interference around the ends, for they slip and slide at every *tcp r 

" third down, four yards to gain/' I hear the umpire say in a cool, measured tone. 

The hall Is dangerously near our goal line and the shouts and ydls from Ihe yellow and black side tines show our 
opponents already have an advantage, "' Now boys, its our last chance..'" Jt is (he captain's voice and there is i truavwr 
in it. Then eonies the signal in his usual ringing tone, "'a-i+Hi-S-io! " Jt mean* the fnl[-baek between anysidf ;md the 
center rush, and I nerve mj'self to hurl my opponent out of the way. The ball is passed and wt come mgecber with a 
crash. He is a larger man than I, but 1 spring at him with the energy of desperation and *iere hi* leg at [lit ankle with 
my right hand and thrust my left quickly in his face so that I stagger him back. Our center force* hi* DID to n«v sulm alsu-, 
and I see the full-back rush into the hole we make holding the ball closely under his left arm. The nuarteT.bark rpftaf* 
at him and I sec him knocked down by a strong, stiff arm. And now another figure lean* desperately forward ;»id down 
they go together. The whistle again sounds and the full-back rises'— he has gaiined his four yards, but the man wlm bad 
stopped him lies still with a stream of blood oozing from his mouth and his eyes are closed. There is a minute"* xilenee, the 
coaches pour water on him and then he rises with a dazed look, and lakes his place in the line ajpdn. while ihe side line 
eheera itself hoarse. 

The game begins again and down under the Hue I -can hear my opponent breathe heavily ;is we drive [Item up the field, 
for our boys are keeping well together, It is a silent, smlsborn fight. Ten marc i-mK ;md we'll l""t; a toyehdown. Then 
wu lose the ball. Tfcuy kiek and down the muddy field we rush, the white Inns jiasriu^ underneath «» rapidly th;it lliey 
seem like a broad white band, They get the b-ill by Mime nu*i:ike on jh cdTride piny find axe unlitln^ us for ;i touebdowii 
within a yard of our goal posts. " Ihm't let them make it'" I henr some one shunt, ami then [ mj* aver my uppoueiil'i 
head the full-back coming head down toward me, They arc bucking center ;md ray adversary i- wrestling ea thruw me out 
of the way. Together we come, There is darkness down under that line — darkness and btaws — and then the laekle beside 
me seeming imbued with twice his natural strength, Issni* forward wiih a cry and we throw litem back, ye*, full 
two yards. A wild, long cheer frmi the side lines And a s&rt tri" moan frctu wliere the yellow and black Aoats sliow thai our play 
has been noticed, But it is only for ft moment ; -in the next rush at an tod, I think, for it Ls on the other side of (lie line 
Irons mt, they carry the hall over, and I Lihiw it is ibe? first luuchdowiL against ns. 

The first half is over :lili] as I draw hmj my sweater and lie fnee downn-ard on the ground during the intermission, heed- 
less, of the eoach'B. scolding. I feci tear*, ye*, tears, for the game infant* net much to us, steal down my face. 

The lime of icst is over, Again we are placed tm iht; field. Et is the last half, the last chance. Our hacks arc doing 
brilliant work, It in near the beginning of fj\Jj htJf that my opponent breaks, through and tackles. Infuriated, I tight 
hiiu back again and again. He must never eome through anaiii ! They suake another touchdown and then we make one- 
hut the half is too nearly over and I feel we are beaten, nio*t «f ao* Iraekx have been laid off and substitutes are play Lug in 
their places. 

Onr opponents, have the ball. It is the l,i*t five minutes of the game. I jn^lK* from their signal that their play Ls 
around tlic end and run thither as booh as. | am sure I am right- 

The runner is iw.it the sidelines, right under the yellow and black bUDtn, and tls* mar that rises as he throws one 
of our men off is deafening. 1 dodge past the interference and sec hini alnuwt out of teach of any tiling but a dive. I 
throw my whole body at him with a cry— my foot slips, as I spring— a,lu Although I strike and stagger him I feel aiihself 

thrown off violently and roll spinning inlu the ert*wd with another player. I see hint downed just 
i>ey«nd the goal Line through the mist of bluax! uvL-f my eyes arid then roll over with a groan. 
|f"^^4(^_ ^ai^S ^ [ J" * WM,< ' 1 i& ringing and warm blood is dripping on the ground before hic. 

When Juki then, theu.- above nn- ] *mj the figure of a girl among the crowds ou 1he coach 
tops. She is. within ten feel <>f me and 1 wv hvi clap her hands and hear her little shout of glee 
as she sees what a brilliant play nur opponents have made. Yes. it i- she whom I had looked 
for so anxiously, She is just shove me with the yellow and black streaming from Iter dress. 
She is flushed with excitement and leans uvet talking to a handsome yoitng fellow who also 
wears our opponents" colors- She has seen me. of that I feel sure, but chooses, not to recognise 
nie, 1 ri&c and walk back to my plav« without feeling the cut in my head and hardly realized 
I was blinded with blood, 

I had lost more than the Thauk »p ving game. A'lHl'i r.r 
tb jAb/rr "J* 
Vfi 
MOWCrtN STEEP ■tti Two Tempests in One Tea-Pot 

A 
jjOW She Medical Department — or, rather. some of the student* thereof— have covered themselves with 

Mil* tiiiul m:d Rloty. ahd, thereaucnt, the juniors and gownsmen say "oh, pshaw." the thetjlngues. Sblile 

piJHjiji|(]y. Lhe KTurbmar-sehool boy indulgcth in exceedins; K^a and hilarious glee, und dat? prufessnus 

fxpn^ui regret— and somethiug else— if hereto" r,uJil w-iclt the greatest sympathy, The'^cbly" 

ceeis was, the eanse thereof, aided and abetted liy Pinekney. of baud-box origin. n»J the meat 

a1:init ib this wise: 

Skttta wanted football material* smd put M-k eafcle a « d athletic- mann.gieri.iil eye on one Spar- 

iHTser— nine feet high, aud a Med — expect LnK '-Spatt" would from the Med* get "others." 

iL l spread Lit his room came to pass ind -SpanuiiiberKer was Invited. 

A few days later Sparrcubcrger w** Reeled Secretary of the Senior Class of Muds. 
Still i few snore days Later "-Sparr" gave * little spread in to room, to which Skeels and 
Phirkney were invited. Also, was invited limit*, who- had been elected ('resident of the 
Sttttioc Meds; and then the tcmp«l begim to Kaiher. 

Some SeoioT Mcds. whil wen.' m>t ;u KpiLcrL-uk-i jc-r's spread, bega« t*i think that they 
had made a mistake in Ignoring Brake and Kparrenlxwr wi'h mIikv. Thu L-ujiscioLisiicsD of I hi 5 mistake continued to 
grow a* HrnU' and Sparrenberger continued to adorn themselves with neckties and duck trousers, arid to bow to Sheets 
and other University students. It si&zted and it Bind, and. finally ihe Vice- President — presumably with his eagle eye on 
the presidency — was appoiulcd. or appointed himself, a committee "f one to ask the President to call a meeting of the class 
in orck'r L'nil Ull' 1 'resident and Secretary should 1st fired, arid likewise the Treasurer, who was not ai either spread, but who 
was known iu wea* all his clothes and associate betimes with academic students, and was reported to have played tennis 
■with yemnft Lih1il-_-,. 

•]'1li- mftrLinK v. js tailed to order Saturday afternoon, but it never %*>*■ there. There was considerable meeting* but no 
order, ISrake presided at whut was supposed to be hi* own funeral He called on Vice-President for object of meeting. 
Thi* ge:nleniau declined to state it. -is fir** and second year students were present. WltKUpoa Taylor, tlie short-stop— 
nn>L siLjp-shnji-t — arose and staled, his platform, which was in eneet that the matter under discussion ( which " matter " had 
mf l»aen stated, and whieh wi», ht hct, mw stated duTinB U"^ njr subsequent tempest > w.is a. school aud tt#/ a class matter. 
In this he was supported by S\-3dtn, jack, and other medical uudefliugs. Sei'eral gentlenufti, especialLy one from tfasJn 
ville University, orated, grew IHUfllifCa*, and gave neJmliHis and chaotic views and opinions. Everybody spoke at on« 
and four hundred motions wer? made, and.the President declared e^-erythiug and twtyboiy, except himself and hisfrkridi, 
ii-.l! of order. It was a uteTTy ran?** and n wonder thai the very " material "in ihird sn»r>- overhead tin J nut C01K down and 
apical for order. Just how lie did it nobody tmms, lnjl Taylor actually sueeeeded in tfuirhiK dint Senior Ctau lu decide Ullft 
Ibey were jw/ a Senior CSa^s ami l-:u1 no otlicvTx, but west Miniply meiuljert of tin." schem), which JjW have ^(Hii-im — whieh 
officers were simply tufftd officers of Stiiiof Class. And iIllmi ^iiV tempest subsided — adjourned, atid broke- up Into M*J 
little tempests. Every man with an opinion and Ihiir* — grammar not necessary — got himself up a littlt: lew peal - 

Then the Vice-President called on the FrrstdtnL of the school (?) to call a meeting of Senior CLa.is. TIll- Intterdid so, 
aad while rt was going on the same Yi«-;fre*ideiit tailed on a Reutleinan frwa Southwes.1 G^-ur^ia Ein call a meeting. He 
did so. and now there were tow meeting k*""K »™ al ln£ tam-r time consisting of the isita- sua. Sometime* the members 
would address iw President and MUKtfEKf the ef&rr Chairman, but generally would address each other, and a/trays talked 
through their hats* Fortunately Taylor wis mil ;l part of this tempest; had lie been, the Senior Mod* anight have eon- 
eluded that they were Jaw student* or must any nJd gan^. 

The member* who gave nlletfinnce to the " jreul " Tram Southwest Georgia wanted to go into ait election of officers for 
Senior Class, while the other* wanted io tnoiv wltal was ihe matter with the officer* the Senior Class had already elected and 
had. Tine without number the friends nf inrnuiheuU ealled on the "outs " for reasotis \<hy lite- duly elected officerM sbould 
In: KniMMVLrUy fired. InH the "onls"" were fuxy iicid siiid " ' U it. " ' 
They just simply didn't like the *ha]ie zrf incumbent's faces, 
cut and style of their raiment,, and haltils of sociability — just 
simply wanted "s'more ossifcrs " lh- '"s'muthef." 

Finally their attention wri.-. tnlled io Lhe i;u-\. ih*t tlieif offi- 
cer* were duly elected to perform L]ll- ir jiMfH.f.-LLT«! functions till 
e\piTntHJn of term of ofldee or until removed far tanis. They" 

were agnin- asked to rtJite tbe«F " trouble" — to prefer cliarjje*, 

but continued foxy and "nitty,"' It was then stated that, if jPf 

/jfo-j- VFOdld not *lH(C theirs^nr-EjIianiljLT grievance, ihv real i^HMin. w 
chi atrOuiU of wIllcIi the entire 1'nivi!TMly wtru ^ivinx lIli'ml 
the "■ hiL-lui, " ' ltfould tie NtaLerl by \~civ nilh of ISrake rftf/. This, they 
1111 KM L-i'T!;ii:iLv Mid ikjI w;Lcit, *> Lbcy Glml (jnl mt, i;iUil l t, l>TChk<' up 
■HlO little- eanpi. S<htne-Onf ' iil ithvr Ubainnan rnr President p put 
thf ijiiL'.-vliaik Lrh;nlj.:jLiT]i, and then fhit duplex lein^ie^t MiLbsciled, but 
the if;t ■]:■! 't ecmiinues to sbtzle anid sbjce. lVhjiu .-kjv Llie-Se-iijor Class 
Via* no oflieere, some MJ it hatv. 

SKWAMaa. October J, tfy}, 
With a Lesson 
THIS story has a moral, t will put the moral first, bewraw it is more likely (^ I* read. So. here it is: " Avoid over- 
i in 3 ii I gin i rt' in spLrils." 1 
■'At ntL rnn'js niul in all places" spouted Rickcr. tlii-n- have Iteen three binds (ri" lail£UAgpe: written, spo fee D h and *Lang. 
Ai:ii'in|; :ill ;i(j«.'s siiid OOmUHinis <>( iru'ii, Pinion/ -civf Ei^emS and hv nti-ciiHU^tKL, and HAvnues and j^tiWDStllulL — " Here the chair 
Cftprucd, And lit fell M|?niwtLiLK MTWW the Creek btjc>k» cut (be talde- "WnAlyciu laughing at. Tuck? Pick im- up, ,ti»i1 
let's? JJtMml : l i n ■: L lulimrt' the innun." 

It wait a ehjW-d&tk liLphl OUtiide, with a sen*? <if distant.-'.' in tile sliLirlcms, inn] A watting IkftLf-SUOOIl JLlSt rising over the 
tfm - t O p *. The (;ir a Way yelp ^f suirte :Ui£, <m A rabbit ik'L^e, CAnie up through Mel- IulILuv, I "hind Kendal. an*i the oir wri* 
full n( nuiui 3ii|{])t-iLui!»fi and Lite falling H?f dew. kicker yawned hurriedly, and, at the prosaie sound, it to as if an 
i-m-h an intent liAd been broken. 

"The IticlkArd's Hall boy* have e,ot ;l fuLLim up lltere named Pease, Tuck — "Green Pease," they tall him—who'S ** 
fresh, as they've ever imported, and I arranged — hem — I hrtiyJ lie was. to be fised up tlkorouphly to-night at the grav-cyaul; 
very thoroughly. Didn't say anything about it before, or you'd have been iti a hurry, and wouldn't have <lnnv my Greek, 
Shall m attend lite ceremony ? " 

"All right." 

Richard's. Hall — it has married and changed its name since. Richard's Hall was not so far from (he p*v*ya.rd M 
persona who love gaiety could wish, out there is room enough, between for the slope of a hill and quite n little patch n( 
woods. It was- after twelve when they reached the house h and the upper room* were dark h but, as late a* it "«, there wai 11 a Ughl in ihe partm. Their footsteps on the porch and a tap or the blind* l>rmi K ht n girl 10 the window who seemed to 
fcnow Rkfcer. 

-Ob, is that you, Bil-L«," she said. ,L I thought Mr. Ph^ nn^ln :■:■■- .- putL-n iinay and tinnt baefc again. Those 
horrid, liny* huve ^one iiml taken Mr. Pease la the graveyard. If you'd gnty b«n b<r* yau could have stopped them. 
>lr. Pease is slack a nice, quiet boy, I wish they wouldn't ha&e him, I*on't you think yuu. eould Jrh stHnething?' You 
always vi-l-p-.' Mt nice about helping people, Bil-Iec." 

"■ We'll do what we can. When did they go?" 

M Juki i few minutes ago. Oh, Bil-lee, you arc so—" 

" Graveyard was it? Pardon my interruption. Can you lend us sMHuelhinK white ro wrap ourselves in right quiet? 
We'll scare them. It would be a shame not to help," he went on when she wu gooe, Lt We'll — " hut here the- girl came 
bach with two iabhscloths over her ami and pamic-nnKicty i« Iter eye* " Here ihey are. They'll 1h? needed to-morrow for 
brefltC-nst. Oh, ptawe, please don't forget to bring them tact, What should I d« if—" Hut hy rhi> rime they had taltcn 
one e-ntliu and w.i;ie gone. 

Il ix very uuielon the way to the graveyard, whether permanently n>r «n a mem casual visit, and when the pat 1 1 '.i..- : .- 
thrrwgh woods. In which a screech <™l :s i-jyinj;.. imil- jp-nvrx jonnre quiet still- Ii is darker in woods around a graveyard 
than i; is aiLvwIiere else, and all the leave* of the nutkrlmiah have a nay of iiistlinj; stealthily, a* it the inhabitants sent 
■-.•■iuLs hjlii 10 ^uard tlieir border';, and tl^L"- mc»uLx wre fchll.invm^. This is n<it ;i restful thought. Also, the screech owl flew 
over and Lit on the w;i'.l i-v.i-.-L.lv when- thi? path enxtsed. and IukL uj lit alLooed oS" before they climbed owr, and the bai*be* 
rustled behind as if a down sr<nit» were l-Iokhik in on [Item. I do itot recall that the world ever looked so large before, or 
so lonesome: and the mar* were certainly nuusually fat away, with nothing but empty simee ln-twceit — and such a vasl 
space. The monument* were the unly tiling that seemed alive. 

Two people, when in the proper mood, eau be twice as lonely as one; aud after twelve o'clock, by moonlight * in a 
graveyard, a tnhlechiil:. properly draped, Is a fearsome dress. They wetit down the central path, moving dimly, guardedly, 
two ghastly figures, in awe of each other : and the graveyard was pcfeclly empty. 

Suddenly.. when they had passed lite newest grave, the dry grass rustled as if with a little local wind, and, tuminx, 
they Ptw ln-hind thein a dint gray shape rising from it and lowering above tlrem. It stepped down from the grave-slab and 
stattetl toward them, spectral and terrible* in the dim half-light, It was upon them. It stretched out ghostly hands, ax if 
to Ktasp tlteut, and said : " Clad to see you. Shnfce ' " Ii was Peasu— Giut'u t'ease. Me had accepted a dare to sit for ;in hour alcnn.- mi ihe newest grave, and he wu glad of 
company. He lock them 1-0 llie most c<>rH[UT[Lil>le side of lIil- Lmnh-daht and [hey ^linltt'il ;i bit, whili- l':-.- ■•.Ti: .. ! i i .-.v 1 ..^ii:- 
up to join the group, and perched in a tree oeerhead. Ai last Rieker, hi an aside, whispered ; " S*y h Tack* If this yant 
gels out on us, we'll be laughed 06" tike mountain. We've gat Lu scare fciina. Will yon leave It in me?" 

"All right." 

Ricktr's imagination was working well, and the mailer was settled in. a few miniate*. It was i^llv nut badly done. 
"• Pease,"' said he, "you've got more pluck, than I thought you had. Now, I've j;oe ;i scheme. Sumju^ vim .\L;lv here, 
wrapped in Ihese tablecloths, ami we ^o up to Powliatau Hall and get seme erf 1 tlte boys — tell them «e saw .vrnieihing nwful 
here, yen know — acid bring them down to hunt li. Tlien you move a liltle, slowly, to make sure ihey see you, and (hen 
drop behind the wall and go hontc. Roll up Ihe tablecloths, and take them with yen, and you* gruy>iii.L cjiei not U- m^ii ..: 
ftll. Then to-morrow we'll have a gliosl story, with twenty men as witnesses, and a joke on the wbule raoumaiTi." 

"All right. Gintnie the sheets." 

He swathed him-sclf deftly, and the other two stumbled out of the graveyard and \anlied uvei ilie luw stone u-jlH, 
"Tuck," said Kicker when they were in the road, "we've got to scare that fool kid or we'll never hear the Last of this — 
strolling up and "hoping we were well,' confound hint! Now r he isn't the kind to scare over spirits. That kind n^ed* 
something more substantial, We'll put Brink of Powhat.111 on to it, and have hint bring a blank cartridge and fire at Pease. 
Brink's the only fallow with a shotgun." 

"All right. '" 

'"Think up some plausible yarn, (hen. and have it ready." 

It w-js h|lilll' a promising story when Richer wns dniye with it t for he made it after all, and really passably true as tar ;i* 
it went: "The two hud Iscen rmt *m ji n-rtm-l, .mul w^-re coimnj; hack pn*t the graveyard when they heard a tiLdcou*. quavering 
cry. and saw ;■ white chiii^ nx-khig Itself on ji [onils walk and moaning and chattering after them as they came away." Tlie 
boys took ■: . :■.:■,■ wind of it. Then they primed Ih-iuk with the jokeaa a reason lor using blank cartridge , and alwut 
twenty men went down to lite graveyard- 
It was a siriigHlinK crowd thai started^ hut ii wis a very ccnnpaLi one that reached the graves, and evi-n the three who 
knew the joke succeeded in being almost frightened. The sereeeh cmrl had shifted t" another tree, and was hooting, and oiT 
i ;l'i- ■ 1 i - -. ; 1 1 1 -.- i_- a i!u^ was howling as if he knew, and the group of fellows were all very aulenm. Stir? enough the thing was 
there. It was long, ten or fifteen feet long, for l F ease liad madu the ino-st uf the tablecloths. It was most horrible also. for he li.-bil mounted upon the low brick wall around the grave, and there crawled and writhed himself alnnj; in the dun 
light li^t L mmv gixaiiiii.- while and loatr.L'.Giiie worm. The crowd halted in simple Itorror. The thing hissed,, nrul Kirkt-i 
whispered,. "No*-," 

drink raised hi* yun And fifed in the air. Pease tumbled off the wall under trie impression that he was dead , but 
finding himself misukt-ii, whignn-d «ff the tablecloths, and slipped home behind the tombs, dreading another shot. A» f« 
the three who- knew. Cbejr turned ;md ran, and in something tike panic Hie whole crowd stampeded at once. Brink tripped on 
a tombstvni- mul the gim went nil" again. They vaulted the will and dived into the woods on the other side of the road, 
and then stopped mid whistled to get the hoys together. REcki-r and Tuck were alone for the moment, and Rickcr spoke 
in a eonvenmli'QnAt lone, as if remarking on the weather. 

'Tuck/ 1 he Hid, rmshot." 

'■"Oh, quit ly tng -" 
1 |t»t I'n, shot," 
Shut wp," 

■I'm shot." And as Tuck slapped liis shouldder he collapsed and felt, while ttie hand on his sltoutdcr was wet with 
UMd.' Three- months later Rieter, a pale and broken figure, was helped to the train for home. And lie left it as a legacy to 
others to start a new tradition at Scwauec, namely, tliat ghost jokes and jokes Involving firearms arc to be Strictly 
■alxMMNi, is> help out which this story is written — probably in vain. Around the Doctor's Table SCEXE I. 

TllE fiREAT AM! 0.\].Y IhJtTOW'i. 

The patriarchal prnprktnr in a rlmarLtrLmic "ttttins of freshly-painted signs, L " No credit," " Don't strike edge oi 
glas;* with spoon/' " Thmiilif *bari; to South QftnlitU men," "Guns kept lor debtor*,'" " lec cream find cream ice*." etc, 
Low siizing of soda fount, 

Dramatis Person.*: 
Thf iJoeror, Two Philosophers, 
Time : J fonting. 
FlBST Pun..— VVliM'11 ytm take, i>!d man* 
SifcONb PHIL.— No, this is on tii* ; wltai'll you ? 
PlKST PHIL. — $lraw-1x,Try \<x, with CfeaQI. 
Sttcu^n- ?iul. — [Htm. Twm strawberries. Doctor, with ereaiu. 

IktCTOtt— 'Hin cream, n^mh-meii. Mr. Colmort ran short this morning aud ordered a 
■.<|nart to mate pn.[* fur the deforruitory boys, I feel like sayivg damnatory kids. Then- 
are tart nf them thai owe nu: five cents each, aud I don 't believe I 'LI ever gel it. 

SriCONU I'm i,. — Oh, no, tax-tor ; they're as good as Hockey ; you're safe, Make- thc- 
Lee* withoiK Crcn.ni- 

4 Pwlor I'ilUk ini4i :t farce T?i>L' at the name of Hockey, and fumble* for his gun, 
multcrinjr tumcdHofiftUc tMftga)- 

Ptssr Putt,.— IVIwis whistling " Hot Time in Old Town " * 

Six-.. xi. L J :c::. I Hi. ■Ii;i! '-■ l.npLix. " t In ;.| i>\- ■! !.' U Lulk- ' |V>OT Ulow, he'i 

worried to death m-iili mi it* far t*reach of promise. ■ I hear he's soon lo join the 
Senior tJermnn Club- Hr !«£"* himself now "' Ouc of Sewanee' s Three . " 

l r iK*lr Pun., — V**, I Iteaf that he aud Edwards bad to order caps half 
as big m* I'niilt'Vs fitmi Starr. 

>i;<.<imi I'm 11.. — b^akin^ of Edwards, did yon see Thf /^f^frlo-daj-N 

1'iks'i ]'n 1 1 N.i -,vl ;r. '- ;ii i; J 

Sr,CniN33 I'll 1 1.. — Oh, tmthjitg — but Edwards, 

h6 

t -. l r ;wsT PltCIL. — What reform is he instituting now? 

SiitorJfi Fhii..— Why. he** even trying to reform Ibv Omiumar School grub and the morals of the E, Q. B. 

(Even the !><>i-t.ii ^lo-ps £riiLdE])^- lcl- hi amazement, j 

Doeron— Well* I wLsIl he'd— (grinding ice drowns the «iuei*e. only the word "Aiipply Mure " is heard). 

Fi*rt PrttE.. — Ynp'r* fight. Doetort wc sympathise will* yiiu. 

Sxcvm> Vnn,, — Have ydu noticed Caleb since he got lhv jrellow LasseL F 

Finst PlIEL- — Oli. man 1 proud nra, clad in a little brief authority. Did you see how he got even with Johnston ? 

SltCVM> I'sMI..— N'a- HOW? 

Fikst PlICE.— Why, when be found that his seat was an Lueh Lower than Johnston"* seal in chapel, ho promptly 
procures some bJocfc" from Hoffman House furnitme nnJ el evil** bis throne. 

(Caleb nppeJirs p*ut*iiiuk virh the intensity of a Sherkft Hoh&es.a rLug ofsmofee in 
the chape] y-9T*l t folluwijd by Hie dauntless Tepsel).. 

DlkttuK — Yonr Lit!* art ready, gentlemen, 

SCENE II. 

Same Place. Same Philosophers, 

Tim f. : AftemwH* 

( Doctor still giindiug ice.) 

FtftST Fill I,, i xLpqniijf Ins coea-eolaj — I iMaid a pretty gwd thing last night. 

SaCOfiTD Fllltr— What wis it? 

Fltsr FlUS.. — One of our poet*. Branch or Jervcy. got off wnieihing Hkc this— 

"Tis mriau* fciwm ll*W W* cites run acra*. 
A fUly-HLnnllnr Hildle on ji (winy-folia* ho rue.." 

SKCOMi Fill I,— Who's it on? 

Pekst PHIL. — ET ynu don't know you're about as slow as Kirkpjlrkfc. 

Smco^ i > E'n ii.. — Say, did >-ou hear what a girl said to Arriiigton the other night ? 

PlltST Fun,.— Ho. 

SBCOXD Pflit-— Ir (PM ai the. Spinsters' Carman. Von know some wf those spinsters hrul M*nie sense, and Bob, Ihey 
say, got » little gay. Hut hu went out loo far, when he said to a crowd of the fairies. "Say, what do yon think. Bill 
Thompwm had the face fco tell me I was ugly!" And one of the girls iairt, lviih nevp pathos, "Yes, Mr. Arlington, 
and yen l li:id Lite e'ikv In piuvu iL.'" 

FlkST Pun., — Tbtt't good. Have another coca-cola. 

■» 
SCENIC III. 

Same Place. Same Philosopher*. 

Tchi; : Nigki. 

(Dancing school just over.) 

First Fuel.— As I came hy 1 heard a good thing. 

QHCOKd Phil.— What was it? 

First Pull. — A couple sittirifc " l] Hi* chapel s-teps, a girl's, voice said, " How dare you, bit ; ' ' and (he fellow an-iwertd, 
"Well, what you gain 1 to do ahoul it." 

Skcosd PiiiL,^5ay, did you $w Club dancing to-night! 

First Phil. — No. I heard him. 

Secosd Phil. — Poole loots distuairtolate in the halL now. Why yon ■caa 't even near riim sneeze since— 

First Van.. — \ F es h J see. 

First Phil. — J wonder wh.it has- cait such a gloont over the whole dancing school i 

Secdkd Phil— Whj\ don '( Jfflo know " Bernf's" goat? {Sighs.) 

(Straage sounds heard in the distance.) 

First Phil.— What is tnttf 

S^cosd Phil. — Choir practice, cie Mads."" babies.. I don't know winch. 

(Ooupie, girl and fellow, enter and aedtr coca-colas.) 

Sti-dent (who has just entered*— Please charge it. Qocter, 

Doctor — No. sir. I don't da business that way. Vour face is not good,, sir. ( Draws an old army pistol, Girl 
shrinks. Philosophers rush lo Ihe rescue and pay bill. Exeunt to frat. niecting.) 

'M, HI, wh»1 do tm 1ViDf Vina Milry had Lbr Cut U* LcU mr J tu nrV' 
"V**. /iwnL*. 1*4 JB« fc"J lh* d" ta purr fc." Repeated History 
OM and I were strangely matched ebura*. He was a theologuc, one of tli* quiet, reserved kind ; had been 
in Sewanec for slk j'care, taken n degree smd several medals, and wn*. ui i^niduaie in Theology ii August. 
[ had always had the reputation »f Wing rathirr wild, surprint everyone u-hen I imsMid Moral Selcucc, 
and altogether was a bugbear to the ihBoLo£Jcal element. Tom loteTaied :ne. 1 was always interested in 
h Liu. It did me good to sit down In hi* tguiei tooui and listen to bis always serinus, manly talk. He tired 
Qie at times, though, with hi* lectin'*. He was a Puritan, of the original mold, and liad much to say 
about wasting tluK- on dances, mnnnLiffhi walks, and woim-n in ^.eh'itU. 

"What do you intend 1>^ iunt*- of your^ulf? " 111- would say. ''An? yon gcniiK ltl f°P it through life, 
always a miserable, light-headed idiot? " He always spoke plainly, " I expect to see you end your day* 
lithitid a ribbon-counter smiling at every silly woman you see/' 

He somehow had a contempt for women. I often chaffed, him about t»siiLj( disappointed in love, wben 
in my callous moods, but the poor frlh>w took Lt so seriously I couldn't fer ihr Iuiuti uf uiu kcL-p it up long. 
II* s*euied to have a constitutional aversion to womankind. He was disgusted t>ecau5e I went Id the 

Spinster show. 

In May, Ktte Hicks and May Allison came m Kendal. The day the girls came I went to Tom's room and found 
him reading Butter"* Analogy. 

" Tom. tiro friends, of mine from homo came op ta-day, and I want you to be nice In Hum," I said a* I dropped into 
a vacant chair. 

" I am busy to-day P M he said. " but I shall be glad to meet them. Are they going W enter the Vniveraiivf' ' 

td No, they're only prospecting/' 

" I can't leave my room, Ed." he said i H ' I .im lmsy on a paper for the magazine- Can't you bring them around for 
a few minutes this afternoon ? I can spare a few minute* if they don't stay long* and a* soon as I am ton busy I can see 
something of them." 

A devilish inspiration moved me, I assure*! him ihat I would see tbal they would not stay Long, and left for Kendal, 
ladles often went to St. lake's, and I knew Mr*. Thomas would chaperon us. The j*"ls were in for the frolic* and Mis. 
Tlioruas wanted to see the fun. My conscience bcjtaii m hut I me a little, but I was in the water, and the only thing left 
for me to do was to swim. At five o'clock prompt 1 was, on hand. The girls were la a gay humor, and May Allison in 
her brightest mood. My heart sank, as we ascended the stairs, to think of poor Tom's diseoin.6tu.re, but the girls would not think of turning- around. I went ahead and found Tom deep in 3 book. in kin *hirl sleeves, hia liair standing on end 
in true schotastic dishevelineut. He was a fcandionte fc1l«iv. with a tiij^3» furehead. clear blue eyes sot beneath a thoughtful 
brow, and a mouth that betokened determination and character mingled with quick sympathy. The rustling of the dresses 
told me it was too late for any smoothing process. I hastily intnjdneed " my friends,/' Mrs. Thomas he knew. 1 shall 
never forgot his look, and the light of has cold blue *y* that fluidied ppon ane shall go with me to my grave. May saved 
the day 1 in the twinkling of nn eye she was inislrws of the situation, All things worked for her as for the heroine in the 
play. Tom was like a man under hypnotic influenw- 

"O how charming! 1 Invc always wanted Ln .-«:t-ji n-:il student's room. How tun you study so many great, musty 
books? Aren't Greek and Hebrew awfully hard* I studied I^tin at Belmont, and I know I would die if 1 had tostody 
Creek and Other such thing"," l^irst t'rmn hi?r in a torrent of lrt-Ofds. 

"0, Mr. Kobson. pie?*? slinw n:t hww 10 read thin." She picked up a Hebrew Testament and shoved it into hi* 
automaton -like hands. EIlt brawn eye* fen- a moment rented on his interesting face. 

Kate called my stleniiwu uj ;■ picture uf the Madoiitta banking over the mantel-piece, May and Tom stood by lhe 
window. He wnx beginning 10 wake up. "O. yon can't refuse," I heard her say, "We came to see you, and yon mu^t 
come to seen*. Yon must pnmiise. I'll feel hurt if you dou'l." I couldn't catch Tom's reply, Soon after, we left him 
bowing a tistles* "kimx! evening," And the girh wrut home elated over lb c successful way Ihey Imd "bearded the lion in 
hi-- ild. ' r- M..y 1 k|iTl ---.l 1 1 il . 

Tii-it ni^lii I wt'iLt in fuiiT ami trembling to see Tom. "Well, how did you like my frteodl," [ said, with forced 
nonchalflnce. 

" Jvd. what made you lie 10 in*?" with his usual abruptness, 

" [ didn't lie tn you." 
You HhI me in? W-lievu they were bwn, and brought two girls to my rMdU. 1 ' 

" You Invited then." 

■ I invited urrti. You know 1 hate women. " 

■ Yiiil invited niy friends, and no one could hate May Allison- Now, candidly . could yon? " He did not reply to 
my question, savagely remark Lug. "And uow I have got logo to see her." 

■' I duci'c think it iiL-ee*;.a.ry r " I said. " I can esplain that you are too busy to call." 

■" 1 [HTtmiLied, and never break a promise/' he aaid. defiantly. 

Th L - next day Tom asked me logo to see the girls with him. " [ want lo get the thing over." The night was 
pleasant, and the pale moon looked down windy from a sky enf unmarred blue. May and Tom talked quietly, rather 
wnauHly. at the end or the porch, and the dormitory bugle had lon K sines sounded laps when be bade ber goodnight. I 
chaffed him, and lie excused himwlf on the ground that he found her ah interesting study in human nature. " No woman 
is deep enough to reward much study, howci^r," lie said. I met Tom the nestl day going lo Kendal, My smile rande him explain in a grumbling way tlial Mis* Alltsruv made dim pfotnLw to bring her a bock. "A woman bad, better 1ei Glhu^b 
Meredith aloue, and stick to the I^rJirt' Jiemr journal hit Kil;i Wheelef Wilcon." be said. 

Time weut on. and Tom conliiiucd bis visits, still gruiubllog about waste of time. But be supposed " sdine knowl- 
edge of Ihe opposite *eK would I* useful to him In tticr in Luis.tr> 1 . " Meanwhile I fomul i:i>--t li" seeing j great deal of 
K.ili- Sin- k.iil iirtx'i InU'TC-^U^I im- iL lLui:ie, In.', --ru rllQlN sbt Hesud ■!ilUTL-:it r.|' !-.■ t. [n t'.iel liefon I x:il-v LI I didu't 
think i>f doing anything withont her. I loot her to nearly all the -dance-*,, and evervlHidy lie-Kan to act as if no mk but I 
hjid iiny liK^t in Iht lime. Kile we bad a fuss oite day because [ was leu minutes late for jl m-alk. She?, woman-like 
determined <jci jl <[ turret wIll-ci she L hints a fellow will make any eonee^uin imib?r than stand the ebance of a 
" brciLlt -up " . wouldn't listen lu reaiou, With a dignity nuknown lo myself t remnrked thai I had done all I could do- to 
ipoluHi^L-ntKl ir-tjiin MlT-ftfptCt, and left Iter. I kaew she would be jtAkma of my attention* lo AS ay, so for several days 
I gave ]ilt a dead msh. She schemed to help me out, and I ssaw bcr often Ho tnlfc jiIk>ui Kale. Tom was busy on an 
oration Ed deliver lie ft it if Ehe S. I. O. A., to meet in Virgin ia „ so made less frwrucnl visits td Kenda.1. When be came he 
always found me with May. He seetned a Little annoyed, bul when J asked hira why, soK^minjf be was in love in itb May 
himself, he e,ui i:uul and swore he would " Etevcr be fool enough to fall in love with any simple -minded girl in tbc world," 

He Left fur Virginia without eveEi teltiug May good-bye. A wwt ^i.-v^eI and lie- reEuTm.-d victor. The mountain 
was wild, «f chiotse. I u«nL around when things were quiet to talk overhU tr-ip with him. IVIien a pause ensued, resting 
my hand on hii shnnlder, I said, "But Tom, while I congratulate you on jntr rtctMJ, ywi must cungralnLatc me on ttifif/-. 
She has. promised to be mine." His I?flt spoke congratulation. "' May ymi lie bajNjiv," he said. "Shall I go down 
to-night to wish her hapjvlEiess?" 

" Ves, do r " I said. "She did not want me to tell anynsie- Inn >u«, Iilie ^iid slie had sueh high regard for you sbc 
wauted you to kuow at once. We arc to be married as soon on I finish here. I in k""»R lo be a man uow, and take som* 
of your lessons to heaEt." 

Tout presented hiniseir at Kendal that night, Me"y apptattd nicire Ijeauliful than ever l*foEC. "O Mr. Robsnn. I 
tltought yon had forgotten old friends, " she said. She led the- m-ay, and he followed mechanically, to tbc bench outside. 
T3»e bench wot- htill occnpitxl when \ tnld Kat^ Kivxln <Kh| aL ettveo o'clock. 

I met Tom the ucxt morning looking as I bad, never mli-ii him luuk before. 

" Ed. why didn't you tell me you were in Iotc with k'ale?*' he said abruptly. 

"Why, Touii I thought you had wmsc enongh iu see it."' 

" I don't think I've goE any sense. L ptayed AmiL l tiuiKTatwIatetl May, told Iter what a fine uiiin I ttiiuijjln ynm n-eie, 
stultLQed myself giving you good ^nnlities you ntvi-i did pus.-cm and never will possess, only to b* told that Kale wtmld be 
glad to Ikear it." 

"Then you proposed foryour>elf. :irnl ^.ln- ;LL-ci.'pied?'' 

" Yes." he said, his if still resenting th*' »ujfge*tLuit. 

" But >"ou swore you would never be fool eruniK* 1 ui love auy woman. I thought you were j man whd would nrviT 
turn fool about anything,"" lo tantnlii^ t.Ilc |Mnir fellow. 

"Any man is a fool when n wmnan"* in the N|nestion, 1 ' he said, doggedly > and turned his &«e Kcn:bitward. an 
A certain prophet having; nillm fiir 
The- Tinea? (bat bii \r\ivb: a-nfidk jc"'*! 

]'oimd tbat the ■wwidTV-vi*- :i-ik>! phiniriic tbnr 
Lingered a wbile, and kj- at laH mwlr Ijnii-'c 

To lit wme pinrLy priTOtc irjforaiidkin 

l-'or liii e>wd use, Hid not for p u Id i cation, Tlurii Mulled til* UReL " Look Inou bi>w «i ctucli. 

The jfrea.l*j truth* lb*- turner folk for^fl - 
Tfutli uniilfM-aedu quite JKyond their irimh ; 

Tl :■ hJm ■: i NT. .ik l.'Xi- ■.■'li'i'ri,-", yU. 
And fiFjIsLh children, to retain the kLotj 
[j^iiif iniih, mail, turn it in « s[r>rj-_ ' Why u U," uid be, " tbnt idun I w«ld Utll 
I il :iiiae tin word* toy message -rnnon wih. 
TtHH fait ulic, when I read, will Listen well 
To ill "hy wordi I urate witb weary eyei, 
llm! i:.j ni?rili not, a -r uriU miA htm i!><r riMVjn 
IVn-Ji'lrij ]it apliet an J not in Hiucn ?' ' If viMi wuiiliL kuh, then tell mm tale* witb wit."' 
Tli<- |irop1i*t u, tilt leuon it not, ilewl. 

Ox. lL*ir*4-, kuil cam*! beed (.lie rape and bit, 
B\«n the ui m guided by the head — 

Dot K**pei itiLl, with men. liu.-unmll avail, 

The 1iiuiu.11 rue* is guided by the (alp. Church College Scholarships OUR readers nrv dmifcuLu™ niva™ that Lti LS97 an association for promoting the interests of Church Schools and Col- 
leges was founded l>y S*wane*'j. H iM3ur&us benefactor, the late Rev. I Jr. C- V. Hofluiau. -of New York, One of the 
methods by which this association lias endeavored to accomplisb its end:* bati been Itae awarding of scholarships, 
based upon competitive examination* atood by students of the five Church Collars, to-wit : Trinity. St, Stephen*. 1 r'.-h.Lri . 
Kcriyon. and Sevrjinee, In tBij; ibfee such scholarships, of three hundred dolla™ each, wtre awarded, based upon a cwn- 
biTied esaTniwition in Latin ami Greet. English. Mathematics, and Fbysk*. These three scholarships were ail won by 
Sewance men mimed, in ordtT if standing : George Clifton Edwards, WtnficLd Pinsuii Woolf, James Fouche Matthews. 

for rSo* n new ayslera. of award* was devised. Scholarships were divided into two eatcgories, Senior and Junior of 
five hundred aikd thfes hundred dollar*, a-s^etiidhr. Each category applied 10 each of the following three subjects, to 

:::l C . . . -= 1 1 1 :m,l Crrfi-k : E:iu.Li-l. : UpJ&caUtia Hud Pii v-.r-, "Him- it will \*e -i>."i lji.it :\-,<j ..--... u I i.-h 1 ,t..^- . -= ■ I tc.nlis- 

tribnlc tT*eniy fcrnr hundred dollars in six schotarsbipa, Of the*e scholarships Sewance has won tf *w, Keriyon Aw. 

T!k- sncvo^fLiL Hewaim* men are George Clifton Ellwands (Scttfaf Scholarship in Englisbh James Foucb(! Matthew* 
( Senior Scbolaiship Lta r^atin and Greet) ; Homer Worthington SUirr ( Jyraitrf Scholarship in English >. 

It will thus b* *een ibat Sewanee has held her own in ibis coaapetftloci and has, indeed, increased ber r*pulntion for 
scholarships, cspeeially of a literary kind. How admirable tbe Mrhcdarshin rtf out successful contestants ha* ticcn nuy In? 
judged from (be faei that the papers of Messrs. Edwards and S-uirr nvrt |-""en the maximum mark of too by the eje&miner, 

:i mvralit-T ..I Ull facult} of Vale. Il '- li-,-i-".i.->- In .-:i1..r : ,;. tiLTO r.-.xm Lin :L|inl -Li- ii LliiU sik-ll wli imii-L t ;.LL:i :'..: Sfwaui!*!. 

We fcliriute both tlie Uuivcrsity and our meritorious fellow students, and we venture to prophesy that Scwanee men 
in the coming years will citdeavor to profit by the high example that has been set them. *U 
I* ATHLETICS 
|TlllF#U*h Sewanee Athletic Association Mr O, Jghkstox 
C. C. Ps nests KV 
R. W r Hoot-it 
W. M. Orkks J*, . 

E'wnp. l!. I r . Warr,]^ 
Prof. W. P. Trekf 
Pbok C. IV. Baik Office IW7-WJ Executive Committee President 
Vki-Prttidtnt 
Sttrtfary 
Tre&tnrtr J. E. MiLte 

M. G. Juiinjstw 

R, W. HJMOT W. M. Greh* Jh. :■!■, Southern Inter-Collegiate Athletic Association OHrwn, 1&9T-9E W. h. Dum.KV (Vandcrtill) 
M. G. JOHKSTOtf (Bc-wanw) 
Ceias. H r HJtBTV (Georgia) Vicf-Ftesi&af 

Sffrtlary a»4 Treasurer Exc^Litevic: CommiTtM W, L, Do plot {VflQdcrbill) 
C H. HxKTV(GwrgiH> VaMDEKBILT 

SltWA SEE 

SODTimtWltEN pRFJiHTTKElAX UMVK KSIT V 

Ct" M BERLAJTD 

Usivkkbitv or Georgia 

University cf Alabama 

TX.1I.AJfK 

UsivKnmty uf Nashville 

Okkthal UscvEr&ity kL Q. Johnston i Ek-wnnct ) 
C. H. koss (Aiilmni) 
J. H. Dillakd {Tutauc p 

Mem ben 

*K EJfTrc k.y State CoLLFrfiF, 
Alabama Agricultural asi* Miuciia^icaj. Coj.LHCX 

JhsSlSfiirPT Acit [CULTURAL AKJi MltCliAStCAI. CuLLHGX 

Louisiana Statu IJsevebsity 

Uki versitt of Texas 

{Jkojcula School of Tech soijc* ;■ v 

Cvtrooti Coli.ece 

FlGHAK ir.MVKKSJTV 

Mi «li-:k Usiveks-itv 

UHtVJtHSITV OK TENNESSEE II JI7 
W- B. THOMPSON, II, 
A. H. DAVIS 
J. E. MILES . 

A, H, 9U*N 

J, M. Skluks 
I*. A. CiTNtieLL J. E. MIU-US 
T. BUCHANAN 

T. B4ICHASAN 

J. N. Seliu;^ 
A_ ][. Ha vii 
li. Jghhkiw 

R. VAN VRB&HSiL'RC 
L. II. Cwi.HrtkK OSC4.B. Wll.DKK IMS l>. W. V in: 
J, C, Ai'MV 

\V. H. Pooui J, M.4.HT1XIUC 
IV. H. U'll/HKI 

L. C. H. Tl'UlJAS Jt/artagrr 
Captain J, A, Sw.mpc 
C. B, Cor,»TOH^ 

G* L, TUCEXK 

J. A. Bun,*, 
Sl B, Smith 

L, G. H. u-rtTJ*mi Altumgtr 

Cafiiaia R. P, BUCK 

II. IT. T. Fi^JKJC 

J. C. WATCH* 3IH- 
TRftCH T [■■'.■ ILC W LLI**1". GWVBI'kli ■ LAG* «"li»" THMIPiSI* Best Sewanee Records 100 Vanls Itasli . . 

jj. . Y.ii.!-. [>,i-h . 

440 Viixbi Di-di . . 
SS,, Y:mls, Hun 

One Mite Run - 
120 Yard* IJunllf 

Hifflt Jump . . , 

Brood Jump . . , 

I'UULtlg SllOl . r , 

Throwing HamnuT 
Pole Vault. . . J* 


jfflmmfr 


Doit 


ftft&rd 


J. A, Selijen . . , 


. iSflO , 


1 ■ '. seowida 


D. B. Stanton . , 


■ 391 


J4 si^e*nds 


F. A. Ruth . . , 


IS« . 


. 5i3C se«ip"l* 


F. W. Van Nhe& 


■ s« 


3 ni. n?}£ & 


J. M. Sei,i>5x . . 


iS$4 


. 5 m. 5 s. 


T. BirCHANAS . . 


[B97. , 


. ijj^ second* 


T. BirCHAMAJf . . 


■ l%7 ■ 


. sh.fi in. 


K,S. Ri;st, Jb, - 


. 1S94 . 


ao ft. 3, in. 


L. 11- CdlrUOB^ 


. 1896 . 


. 36 ft 1 in. 


P, If STAC Kith . 


, l&ft - 


, ICjft ft M '.- ill 


G. GOl.rjTMWALTlt 

C. Mashhu. - - 


;)■*, 


. te fetl I>. 
, 

*■* Eifi 1 
FCOTBALL. TEAM 1_h'.Hi3 MILCH aKJH-ZM WiTHR PCCLL 

Wl LKH 1IITH CLIIRDITNE |inElll 

CilTAV MVI| WiLLIH irHEt a LPT KH IE HAKE K>7i'JX 

E<=-l- II-3HE. HE L.VI Ft :■ JITNE 

XILPATEECK ILIHI L l . FHAHKLII klHr -.-. Football 

15^ G. L. Tl'ckrs . 

ST. J. COfftTXNAY 

J. S. Tasnxk .... 

J, IS, UmiK (l^misjIv.-LnJnj , 

E. H. FauhjiA, C. L. II. COLUOKK* R. C 

Oscar WjipHk. Q. B. EI. S. RHW, L. C. 

H. G, SiKbitlA, K. 31 


M'.c-cn D, T. Smith. R. T. 
P. K. I^kd, h. T. J. S. TaknKk,. K, E- 

S. B. 1hAihi>, L, K. •C. Q. Grav S. B. Smith T, liven as a itf , I., H. 

Sufattitutei 
A. N. KiNti 

1B97 It. W. Hoc.vf. 
J. H. Hrowsi" 

QS-CAIt Wll.&ER 

J, G- Javse (Priueetou) A. H. Davis, F- B. 
G- L, TrckHH Sam Walts Capfaiti 
( ' .... /■ EUwm 
E. H. FARKAR, C, W. S. Claiborke, R. G. D. T. Smith, k. T. T. S. FARi,OTl\ ft- E. 

OsCAK Wfl.in^, ^. 15 I H . H. Coi-HOIEE, L,. G. R. IS. ilOMJJM, L- T. O. SlKKISA, 1., E, 

•I r, sj:ihi:ls K H. R. F. K.iLfATmt;K h L, H. A. H. Davis, F, B, C. Q. G*AV W- B. Gvthsmh W. B. Wilson W- H. Pqch,b 

"3 J MH. B.lEffKS R.I, ISHANVH Football Records V- S- filHHtt, Itfmwffr 


Sewuin W. VUkktWtt 

SewuiM st. Tmitr^ii- XjuJivLlle A. H, JSHHTK»;«ra, J"-, Cafiiafn o-Ji 
4-rf J. F, Wh.ihul, Manager 

I ra, VaiULcrbil!,. OeWKf 15 

i"j. YenncNwe, Ortobrr II 

iy. VLTjpnii, Ortnrtjrr ¥3 - 
Scw*H« vs. WpuJiipjclit™ n.nil Ijtt, UclL.tn» 31 
^■Yi:i3irt- ?j. Y<-inif-n;e, NnvcniVr i 

£rn;iiin.- 21. Vj.lKl«Tl>iLL, ICpWHl'VI' C * • 

Sffw-Aiirf is. i,. .1. C. W(n« m it«ca< I £^2 J-H"w:nirc 

l.i liii^'-i: . 

KMfrvtllc 
Lenfovlll* A. E.. Sh tLrKKUlP, JR., CtjHiH 11- 4 

« *» 

to 1> Sewmim ML VudcrHt, Octrfier S» 
Scwmnw 14. I., A. C :N\mniber 6 

StwiiHT NL ,\btM,iui. November i 1 
Stance i'i. M, 4. t, SrHwmber J J 
Sewauw 1*. AiitiiLfik, N'aranbw iS 

^.,,iim- ; i, Y.mmIv:' iLL, ' H llJiT/Vi 

V. b. IIaLL, .Vtrww 

Scmut «. North OamLini, October a: 
Sewiitec rJ, CcOfjfl*. t>ctober ae . 
SEmm W. »*Jivl]te, >i"*v£Hiber ia 
Sem.ee M. A>h:,::i.i. Kcwtmber ij 
Sewaiwr EX. Tul*n'. Sarcmbtr 17 
&m*EKT H. I,- A. C November if 
SeMne* H, V*itrt*rbilt. Nmember 39 ■<m A. K. Siiki-iikx.:', Jr., Captain 

■ Scwaoec ...... 


n-wt 


. , 


B . 


. B 


BinniqjflHMii .... 


it- 11 


. . 


Atlanta ..... 


, I*-I4 

MM A>hevillr 

Sewmnee 
HirnniiLli+in 
Slur Oil**u) 
fbim Qrlein* 
NuhmQe A- G-. Mt^CKr^x'K, Captain 4-3G 
Iz- 8 

19- € 

io-iS 771 IB"a H. F. HCMiy.AS, iVlTT^frT 

SewflUM et. C™bcTltiii*L Sevtwilwr i . 
SewnuH K. NiPhrlllt, X^^mbw 9 . . . 
Sew ant* a-f . Crf'.'rfiifl, >VvT"tla'cf 1 ft 
Scditik M. VmJcrbiH. NnrtuJkr aii . A. 4:. Hi.au KJ.'jtK, Captain HH-w:inri" 

Ml:n,l:i 
yjihltvlllr taw - j-j, \~uhnll*. October 1 ? 

3tf"*B« W. Central, October j6 , ■ 

5 <i > m( J-i. AUtuuu, October ,\i ■ 
Sc-*i*« PTr CW*ni*. November 9 
S*«*tK* W. AubHFB. Msvember 16 
Stw*rt« [7. V*inl#rtfi][. SstvEinlier ift , Sewum S'JL Hufrrflta, OctQtar i£ 
Sew«nn i'f. Ctanlral. Otrtlnr 1* . 
Sew*uee :t. Aulnirtt, 0C(*1i« ij . 
Sevanec M, NoTLb tn«llu», Ktweonbtr $ 
Schiik Mb Vu&tfbttt, ISaVMlLCWT J j , J, }5. Yixxk, Cap/aim tt/n Oka? WnASfc, G^foftt 3*- * 

*£-*■ 
■-■ aa ft-* 

ft-4 

W- ft 

0-3ft 
*-£ 

4-ia J-ft 

*- * 

i. 1 :■ 
0-1* 
ns 
E3ASEEJALL. 1?7 fAHRuTF H04KJE W1LMK 

WILLIAM* tHIILl IlXVIl 'l-GUK 

II L DIM. J. A. D.HIEM ilLDth. J. M. 

ItUEF ■LACKL-ClCIC IlVUt R. W. HoOin 

VV. M. CkH«^ , 
A. S. TwisnnAM 
T. 5. PAkkoTT , Baseball, 1397 Cttfit&iH 

Outfit 

Srertr Tea 
J. L. Huep . . Cm&ktr 

J. M. SeLUKH ....... FfffAfr an4 Third Itasit 

H. G- Sribels 1 hifd Ra&{ nn4 Fikkt* 

li. W. HorciiE 1 

.__,,.. > Ftrtt Bate 

L. G, H- W ii.ijams J en 
I. T. Tatum 

A. G. Bl.uTKLOCK 
J. A. ShlLDSN 

R. W, Raslky . T- S- Pareott Subriiriulo 
A. H. Davis. SenHtd Bast 
. Shtrrt Stop 
. Le/t Fittd 
Cotter FitM 

Right Fidi J. U. R. Youwg April i-^— ScwMute tt. V\b\<mi&\]- -*f NMtavilh- . 

April ij— Sennte tt. Yindt rbill ...... 

April i*— Smiwe Hf. Vinderbin. . . . . 

Mny i Scwrdbc w. CoDjlierlMnd. . . . 
Vmj i— Sc-hmbm et. Can.be dud . 

Miy & rttwuiee ri. Caivetiily of Ttnunm 
Mjy 7- Sew* tin it. 1'nivenuly of Tc-nimtce- 
M»i * IV* (lifr r <. liiivtriity of Tenneace- 
May ii — S^waiii* ni. yni.veni.tjr of T>nnedi*«- Gim £5 PUytd, IB97 

1-J— J May n- $ j» i i nt ps, i'nJwMity of YcfiBf-uec 

4— 1 H*y zj- 5cw*ae* et. VajulertuU .... 

9-1 M:i_v iH— StwiB« kt. YamtvitiUl .... 

B— a May Xj~ ScMrftjm- ti. VitBifcrtiLlt .... 

4— 6 Jut 1 ] — Shfuh m. Autam ..... 

:-. ', Juiw 13— amDHW, Aul^iini 

if. r Jnrn I'M— Scw^nx 1'i, Vdrj;iliU 

ri i j Jbk *1— SewHTWt 14. Vi^al* 

i —id 

31? J- A 

:- » 
ia— ii 

4-U 
4— ■ 
+— ■ 

i .1 
M¥H (iii,^XTiiicii 

WIL(.I4>( 'I'LDI 

W1TCEL BASEBALL TEAM. BB 

tndUlh HLBIfl JA t HI 

■,nnrn DOl»lllHT¥ 

■ tUHIM* WJlLCIH DKVIT 
II H» 
J. M Si-.r.ii>-.-v 
J. IE. BfcuWSf 
J. G.J ay nk TH*U ( i, SfM KISS • 

s r. wauhwi 

A. El. JjAVUi I 

H. V. rt[3d!l . 

J, 5* IhivniiiiHVv CaMtr 

lit fla*e 
id Hart 
r,-_ <■. el U'lLijAMs J, JL Smonx 

II T. Si ll:i I.-, 

j. x, tayuqr 

J.C.Watik&> 

ft B. Hoogii A-j/J*/ /■ir^tf R. V. (Ci i.i'A-if a u:k. 1 K T. S m i t 1 1 Center FieU' 119 BisebJ] Records R. A. yvi «ti Kl> r JfFamefrr 

&***** pr, N, A. C-. All? n. XuhvLUt 
li i w a n .Kf. M. A. C, Jem fi, Sewnwe , 
!itiUK w, N- A. C. Jun* 7. Srw«me r 
Smitn- r-j. Vi Lii'ilifrtter, Juth j i, Sewarwr 
9mw w, Ttmrnrr, June r.i, Smaee 
Snaiie* pi. YeiiTiesfee, June 14, Sruinec 

J. B. WlLbttB, iVnwagfr 
t vs. AUb*jni, April 24. Stwanw 
r. VuderirilE, April it, NfUkfUk . 

ijt'WUK tv. Vuiderliill, April 3$, NisUvillr - 
StviBH 3d. Allium*, M*y 3, Sinniiijjlia'iii 

A. 12. GfcHJtPH. .Vagary* 
ij jwjat c w. Tc-un**>**. A}*il I", Scwnucc 
*V*uiee w. CumberiiDil, April 35, Scwmfc* - 

StWii:il-l- :•. V A. L'.. M11 s. Scwante ■ 

Sh- WMiie* hi. VnmLc-rtii]). May 1 r, Nashville - 

Hh-whikij 11. VaDiLcrbilC. May I J 

J^-u/abm m. Vini|#rfjilt, May 1J. 

Smnnce rcr. N. A. C, May it, Sewn me ■ 

A. II. WOODWAtD, MfTflf fr 

ft""* =■*■ N. A. C. April a«v S*w-irm 
Sewuiec :'j. T lil liii^cnn . April 1", S«w:incc 
rtewMiee cs. VniiJuriiilt. M:iy 1, St'»viw 
Scvt.iiii-v M Vaiickrl^ll, Mnv tn. >"»i]i¥il1r - 
Sewmnet kC, Vnnilrrijih, May IE. NrwTirillr 
■!>wiije« e-v. GeoiyiL, May t&. AUanLi Inlfr-Coflifiit* Ginui 
J* 


ia« 
i— 11 
Srwinrr 


4— I 
J- 6 
S*W«« 

Secant* 


6-5 


ia« 


S*W*HK* 


J- 4 
Hhyi HiiLr 


- I— O 
>H-Y1.I.I-.-. 


T-i 
Hk»dll»T 


ro— * 


ISM 


-■,.■,.:■■■ 


5— 1 
fi^w^i!^ 


■ 10— « 
Sj.v. :n|ri; 


4-4 
Sm.iinv 


. ?- 1 
SiU.IIHH 


**-G 
Sc^rK* 


. *9-e 
Srw*n«; 


■ 6-T 


W5 


SrwUfte* 


1— 4 
SlKLIHT 


■ 4— * 

■ 5-1* 

■ 5-6 

■ 9— * 
Srwunm 
Bl BUM 1 

SewanH 


■ »— 1* 
Sewaaee TV, I), tJ.mTUsn, C<*fitar* 
■ M.iliain*. July I, HJF1lthl K tHt1rt , , J— 4 

n. N. A. C, Jdj i, KifkHBi ■ . j-it 

41, Mi>jni-ij(k-, A neurit 13, St-iAjoet l , . . A— 6 

**. N, A, CL, August 31, He-nilL** . , , , 6— j 

W. Tjliii-M i'lLi , An H il»t J) r }iewime - . . ,96 

.'■■. AUliiiraa, Mnv 4, lliciiihlghani . . j— « 

ii, ViinlralhllL, Mnv H. jicWHIH .... IJ,— S 

W, V|ifclbU\ M»y 17. ].jnL']il*[|if ■ & ii 

.1 Vli-illainH^a Ain:iCiLirs, JL.y iqt Cb*1t»WWH<fi . 5— 2 

M, N, A. Cj, Jlirw 7 t ^=u*fainllr iLi— id 

W, N, A.C. h Jsat S. N r UelHll« 7— f 

«. L. A. C, Jhih-^j. |..iHnwillr - - - - *— J 

M. K, A, C, Jiilie II, NMslnillr . . . j— □ 

W. Dtppmi, June M- Stnntr . .7—4 

H. Al*t*Bla, Jinn- H^. T«M.-«t<H»* . i— 4 

T7, At»T*trm h Jqnr Ji'. Tii^mIhuji , -7—5 

J, S. RAlJfK, JB,. Cttjfri* 

M. GHf>nl. M"-y »o, Albeai j— 33 

tx S'. A. C, Stijr i-J, SvwtOM . 5- * 

['j. Tuk«L«h», Jcoe H TlsKtkiet* - $— 5 

c jl TqklIocm, Jene 10, TialcilijOM .... j— Tl 
[v. ThkbJdcu, June io, BinrLnj:li*rn J— J ■ ii-m>i , ilfftfiHtlo Mr>*n«. l^p M. G-. JOHSOfTOSf. Afamog tr 

S+hmim-c r-j. TfmirMrr i f h> iantqgi) April H, Se 
Qlbbihj*. vi. TtfiniHuee, April j^, S*w*nee 
Sciudh [j. Tu.1lriio.uii, April 37, TulUboBia 
(iwieih if. Vmiilrrbili, ll>j 1 , ^Srwiiiee 
Shymk* vt. V*nd(-r1iJH, Hay a. Stwinee 
Stwinet [j. V*ihl*f bill, Uuj S, Niihrillc- 

H. W. llotiL-E, .VmrajTiT 

: 1 r. 1 if Xj*,livil1f. April ]^ Ac«an« 
ne* iu. ViiiilerbilL, April 3.J, ftemaee 
SewiTiet :■/- Viiinltrl.HLi, April 34, £-e«MHBe 
■Sewdii** :■*. VunbbefLiikl, 1Ij.¥ i.A*wj.ik* 
Sewaite? j-i. CimtbeTliHl, JS*f ■. Sevan** 
SemiK* w. U. *l Tt-mifiirr, ilair El, iSewjiL**- 
Sh.wj.ik* r<. l'_ <rf Ttrniejuee,, Miv 7, £ew«i** 
S*w*De* hi. 1'. at T*ii il*m**, Htj S r Scwjiiwe 
$nurc i'jl U. of Tenora**, Maj 21, Knoxville- [#■% J. M.Skr.TiKN r .tfa-tvtr 
Srwnuc-c I*. fniiTTHly ■.if S»a¥~illr 
Scwnnrc t-jr. TnU.nh4fii* .... 
Sevturr Mi CkuNjj" .... 14— * 


S***i*t* jw, 


IT— le 


Somw n, 


4- 5 


Stwmiuh-h- : ■;. 


S— 4 


Jvr*anri- J-S. 


U—5 


ficwBEH-^ J.-i, 


5 • H 


ScwiDcc it. JOT 

. 77— S 


Sennet K, 


r 


*— J 


Semite* z'jf. 


■ 


- 5— » 


SCKITIK 11. 


' 


- 10— » 

- 4— ° 

- S-i 


Semne* z'i. 

Sl-TlJ.II«* 3'JS. 
. iu — 7 


St«p.tlrt- [*, 
- st^ij 


Scw«ntr 4«. 


P 


1— IO 


Scvraoec CT, ViBiltpbiJt. M!b>- 9. Sa*hvilt* 
YniiJeThtU. 1 1 3 inaLngi 1 Jliy 1^, Ni^hvillc 
AIiiKibih, June 37, Yuscaloma 
AIaIubul, 1,13 JnrLiijfisi June iS, Tmalma 
R, A 1"., Jbiu- i$i EliTinLngtiun . 
& A. C h Jane *x Pkb|3B|^i*M . 

W. M, OhEIM, JR., Oj>faJJ» 
[". of Ten ib*»cc r Sli}' it, KnoKvillr 
ViindErbiLl, M17 *j, IfoltiYilk 
VaoiLfibilt, Miy iS, N'uliriLlr 
VmdeftrUl, May 35, NtsJivilk 
Auhunt, June 1 j, >Unit£Ginc[y ■ ■ 
.K ljI.-uc-ii u June ]?. IJont^ouK-rv , 
Vip^hij*, June- 1^ titH'iiie* 

Ykditt, Job* -si . S*wm« 4-1 

4— 5 

5— 4 
4— I 
J - '4 i— I 

II— I* 

J— 13 

4— I 

4— I 
j-6 

I— 4 IBM 
J. M. SjiLint*. Capt^* 

licw^nrr E'J. Vliultrbiit , . , , 

SewmnjM W. V*iki|eThflh , 5- S 
I- 4 
I — » I3» !«:■■■ 

1S7I. 

■SF+- 
i 9)4, 

IS77- iS^ i> 

1 r-i^. .1 Hardee-Sewdiue Championships 

iltnter* liSh, >"i>K*iitH?4 

5cwnin-<-L I Km Hin-il-m 

SSeWLLTlMl [Wit NOlfMW* 

Si-W.llll'v* iHHi ITiMrm 

]tnnlc4j iBt^i Sc»**»W* 

Semite** ■■■■■ I [.1:1!: i- 

f*B*Tl*+i L?Wi Srn:Liii-r* 

IE i'ik-ts lJJH-7, Eljiri)iL-!i 89* 

189a. 
893 ilanJeu 
Jlacdeu 
lUnieei 

SeWRTl**! 

St-winen 
Ben tn tlie lut four yiin tbeir «■«■ ■"■ n-|;iil"* txgpninttjaa of ill* teairu, Sewante and Yanierbilt 

Vilid^*! 

PI 

9 


1 


lis 


3 
8" 


' 


1 


■ 


1 
1 
13 
- 


> 


9 
i 


■ 


s 
9 
3 
■1 


• 


s 
4 
4t ■ 2 

I" 
o 

J 

Jx 

; 1 
1} 

4 
J 

N 

•- 
3 f 1S97 1S9* ■I 
9 

■ 1 

I 

■ 
I * 2 

a 

16 

5 

4 
10 $A JM 1-1 V< *^C t'A K. tSl I > ^ 

YanilclKtLWOai BWctull 
Ifartlsll 

Onit4(T Brazil 

|i:,.lkLll ■K "n'ttirt' W^H Kjj Hall League, 1898 

,* 

Tumi Camp«i.ri £ L«yu« 

TMlt Devil*, CUAMrWuilS jSjS iPtiwntape. loool 
J. Mr. W. IHOUD, Uuupr 
T. B. l'AAROTT. Ciptaio II. C. Ckafee, Wlcher 
H. W. HiH.tK. ThlniL !!iw 
J. Cf TjiniiAS, l^ist lluve 
\V. UOfUXXT, t*ft Hebd 

A. T. Hfj,mth, 
J, T, MAKSf , T, M, WJ tJCiN-, J. Bltwaku Milks, Catcher 
W. II. Yeaxih.k, Second Rue 

T. S. I'jtmtfn, Ali*rl Slop 
ft. NiLiiict, C«nl«f E-'ield 

Right field 

J. ]l SuiTir. Sbl>itLiiiiHs A, F, WOTKR. MitwKTT 
C. T, CAPR, C«|><44fi E,iST SlJjJt A NOMA 
S. JRUISOH r Main^cr 
S. CARTRIDGE. Ciptain Si. i tjc Sin I 
R„ C, HALL* MftlUfctf 

r. a crooks j»., c-puin Si ....k l« "DeTit*" w. Sooth Side 
i j, " ."iiiinrii " it. I i rim mar School 
Ubj i+, (Iruunur School it. South Su.lt- 
May ifif "Derih'" jit, ■■Aiiffel*^ . . . 
May [7, "'Dent*" z'j. ft nun mar School [Jeiili . . . 
Angel* , 
fimmmar Si eumi 
South. Side . . H— S 
p— 1 

17—1* 

■J— 4 

TI— 4 Slay a^ h SfiulU Siil* i«- [> on libit School . 
May ifti "UtvlK" . ■ S.iuthfiide . , . , 
3 :■-■■- 11. ■•AnKcl*" Pi. Srttith SiJt iioLniiiBjpl 
JUftr 1*, -' D*vll*" Vi. "Aaflb" V - - ■ 1*— 7 ■Vjuckib of TUHB 

, - - - - J 

..... 4 

4 

J ],CiJJ 

500 »AJ 
&fi m IW# I firmiriit»rrB> f tr* or ™ nBPf 'dJINt J »» If J| 

I h TIU 1 B Ilk 
■• Jh *t r». Hnap iw cmw ^^HWM— jwii* CLUBS ^ m 

COLLEGE CHQlfl 
ILUL 
RRV. W[LM4K A. GOKKPY, M.A., l¥r«irp<«4 

C. Uvihtaiid (>nr, Cnicifcr i"lsnrk-?. HLtrry 
EIiIiLwlil [Xirrtiw 
fi'iifctiiny I,iruUay F. A. Comlcl! H. C ^lufc. Tk ►, nt.hi 
l^mnfc Mick Lrai» Fr>A' 

Arnold K«ek IHuiwl Suflbrd 

TWU 

■. r. >lr It. Hamilton f. [J-. finy 

H. W. 54*(¥ W. If. Ycandlr R. I\ Dthfel l-i- "- ^mr 

II. MmSmun R. 0. ■!■■■ Ovi Arthur fatten 
KpHfnini Klrhv-SmLlli II. M. T. Itartr C. Gn/ *J7 
- HtriLEfEl V. JliAVKY, Dfcre«&r 

K, An CunielL I.. W. LMttoflt 

C. Si I'-ray Dr. G. ft TIlMB** 

Rdmunio C5. d* (>vi*» - S. C. flt^wLLh 

k y. !■..- j.. i A, K. Dnb J, KmVAHU Slims, Secretary C G- fiftAY, Tntnnr 

Sl^aiTD TjtKUIli 

TV. H. T**»dlfl J B- Milei 

J. U- <t* K. ]lftHH][WL 

S, SI. Blrf K- II- l"k™v Jf. 

CJinijit+11 C'ptit 

i,i >n iti;j , i ^ pa dn05V-l>4. n*«$*i IMVI-KSitTV- TENNIS LT.in remiTPKSfT— 

Rt K Ltu14 H, StMIT 
HI >'i I, MS 

W. A. GbHIT 
Dl L, Wi^rIh* 
W. EL Nfllrt* 
il. G, Jrtbrtou 
W. D. Uattlrtrt 
II. 11. Sgieart mf^ *» THE ■ I -' £ \ 4 \ 
GERAAN 
^BlBlnq-^ C. C. I'l^KSIV 

II. G. Skills 

WM. UKNmtJuH^ Jr. Senior German Club Stfftfary WW 
H. G. RK1W1.S 

OsCAJt WlLPKR 

Telpaik Hopghw 
E. H. FARRAR. Jr. S\m: i i. C'.:-:-. Hi i *■ v. ITEI 

William Mrrckr Guxr, Jr, 

Cll Alt LES COTKSWORTII E'lWCKKEY 

Robert Benedict 
Jusfc Mantis SHirtut^ 
Telfale HuiXr&oN 

Thomas Pastier No* 

ClIARLES Bl/lYMtV COLMORK 

William BiU'KeI.Y WKSTCOTT 
Da\'[1> AlEXASPKK SMRrKKRD 

Robert (avon Branch 

HESKV GOLDTMWAtTK SKJBKL9 

Hlgek Wilkinson JKRVRV 
Albert Efrauira Davis 

LlKE LEA Member* 
William Hkm?v Yeamh.H, Jr. 
Oscar Wcldkr 
Ciiai-xcey Dewey 
Ei>gax Howard FakkAR, JR. 
Austin Thomas Branch 
Matthew Watsok 
Geomc.e Clifton Ei>wahdh 

HOHEIR WftETH]S«T(JN STAKE 
llAKA TVkktM.]. SlIlTM 

Strphrn Movi^x Bird 
WnxiAH Hhsrv Poole 
Tai.iaphicko MlLTON 
KJCHAkd West Frank l,in 
ClIARLXS QiriSTABD Grav 
Charles. Stevem Paktriduel 
Joseph G-recioihe de Roulhac Hajj ICdu r n d Noah Juykek, }v, 

Wll.TJAM HESS THOMPSON 
&ORKRT SOESEY JEIIISON 
OVRRTflS IjEA, J*. 

Ai.prkd Kewhi.l Kino 
Jasif,s Tipt Man if 
Lamar Worskah ^idstonk 
LUCIRA SlRUMiN^iie 

1'WAVl.lS HaWHJMAX RlCHEY 

Willi ^ » Li>wkv Gilxett 

PlIKLAS UK A Lit 

BarTlETT XX f LTIJU'SSlMS 

FREUEKH.K Myers Sc-ott. Jtt. 
James Foutnfc MaTTHilft'S 
Campbell Gray 

ILTON M* Trlrtitjr T*rni, 'V7 

R. Kksht, Jr. 
W. A. BiNTiJf 
Jauke Wilsos. Jk. 
J. 13. Addle Junior German Club 

Qfifecn 

Vitf President , 
Secretary Lent Ttrai, '9B 
. J. MeW. Horn* 

L. M. WlCMAUg 

B. Wade Kihkpatkcck R, C, AhkinuTon 
J. C. AvrtRV 

B. W. BaE^WHLL 

R. F, Dlalk 

C. E. Bcxruv 
H, C. CiiaKek Mcmben Lent Terns, f S 
R. ]*. l}A,S|B( r 

A. T. Dotihoh 
G. W. Gcira 
C. D. J^nssTwr 

R. F. KlLIM^KICK 

J. MakTi.vk^l Jk, R. Nekbit. Jk. 
C. A. HrthiiK. Ja, 
J. S. Smith 
J. U- k- VOUSG 
J. C- W ATI l!S 
T. C Wii.ua hs nj V3&3AT ttfe€MJL ©MS&UF&S- 
^Uwr w^ ttft«anr 
HTSIA^ T?fc$, 

R, W. HoGUR 
Ll-KH I*EA , J. E. HlLKSL, Chairman C, t, PlWCKHOT raiku sdo dv Or l so 

If. \V. jBKVltV 
0- H. HAEBEMM Mc rnbcn »M 
Secretory end Treasurer T. S- FARROTT Qalhuus Wilson 
J. C, Jay*k 
A. H. Davis 
. m i:i> As Ttm kieuri r T ok Ovv,kurcEi Cmnt&THM ov Vicronv. 

■ 

Ha Kin; ik 1 j a*k. 

E MS 11 + 1 JOHN CAM I' HE IX AVBltV, JR. 

13 Ev N k V C A M F» ICI ,1 . (.' E t A 1 ■' 1* E ■ 

KOUIyKT t'AIMi 

GEOKGti PENDLETON EGLESTON 

CHARLES DKVANEv JOHNSTON 

JAMES TIFT MANN 

JAMBS SMITH DOUGHERTY' 

JOSlvPH THOMAS 
AJonui 
MILTON BACON 

CHAKi r ]-;s gc-ENTAuu c.uav 

JOSEPH tl im KOfl.nAC liAMJl.'m.v; 

ROBERT WVNDHAM KEELY Hcmw*fT 
Albert Hl'elisg Davis 

Thou as SaRKEST PaKKOTT 

At.PhKU Nhwp.ij. K. ran 

ClIAUI.HH QVLNTAttD GBAV 

Di'scas CAiitfen-x Ghkhx 
Dana Tvrill Smetm 
lvcirk m^mikghb 
Activt 

BtiRGMttS W Afrit K I !!K PATRICK 

Ju»*ril L" M nnn vooi> R.i;TLP.i>TrE Yodng 
QemuSD SlNKISS 

Doug LA* Nash 

CHOICE WlQ,nY CiJiUS 

Jems Coti.iss Waties Alumni 
Oscar Wiuwh 

CLAkKSOK Ga.I-I.EKER 

AlF-XAKDKR PlUfM WOOLE>JtllK>R 

Kej,SKTT MALCOLM DOUGLAS 
Samuel Books L,aird 

William Bevehly WjiSTCOTT 
Matthew WaTSOK 

Jamks Wilson, Jr. 

a*5 
I-OKD, J. McW. 

KII.I'ATKCCK.^ E. I- 

I.AJK]), lv H. 

\J SHIT K. 15 

e>akth]ih:i: c s 

v.'h.uams, r, m. 

WILSON. W. H. 3 F* 
CALLEnEft HALL Galleher H*iK YllLL— BnlErluli, mil ! BMlurtmlnTnli ! 
North Si'lc [h;x-ilv mil! rnJi ! mill Count— O-ltiwm Devils Brakcec, ArsTiw Thomas. 
Chajer, Hkxbv Cahtmil 

V\mkak. V,ix..\x Elnh-AKI», 
FftKU, JOICrf MCWtLI.EAM* 

Hotit-K, BkAplkt Bkw\ . 
Hotn _ K, K.itHAKi> Wallace 
Kix<t, Alfhed Xfwell , 

SI ASK, JjlZUES TlIT . Georgia 

GwTjpisi 

LauMuu 

Lofiisinnrt 

Alabama 

Alabama 

Tcniiciwct 

Georgia Mm, US, James HnwAvn 
NKSBIT. Ra irx, Jr. . 

PltfCKKKV. ClIASI.HSCOTIHlUXHiTfr 
SMITIL JOflttPH .... 
Thomas, Jus-Hr II .... 
Wii.srjtf, TllGjrAS BOTFIHGTOIf , Maryland 
SuutlL Carolina 
GWfcfcA 
SciELlh drilling 

|.-L]lir.siaiL.L 

Louisiana Baseball Team Thomas Sahghmt I^hrOTT, Captain 
Milks, Catcher 
Chafkk. Pitcticr 
YKAlffDU, Second Bastr 
BrAKCie, Right Ffc]d 
N«rr, Ccnlcr Field JOIItf McWlU-IAU* Konn. Afauagrr 

\'\KK-.'n Sh. rl ^:..v 
THOMAS, Firnl Italic 
HOGII. H. VV'., TliLifJ Bu« 
0[I.I.KTT. Irfft Field *5 3 
Exdusivt Occupants K. W. KIRKPATRICK 
LUKIv LKA 
0VB&TON LKA 
W. B. THOMPSON, II. Tennessee 

TtlMCtiSCC -5i 

St* Luke's Hall 

Society oi Hymen t^ J ^-^^' 

Ohljuct— The unclionlion of Ibe Mil hrt of the d*<%h.lrt* «f 7.**. 

Otften 

W. 1*. WITSElfl, ..,.,, r Exeinpfar Extraordinary 

"To mike ■. £m«c clinir 
F<jt niniiH jirnl viiW, 
li tbe line pilbiH aad suldttnw? 
Of tin mm liTc." 

L. G- H. WIUJAHS Ki&tr tf fjne Pattest 

■• \ woman somelimcji HORH f JiM bat rofeteflU Ji**-" 

S. C, BECKWITH . . Bhpausr of Tid-biS* 

" ] f :vl fir*l «)U Jo&'l *1*«**t3. 

Tij-, trv h •grin. 1- 

F. W. AMbUtK W. H. R>GLH 

"Tali* no repulw, urbhltftfCff *■= rioih Mjr ; .. R j ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ 

' ■ ' e \ here i^ ih ■ music ill the iu;^]i1mt;»[t; 

F, H. H.Ahf3IKf- I'niesa I1o*k on SLhia inlh*Hlay. 

"' If ym LiHt- hi* aa I love J - *™.. Tlterc i-j i*o d»j- for m* So look upon." 
Nu kniR <*a ™io«r Love iu l»n." 

F. tf. Cranium. ^ M r ' H1 ' ^ 

'■llerc I HfcliJ h™ lw» Utile chipi. "My .Morv AtitiV n teacher in n gr=al tng public *c3w»l. 

PravCMie Itiu niy im*L Link lipi." . fihe ^ a thDuajlnd Mll[1 ^^ ? ^ ir; 

C Wi Jtl>Vln ^* 'eJtliBi French in J Latin, in J i little Gctbulti. too- 

"Thi: iiktt i,4i>» 'LiiuuTst it up , Shi more iE IrttffJk" &ush an tdocitioa hsmajr Sluy Abb." 

B4 Sicrct Order of Jesuits 

Oiy«LT — r*TY*™*n oriw^MW* to Rome. 
Hahuld Thomah ■ ■ 

AXHLtiK AN IS BlIK, 5 !^ 

F, H. Ckaii-hili ■ 

H. T. WALMN 

O. VV. R. C xi ■-: '^ , Rantfr in Chit/ 
Sfiiffery in OwdiiULfy 

foreign .!AWi-.vir*r J* J* J* > De] Sarte Club 

C. Gkav r E , , 

\Vi.i:ii 

Somtwxu 

Wjwthats 

(k-OfiKS, Hobejk:, ami Benedict ....... Gexufkctor in (&'*/ 
Oritnteter /iilmardi/mry 
Chief Tetter vfth* Remy 
Suiiagtr «/ the Ccnitr 
Acetytti ^* 4^" 4^ ■«* Order of Deaconesses 
Mother Supemeuk Sikaks Sistkr Noe Sisrrfi: Haxbtjkj 

SlHTltH "BKATKICR" HAkKAftF-S SlSTEtt ANLHiRSUK 

3fS Anti-Frat Oub 

G. H. Habrieo:,- Emitt-frtt Suptemc Tratiw 

O&JltCT — "flir txeeTritiiLnliim of 111* fratErnity ij'iLrni *t Sewmie*. 

*j^Takcth* famous- n*orftia Phi's Anli-Frat. Pills before, after, ant- tvpili? caiing. 

Jtideri e*d rffater* . . . . R. W. Hocus 

31. J. MlKKM. 
M. O- JOHSHTOJT 

j. H. Biowx 
Ca%niiittg Pfynkki* .... r>n. J. C. Vaumq 

& x* ** ** 

Ananias Club 

H. W. Star* Liar i* Chief 

C- W r ftovr> IJfHtetterU /.far 

P. O, H. BoflSXO Lift- in Wait 

Member* 

Witcf.i,]., Siluni Li.a.r St.vhr, LViisckaukiiLS LLar 

I^MBRRCr, Mtilcwftpliittu Liar Rovd, Consistent I.i;vt 

HAitkACfKV, Ritualistic Liar Bobekg, Energetic Liar 

AsiihiiSi.v;, Client ful Ijar Matt iikws. Grand Past Master Liar 

S. D.— K waiL rjwiiij; in the KrtrttuHi* <KMtioi» «f Mr. )T«((liewt (til lUt Clab WM fauiulnJ. 

Honcriry Member* 

Ms. Cithssy Dr. Di; Boss 

5* MISSION.' A KY 
SOCIETY S Olticttt J. M. IJkuvi * , , 
<J. II, K. Wititi> 
T. P. Nofc - - 

]| ■..:■:. .1 :■ TicdMis St. Luke's Brotherhood 
Off ken Dram Ur Ross 

F. W_ AsiBS.Efc 

J. H. Bjta» r x . VifT-Prffitiiiit 

Sfrrffary 
Txtwrfr 


35T 
I; 1 v 

The University Law Qub 


C C PUHCXFIIT, Virginia 
T. H. I'ajckott 1 , Oeorpia 
» r T- Smith. flih 
K L, C- ]UkkKi". Virginia 
i'rtsidint 
Trtaitttti' 


OSCAB: tVll.DFR. 

J. T. Mvsy 

JOIIM 1 fiHHH JATNB . . 


Kmucky 

Ge^ia 
J 3 siu.M'lvama 


A, H. Daves 

J. R, DouchkrTt 


Kentucky 
Teuu /■■us; CrKkK Jay MS OiEi^n, o: Ljw dub Bjm biLl Tc *m 

Captain T. S. PahbjOTT M\iu#£tr 
%i riibiroiis'ft li. W. IT' HIT 1.. Vt-I r i I I3L 

H. Cw. Smnhi.>, l!i>cu^intLTj VILL— Rill! R»lf TUh" 
AlalMtlM h R»1l I 

tiuLiiai— WJiiW iml N±vy Hint. 

OCfieui 

Pmidffrf R, S TCHISOiC BiimingtUD 

Sf* retard C. S. PAKTHDOB, Selena Treasurer Mwnbnrrt 

R. G. Akrisctcut, Montgomery i:iif.i.as Bbale, MonlguFnery Ow CafhHv, MantKH^n^iy 

B. B. Hoc.tfB. Marlon P- P- Kti.fitrick. Bridgeport E. S. Latki*, Birminyluun 

J. I?, Mattbtf^i Anniston H. H. I'ahkkr. Montgomery H. T. WalijjW. New lx-calur 

Hohacs STk.IKGf'KIJ.OU'. Tuscaloosa G, P- EoiBSTOX, Mobik W. B. HALT., fcl. A.. M. D.. LowncUstantfj Honorary Mtfflfecc* 
W. H. MrcKcltar, M.A, \t(*nifttiiii(iry C B. Thou .is. M. D., Mobile Daily Club Swig: "Mjibhhi'* Little Alabama Coon," 

Iton]}- "let: Buttermilk asui rcTitkJiji bread. 

Honored Public Character* : Rube Burrow* fdied on the fiehl nf ljjntU;j. Rube Kolb (extinct mi ill* pohtieal arena), 

HtTOCfoe Sport : Scicnllfa btttoMnx xiulEitK and stump ftpttkiDg. 

Ohject : Promotion of put'ifuM politics. 

MntiD : "■TlMi end justifies the me.ins," 759 
^tf^il* 


V &\- Cava. LiUc 

— JUKI Hf 1 Qffeca T. S. PAKRGTT 
J. M. aBLDXN 
R. I. 1JRANCH J, S. Doi-uhkhTt 

J r T. Mask 

L. C H, Williams 

ft. P. Biaci: 

W. H. YtfAtfIW.lt. J»- Mtmbtrs C H. HAUHISON 

R. I, BkakCK 

R, W: KEKLV 

A, T. DAVEEtSOK President 
Vtee-Prfiidetti 

Secretary and Treasurer V. A. CrxnELL 
A. T. JSkaxck 
V. W. Scott 
C- A. Rdbbk. Jr. 
T. S. ParkjOtt F. W. AMiiL«h 
J. M. Skldfs- 

W, P. WOOL? 

H. C. Ciia.fik afo 
Yell— RbW*? 4nl> fait. ™bby dub dub, 

LGtilftltH 5«* Club, ml), ml*, rub. 
Cdmmu<— aiorooii and Black AKjftfKKArv -£ep1*nil)*r iS 

Offccn ]■" If, ]',\KKAk, Jk., Mftn,i OMeatia 
W. Ji. TllOMi'SOK. Jr.. SW Orleans 
L. M. WILLIAMS. e>alu*khi 
J. KcW. FORD, Shreveport 

II. \V lEi Mj.lUJV, AcIktCuil I 3 . O- 
J tt y'XMA, M.-lumIwUI 

j, it. Smith. Shrevcpott 

K. I,. Tuau psror, Boise . Sfrrriary Memberi R. Cauk, New Iberia 

C. J. Slack. Ro^bl- 

R, D. S*KJTJIWRI,V, ^Hfw Iliefia 

T, B. Willow. Baton kongi- .-:. 
'ADOLDMA -Rifil 'Rjhr "Steel 
Old S. C. 

[Mwti with Tillnum'i 
Dij-]wn-«ir'** ! 

Old S. C. ! HOTTd— "■ llit+re Ert vLv-erc" ■ jtL blind lifper, ln»>. Officer* JAMILS CASH WARING. M. D.„ Ni$irier tonrivwrum 

II. JL JHKELL. "(hr Cynic"' 

Hl'GER WILKINSON JKRVEY, the "Gimd Thi-« " 
EDMUND NOAH JOYNKR, (lir Jdjflul Stmfaty Juit Mtmtatt 

C. TV. BOYD, C^niril in Qkl«tKmn 

C. McBEiE, B.Litf , Hlil of Lb? Warid 

HAROLD THOMAS, -"Tlw Ilmi'l-Onnii Vok**r 3*m»in*" 

UILMAM FOSTELL WITSEI.L. B.Li(C. "Attd wLitlKtler »MllfaAlM]r 

JOHN FIORY BJMJWSf. Cullectw EalrfusnHqHiry j*«<L FlesiipfrtcrHqprj- BENJAMIN MACKENZIE ANPER50N K .£wh¥ ffrfurf 
ROBERT CLEVELAND* tlit* *'B*b, (Rt W«dy Hmd.lt" 
WM. BLACKBVRN WILSON. JR., Tht Tffiwrtf ttovltt* 
HOWARD SANK KI5LMY. IIjjjIi Prl«»t. iinittt V-Mn 
LLX'IEN HEMH1 £<".££, Tli* G»m4#iu L^ U.IEI NESJUT. JH . Vii<T' ;-:i.i- Honorary Members PEAS DcBOSE VICE CH \SWXU sm u ]< :c;] xs DKAN RAllAiil- M. Si. I»vK>SS. Tk^jueubu sfij 
C<yiMKa — Giwn »™t WWh Vi:i.i. lIuiLilatlo! WibWf 

lt«jnH! HttnlLl 
Ttniicpwc ! 

AjfJH.At, »A5i^fL"HT-Jaij* Fifit PATOMH BlSH — CBfllbK*d IjOVELY LKA. Ftcmdrn! cf dnt ud Pwft Gf*l*l Ketptrof ilvrtie CaKids 

ALCOHOL NEVKR KINO, Yire-llKJLfl*Tilof L'lot, Grand Ktt]4f <rf t>«id*. and Wwtiijr Cu*Uxll*J» at ityotra* 

O, VAIXr.t.OfcHHS LKA, Secreq»Tv ^r tSmtumi Kuprai* iSapplicr^ GrillulHwtl Supjj and Mini 
HUNGRY ][l>[1GSOS, TK*Mli** at Club iod ruipMoi l 3 *«aT2*r nt ljernaa 3hhx Mcmben 
BLOOMING DARMYIfJ.L, |*3*J 

■UNCKIHG BEHAS, &L J.i*rt 

BEAUTIFUL BROOKS. Pw^fffl*" Ajipk J*ct 

BLATANT R[NTCN. L«tiB*» iChvtt* Member AxilKand-Hiyiiig Lettf*) 

CrNN!Nf> COUtOHJt, KiLry 

PRIXKI^C ] H:EOSH. Sludwil HARMKST I'A&ri'K, CiwIMaW ftc rfetj Gidera 

KOWljKfr HALL, Clnhirbri 

LA-DY-K1LLBB KJR.KPATR1CK, Writer of SmkIjt V 

H li IHTY UcSEAL, Strati Pseicber 

hSU n-riM L , SIU'VIIKRU,. RjOiart" 

HMIUM; SMITH, HnltU W#i 
Texas Club— -A Roaring Fire* 

■»Erafitl«d April ], i«h^ in Ike TOIlfe HwwriiJ IT«ll„ for lb* thin! itnicfw 'V l*«fa ot C*P A^n Gowjr, A'taiintan: Lcn$'lnmi» Uro 
bill ft btttd; ShorMwmu. fm. 

Dnmjiii. P^noou 

Tkf ftxitdtnl | food of SpiniMnl - - H. C JOJmrorr .-l ft.vi my ■ V„ H, KtiOVm 

7*P yice-Prfiiltnt !■ li^htnin^ L***$Gr| - H.. W. FHANKLTP A H*k*f? ■" ]'*P ,f BOLUNQ 

7^7>s™iiwiidimi]jteoflhpr>milhfyJBi»ttflJ - iLf.ftUU A Suiti LiWt C*U-Jttr Oiwra &HKH 

mt-'Swrtorjfr lady iil\m ft Kt U, SlMi A /&&/** ClEIW 

rf/W»-*. .... -t«m«h" J«™ >l'>«rflfl!te*' I ^» 

AGvedBv W. S. E>w**r* /»■ 0I«W- &J»*r & K H« 

Snrwr; it Hcthi was Sihhj, 

i*1 * If 
SUitrtu—A. cU% wb<»c V>** at JaLLJtj 1 

The cwikc ur wlnw* jB?lltiF 
]■ "^ntft qlrtlttUj 1 . 1»Jl finality. " DklSl— 

UnjUCT— TV Furn.isli '-The mother i>r jir*"l(krit#"' 
All imdcd White llon^r ronleii!*. 

l r ym'(B-}|iiil, Vtii4.— Rnb ! Rmb! R«! Rih ! Rib I At&E 

Vive L»" VUe la. Virgin.. i-ali ! 

Who we we ? Who are m- ? 

Wt in the Klu.fr. I.Kyii t you •**? 

C. C. Fj NfK «>:v, President 

\V. S. CLAMORS*. I'iti- President 

K. L. C. Bahhet* Sttrtfnry mad Treasurer 

F. F. V*i 
P. W. Ambleh R. L. C. BaRKRT S. C Hecku'ith. M. A. F. II. CfcAtCKXLL, B. A. 

W. S. ei.AtiH.iKWi! TAX.]\p«iBO Uicrox C. C. PikCknhv 

Honorary 

Hi?; Kxwllcncj-, G"VPrncii thf I hi- C^tiniimwff.Ltth, J, HOOK TrLICJt 

S. M. Bjiktok, Pk. d. W. P. Tkkxt, M- a C, W, Bain, M. A. C. W. Bais, Ji. 
TWriJfiiEwȣrt *r '§3, J. W. Peirf, Mi^wpyi 
■Si. W. A. Gucnrj-, 3ou(Ji Cun-lin^ 
■$$, a. R. Bellinjcm SuiUlv C*reH«* 
«. j. 1. joant AIsIkhm KftSTt'CkY 
•ttj. O- T. lMacber, SaaLli Carolina 
-SS, J, ^. kllLoti. Jr., InmiLiuini 
"B9, jJuiiKy lUirinH. 3jtHiisi»n-i 
V. I. Ball. Jr., South Carolina 
-91, \V. II. SliucKrllar, Jkuntb OitvU^l 'ga, C. I'. Cackr, Virginia 
'gg, I 1- . I,. Covin. Lmtttfim 

'91. Spraillu Borfwil. We» Vork 
•95, II. L, MtmfrOT"*-. Ti'sicoiLiLit 
'y7, G. L, Tfickir, AUti*iiii s.j, J. 1>V. FtStf, T-ltttAttiffA 
■S4, E. & KILioLi, Gv4fKMt 
'$5, W, t. H»ll. jr., AktMSH 
■Sfi, O.T. ftirdwn.StoilllCir'OlIra "Si, T, J. D* La HlMH, lai-duBit 
■Sj. A. H, DMfekl3 f T*st" 
■Mft, F. R. Hltltf , G*0*|fia 

^7, B, F, Wtlintt, If-, Florid* Litln Mtitl 

luiml 

'^J. J, B, Jane** Alabama. Ig*, W. |Fl*+|±*»*lri, iJ&utb Carolina 

■;>H, J. C, Meni«) Heatudtf ^j, R. H. S*-l*on, Mlriiijiai] 

'S^ J, R. KlliaU. Jr., [jcuisiina ^i, E, f J. JaUiiuaa. Alabama 

'v ., ]■:. H. HawcIL, 5laiDE 'Mi R. W. F, KlUitM* . Ttnneuee 

FtcndL Mtdil 

BKMMMHI 

'?*, S. SI- MaJliiOT, I^uIjueu 

l.lll.lSlA3fA 

78, W. H. ftirtoa. Loaiwau 'flj, E. S. ElliM< , GcW]^ 

jraWHiS-wamirr 

ffl,^- ^1,- 

By, D. H. Hamilton, K. Cfc»Htii. 'a*, K. P. liakUaK^Soulni Carolina. 'M» S. A, VFr*Rg. ilinaiiri 
'$6, T. I 1 . HfM, Sorth Carolina 
V?, \V. Jl !iHith*wa. Rlwidn, go, K. II. Rowell, Xnip* "Q^j, 1A'. tl". J oat*, Ltrabian* "4S, H. I,. McrrfLouie, WiMOfMta 

fT ]J. A. Sfcrepberdl, ' ■■■■\ "jfi, II. II. Lmnnii*, Ttm '^1, K. V. IluwinL, MiHiHtipfri 
V- I!. Ii. Jo]ni»toa. AInIwiii* V> HikLww Stuck, Tci«i 
'if), l\ H. Sioup, Tunraw™ ■HHWHi 

VjUC hogsb 
'fir I- 31. ^rrrUnvp, KcnlTH'fcv 
•&, II. J. Jlilitll. SoiKli CHtfalt 

PRICK 
"hM, J, A, CJiiyin, KtnlBckv, 'Bfi* G, L, Crtrtrtl, Tctsip '■A T. 7. Het, Norfli Ciralini "■J6v W. P. M-milirwiv liotidi 
'■«, H, W. Shir, Tump ■«5, H, T, Proworiia, Miffl*»i,i]i|.!i "::, a. w. Klnjt^ south c*«llii* 

'(t>, U", [(, MiMfrlHihS, Sftuth C*ioLit 
"fll, W. A,CWfTy,So«lh On I in* I* DOUCLJlI 
■^S* W. D, HuLlhcvU. Ruriilit 

bdU 

FftlZE OF BOOKS 

'«■ (JlrMtd I, H. J. Mikrllj SObtli Cat-JIIti* ! W. C, Rc**1tf44», T««*t 

Rtnloric I&dil 

mid 

'9»i L*fl«* Turitc-f, Alituwi* 
Spanish Ktial 

TUSAS 

r «, P, F. Cnta k HlwiHlpp L >■-. r,. h, Uatuir, FM4» 

'.s*. IV, M, HIlH,AxiUi Cwtflin* 'Sfi. J, £". CI™*, Smth CtWllfl* 
-Ht. >". K, II.iti-ik. MKni^iinii 'tij t p, K, T,. Cr*Lj[, KtHIiiiLv 

m. i. '• T u'ri K h(, Tcnm-.^ 'hi^ fatal Gftaa, Tn H * 

-Bj, IV. P. TlHKii]Fir,„.TrY.i, Vi F. L, Fce*4> 5fl«th CUvtma "9^, IV, l>, CkY*l»M , TiJSiB 
"91, A- B^fflCf, IjOnW^m 
■99, H, C. Sonnfe, Krtttiat^r %, P. T. £--*tl*Lrli. Str-nCh L.:,n,l,:,,* >j, A, S. CLevctllMl. Trx.,, 

unBf 'Ok K. V, SWrtnion, TttCtt n 4h J- S, J**\tK r. LwJlftn* Oratory 

lwibuu 'vTi II- TbmiiP*. SctHli Candid* "■«, Hr TgtfBtM, 5*nl?h Carolina 
o*4frra_+ lfc-. 
fln Apology 
O kind tall rf W wsuliMie wi<. 

If m birt li'fn thy unt in v*in. 

l"*aj damn pi iwt. We an n hint. 
Bui funny fl lliiiiK* h * ve *° 1* "^n 1 - TH*i*roce ■ icipcjpi*! bobiiI be had, 
And hnptf in h«+ IlIim tb*e, 
BaL tbmi wilt al]-P«rfeivl>nf be. 

Ami, really, in]KpwU bf n" had. Tkihii uaiy'jt Ik- bcftiftil, taWk-kntflt proud, 
VVrbiiyK thou but an. up-turned, iimc, 
R-rit Iicir, no brains or piKCflrj W**. 

IVrh*j»* thj wki are mancwhiH Load ■ HbV, iT*it"Ye struck a lender ji£*W. 

1b viiljjfli jhirtiiiKe, "M'VfA k*' 1G*t" 
Otaf jiffliu* bid to fiml Mow dOSf — 

W* bey Ihy p*3Kloni j,TnH'iii prafe. 

*9 

RECENT BOOKS .. ■..;.|y.*:/'--y ■■. — ~~ 


Order of the Sacred Toe 

UOTTO: 

He wlus honour* not hii to* 
AinM-^i-jiim: WOOISG ■'PJCGt" WLTSKLL. WJSK DfiFKSPKH MATTHEWS 

Often 

MOBILE tixr.r J rati SSTOV .,.,., Prrndcttf 

CoaVEKEAStGliAV VinPreitJtHt 

OASJtOWIHG Thomas, Sttrtiary 

Rft(.uuofJS Dt in- Sihtiwej.l .,.,', Treasurer 

Constitution 
OiJWCT : 
H is the object of this Onler to baoisti the crime of (^■pulling fioati the Western Hemisphere. 

DUflKS fw O^pcceib. 
It shall be the duty of the Preffdent to deliver annua]]}- a public lecture on the <^ ils of (u^.puHmg. 
It shall be ill* duty e>f tli* Vice-PrtMdcnt to fihtttratt the eifccls of this pcmEcioM* practicft. 

It ^lia]] tie the duly «f tin; Secretary to- di jufcnoWn: div tenets- of litis order by «K'jj<ipi»»i3i-:iL asw-vtrsitirni. 
It shrill be tht 1 duty of the Treasurer to pay all drafts upon bis sympathy present^ by it"? nxr-pullcd. 

Statistics. parapbleU, and printed lectures are gtadly furnished by the Fro-idem upon jip pliieatiou . 
Eacb raemH-r up»n initiation shall Kiihwribc 10 and recite the following rmkOunt? 

Wln-ii Winded |i*v.ii.ii moot* to fatly 

Ami finds that "w* M <*a ifc«t imjr. 
Whit cburm can ™h,|sl- *m itif Liftfhok, 

Wait act mi tlrirt our gn\\.i mnyF 
HI Tbt 4Hilf *cL w jpinh to »m, 
To hi4r «r iImhk fnHH *T\rr cjr+. 

We -pls4|fr ■DumlTT !<? ijnk-klr UB4totr, 
Arid in j wwden bin — 1» lit. 

Til* fir*l imntnt niecLiiiK «f O, S. T. wns h^il >Uiy v>. 1^,7 ;tt wllkll lime the Vrwwh-nl lU-laveTtiS l.ir- ;mmi;t] 
•dApfiw, The fuLlc.HWL»K CXCCtpl {from his »p«ch) ^Eminently portrays tlte ntf'ttm 4"ftrt of tJii* Owter: 

"The fiLEurt; ui (lie uniiiencc drpeqd* up™ 1:*. Whether dnttfUCtioil, disgrace awl black; cIoch jiliall feign Wt 
Are Eft'day Lo d'jcldc. Al t]iL' cbaliLrtlly A?v*l Elu" MJLra wt™ sli;ik*jil, acid the moon atrod Mill; the earth ]h."aved, 
I he Iken^pns lwlclmd fnilb ]3^hlitaiL^ . lenipirrx trfuihlu], And I w&3 atJJJiy. 

Cait ymi BOl n?i' e1il- ckk|ic. tiw Ir^irhliniK victim, i1ie hostile finders., tlur vL-cariflU* hK ! A dumb, heI]jlt.-S* viclLtU 
offered at tile altar uf unti.debiviaiL ipOCt. 

The KTKaltst Living iLiLthriTily mi rHse*|>ul]iii|f. ifr. William BryCt. lias tiixkirwl Ihut I his relic of barbarism is 
fast riawinpcilriiiK f-rrntv hjut emit incut. The HjjirLt lhal prompted the d™l Willi- boni itinid tin? HlygLfl.1) uTftLus of the 

aborigine* of Arndd, 3ml u-e invite ewiy !""■■ tbat can subscribe to trie Rcsolntinii of this Order to join in 
with us." 

The Only Cloud in the Sky 

"I'lA-iL-s I-iLxl^r day, and not :i clutul in Ehe iky. A mtffff tnorn DEW uak*l*d in a spdiijpJay «i SL'Wiin™ ; when a fairy 
>|tri[e lhal could nc:ir*ely 1*1 1 L-fLttll frtih) lleAi'vii heard the following dialogue between «UT Chaplain ami Rer.L;.Er;ir : 
Mr. Guirrj — What a. beautiful Easter ! Could any tiling be lovelier? 

Mr, Wtieax — Ye*, that's true, but (solemnly) Anderson i-s sick, *7-l JQ f /'JL V\) " ^ \)(>fr?, Prize Definitions of a Synagogue i. From tbe Greek **at, ineiiiiiij sin, and p*f, meaning ynitnK K^oew. htntee its full n^itH^R— an as«niblaj(i= af sinful 

KOtJiiaK*- 

a. From the Latin frmr^-irt— Hficiablt. and gegiu— grimMe— place ef sociable grimaces <-. j-. Punch and JfnJr show. 

3. From the Latin jrWjc — cynic and jffiLi', grecn-^a pln.ee «f Krecu cynics. 

4. Of Creek deiivttlom, Mij^ri i Ty i hg Ihe public resort flf uncharitable churl?., 

j. Of French derivation, meaning a lime set apart for (tie exprenHUJi) or facial torment. 

.6, From an %AA AnfcJfrSaxon root, meaning a resting pU« for earthly saints, especially iboti* who have Ins* their hair 

and their mfl nncr*- 

7, A myttidogfcal lerni dtuoting a barbaric *ux><™ in vogue among certain Keif-constituted, Bdl'righteous.. and 
immaculate nikr* of pretentious prehistoric tribes, Uu-ly revived in certain uTwrtln.nl"* umvcrsUie*. A Tribute There Mice- wu ■ heathen Cliincr. 

\Vbwe Hume il vi» limner M'winr, 

■\V3iy they ftave thia queer fmidic 

Xa i bud of Mich rime 

Tlitrc he tame few tliiL can not yet (e*. 

lie *tuted ■ weekly lumdree. 

[Jt.1 toil honert, lens-betted Chiace, 

With grant ii^ru mi the f«-nc< , 

Awl • liuilut inniM-iiKr 

Hit trade he comnM-nced. with jcrrat Jilrr. But woe lo our ifuileLe** Wcsrt*, 

lie rrnSilnl ltd OBE, did be, 
34 hr >;<HilJ IMit ItToril 
lir i:-.r L-r*j( [Q I*-" '"".'1 

And the tKHiMe b=K»a htn r y« tKSc. 

l'tum llw wtf*tn a' thLi cIihtIcj* Chittcc 

A creditkv* hiiiilcar iLiJ foe ; 

His wheell-weTO* he 1aH, 

RmiEivid a ell**, heui*,t 

And remain* W-W mt" dear Weire*. J* J- fayVwiili .l:,.| Uli- either ■■ mashem'" bavr u*tt»rcil thtwwlv** Lw iav*w of drwirtrf intErvcnllsiii dnrfim th* luflnrner mouthi. Tb* «Bip*J<n 
ha* began. 

So tonn -* Mr. Write nmiLiu a peniitenE Wfcelw, lb? r,ijf*(h>fi will it LI I be pertinent, " Hat nol the mum hut jprl a profcror irartcful <rf * 
piijii-L La hGr ejr?" 

Mr. King- iwhoh** fe*t]— " MS" ■ . eta I durnx (nil w+lti w|ih. v«i?- 

Hini (wnH>Ti#*1rt**)— " Yon iitiifhl Iry, Mr. King," 

Ttcmpwii (Iryinjf to tr**i*lA**- the- l-renElh ftw " I lis** ■ (**■! i=i tay h**cl " f : ■' I-InTed, ah, fanny ht m-my bead. ,K 
Dr. Weill— "Ye*. Mi 1 . Tlnnnp*ea, ye*. Will you tcjuI <m. M*. Mourn* I* »mirtl,in bo the m«tn Id <ht 1*K H+T lamr ^ifrlkw, mJ <il rntctjr pft¥*lent IBM*: tall §**;F"»- *:j When the Quadrangle is Completed Will pn»r<9»ro.ct*K from oh Trying. 

.\\iri pay Irihute lb™ So loin f 
Will our football Jtbl b*. cancelled I 

Will our IncL l«ain ever Btwrr * Then njll Tirni'* 'li^;* *til! be dl ho una-? 
Dt, Willi wf lw foalfaalL rule* » 

Giirrry lr-M-h Hi* Alienee of pool*? Will tlit' Ifaffmm Elornaitwy 
lltkff Ur ui ten UuiUHnd nut f 

Aftd (h*pf*i*c of Hufjlii-h Club book 
Load KsaiiBd from iJiore to * bore ? Will lie ivnagogue be ainlcH.* 
Ami lie miHiDtua cleared -Of t?Ua;ll*^ 

Yhtu will HeckirilA still be smith]; ? 
WitAen tiling itill nun pu-ffo-* Then will JSliTJit* fttUTB *. fjptiiu? 

Cnkb faavi * ilS*Wu< nnm*? 
'■ Lady " jMfrr fllll powt M h*ad»m* ? 

HVill »t win TTuhVsjIvLhk jf*nte? Will Kilp*tric1; lean] what lilt i»? 

ILrjiwlii iiliIh etTurti Id revira ? 
Wjl«ou L"roj* fioui woefal warbling ? 

E-|*»ur prove thai be'* alive? Will the " EJeviL* ' ' boliL Uir pttiii**ll ? 

Theobald be lull ai Spear*? 
tbta will lieeley take hi»<™-n Cpcc ? 

Wolff gnnr wiaew with Ihc jotal*?" Will Martinez trad the RttBtN, 1 
" Poll' ' ' ^liul'iw fait tWiJ 1 J 

Bantam Sjobb* be ail twuHfcB -' 
ttcvlhwdl harn thai HrCalt't p1*y h Thrtt will Etolling *et tbe fufaioBir 1 
W|U Virginia, then claim Coo*?? 

Kiln ttildi rue to point* -of older f 
Will Beef Cokmore have fait j"b J Will the Spinster* be forgvlCtq t 

kiobej return Wthe bAwi-jr? 
Hodgson Levi Uir rtvcPti'Ti 
Claaa of gajr [WrtaPT L&wfy ? Will old. Tthrfli lr be ["<)«<*«*!* 
And Ibc rrtuwd* w* "ttrt 

Will curatory On lh* BTldiKMfl. 
[JUtiwoiI ami (6c focmi i*ih ? ? Will the riiHn flf golden afetcklea 

Yben iolo out Ireanwrjr flow 1 
Tilt profeuorp draw full salary* 

When tbe quad Li built — we'll ia.i*. 

3?J Applied Quotations l':.-:i:!i-\! 13 ■.!'., »i\tl - itf*. kllH " 

Some »Jr » 1st. And MHif ire olhrrwiit — tilt i.aw School. 

■■|>i thy fax I *■* the mop of JerHwIeai "'— THn*1dn*y-. 

"All Cdft/ jt-ilLtf|4eil i" 10 ln ™ PMI^"— 3Ct*<l-c*t, little Etdwird^, 
and Wwlfl 

" PumSf VttvMWk vitlBE- Lull." — Scodi-Mrll. 

Ab»E "TtK *Ji|H"-f j 1 »i"*Jore of tender ymillw, "— BeaLe. 

' iJrijjn Hh-ti iltr wfirM to train thin* ryi-n. 
Ami [iauH- a while- fro on lellcrs to Ik: *rh*" 

—J, F. Mitten*. 

"Learned be w** iBttKiHtibil ]ait , "-~-SOTlt. 

"U'faU if the «ld <rf mum*? fii but to fill i certain pillion of 
uncertain paper. 1 '' — KGgu* 1 . 

" One mil j - nnilr bo J sitillt- ah J be * vil lain. ■'— Gibl**, 

" CogUo (?J eiyj turn."'— Kirlc |wiric V . 

■■ [ Itivt neither wit &w wiwdi, I only *peii right fin."— L. <■■ U. 
WiJliUH, 

"Idjgnrt belaeve I inytfli fcHK*" ibi*, 1 '--]*. Wrlla, 

" Jayon*, jolly, jelling jortt*,"'— Marratt, 

" Hebfcaat ntitfcjnK" -'W. ft Nut*. 

" Jioturvh of ill I hpt^'- V, C. 

" A ttJbrc* far the day." - -f' rl ' "«"*='. tntwiti. 

'■ nin*ttl, pert. and full h* fiitt.y."— Jetney. 

"All J* w*H.iiy. lailh Ihe pmclnr."— Harold TIuhujli, 

" Tlir IOfl| Jtti<L ibortof it."'— FwJ, "lid Speari. 

11 FiaHw!i<J *Q tenderly, w yf*nj( and. so fiir."- Mis* Cimillt- 
Gtijt, 

"I wnulJ no* Live ilimjm."— ,K, T, Winch, 

"Ami the *aft down *u Hiraliinj; £rutty o'er hii fkir cfcrt,'"— 
D. A. .Site (ilLi-n!. 

"Awl simple tralh. hi* ulnoosl iklll."— J.uV* ].*» "Happy, h»pT"y, h*ppy pair! 
None lnit ill* licfti*- -italic but the linvc ' 
None but lln- bf*vt dfcterve lb* faiTV 

— Eavjp *-nd. "nw"if»D". 

"The liUening cnml idniir* the lofty rand." -XaattJ and «a T d. 

"He wit n swij iflin, full <rf the Holy GluoM «o<l n^lara mid 
faith. " Mi. Slurry. 

".\LI tbnt I am. nil tint I 1u«, »IL Hurt I hope to bt, I'd &ive for 
htmly.-- Woolf. 

'■Wilkin Ihil mnijk- tl*fk wnt dnrit nwirc Ijm hi-,"— Frof. 
Ti'liite. 

- l/UBtvenitf, "c"wl B»L"— &. h- Wispni, V. C. 

-Ytie- reiiniitil norlli^ml. Ii i»K off from lifclt"— St l.ul*^ 

" lint In the w»v he' hiritiiit, tnnrk you mc, 
fll c*vil on. tJw ninth part of a hair."- -lt)chty, 

"Tnii infn.nl w*r¥i«ir."'— - Sbbbt" TTeiui*. 

■ [ (j4jOip*iiv, YilLiuiouj. HnHiiyany^ ll^ih heeiv li* spoil <vT nt" — 
W. B, wii«Mi." 

"■ ] muj> H-riclnviiiLr Jtivcn ?► « jji-ni1rnifl.il need to be; Tiriiigu* 
kwcm iitlle r duxd. not lbC¥t -i-t«-ii tiune» ■ week."— Dinrfl. 

■■TlHHi kmHt in llie Hits <rf pHi||m«bicv Adani fell, and wh*l 
«}Krtil4 p«H Juci do in Ittc diy»-*f TLllUBiy ?"— "' Jick n WiiMfc 

■■ \tA Atepoing o'*r boumdi or iin>drH.v."— Hudpon. 

'"yfti fefonn il altogether.' 1 — Krtw^nlt 

"5« wfaii (tac* m» Kited on li-if bru*,"— Atrington. 

■"Thcrr'H Baaecnuy, tnal'n for re^IlCI^lSlr*»«, , "— Miles and Pinck- 
■qp. 

•" Your fl«t*e ii g™«t."-''Weed. 

'■ My pmteiie* p* fcr open wir."'— Milltm. 

"They rat. U»y ArlnV., ami in nrnimutiioai *w**t nnanT immor- 
tality awl joy, "^Cll^liihio- 

"HMH btrt Woaetf can. be hit parallel."— FranVlin. 

"A litlk Vnm-h rtf beedhK, biihops, btft and. tliere a chancellor 
in embryo. '*— F.my *tudenl know». 3J7 "Aqi'l ItKktwHflJjf narked him few her ami."— Jayne. 

' ' Jbr mil ii iii|j1_v j(chh] l liat I* ftOOcl for »M]K-tbi[ljr. " "rtllTlilEB. 

"nciuiuTf vim f^luitiU biatul LUcIl! jIm> '"- Klrlcjiatiick. 

'"Ik 1 miMr" unit (lir ii' iMlik-hh 1|ih[ Lir* ill JSltw-r B1CD, HierrMU^. 
Im[ Ur*TX ill.-"!-, wall mm- i ii m.LjruLi In ilU*t tllla* own. " ]JT, ]>U]IC?e. 

■ en ^(HTwr<rt rtt rets* fact fHrtiurr,-— Ttf— i— ■, 

" S-n.L-.il>, Ur il-rxLh ami lftciLl llln- !l*1I firtll U he WaJhl ■ LOHf[.' h — 
F»lfP»!f, 

■■ Ik- rlie- ]yi>cil. Hiue J|il<M In ill uooiL i. ]Jol u ever mu laid . . . 
.l HMH-] [ilin. iuhhS fTiniil*. jihil ibfl of *xpt*t*tioei . , . in ™rl- 

Ifi-it |:.1iM,' — [i.i-, is. KilLj[. lentil ft at. 

■ An I n]| |lu- i-MiirHrH rtf iKn lihr do *1t&w I am not in lite to] I of 

LVilamluii m.nl ' ' Fran LI in 

"Tin- si^ns ii:nr i: jjtrlnl I Kit *SllraOftti liary. " - 'Picker. 
"A[ my 'ilrEh llir k-imril tilLLjr 1"US1'.1h(5iMI of the EREtll, ibEtl'iJ 
l-.kr l ■ ■■■!.. ,7-. " T I' U'llsulj. 

"A i-rry iLltricJit *in1 liib-Lilft MieH."' IvlD IkiiTry. 

'-IlifOMlfcird Willi slrr-|j '■-!,■ lUib Pinil. 

'-■pic humeri H-"— kiijjIhii Cluh Book. 

"TI--I' THi.Lr-i ■. -!:ii]hi-ii&iL <it tiLlo-inou* wie]] (hit ever ofltivle'l 

BPMTJ1 "— BrlLim! St. I,i:kr -. 

■■ I 1mi!hL yiMi ih n lhllLLI riMlEYC-d Jtjil AAJ I Lt l-^1.""— [JOUJfhf-rty. 
"(ill. i is r ti-rLlnii En Ins e 1 Lri*!ni •■ Htrenfttb."— Uilcj-. 
' 'When 1 """i'l 1 wnnli! >1«- * l-un-lkL-kir [ did not limit I would lire 
UIL I were mmiil."— TY. " E1»M 

H For (heir »■■■> uri-Tr y*l |j1iiUmo| liter thai could endure toothache 
pitifnilljr." — Kukici 

■■ Speak ill h WW nnish !■*# ^Ljgn at vanity."— '.Mitt-hem. 
" I wsll nut-yau** ranlly u any jacking 1 ilove. I will mar joa 
fln'l »*rt «lfn(pitlafUI."— Jieekwltb. 

'A Iumi iui"iLi; laitir-* i*a ilftrftiiful thing.". Hichcy. 

'S<i- "*■■■ k™-w lEijfrlbrr like tc a '.lu nl lie critny."" — MiVtl] and 

" 1 Jrii|V \xr t&fcip-r wiiiirT, but u*e ■. Utile wine tor l"bjF itonurh'i 
•LiVr' '— V^itUWtl WsI-m.oj. 

* Miutfrt, ijirt-iJ wbratlvr*." "K. ft. B. 

"■ Ii 1 [tit-filiiiiti trf ihe hcAy ij so curimily wr^Ji'fil, -*-hi( i-> ill* 
jewel?'" — l^ucid. 

-■■SHturf hoj written a ttltt-r of craLil on 9Pme tdi.t'h bcei wbicri 
w iLiitiuhril whcKver it w pr>H*n1ri. M --IIo»glitinn. 14 to not uruiDneil vt (by vlrttt**,"'— MenumJBjfer. 

"Gire betaute }■<>« leu* to K»"-." llfttiajter BiHbill T>iin. 

"A hurIc pniftitrt •ip«*iK>n bttrty* a min'j low InvedinK. " 

"The tilnK i» aeret k»t trtit it demterl lo woik."*— TlrraiEraftti. 

M lfv» pwr hit ihev i 1l *t 'I C| *■'■ ■«•* pttLenoe I ' ' Luke Let 

'■lie who mB.l^ee.h*M^tll**t♦**lte. ,, liilpetritk. 

■'^nHL-rveT yaii dlvllV^ in »mM]irr ptnon Uke cixe toccfrtctll 
joupjefcr Hij- (lie jcemle reptWe"."— 3fl*tiht»i, W. D. 

"TheiT i^iH^hinijt !"i-1iiilin"r "f inHniiidenible thil 9 woul«l r»t 
mheT tm¥~- i! tl«q lijoi."— Wi»uf. 

" I'nllv il KWTl lfRnKuli'" — M*Wli 

■' Srn irran. it- nlwuy* ™t»r." — V-r^mLli: 

" A cjuldea nriindl ^mni* ™:i( H> tlicwt isj" ilposf'-jMr. Whilw. 

■'Cnrra jumr gimr<iii hr*ii*»iLHL not on nurble." — n «rkrr. 

"The plain rale jiimlii nmlLl-i^ in iIil- iLirlc.' - — S*id Itl«:fc, 

■ 'After lmn-jt T*pedcwi« ^ Iht wwld, I ifirm Hwfnnr timl I 
nc^xT knew « torbt «!*(■ *« mi* m nn*.]iji *,'■—" iJiule Bob." 

'■' iJImhv^ until ■i>l<r**u:frn u f**-F*4ie Blind end 4v»t tittle," — TbtC" 
biM." 

■"'I-*"* 1* m*4er'04' *H Hti."— TxioHHp*oni. 

"A in-m willwrt ir«H(jl«tl i* lib* * nan* wilboul ■ IjrWI*.' — 

"A pe»r] ii orifn Kidifett ?«■ *« ugjly *bflL"^.Ho]linnj. 

"Deller i\ be llml rtJedS bb} liwu npl-rLl thuu be tbil m>icUL »■ 
ci!r-"— H. TtwBnw. 

"To lire in heiiTl^ wit lrtv* l*r*lad I* not to die."— Ourr'B i(*op- 

"BebMWUi¥ mWi. -»iu-l ■■>f Lli 3 *rlf ilir |Mit*rn iee. l "~T 1 krttiilK* 
iii.l Miltell. 

" Bcder l? be de«bjle<4 tvt ""=> anxiau* apf relieniidn thno tiakHd 
bj- loocDvbkhrut iHtHrilr,"- E**of. Tttin. 

"An inYertirtenl Ui hi*™-lti|Kir il»*jf« pay* the fc*s* tnUrrtt."'— 
MtAn. 

1 ' Cteverneo* i* n ten Sif • («-b1u* (hot iiutruiiw-util i(y. ' H.\"i !--n 

"Tliin kinK c, r dr*He*,"— B«U.wilib, 

■' If :i !«■!►" wiiiili! uit !im IKllll neifaill not. " — Scott. 

"TTlCW [iriiniirr* ihVj piIiaLI 1(tt|j." t-'re*. Wrd. 

' ' M y i"-| "!n- ■■■ '■-. " i i-^iki--^ m*y In- ucll forjfot. It hrittb llic tiinw 
of vlh::I-, .im.I I : ■ - . ■ - ■ -.ii lliyl " — t~iL*le"i;u* Tbeobild. 

1 * lay I mrt ilwni'llr I" Vi'liy, niy iltia hanxit *l(oiit nil lik* -Up ^L 
lmdjr'i LoWwiff'iwei : I hhi «idirrViL like ah oM ippfc — Jobib BkIii, 358 Chirgi at. the Student Brigade ttavti lie rircrt, down llw ptrrct. 

I'nit the Wnhh onwmrJ, 
All in Sewiirce'i dnrt 

Mnrtfif*! the -vnt hq™liT<l- 

■' t'«wud. m ? U&Al Hdil" 

(Veiwral r&lLr ParrtU Mill; 
Dmm tbrHtn K H &r»*iW» iliurt 
MarencJ. (SurOin- liumSenJ. 

a. 

H 'Fw**f4, my MMuA LitU. 
W*»* ia Ifc* iJr your LIJi, 
DO* kl yuiar ItoiiiKrlj **iL; 
Bfk1«, "*g p™ r bb»Ilii»mI Lul.^ 
Tbtir'f luri. to nul* reply, 
Tlieir'ji atA. to kuwd why, 
TliTir'i hut to y*ll or 'Li*, 

.', ill an llinMgb&nrj[[iee'»dut 
'«" tcched the one hur; I n< I . [Win jirvai>iHj* TO Till Ml IP* 0* TSPWVOHj 
III. 

Mtdvtr ta ri^liL of llit in. 

tjilc-h to left *)f them , 

Kirn llt»L'lc iiL Fnml «f (hem ■ 

CursMl lTi*on and (haFPkrot : 
SitMiutLiijy the- "Rib, Rnh" **U, 
lloMtv the j- munched, and wcH 
lino Ihe jiwi-of Trent. 
Into tee WimtP, pell-mell 

Rnabed Ibe rot barln^l. 
IV. 

Then. bur>l In* punches forth, 
4 Dru Trent m» ntlhtT wroth i, 
linn knni+x* niadr n joke, 
li'en Dr. Ihrtun rpofcev 

— Tbrn «t »U wondered! — 
U'iggi proennwd hi'* consent. 
Xighl with ■™wL wnjpi if rent. 
Junior Jiml (■ivni.ini.in 
To Ihr SwpqiLjr Slore went. 
Drank t*> I l»f pitri<>1 Vikk*. 

TJiirnty ohiv hairim!. Wlirn will thi-h-KJOry r»ik> 
H!i. ilic MiKHflli liluff nhejr nttde, 

S|?jii*|ft.Tilii nnfctUHM ! 
Tfi*f iiiiriutk W* 

l>j.q tmMl.l lltrir «*.rH«v Jpjp— 
H«n«r tttf l^uf!" (bey 1H*t*, 

P«*y «w hundred. fl? The GhoaU of TtuwHpion HjH Deep alienee tlmuikhI along (he lorwlj' tfieeL, 
And a* I vandcrpil bimK }hi«L Tnompwn Hall 

The- raindrop* ceased (ft fall % llic TinJ wri* sLill. 
Bat dirknc** curt ii.» jfliwonj'. rakniiri pall 

ATnunri tlmt nlent >?iiiklir<Ki »1ictt ll'-r = !■-■■ I 
At midnight hunr appear. Tilt Giglit wu denuly AatIc. and raindrops feLI 

]-nijiL itftrt, black ctoadfetbaljlawly fliMte<i by ; 
Tli* ■>% ib±iL wui moaning ladlr ■□ tbe treea, 

Aitd muilili-ib li^litaii^' flaibed aloujr the *fcy, 
Anil foam tbe i vy-corem! town an. owl 
CcmpLiarwd Lit M<liiii<U. 

Low rumbling rolled «rn.w (hi mark y sli v. 

And then a Jliib of liglitinnK cleft Tl« ctawl^ 
When t* any atartled vhian cimt the eirfhl 

Of jbndoirY figure* mapped in aaible ihnmdi, 
beckoning with long and slowly waring anni 
Prom mi! live lonely bull. 

Tbt v are llie ipiritaof Hie deid retained Ajt-mh the jfjoii-4 Ujjliisiiujt rent dtr gay, 

To earth, lo dntll until tbe ilavrninar gray ; Awl fmin llw: winiU™* »j.miL ill*- „ilriil iltMt. 

Tltey Duen* la aee tbe orring richly - ■■ >■■- I Mir MM dry figure jualiii Ca nit 

l-v v.ijir llfedn >,|-T lli-r lib leal cl rj ; AwJ l!'"' ilH-winit HuffctaLf wttb Buafleutnai!- 

And some in aileDcc crilkiae llie Trork I CvhH MA fctf** »V OOtaragt 1* ttat- paim 
Willi weird and Kbwrtly *iwii. TMt mlcfc*— aild *o X fted. A Scvane* Ghent 

An flppwili""-. -fiT»Pi{T »nd "ni^! 
Wat Bni'".'inK »l ! '■■■ ^ml pne inirl-i. 

I( rWii^l 1'iich i 31 Mr! 
It *lW«T, <*W, crjMBfi HLr*w, 
Wril"l flluilKJil" <il H III' 1 ! n .li:- I K ih!ilitit. 1,-m.. 

RblwiII ilp my njr,3iL Ii.lii 

[ pinijhri) inyicJf— «*i 0\i- * itnHBf 
[ elrtrdl 1BylllKJ*( ftltf Ofl* KXul *CMf*Bl — 
■ Erur ^]n !•,[■, siifi wlirn vrtb '" hellgf ".L 

Tin" inixiisl-rr wms hill livr vh:i1s >>l\, 
I IltjieiI h »LEj.lL^r]r 1iiiiilj.IL L'>!l£j{]l — - 
' T-ii j.>. hhiK- E : 1-i1l- Fl**'i «"1!if, To d Smoker 

V '!■■ Kin.; -■!■■■:>:. .11 . ■ : ■ 1 1 — .- = :'<i;- •::*-, 

Tdtjarto Ji bLi iiiitK ; 
Aiisl willing iu.lijt<eti tbn»n around, 
[.tfikii rtiitliLT by btt fame. 

K*cb wi Lb ± ptpe at ci|(*rrt(*, 

i3r a (.TrrfiiiiinL rigor, 
Tlie-y *trvc vln-ir ntyitlc aovejti^Ti. 

AbiI Trualac- hU birlbday *tai. 

SbaiUl tby tiHX-ofe to tbe cloud 
Tlint ilaily lbhkhiIj. tb* akie-i. 

AiiiL nttV yvui ]il**rjn; wliik yon maji. 
Cntil thc-CBCkiitLer di«->. "Fill" FarrtUfaaM to«friH£ big ww*U, 
AikI WimlHft* 16 JUlt 
TeL. I [wli5»h ttSM 1* *t**l f«r hearti* TThy They Cirttt to Scwjmcc 

ttit it a VMJ paull aitt-nipt to »ke a pnririnn fiMtfct— 
U'c <iflrn H**r the ^utntiou uked, " Whjr did !b*l tamtl frail* ]i*re? - ' 
Ivir -am;, kr .;-. ,.-. I *:•••: hiK- !■ I' it it i'r-! quilt Clear; 
Oft aUBle Uiflugb*. the Haiti, will vtrv s«jii tpfwar. 

It'i <-vMrnl why tfjocknty cum 

lll'r'i* rfftK to ].<wi*vill*i. 
Chi* jBbelLftctitaL almioapturrc Ami (hin !0<l(> (h**i tllfi. U -rtli.ii ^njfl^il l.hli- 1 Ki; 

W 1 1 -.- 1 1 A Ml/ brand hrn d<K* IhttT did he, 

lie Lit ouL villi liot ftcl : 
Ami PeieInd telle juit liwl 10 rait* 

BHOTlUe t*E il KX ITKEli AM Edwinl* «itvly aiLLtht 1uie «nne 

AikI Fai?ar*Hffet Ibb bracLnjf clime 
Frmn pbyftoti dHaarrtfr. 

Wiknx, P., ii msyr l"fJ hm- 
BecioH iHerr"* b*> fait* l*w ; 

And Sammy Barton diltl^L (be Hill 
Whi D be finrrsaur a mar. 2hi:i-i-: ■■ r aiti ' pananrrl fma faril. 

] : nr jjiiiiiK irt-whool beau btiri^iii^ 
\ ml " E3 lijufir ' ' iV\ J Ln on b. Half e 
T(? titirr u* wtLh lii* banging. >Vjw ''Flltx**" Hniish i* wiLh in beic 

To {(unit wich. tho.1 iwret joiile ; 
Anil Htti&y WrlLi. to AdC his bat 

In ChHttrBttttta *tylE. 

Bll! fb«jr'vr t-^iini- l.i slay. 
Ami iJirj wiiil'I j(n nn-ir. 

WluArm (In Jiirl"!. Ihr *'.ii:w,-. 
Till «*<|l 1"- h|« clr K rrc- L 
OtfHttttMidl tflfV. C. 

Ely Irtp^nrMinji hi* S(uri:LU.i|L1(t ll"», aftr Fbi ■■ , T^o<■ , ky , ■ luti stwiii** 1 * pit*-* 

T :> I0OU 1M jliJW ■ III- I ..-. .' 

C*1fJi «kjfci^i1i, tiki a Tftirtiih bath. 
A it I Urm- thcif equipoise. 
^^V™v> My Lit Well TIliku 1kiM beeu a Cried raLnpiink»i 

WMh E're dwelt mitLralkg* "IK 
Abiliag «*Ey S 00 * 1 iobenlinm. 

Fa<ajtI|I 'una bodi rpring awl Wb>. 

HtK n l tlit BKict of mcct**, rif, 
J'apfrr^ paj>« evermore 

W*Mt (lit ink and burn 111? l»prt 
Hn thy faith to bulky lure. 

From Iht bciitEnjui- Urp of J n nii.ir 

To the- KTiflLar'* elastic jjiit. 
Tbon hart cooled tbe ire pi" jjintWt 

ly a Ule of ' 'lick " and ' ' laic' ' M*tty * nuurk Shy tind cmleavor 
W-au for die in day* jtone by, 

Wkiii our rampart th-'et did wr" 
TLI! ray pea had jLniiin>[ thw <Uy. Wheel tbc jflanDV "f 'wm^'c^ ni^iltn 
In h*r eye* her loved empf-rw-:! . 

Tlifrti hiM writ a mi»i , cv Imltn 
]"ar that Jlnt'rinK. Lbrulibini; Irfeaat. "fa declare a deep, aabliai?. 
Willi. aLI'BMJt'rim pawion hlonW 
WjlIi umtiidiag la<vr divine. Awl #n*tt flKWfi'lt^^tt'l Trfltcttoai 
Slww+d my *n» 9h *6\<*i llyhi. 

Thtm i-imliiifllAll^r UiyUrV 1.1^11 pin :<im . 
Ai-.l icii-lki-r niCr im|ilr Thee and I. at UH. trtlW p*rt, Well. 

Chant .1 ■'.irut foe d«y* BO mow. 
In nry heart it MirisH * nfeath ItiteM. 

Ai 1 close the wllcjjr daor. ^ ^ Qnr mcHssl Cb«|i**I« ImiU a pool. 
Wlim »c niinb( ititL and be cool ; 
The otiu* 'rvfll*4 afcflui pew dank, 
Thi wntcn ivir. **d th*ii ilwy wink 
In Garry's tank. Tlit aiftcj. by nightly <k^ *rr 1 
Tbt poo] LljeLf i» dry ai yet; 
And if yon wlib Ibat 1* frank . 
The- whole affair is inery rink — 
Out ChaplaLLi'l tank., 
■fa <■!. 
^(A^ 
Onte ujiop n miiLiiiKht drtaTy, whilr ] ]hhm1i-«-i1 mfc »ml nary, 
Aod -o'er flj-vm |(to1«-> awi rpcluaili miMlieflb.i.lii ,> 1 iSW l'*'^ 

mile mj thinklmi Ikrt ill hating. Mtdikiil? ili*re (ante a *!irlrkin- 
A* of liaiu, tijjera liov.iinK, howli'iK j llsl ■ < ■ ■ t ^= i ■ I l- [be tlatw— 

l*ooL« w« iBttzinn, u he cm untie, *t u? ■yiic iVr "rvml iM-fiit*:— 

(July tliLI,. :illcl tnVlllijl|£ EH«r£. Miihl Lflitlkb* tflM? 

] iEbiet- If ItflUt. 

])r, t l ijJB<it 

]i 1111 lii^i>\ 

]hl! — l<n,'i! of -ihlll — 

■ M raisiittLr iimlft 

Or |itifx-*t Kdli!. 
vwi^*V^ A ftHApShnl Of Pkwr. Milu^l I3in ]>»r1u<M cried ant on (lit teniiu court : 
"U']imL'x i 1 1 ^ l b l- in, why ■ lo.n't y*u play, 'mi ffivt the tall ■ luV " 

Ktobi over the net cotom IhcJ; the- retort : 
" V01* fwl 10 link why ilanl I play: nli«t"*iTi the wny? Why, □Hfe." *U Though wHfl iolcrtili iborm *n4 iflirMt ±iwl np. 
And iCT:afewwia pelt* him thick -ivl I'M, 

And TiCW** frowi«J his- cfflurti «( ilK ]**!■■ With xiKb* ud ktwuib and |prttufl*«kww d«p. 
^Villi rijfiklQiHf, -wfaED laser HiGrUl* «lt«p. 
Aii>l fciirtllHji;' peoinncc lwpl. <j*i i?:m=»jiv* *t«p, 
llii irtywwd ««iL he- tatme*. H inJ th< Daii-ciriff School Within his. lej*] h*»rt Ihtre burntd n fl»-Ti|«: 
Of pHitfrtk fii*, Lnrttrae aud »irrjnj£: 

A ?enl lli-il jib: til unveil souls to phaoK, 
Ad *nlw lliii flbmikl liring hint J«nllilt**ftfflfl5 

A tonl Ibfll totally i^raiLla writ mighl Lirrtr. 
AdhL cniMli > ntlxhfy wroiijj. 
-■^ Bank of ulinclKster. *♦ CjpLtil, S5O.000J00 

Sutplui, $10,000,00 Winchester, Cemies$ge J. M. Duaildtm. Hmtdcnt 
Fl A Piltif, Cadifcr State Deposiigry 
University Depository £ jf a : A fffifnl bj-nkir-j Wjrfii 
icjiWiiUii, Hql 
►*$£ SPENCER JUDD 

..Portrait and Landscape Photographer, 

SEWANEE. TENN. 
m 

Universal 
Surprise 
Store t Ti i*hil they calf it perhaps because it is su sur- 
pruart'J Jnd untmii] lo hnd such X variety di 
merchandise under ncie rocd invMniJI i bwn. 

We doti't keep every thin ij. We have nririif irellfci 
Of iiituxicattrifc Jrinks, and we don't kttp pcitlje 
ftamfd. We Cin't iuppLy pAtienCe, Ihuu-fchtJuhiEis 
Of Clir:it:an chiTily h but We will sljily do out tca-L 
to iupply your winli in Any thinj; e've. Bui keAr in 

mifid we may EiiL J 1 > j* ^ ^ ^ Ubles ','■:■ u ird 

Fun your Credit 

■i good,, beitcr bnof 

the tut jIwij 

wfib ynj The University Supply Store 2*7 +• .Che confederate Ueteran... NAQHVILLE. TEr«hlEFlSEE 
PRICE £1 PER YEAR 

CIRCULATION 20. OM 

ESTABLISHED 1893 ,-^ ■ i ir K »ri nf llLr- t'liitn! 

» L.'-:inf"-™lr3*Lr Vr1r**IUk Tn« 
'ii-.Ii-hI f)jiljj]|lrr* Nf !llr t"iHi- 
l-.lrr.L-. v. .1:11! rwia* iif ^iitJii' 1- 
<-r:iTir Vi,!r=:Lii*, Itli] it J* p*r,- 
:■.■.■-■■! lry Ii:,Li:y sLimLi-ILI v tit 
r:-:-i Xi>i Lbrni -SljiLr. Xu 
'- ..■ : '.■ -I:iil' :;, :•, ■ I'.M i ill tlij.it 
ll-ii; Jr/Ucjr iif [lie- hil-r I',ihILhi[i 

M .11 ILIJII lS t mllHh WILlU-. llDnr&T. iteuj. 
In ik Mk O-nnaa-^MAlc: 

Tbc- LToafcdrnXr Y-ctcraD main Id 
mr full «l" feud Iban. j-nd I ■it-li Id 
■.lualr. y-DU i*c ^nr IfeilhfuL vmk La 
j^iside id 1fec Loafcdcnbc SJkjIillrri 
■iTK-h in LdrnlEKLilr ■ !!-■ Ktccurftlr 
Tfmrd <ti fchr eLitj LhjE '* Lrlrd nni 
■actuL" - The Li-pcfjnpauT Eh- illii'tn - 
ElriHii. tad I he whulr ' pr*"L up" Brav* 
THXihinij la- he rLmrrd. The- -rdi c-nfll% 
■ ■rcl Irtlrn -:-1' c. irrr-ci--rMlr J Eil* srr lull 
cd lal-TEnl L-.:- unr -vho- Book pi rl ib 

I Ibr wlniEFFf&r l>> p* rwrw La* ranitlLa- 

I tlrHiid riEhti of ii 1 !* hial-ri 

E ■■« your* wHl n all food vlkln. Kiid^uirtert i<n 'Vlriity Ttiitti *( "9B in NiihvbLIc Che Duncan L, C GAKKAKKANT 

MjjUEffr R*tts J3 to $5 per day Nashville. Term. All Styles, 
Kindt and Pricci Pat4fiji U;arhtr h Tin 
Ruuii, BlicSc, Tennis fine Shoes Maxwell House Shoe Store Jmi r«celiud j 

totnf\mc tod tvitflid'ijl lis* uf 

Summer ad FaLI Goodi Nashville, TetUitssM ■a ALEX. WARNER £•& Plume 
1059 
Still N* 17 

Market H&uK Nashville , Tennessee ^F 
^IlT II! Mqil !>*■" F n1iVlfiLy U\td 

PurcJiwc* iWwlty p±dc«i md ihipprf by firrt «*P**h ^*H** , *«*»yi«iwi*s**"***i'ta*f**rt*«^^ 30s. fi. Ti$bcr„. SfwatKf, tern* 
Tin-win: 


. 


Thd B*it 


JU<a 


4 


Groctrlti 


Haute PwmitbUtt 


J 


Tb* Mori 


<Vw4» 


jE 


Complete Stock 


Hniwut 


4 


Tbd Mm 


Vii.-«vi»-j™ 
'^CHQatUi ; J r;; s (. 


GU«**«** 


4 


^ 


La rift pi 


j 

1 


Cfci*w*y* 


Mill CJntrn 


folfcT^ 


4 


rercivr nreM 


Bur E*1L Grab 


3 

1 


uid pf-emji 


E^Be* 


itkrviicm Tbi^ ptojJt -of Scwanec would ti.vt 

rr.Dncy by Lrtquirtflff yjrko d this 
house bdon: putchastn^ &9 Jmh m*at$ Lamb, Veal 
and Beef 4 4 .*' J'A.VWi-^W! 1 !^^ Crone, lack$on 
& Company 

Im per tine 

firocm ^Sr 3 '- Ifcflwlllt teHJL itut Sqiun MRS, C A, BIRhU** Dcakr in Choice Cut flowers Firdi Out Flower* Rrtei^ed Hiily DMUiiiMk cJ FIctiL DvsJnu ol 

iriy djxHi-y IrML, il'ijji: IfrOfidf Oil 

tLLipintif d l* AJw±yi on hj&d r i 

lull litU if riitl jj * MlLhd r iafbuFI, 
(Kultt, JnlklWi, IILl l J l^ l^ ^ l^ 4 C*Cta Church St. Nashville* Tennessee ^James X^ ot * & (5°* ■*■*■ 
***PuMf$bm. ** BwkHlkrs 
Siaitaim {?;hukch mission house Ulc cut EUfpIv yuMi wirh. any boot 
at kfVHit hkoi J* TfiK for c*u. 
Ingor Ear uu various d^pirUrucili. 
W* hiiv< in xta:lc and can supply *t low«t prices 
Thtofepici] r Mi*.:tLUcwo<j* and Sr*nd*rJ Wcwkj 
3<nd lor Quotations ** Book* n^t in iu>dk can be 

ti^J promptly. F-ulL assortment erf beautiful stationer y. 
Card E^t rAvin ff of ,ne Fine** W^tminihip, R + W CROTHERS 

Fwjrtn and Tm-nity-Sweeda^ 

j^*j*^ New Yotk City 24* Fourth Avenue j* New Ywk, N. Y r yaiPTT)oqr)t.». A Church Sthoo] far QitU it Manttitlt. 

irt Cumberland Mountains n«r Sr.wi.iM*. Trtaifcy Term Aujfwt 2, "93 

Luit Term M*rcti 23 r •» 
J t'br 44.vjM^t^ ft FAJRMOUNT an iLnaliir lolbcu oHfrcd by 
Stwathv, Wirtiii" ^ijiitkin with. icaool ytarcxtnoding Ibrcu^h 1bf 
*prin£, i-dnisiwr j.fld JujiaiucL lJ Jl ■** An oui-door lib, Frer Ira™ Ibf 
J*iEf" «f (lu>, h*iUii tduul ilk-ith. J* BeiuliJu] (round*, wiflb 
garden*, flr^liiti virfw yiM< diity, ini ample pliy prmmd*. ,** J 1 A 
"hlf h £r*d* rf iihiilinJirp, j.r>J bnuitiaL advaalapci in Mink, Art and 

EllXljlkm- ^ •& Tbi trJlilLlS aE 1 IkOfTH llFf, KluflHlf ID 4 hullhf 

pKjTJc-il jiisJ »firijiiJ K 11 wdJ as intcllicUial, drvelopEiKHlr ** i^ ** 
FAIRMQUNT Lt Usui in. idul idtool lor Ibc diii^btcnd' jHlmni 
ir*J (ricud* (rf Snvuwf l For catalogue or iptdal iflEomnation iWr«n VACUITY AND OF' i cm a 

Rtv. W. P. B*iBok, & T, tt, Chaplain 

Riv. Via. H. DuBo*f, M. A., Principal 
Mm OdBoK, Anoriatc Principal 

Mrs, H. b*. Gilbert, Mwir and Pi™ik 
Mb* CcnnuU Freeman, Art 
Mi» Pcraunejii, Matron 

MLa lJLii Rtpn, Hociriioti ind Phyiicil Culture 
Wfi. M. A. Yerfer, LitfM.1u.re 

Mjj Mjy [JuSfcw, Ljtin und Maibrmalift 
Mil! Jeinoetle Vichcnh (kmun RdTcKBcui 


? 


WM. H. EhiBOSE 


The Bkbcfi cef T* nnciuc 


Pnnjifil 


Tlu Vi«-Cfaincdlaf of 


? 
Tin UaivcHily o1 ib< Soul! 


Hontciflc Ttrmctsee 
^iFr ■■ fn 34E D. Loveman & Co.*£ Ndshviljc h Tennessee ■O&Ut La itu Nukn d lit 
CAPind GOTN,Ebio4] E b. 
Ht Mul GrcUr D*|*fi- 
nwefl. all lit [riiag Eitsli- 

ticml i fttiirtilJ Yiirfl 1o«lf 

nl lit fctu t^udpfed Drr 
OmJi S*omi La iLu Sm*L ErtitJiiKhi taw 
Black and Colored Dress goods 

Sllte, tailor, Onc it and Pique Sui t s and Skirts 

Corsets, Kid fllom, millinery, etc. MAIL ORDERS Drt^ u» 4 lia* - W «Ki#* ti&e ar*W Li u yaoj eatnnuaL 

if rim «+« ii. a* *m4w* w^m ibi <iLii»t. Suswi ejofiitfla, dw il nrf> •**Mi c r&^^+*>}&,P&^^.**4W1i&*^^+&WVtt^ 

STATIOKF-R V Tht Tbuii f m4h, H ™™d " Ayk, engraved wtsidLaj cudii 
OPTICAL F»if tititnifuiloa <A tya by «rr ikilkd ^Ft^i-m 
KODAK Wf <it^ i lull Wat of Lbt nlcbriLcd Emm** Krtdjlu lid SuppLm- L«gDwtincr 

TVLpfeuM 

Na,JOk Diamonds, Ulatches and fine Jewelry DUjTLSrti StliMi, ud Mundirfurtn d G*U Mtikk, ShmL/ ind 

CJin Bi4fctt i"^ Ftat Yilcbn and Jcwrlry ei«(uBy repaiimd, ud til 

work, wirtiiutd. Mall wrier* tolkifcd *nd promptly Idled ■£ .* zw4ia ilntan 5ireei -* SlleT lewclrv Cm pan v* 
Ha*. B. Garr, MianajBr 19a 
SEWANEE, TENNESSEE FolUc 

ttt cAUttd 

LbUm 

Following 

'itpLrxiatali En 1Em Client* rUcd MourvliiiUt on 
in f lev* tad pLaJtrau,. Iwo tliimund 
F*ri jlbovi thf wi ItwL wi lb* 
.* NuhvUkn ChlHlEKNfl 4t S. 
L>JU Kj.i|-",'iV h ibowt t'jui'iisUni 
front Nubvilk and duL1a[KK>f4- 
Tbc Sfwumk Gramnuj 
-School pftpirti bayr For 
iny coUcfc «f uniwnitr Theological, Medical 
Law, Arts and Sciences inhering TW Tmiily Tcnn, [!W 

fief 1m Aujiat 4, ind end* tXcnmhr f2, J f^6 

Th* Urri Tfnr. h IB« 

Bff iiu Much 16, l£« K and finfc AveuH 2f l S*» 

Tbr Loqj vicitimi b fnm ^cumber I? Mjnrh. th» ifloWtfif 
Swjlbffn riadraci tn (x iL bom* in I be rrwtf buKaJv) H4MA 
a] lb* yttr-Jt J* X 
IrviciL ill nulatkiJ jnflijQctt, and Cram 
mrt lb* mJimk rnr, X b* h-* v* T " T " *W E?Jt# &**t of ' #v*ryt&fnf 
in t*+ $}?tig j£ii* Ofif mo&i c&mpfeta tina e/ W iS/mei 
fflfinvrai 7l 'fitters in ihr 

. . , tSoaiA *De9?foi>iUe & Co. 

....Jtfrnfi A- WVi'im ffi—l_ tJtr 
/inn* uf BTY'r/fli^ WWP/-A.' v*tp*t 
r+f-trmnfwrtx mm: rf~#A* f^r*3P {feJiytkf- 

"T-rrt cv";pJTtr tier* */" HFrWrj mrj O/ <7»ry %r*tert/M*m CpV^,4*ir« SS'wi 4f? Vftto&yeftai 


S/r**titS jfttmj»ii+n yS*+* t* tyf+ii OrJt Opp, *?/<: rti Jfoatr t .Yf€tshutftQ f (Jcnn, 4 235 ?/, J, Mfnirwr Si. yfashuiliG} Tfenrii » ' -w, virfifit 9$™icraUr Pri*** * faint*. Qii*, Siasi Sash, fflvvrs, S&find* *Damtt ih * Uaiior jfrtifts' ?f/atertafj ..Wi arren & ros, -rfi'f S'armrrri* mnrfr tp 
paurawtmrd fur mwr jf-r" 1- ttraHy ^f^xrif P^rfwft. !?**&. 
Cof.n tm Qttu Sir. Ji J* ■* Jt Ji M# W> Ca.!,? St. *,* 9fashvitte t Venn, i £m ftftypr rf titpml Jk. tfashuitfa, &6??rt. *»i Curia tht voy Illicit 

DnreS*ll» 

<.iyl*r. J* J* FirtiJl jad 
■mi.H-Lii-Liniiif c^ui] 4a 
II:.- bf«<- ^ ^ ^ ^ -* J. H. Freese^*£ \ 
OK 5 University Dilor THE 

UNIVERSITY 
OF THE 
SOUTH tf Sewanee, Tennessee OOC-DOO^OO*** I Mansfield «# Hoskins** Ewid StibSes 
Haulei it RejsoftifcLe Frrcw- Civcry... Sewanee, Tennessee En ipibc -a! (w riifTri lire 
»■£ irr ^i'l ioir.j Ih.hi- 
Dcn Jl Ibc -J* J* .^ b* -^ 

Old Stand.. aad in able 4a Mir to 
cuitotiMiv *U »kJ n*w 
*blu, peoai[4 uk£ p-:Jil* 
^Kftkon. Civ* us. i liiil, *« J m% Business C ollege AI*utMl*T Pill, Ftaidcnt Boo kkeeping, t elegraphy, Penmanship Sh orthand, Cyp e writing dll of vrilr (wlpnia And J] Ertfclath Bufichtf :kjow*»««hj( Tujiiirti within 1Eu Mich. dJ all 

Good pcair.i«ii for all 

when qjildifd 

CulYlpliM toijrw 

llrirtirlikt oafweiiMDCfi 

SfiMiJ i put avail 

Alwjyi ill fin 

Good bwJ j-iJ ai£d^*t< ri1*i 

Pirrfrt! *uii£i£ilooi pv*« 

OilLJ nr Wtil± fclrf IflTDI 

C<*mrxr1ini 
Preiby In! t\&n BudErJinu 

NisfivfHc* Tenn. Bradford NichoL • » hcidl.Hnl Nichol, Sf , Deikr in (inl-tUn furniture AU juudjvtU furkfd *ni 
4«IIWMd iL depot. J* Wail 
Qrdeii cuttuUr Filled, i5 1^ 
Grdtrt fdfMdlully wlk ihJ 
±jj »'uuld nlfr to hi* pit 
itwii ct matt ttiD -J3 rrftrti J, F. Mc Gowan 
PICTURES 
MATTRESSES 

Etc. Etc. J St. 

■96 >*<#** NASHVILLE, TENR Walton & Osborn... 
"I144l)tiilt'*lfeitfn" SS E, Sl T. Gollin in4 OA- 
F-eyicra 10t Gotfu- 
Itiin. Coils 
N^iil Si.-.- 
Glow*, Elc, &r. Nashville, Tennessw Franklin House ¥. M. KmKbcr, Pe«pri«« Bat Railway Eitictfc Hou« in 
the South h- 7 * -* Hcadquirtefi lor 
ail ttami to *n*i (ncnai Stwatic* 
...Cowan, Term. EHinlap's Celebrated 
Milter's UneJEctlled 
Stetson's 

Fine Siflt Hid Op*f a H*U Df. Jaeger's 

Weclfl n 

Untfiwair florete-Stories 9 CbIL* $t ibe Ccpcnart 

ulThc I.Mnp Chunk injnifr 
-Evvhl. <*(*]*■ wjm f^o.inrailLhou 
l» a*# f*l>ll-h*-S |a ■ runtUarac 

CDc Cbr« tKfttkM 

£f Ctn4fM F«i*v» fjttt*. 
IB link hi* l«J.1# thv fiT^rl- 
niE-nL M ltpro4*« -Wl American 
■ad llu \B, KBtfinl. In. Ifvr ml- 
In at th*rl-H(f M Vomer ■ o.i 
EriEcri, h«i a* «K*mat% »■=- 
ErrfErl — ■L'hulih ■Ni-'f-l ?5-T»ft. 

CbcUcTsal U3*t 

Mil l>.,tj. ITAi £pfft 

4r !**W C. E*f mmi ika bhil thTsuib Ih n; of 
■tffilDP l"rf»d «^f,i Us- Lhow *Tl» 
■crrfl Ic ■ wix° Dl IhfhL and 2ue> 

riin-Ttl >¥1 EYDEI DEt. 

IiKiilts iiiB PrlcS In(- 
B tJita.cca 

J .iliF I J1-. J 1 .. W. .W 1 . H e--eul nri. 
"'^ paiaTl+r irWl Hivn[ iLooyur 
IM hardihLpk ed irhvrh hhiii uf 
tujr e^I, 1 !)!^ i» iul?*ctriL bj thr in 
£fwtirklcnl#iir4ii «rr vonr, wfllCTW 
talvn unAf ita/Lr* 1n trf lluf LhEj 
■rTlb i#n# i- Ihr Y-at shall hie 
11 ihf- fcTI»r — (Aijjjt .Vandr'ri. 

"TlhN T^nk bi ■ dawplc umLln 
,,f "-hii miifri IT™ ElTrny h»™ 
10 (Eptrhtv*- IE PI wmM wrifurfl, 

■ ■4 B^K* rfATWfW lEh Lhr poLaA 

■ illtM Bl— LThur.i Vntrln. W-r 
hrtFTMj W''™*'"' "t ThT 1-wjk ■ tlltahlralnLhr 1 1 c- I h T t*fftf 1H I tUH- 
*f ■ •rifdtnylif ip-rli. 


*9T 
4fcJJS^^Ji|^a!>q = <^rt fc aBf*^^&^ H ^&»J(f'"^&*^ onteagle fiotel m&nteaflie 
Ctnnesstt tsts 
For further 

Li;:Ti:ijLlinr. 

R. M. PAYNE 

PrfrfrirlpT Chii -vcW known ho<i<l 
Lli b«Q iboroti^hly 
—Wnwubtd jsd clfon 
uittufpuud iltrartlocu-J* 
T« LfacM iwkioj nit iod 
quid ^fi|oyoM'fli>iij'^^ 
Dj7iL3iij TCddiitidiy and 
Suusdiy tvtning4»^ Day- $1.0* 
U)t?K, $7 to $12 

[;■ tJiBlllrt SrftviL-c iMCrfdnc Sim- 
duL Ttat halt I building 

Ai&ui. i*i h-ii jl cipadty 
f:ir shrtt huddled fu*4L Six MiJ?5 from Sewanee 
frSi^^^frPV^^^^X* 1 *^^^;^* 1 ^*^ P* • *2 
Ht-Pri£ting Co. 

ville, Tenn. % EngTii-'rf WfdJint tsvltilLoni and 
ArMKHjnrf FTH-nl ■■ 
Kiu^hhi imd Vhiiiijyj Cirda 
Mooofrim*, Gd« «r Aran 
Addrer* Krt, Eif. 


' , That do yw ihint flf iliL* V*ot 1ft 


PrlndpjJ 

Mr. FTiiwi Elliat Sboup 

Oitt-ir-uf oi AjciiUmlc Wwk 

R( r Rev. TtM, Fl Giilor, S. T, D. 

k.-v. L R. T : .ijH.mv. 15. I ■ 

Vkltw BEST ADVANTAGES IN 
ENGLISH. MODERN LAN 
GUAGES, MUSIC AND * 
ALL BRANCHES OF ART Gifls taken thrtiu^h tht lununcr 

Addreu Principal 
Cruumi>c.i f TctitlfS-Mf 
JOT